• +3623919161
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Diákönkormányzat

Iskolánkban diákönkormányzat működik a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére: tanévenként diákközgyűlést hívunk össze, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére, irányítását Bihari József pedagógus végzi.

 A diákönkormányzat kéthetente, csütörtöki napon a tanítási órák után egy órában megbeszélést tart. (DÖK - gyűlés)

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére alakult. Munkáját két pedagógus segíti. A diák-önkormányzati képviselőket az osztályok delegálják.
Működése hosszú távon megalapozhatja a tanulóink jó értelemben vett közösségbe tartozásának igényét, hovatartozásuk szándékát.

A Diákönkormányzat a törvényi előírások szerint működik. A tanulói öntevékenység a DÖK segítő pedagógus irányítása alatt több területen tapasztalható (rendezvények, sport, DÖK napok). A Diákönkormányzat működése meghatározó az iskola életében.

Iskolánk fontosnak tartja és támogatja az autonóm, együttműködni képes diákszervezetet. A hasznos programok kínálása, értelmes tevékenységek kialakítása az iskolának is érdeke, ha az harmonizál a pedagógiai program egészével. A diákok megtanulhatják, elsajátíthatják a demokratikus döntési, véleményezési mechanizmusokat, az együttélés és együttgondolkodás játékszabályait.

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati-vezető illetve az iskolai diákbizottság áll.

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra.

20/2012 EMMI rendelet 4.§ (2) c) pontja alapján a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje: a diákönkormányzat pedagógus vezetője tagja a kibővített vezetőségnek, részt vesz a kibővített iskolavezetőségi megbeszéléseken, ahol a diákönkormányzat tevékenységéről beszámol, és a szervezet felé közvetíti a diákokat közvetlenül érintő kérdéseket. A működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata) az iskola biztosítja.

Az iskola helyiségeit, épületét - a nevelőtestület vagy a vezetőség döntése alapján - térítésmentesen használhatja a törvényesen bejegyzett gyermek szervezet helyi csoportja: a diákönkormányzat.


Image

Székhely: 2092 Budakeszi, Árpád Fejedelem tér 1. Feladatellátási hely kód: 003
Telefonszám: +3623919161
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Intézményvezető: Bódi Zsuzsanna
OM azonosító: 032445 Tankerületi kód: PA3801 Nyitvatartás: 7:00-18:00

TÉRKÉP

Csengetési rend (Árpád)

1. óra   800 - 845
2. óra   900 - 945
3. óra  1000 - 1045
4. óra   1100 - 1145
5. óra  1155 - 1240
6. óra  1250 - 1335
7. óra  1340 - 1425
Védett tanulóidő   1430 - 1530
Image

Telephely: 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60. Feladatellátási hely kód: 001
Telefonszám: +3623451532
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Intézményvezető: Bódi Zsuzsanna
OM azonosító: 032445 Tankerületi kód: PA3801 Nyitvatartás: 7:00-18:00

TÉRKÉP

Csengetési rend (Knáb)

1. óra   800 - 845
2. óra   900 - 945
3. óra  1000 - 1045
4. óra   1100 - 1145
5. óra  1155 - 1240
6. óra  1250 - 1335
7. óra  1340 - 1425
Védett tanulóidő   1430 - 1530
Image

Telephely: 2092 Budakeszi, Petőfi utca 47.               Feladatellátási hely kód: 002
Telefonszám: +36205428693
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Intézményvezető: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032445 Tankerületi kód: PA3801 Nyitvatartás: 7:00-18:00

TÉRKÉP

Csengetési rend (Petőfi)

1. óra   800 - 845
2. óra   900 - 945
3. óra  1000 - 1045
4. óra   1055 - 1140
5. óra  1145 - 1230
Ebéd  1230 - 1300
6. óra  1300 - 1345
Fejlesztő foglalkozások  Hazamenetelig
© 2024 Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola