Félévi beszámolók 2016-17 Featured

Kedves Kollégák!
 
Az alábbiakban olvashatjátok a félévi beszámoló szempontsorait:
 
Feltölteni a beszámolókat a "HOZZÁSZÓLÁS ÍRÁSA" gombra kattintva tudjátok megtenni.
Leadási határidő: 2017. február 2. (csütörtök)
 
Üdvözlettel:
Loór Zsuzsanna
337 megtekintés  •  7 hónapja  •  közzétette: Loór Zsuzsi  •   Edit
Szerkesztve: 6 hónapja

61  Válasz:

Félévi beszámoló – 9. csoport

 

A csoportot a 2.c tanulói alkotják. A 24 főből 13 lány és 11 fiú. Az osztályba a félév során két  tanuló is érkezett, ők a napközis csoporthoz is csatlakoztak.

A tanululók tanulmányai eredményei a tavalyi évhez hasonlóan nagyrészt jól alakultak. A napközis csoportban három részre oszthatóak a gyerekek teljesítményük alapján. 6 fő kiemelkedően teljesít, kevés motivációt igényel, a házi feladatok megoldása mellett feladatlap megoldására is marad néha idejük, szorgalmasak. A csoport nagyobb része átlagos teljesítményt nyújt. Ők motivációra szorulnak, a házi feladatok elvégzését  be tudják fejezni a tanuló idő alatt. 4 fő folyamatos odafigyelést, motivációt igényel, gyakran a házi feladatokból is marad, ezeket a tanuló időn kívül készítik el.

A csoportban 10-15 közé esik azoknak a száma, akik rendszeresen az iskolában tartózkodnak 16óráig. A többi tanuló különórákon vesz részt, mely után vagy haza megy vagy visszajön a napközibe. A létszám így folyamatosan ingadozik. A legtöbb  tanulóért fél 4 és negyed 5 között érkeznek szüleik. Az ügyeletet 3-6 tanuló szokta igénybe venni. A csoport a 003-as teremben kapott helyet, így a padok kissé magasak a másodikos gyermekeknek. A félév során nehézséget okozott a gyermekek hátizsákjának és egyéb felszerelésének elhelyezése, amíg valamelyik másik osztálynak órája volt a teremben. A hideg idő beálltával az osztály elhelyezése komoly fejtörést okozott. Szerencsére a könyvtárba is fel tudtunk menni olykor-olykor. A tanulók nagyon szeretik a folyosó végén lévő kis kuckós olvasó részt, szinte mindennap használtuk. Ott gyakorolták a feladott olvasmányokat és a megtanulandó verseket, de társasozásra is használtuk.

Az éves munkatervben vállaltakat részben sikerült teljesíteni. A különböző foglalkozások közül leginkább a kézműves, alkotó tevékenységek kerültek előtérbe a kulturális foglalkozások mellett. A hét két napján, amikor 6 órájuk van, a  Zeneiskolából való hosszas felvonulás nem teszi lehetővé ezek megvalósítását, csak a levegőzést, melyre sokkal inkább szüksége van az adott napon a gyermekeknek. A tanulókkal próbáltam megtapasztaltatni a közös társasozás örömét a fejlesztő hatások mellett, melyet többen nagyon élveznek.                                     A tömegsport órák zömét fél órában megtartottam a Judo teremben játékos formában. Jó tapasztalat volt számomra a játékvezetés és minél többféle játék kipróbálása, hatékonyságuk megfigyelése.

 

A diafilm klubfoglalkozásokra kigondolt terveket sikerült megvalósítanom, melyeket a csoportváltás után ismét elölről kezdek. A gyermekek érdeklődőek, újszerűnek hat a mesék ilyesfajta feldolgozása, a cselekmény lassabb megismerése. 

 

Kevesebb órát látogattam a félévben, mint terveztem. A második évfolyamon tett látogatásom során azonban jó ötletekkel gazdagodtam, módszertanilag is fejlődtem. A következő félévben szeretnék több osztály környezetismeret órájára ellátogatni és saját osztályom óráit is megfigyelni. 

 

Az osztályfőnökkel, aki egyben a mentorom is, nagyon jól megértjük és segítjük egymást. Általában a rendelkezésemre állt, ha meg szerettem volna osztani vele a nehézségeimet és örömeimet. A jövőre félévben szeretném, ha találnánk minden héten egy időpontot, amikor kicserélhetjük tapasztalatainkat és tanácsokat is kérhetek tőle.

 

Budakeszi, 2017.02.02.                                                                                Takács Margit

6 hónapja  •  közzétette: Loór Zsuzsi  •   Bejegyzés szerkesztése

Félévi beszámoló

Az első félév problémamentesen indult. Idén is megrendezésre kerültek a nemzetiségi programok. Két osztály tanulóival vettem részt a Márton naphoz kapcsolódó nemzetiségi rajzversenyen. A gyerekek nagy lelkesedéssel készitették el műveiket, nagyon örültek az elismerésként kapott okleveleknek és a csokinak. Részt vettünk osztályommal a Márton napi rendezvényen is, Szent Márton életéről készültünk előadással. Utána segitettünk kiosztani a mézeskalács libákat. A német nemzetiségi karácsonyon is felléptünk, a 2.d osztály énekelt el egy karácsonyi dalt. Az alsós osztályokban német karácsonyi műsorral készültünk a szülőknek. Hetedik és nyolcadik osztályos tanulóinkkal jelentkeztünk az idén már második alkalommal megrendezésre kerülő országos német nyelvi versenyre. jelenleg a német szavalóversenyre készülünk, melynek iskolai fordulója február 16-án lesz. Osztályomban ebben az évben a felvételire való felkészülés játszotta a legfontosabb szerepet. Sokan vettek részt különböző előkészitőkön. A tanulást is komolyan vették, sokan javitottak eredményeiken. A szülők is kellő figyelemmel kisérték ebben a gyerekeket. Emellett programok is voltak. Részt vett az osztály a kutatók éjszakáján,, voltunk korcsolyázni, budapesti adventi sétán és egy napos bécsi kiránduláson. A félévi vizsgák is lezajlottak. A hatodikosok nagyon szépen szerepeltek, 18 ötös és 6 négyes osztályzat került kiosztásra. a nyolcadikosoknál már változatosabb volt az eredmény, igaz, az anyag is sokkal több volt.Itt 9 ötös,7 négyes, 3 hármas és 2 kettes született. Én két továbbképzésen vettem részt, az Österreich Tag témája idén a Duna volt, Hajdú Etelka pedig nagyon hasznos német nemzetiségi továbbképzést tartott. Nyilt órát is tartottam saját osztályomban, a gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt rajta.

 

Gyurkóné Mohai Zsuzsa

6 hónapja  •  közzétette: Gyurkóné Mohai Zsuzsa  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló 2016/2017 1. 1.d osztály, negyedik napközis csoport Osztálytanító: Kotmayer Anna

Az osztályfőnökkel kiegyensúlyozott, nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a közös értékrend és elvárások révén. Egymás munkáját támogatjuk, a felmerülő problémás helyzeteket megbeszéljük, közösen keresünk azokra megoldást.2. A napközibe 24 tanuló jár.Több gyereknek van különórája, a szolfézst leszámítva ezek nem esnek egybe a tanulási idővel. Néhány gyerek 15.30-kor sportfoglalkozásra indul, vagy hazamegy, a többség azonban uzsonna után 16 óráig bent tartózkodik a napközben.3. A munkatervet a félév során igyekeztem követni, esetenként idő hiányában nem sikerült annak pontos betartása. A második félévben jobb időbeosztással kívánok ezen javítani.4. A klubfoglalkozásokat Üveges Ilonával közösen tartjuk, mindig megbeszéljük a következő alkalom tematikáját, segítjük egymás munkáját a foglalkozások vezetése közben is.A gyerekek várják a klubnapközit, élvezik a munkadarabok elkészítését. Már egyedül jönnek-mennek, otthonosan mozognak az épületben. Jó ötletnek tartom, hogy a foglalkozások forgószínpad-szerűen történnek, így több gyerek kézműveskedhet a tanév során.A szülők sajnos a foglalkozások közben alkalmanként jönnek a gyerekekért, kicsit megzavarva a foglalkozást és a tanulókat is, akik így befejezetlenül viszik haza a munkadarabot.5. ÓralátogatásokKotmayer Anna több alkalommal is meglátogatta az énekóráimat, illetve a tanulási időben is jelen volt.Fekete Éva két énekórán hospitált, Magyar Kinga egy énekórát nézett meg, Ganyecz Magdi egy tanulási foglalkozás vezetését tekintette meg.A második félévben igyekszem én is hospitálni az osztályfőnöknél.6. Szeretném, ha a második félévben a továbbképzésekbe is be tudnék kapcsolódni, hiszen ez a szakmai munkámat segíteni fogja.7. Első osztályosként az iskolai szokások kialakítása, a beszoktatás volt az első félév feladata, amit sikerült megvalósítanom. A helyes étkezési szokások kialakítását nagyon fontosnak tartottam. A gyerekek még mindig válogatnak az ételben. Segítenem kell a hús felszeletelésében, az asztal körüli rend kialakításában. Még sokszor beszélgetnek az asztaloknál, de az év elejéhez képest határozott javulás érzékelhető.Felelősi rendszer kiépítésével segítem az ebédlői rend fenntartását, az asztalfelelősök munkáját hetente értékelem, naponta megbeszéljük az egyes asztaloknál adódó problémákat. Ha szükséges, módosítom az asztali ülésrendet.Az ebéd mennyisége elegendő, minősége véleményem szerint javult. Változatos az étrend, sokszor kapunk gyümölcsöt, ami nagyon fontos.Az uzsonna sokszor kevésbé jó minőségű, a szendvicsben gyakran vékony a krém, szinte elveszik a kenyérben. A gyerekek sokszor azért nem eszik meg a kenyeret, mert kevés benne a töltelék/feltét.Az 1 literes, dobozos tej helyett a gyerekek jobban elfogadnák a poharas kiszerelést, amit a különórára igyekvő diákok magukkal tudnának vinni.8. A szakmai továbbképzéseket tanítás nélküli munkanapokon is végezhetnénk. Üdvözlettel:

Tóth Judit4. csoport

6 hónapja  •  közzétette: Tóth Judit  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Beszámoló 2016/2017 tanév I. félév         1.évfolyam.

Az első félév tapasztalatai nagyon jók a néptáncórákon. A gyerekek könnyen motiválhatók, szeretnek táncolni. Az órák rendszerint jó hangulatban telnek. Az 1.b külön feladatot is kapott hiszen a művészeti munkaközösség szervezésében bemutatóórát is tartottunk, amit rendkívül jól teljesítettek. A fegyelemmel sincsenek nagy gondok. Talán az1.c -ben van két olyan gyerek, akik nehezebben kezelhetőek a többinél, sokkal határozottabb fellépésre van szükség az ő esetükben ahhoz, hogy feladataikat elvégezzék.   évfolyam Ezek az osztályok a tagépületben a zeneiskola épületében próbálnak. Kivétel ez alól a 2.b mert nagy létszámuk miatt nem férnek el az említett épület erre kijelölt termében. Ők reggel felballagnak a főépületbe és itt tartjuk meg az órát. Ebben a 32(!) fős osztályban a fiúk vannak nagyobb számban így az osztály dinamikája is erősebb az átlagnál. Lelkesek, jó feladattudattal. A 2.e -ben bár kevesen vannak nehezebb fegyelmet tartani, a c. és d. osztályban szépen lehet haladni a táncok elsajátításában.   évfolyam   Általánosan elmondható, hogy ebben az évfolyammal könnyű dolgom van. Beérett a folyamatos foglalkozás-foglalkoztatás gyümölcse. A 3.b kiemelkedően jól „működő” osztály. Rendkívüli módon szeretnek táncolni és terhelhetőek, csakúgy, mint a 3.d. Öröm ezekben az osztályokban órát tartani.   évfolyam   Itt csak két osztályban tanítok (f és m) Előbbi osztály jól összekovácsolódott viszonylag egységes tánctudással. Feladataikat jól végzik, fegyelmi problémák alig akadnak. Az „m” osztályba két olyan gyerek érkezett, akik nincsenek fegyelemhez szokva. Szabadosan értelmezik az iskolai szabályok betartását. Sajnos a többi gyereket is befolyásolják, így külön energiát igényel az órai fegyelem betartatása.   5.,6.,7.,8. d   (5.d) Lassan kovácsolódik össze az osztály de kijelenthető, hogy jól lehet velük dolgozni. A kapott feladatokat elvégezik, fegyelmi gondok akadnak de orvosolhatóak. Végre van egy felsős osztály, akiket el tudok vinni fellépésre is. (6.d) néhány gyerek miatt igen sok energiát igényel az órai rend fenntartása. Sok energiám elmegy az állandó fegyelmezésre, sajnos gyakran csak a fenyegetés hat. A táncok esetében problémát okoz a ¾-es lépés és a párban táncolás. Életkorukból fakadóan nem hajlandók egymást megérinteni a fiúk és a lányok. (7.d) Ennek az osztálynak a táncóra tapasztalatai szerint nem tett jót az összevonás. Néhány különösen szemtelen fiú elrontja az óra hangulatát. Gyakran kell keményen fegyelmeznem, beírással fenyegetnem, másként nem hajlandók az órai munkára. Egymást is folyamatosan piszkálják néha tudomást sem vesznek a jelenlétemről. Kifejezetten idegrendszerromboló megtartani az órát… Mivel eddig az osztály egy részét nem tanítottam nehezen fogadják el, hogy nálam az órán viselkedni kell. (8.d) Ebben az osztályban az eddigi nyolcadikosokkal ellentétben kifejezetten kellemes órát tartani. Könnyen elsajátítják a lépéseket, gyakran lehet nekik önálló, vagy kiscsoportos feladatokat adni. Az osztály tánctudása nagyjából homogén, fegyelmi problémák nincsenek.   Fellépéseink:   Ebben a félévben a szokásos fellépéseken kívül még néhány plusz feladatra is vállalkoztam. Eldöntöttük a munkaközösségben, hogy néhány kevésbé ismert népszokást fogunk bemutatni az iskolában. Ilyenek voltak a:   Dömötör-napi számadás (4.b) Lucázás, lucaszék bemutató (3.b) Márton-napi fellépés (5.d)   Ezen felül a szokásos megjelenéseink:   Városi adventi ünnepség Idősek karácsonya                         4.f betlehemezés Iskolai karácsonyi rendezvény   Egyéb fellépés, megjelenés:   Bemutatóóra (1.b) SZIA Gyöngyharmat a Budakeszi városi adventen Lucázás a Budakeszi városi adventen (3.b)   Előkészítés alatt:   Március 15. műsor Gergelyjárás Farsangi műsorszámok a felső tagozaton   Együttműködésünk az osztálytanítókkal osztályfőnökökkel jó. Számíthatok rájuk és viszont.   Köszönöm az iskola vezetőségének, hogy munkámhoz minden támogatást megkapok!   Külön köszönettel szeretném megemlíteni Illiszné Kováts Ildikó kollégát, aki a művészeti munkaközösségnek (a tagok bevonásával) havonta igényes művészeti programlátogatásokat szervez. Így láthattunk festménykiállítást, szkíta aranykincseket, színházi előadást és gyönyörű egzotikus népviseleteket. Hálás köszönet!

  Készítette: Jánosi Attila, néptáncpedagógus 2017, Fergeteg havában.      

6 hónapja  •  közzétette: Jánosi Attila  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 1.C OSZTÁLY 2016-2017-ES TANÉV I.FÉLÉV DEÁK ANIKÓ

Az 1.c osztály 20 fővel kezdte meg a tanévet. Majd november közepén jött egy új tanuló. így 21-es lettünk. 9 lány (ebből 1 fő magántanuló) és 12 fiú. 3-an a nyár folyamán iratkoztak be az iskolába és mivel mi akkor még 17-en voltunk, így hozzám kerültek. A 3-ból 2 fiú nagyon problémás Noel 8 éves volt(2016.08.31-én), Szása pedig már pszichológushoz járt az óvodában is. Noel, azért várt a beiratkozással, mert a Dohány utcában volt a papírja, hogy megállapítsák, hogy SNI-s e. Szása szülei, pedig a fiúkkal felmerült óvodai gondok miatt gondolkodtak, hogy Pátyra menjenek vagy Budakeszire. A nyáron beiratkozókkal érdemes lenne a vezetőségnek beszélgetni, hogy az ilyen helyzetek időben kiderüljenek és esetleg ezek a gyerekek már ne kerüljenek egy osztályba.A két fiú miatt, így már eléggé terhelt lett az osztályunk. Ennek ellenére sikerült velük megtalálni a hangot. Viszont novemberben érkezett Misi, akit budapesti iskolájából 2 hónap után eltanácsoltak. Sajnos ő a legproblémásabb. Felnőttekre nem hallgat, okos, de öntörvényű. Folyamatosan provokálja környezetét. Kb. 20 perc után kezdi a napi „műsort”. Elfárad már a 2.óra vége felé és sajnos ön-és közveszélyesen viselkedik. Iskola pszichológusunk már látta, nevelési tanácsadóba most küldjük el a papírjait. A szülők már jelezték, hogy a gyerekek számára stressz, teher Misi és Szása együttes jelenléte. Félnek tőlük, mert nem tudják, mikor kapnak egy ütést, rúgást ok nélkül, ill. nem hagyják őket nyugodtan tanulni. Misi miatt kértem a vezetőség segítségét, mert nem megoldás, hogy naponta visszük le az igazgató helyettesi irodába. Noel szülei partnerek a magántanulóságban. Már beadták a kérelmüket az elbírálásra várunk. Szását is elküldtük a Nev.Tanácsadóba ill. szülei beszéltek az iskolapszichológussal valamint folytatja a terápiát ott, ahova már óvodásként is jár. Javasolnám, hogy az óvónőkkel, vagy legalább az óvodavezetőkkel tudjunk beszélgetni ezekről a gyerekekről (régen is volt ilyen és szerintem hasznos beszélgetés volt). Én az egyik gyerek miatt beszélgettem velük és készségesen segítettek. Az osztály az említett tanulók nélkül jól működik. Jó képességűek, érdeklődőek, nyitottak a gyerekek. Figyelemzavarral küzdenek többen is. Ezt a területet kell leginkább fejlesztenünk.3 papíros tanulónk volt év elején. Ketten fejlesztő foglalkozásra járnak Fekete Évához. H. Barbi évismétlő tanuló fejlesztését Koszták Éva és Radó Júlia végzi. Illetve 1 fő jár még logopédiai foglalkozásra. H.Barbara miatt a HÍD Családsegítő Szolgálattal kell továbbra is tartani a kapcsolatot. Nagyon sokat hiányzik és rossz szociális körülmények között vannak. Félévkor 207 óra hiányzásnál tartott, ebből 15 óra igazolatlan. Sajnos édesanyjának nincs telefonja, az iskolába nem ő hozza Barbit és nem is ő viszi. Csak e-mailben vagy üzenőbe írva lehet vele kommunikálni. Én írok, ő meg, ha szerencsém van, elolvassa. Válaszolni nem szokása. Gyermeke hiányzását nem jelzi. Sok hiányzása miatt Bartos doktornővel felvettem a kapcsolatot. Ígérte, hogy beszél az édesanyával és kéri, hogy csak akkor maradjon otthon a kislány, ha ő indokoltnak látja.   A nevelő-oktató munkában elért eredmények: Tantárgyi mérések eredményei OLVASÁS:92% ÍRÁS:75% MATEK:91%   INFORMATIKA: Heti 2 órában a 6.b és 6.d osztályokban INFORMATIKÁT tanítok, amíg nem lesz állandó új informatika-matematika szakos kolléga az iskolában. Heti 25 órám van így. Az első hónap nehéz volt, mert azt gondolták a diákok, hogy csak játszani fogunk. Sikerült őket „betörnöm” és szívesen tanítom őket.   A szülőkkel való kapcsolat: e-mailben ill. üzenőbe írva viszonylag zökkenőmentesen zajlik A hit- és erkölcstan oktatás tapasztalatai: elvégeztem a hit-és erkölcstan tantárgy oktatásához szükséges tanfolyamot 2015-ben. Ennek tükrében azt mondom, hogy a negyedét sem lehet annak megvalósítani, mint amit várnának ettől az órától. Bő egy hónap kellett ahhoz, hogy az elsősöknek legyen kedve egymással személyes dolgokat megosztani. 3 osztályból áll a csoportom 23 fő. Ez a tantárgy szerintem akkor érné el azt, amit várnak tőle, ha egy-egy osztály alkotna egy csoportot. Vagy esetleg burkoltan osztályfőnöki órának hívnák, ahol az egész csoport részt vesz. A hittan foglalkozásokra pedig, 6. ill. 7. órában járnának a tanulók   Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése, értékelése: Bár az éves munkatervben nem szerepel az órarend szerkesztése az én vállalt feladatom 2.éve ez. Tavaly még Petivel együtt készítettem. Idén viszont 80%-ban már egyedül. Biztosan van olyan, akinek nagyon jó lett az órarendje, de biztosan, hogy van olyan is, aki mást képzelt el magának. Ha a vezetőség engedi, akkor szívesen meghallgatom a kollégák ötleteit, kéréseit (főleg ott, ahol sok a betanító) ill. amit a vezetőség jóváhagy a „kívánság füzetben”, azt természetesen figyelembe veszem, úgy, mint az elmúlt két évben. Az órarend szerkesztése kb. 1 hónapos munka augusztus közepétől-szeptember közepéig,(sok-sok óra gondolkodás) ill. 1-2 óra elfoglaltság júniusban. Nagyon jól esett, hogy szeptemberben az igazgató asszony megköszönte a munkámat.   A művészeti munkaközösséghez tartozom vállalt feladatom a 2. félévben lesz a Jótékonysági Bazár szervezése. Állatvédő munkacsoportba csatlakoztam tavaly Bíró Ili helyett, ezt folytatom idén is. Részt fogunk venni a madarak etetésében. Gyermekvédelmi munka áttekintése: 5 tanuló van, akik miatt a Nevelési Tanácsadóval, Családsegítővel, pszichológussal tartani kell a kapcsolatot. Velük kapcsolatos észrevételeimet a bevezető részben leírtam.   Továbbképzések 2016 őszén elvégeztem egy 60 órás –A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben elnevezésű online képzést. Amelynek sikeres elvégzése után megkaptam a tanúsítványomat. A képzés költségét én fizettem. Óralátogatások helye, száma:---------------- Célkitűzések, munkatervi javaslatok a következő tanévre (rövid- és hosszú távon) Célkitűzésem az osztályomat jó közösséggé kovácsolni. Megteremteni számukra a nyugodt tanulási lehetőséget. A nehezen kezelhető tanulókat (Misi, Szása, Noel) szakemberek segítségével támogatni, számunkra megfelelő intézményekbe küldeni. Más tanulóknak is szüksége lenne a több figyelemre, segítségre. Az említett tanulók 1-1 pedagógust kívánnak és elveszik a többiektől a figyelmet. Egyéb észrevételek : Természetes, hogy a teremben néha-néha nagytakarítást végez az osztály (polcok letörlése, szőnyeg alól kiseperni, játékokat rendbe tenni,mosdót kimosni, lámpaburákat letakarítani, pókhálót leszedni- 205-ös terem magasságában gondolkodva-), de jó lenne, ha ezt a takarítók is megcsinálnák néha. Tavalyi osztályom padra állva pl.: a lámpákat már elérte, de a kicsik még nem és nem is szeretném, ha ők csinálnák. Az őszi családi napon a szülőkkel 2 órát a termet takarítottuk. Tavasszal is megcsináljuk 1x, de szeretném kérni, hogy ezt a takarítók is csinálják meg néha.     Budakeszi, 2017. január 31.                                           Lné Deák Anikó   U.I: Holnap (feb.1) lesz 12 éve, hogy elkezdhettem főiskolásként itt dolgozni. Minden nehézség és nehezítő körülmény ellenére örülök annak, hogy a SZIÁ-ban dolgozhatok. Mert azt az energiát, amit a nehéz gyerekek elvesznek, a kedvesek, jók, okosak kétszeresen adják vissza.

6 hónapja  •  közzétette: Lindvurmné Deák Anikó  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló az 1./t osztály munkájáról (2016/17-es tanév)

Magas létszámú osztály: 10 lány és 18 fiú összetétellel. A napokban egy újabb fiúgyermek csatlakozott hozzánk - alternatív iskolából. Nem könnyű a helyzetünk, vele is pótolni kell az elmaradásokat. A sok fiút karban kell tartani: sok odafigyeléssel, állandó ráhatással, fegyelmezéssel igyekszünk beszoktatni, lehiggasztani az erősen maszkulin társaságot. Végül is az év eleji nehézségek után a napi fegyelmezési rend meghozta gyümölcsét: rendkívüli negatív magatartási nehézség nincs a közösségben, inkább a figyelem fenntartása, az együtt dolgozás ritmusa, a munkatempó kialakítása okozott nagy fáradtságot. De egész sikeresnek mondható ez a folyamat is: mára az első pár órában jól tudunk együtt dolgozni, kitartóan dolgoznak, figyelnek, igyekszenek megfelelni az iskolai elvárásoknak. Jóindulatú, segítőkész gyerekek, nem durvák egymáshoz, barátságosak többségben. Nekem is felajánlják segítségüket. A többség teljes családból érkezett, figyelő, gondos szülői háttérrel. A szülők  napi segítségnyújtással, odafigyeléssel támogatják munkánkat, amiért nem győzünk hálásak lenni. Bármilyen segítségnyújtásban aktív partnerek: úgy a karácsonyi vásárban, mint a báli támogatójegyek vásárlásában, valamint a Nevelési Tanácsadó felkeresésében - ha erre kérjük őket. Részképességzavar egy-két tanulónál mutatkozik; a szülők elfogadják véleményünket, és maguk is kérik Nevelési Tanácsadó vizsgálatát. Tapasztalataink szerint a Nevelési Tanácsadó rövid időn belül behívja a tanulókat, bár a vizsgálati eredmények és a fejlesztési javaslatok megírásában sajnos lassúak.  Jelenleg 3 tanuló jár fejlesztésre az osztályból, de ha meglesz a vizsgálati eredmény, még 2 fog várhatóan ilyen foglalkozásra becsatlakozni. Osztályom jó tempóban halad minden tantárgyból: egyre jobban olvasnak, kifejezetten ügyesek matematikából. A finommotorika még több tanulónál fejlesztendő, de a napi aktív testnevelés órák és a sok edzés már az e területen lemaradó tanulóknál is látható eredményeket hozott.  Igyekszem rajz és technika órákon is erre odafigyelni, az írással járó tevékenységek előtt is végzünk fejlesztő mozgásokat, kézlazító gyakorlatokat. Természetesen a változatos órai tevékenységek, a pihentető szünetek, játékos olvasási gyakorlatok is mind a figyelem fenntartását, az élményszerű tanulást kívánják előmozdítani. Olvasás órán nagyon aktív a többség, jól értik a szövegeket, a ritkábban használt szavakat képi – nyomtatott – megsegítéssel támogatom. Ezzel is passzív és aktív szókincsüket fejleszti - természetesen a Meixner-módszer. A vödrös könyvet, amely az olvasás képi támogatására született meg - szintén a szülők segítségével használjuk: színes nyomtatásban megküldik, mi beragasztással egyeztetünk szót képpel, mondattal. Ez a tevékenység is a finommotorika, figyelem, önálló szövegértés motorja. A gyerekek nagyon szívesen végzik. A félévi felmérések nagyon jó eredményeket hoztak: több 100 %-os, nagyon sok 90 % fölötti dolgozat született, olvasásból-írásból 1 tanulóé lett közepes, matematikából és környezetismeretből 2 illetve három tanulóé lett 70 % körüli. Igazán munkás féléven vannak túl a gyerekek. A testnevelés órákat szeretik, Dóri nénit várják, az órai munkájuk aktív, egy-két tanulónál mutatkozik magatartási nehézség.  Jól bevált az a gyakorlatunk is, hogy tanulóink nem viszik haza hét közben a dolgaikat, hanem megírják többségben itt a napköziben a házi feladataikat, és hét végén mutatják meg a szüleiknek – hová jutottunk. A délután már legyen az övék: játsszanak, pihenjenek, lazítsanak otthon. Eddig ennek a gyakorlatnak semmi hátrányát nem tapasztaltuk. Persze ehhez nekem nagy segítség Vukov Ági: ő tanítja az éneket és a környezetismeretet, nagyon odafigyel a délutáni munkájukra, semmit nem felejt el. Szépen össze tudunk dolgozni, minden délben röviden meg tudjuk beszélni az aznapi ügyeket. Köszönöm a figyelmes munkáját! Elhagyjuk időnként az iskolát is: bérletünk van a Tatabányai Jászai Mari Színházba, voltunk ősszel a Vadasparkban, megyünk medvelesre a héten is. Tervezünk egy korcsolyázást is még e télen. A karácsonyi várakozás előtt jóságlisztet gyűjtöttünk, majd mézes kalácsot sütött nekünk egy cukrász apuka az általunk elkészített formák után. Ezt vitték haza ajándékképpen a gyerekek a szüleiknek. Idén nem adtunk karácsonyi műsort, mivel nem mindenki volt - többféle okból - szereplésre alkalmas, és nem is akartam stresszelni a próbákkal, gyakorlással tanulóimat. Inkább lefényképeztük őket mindenféle iskolai tevékenység közben, majd egy diasort állítottunk össze ezekből, zenét tett alá Ági, ezzel ajándékoztuk meg a szülőket. A munkaközösség elég csendesen dolgozgatott egymás mellett; nekem lyukas órám nincs, nemigen ismertem így meg kollégáim munkáját, de biztos vagyok benne, hogy mindenki a legtöbbet tette bele ebbe a feladatba. Az osztályozó értekezleten meghallgathattuk egymás osztályáról a sommás összefoglalót, majd áprilisban úgy fogunk nyílt napokat tartani, hogy egymást is láthassuk. Fekete Éva és Kotmayer Anna író-olvasó találkozót szerveztek novemberben: Mechler Anna – Budakeszin élő – írónővel találkozhattak az osztályok érdeklődő képviselői. Hamarosan megy minden osztály a Mesemúzeumba, ezt is Kotmayer Anna intézte el számunkra. Köszönjük mindkettőjüknek! Egyre nehezebbnek érzem az elsős munkát. Nem a gyakorlat hiánya, inkább a mai gyerekek figyelmének fenntartása, munkáltatása, egyenletes munkateljesítményük kialakítása a fárasztó. A napi gondok, problémák megoldása, plusz az egyéb iskolai tevékenységek előkészítése, a rákészülés tényleg stresszes tevékenység.  Persze szeretem a munkámat, édesek a tanulóim, figyelmesek a szülők is, de jó lesz az a kis sí szünet! Aztán „január, február – itt a nyár!” (A gyerekek eddigi teljesítménye, tevékenysége óriási munka volt nekik is.) Minden betanító kollégának köszönöm a munkáját, sok erőt kívánok a további munkához mindannyiunknak!    

Budakeszi, 2017. január 30.                                                                                                                                                 

  Farkas Pálné      osztálytanító    

6 hónapja  •  közzétette: Farkas Terka  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló A 3. e osztály

27 fős létszámmal indult a tanév elején. Egy kislány érkezett hozzánk, a közösségbe való beilleszkedése problémamentes volt. Osztályom tanulói között a számos jó képességű gyermek mellett említést kell tennem azokról is, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek s fejlesztésre szorulnak. Jelenleg négy fő jár iskolai fejlesztő foglalkozásra, további öt tanulónak folyamatban van a vizsgálata. A szövegértés osztályátlaga 3,6; a nyelvtan mérésé 4,3 lett. Matematikából 3,6 a két témazáró együttes átlaga. A tanulmányi versenyekről: A Bolyai Matematika Versenyen 3 csapat (10 fő) indult, a körzeti fordulóban 21., 23. és 85. helyezést érték el. A Bolyai Anyanyelvi Versenyen szintén 3 csapat vett részt, itt a körzeti 12., 60. és 69. helyezést tudhatjuk magunkénak. A szülőkkel való kapcsolattartás szoros. Mindennapi küzdelmeink tartozik még mindig az, hogy ne jöjjenek be a folyosóra reggel. Miután a gyerekek eszközszinten használják az írást, szinte minden szülőknek szóló információt velük megbeszélve írunk be a tájékoztatóba, illetve az üzenő füzetbe. Az osztály levelezőlistáját ilyeténképpen alig-alig használom. Nagyon hasznosnak bizonyult a délelőtti fogadóóra. Szinte minden hétre van jelentkező szülő. Az esti fogadóórák maratoni jellege ezáltal halványodni látszik. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban csak pozitívumokat tudok írni. A gyerekek szívesen vesznek részt az órákon, kialakult a rend, miszerint mindenki tudja, hová kell mennie órára. A munkatervben vállalt feladatokat igyekszem maradéktalanul teljesíteni. Ősszel egynapos kirándulást szerveztünk az évfolyamnak Pákozdra. Októberben egy szombat délelőtt együtt túráztunk  gyerekekkel és szülőkkel. A tatabányai Jászai Mari Színházba járunk, kétszer voltunk már, még két előadás van hátra az idei bérletből. Részt vettünk a Márton napi lampionos felvonuláson, a karácsonyi vásáron. Karácsonyváró délutánt tartottunk, színvonalas előadással leptük meg a szülőket, nagyszülőket. Az utóbbi időszakban több magatartásbeli probléma is adódott a közösségünkben, tanulók és szülők viselkedését illetően is. Hosszú beszélgetéseken vagyok túl a gyerekekkel, bízom benne, hogy a közelgő szülői értekezleten a szülők körében tudom kezdeményezni a konfliktusok kezeléséről való beszélgetést. A második félévben is indulunk a meghirdetett tanulmányi versenyeken. Május 24-26-ig erdei iskolai programon veszünk részt Berkenyén. A program még alakulóban van. Köszönöm Tóth Viktóriának (napközi, környezet, ének, technika), Simon Katának(testnevelés), Varga Máriának (német) és Jánosi Attilának (néptánc) az együttműködő munkát. Egy hatodikos csoportban (6.bcd négyes tanulói) tanítok magyar irodalmat és nyelvtant. Figyelemre méltó tapasztalatom az, hogy milyen nehézségek árán lehet csak elérni a tanulóknál az órákra való készülést, a házi feladatok megírását, egy-egy memoriter megtanulását. Az Egri csillagok című regényt részenként dolgoztuk fel, ahogyan a regény olvasásában haladtunk. Sok ismeretbeli hiányossággal küzdünk a nyelvtan órákon is. Lassan, állandóan ismételve az eddig közösen megtanultakat jutunk csak előre a tananyagban.      

 Fehér Anikó

6 hónapja  •  közzétette: Fehér Anikó  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló 2016/17 1.d Kotmayer Anna

 Ebben a tanévben elsős osztállyal kezdtem a szeptembert. Negyedikesek után óriási váltás, feladat ismét kicsikkel belevágni a tanulás, tanítás rejtelmeibe, szépségébe. Nagy könnyebbség volt, hogy fent maradhattam előző tantermemben, így könnyebb volt annak berendezése, csinosítása, barátságossá tétele. Nagyon sokat segítettek a szülők, akik bútort, polcot vásároltak, hogy legyen hova pakolni a gyermekek felszerelését. Az osztály 28 fős, 12 fiú, 16 lány. Sokan ismerték egymást óvodából, hamar összebarátkoztak, sírás nélkül sikerült vették az első napok akadályait. A szülők hamar tudomásul vették, hogy csak 2 hétig kísérhetik be gyermekeiket az osztályba. Minden felszerelés rendben volt, tárgyi akadálya nem volt az új ismeretek elsajátításának elkezdéséhez. A szülők együttműködők, segítőkészek, meg tudjuk beszélni az esetleges problémákat, együtt segítjük a kicsiket, hogy igazi iskolásokká váljanak. Német nemzetiségi osztály lévén magas óraszámmal dolgozunk, kétszer van hat órájuk a gyerekeknek. Ezt egy kicsit könnyíti, hogy órák között ill. azok elején visszük Őket ebédelni, így nem túl későn étkeznek, jobban bírják a terhelést. Tömegsport szerdán van, Judit kolléganőm, egyben napközis párom tartja. A gyerekek szeretik, sokat játszanak. Az ének órát szintén Judit tartja, táncot pedig Attila.  A német órák Mohai Zsuzsa és Futár Andrea vezetésével zajlanak, sajnos, ezeken az órákon van még egy kis magatartás probléma, de remélem, ez is kialakul rendesen. Versenyekről nem tudok beszámolni. A féléves eredmények átlagos szinten kiválóak, ill. jók, 3-4 gyermek indult nehezebben, rájuk jobban kell figyelni. Logopédiára 4 gyermek jár, egy fiú vizsgálatát kértem a Nevelési Tanácsadótól, várjuk az eredményt. Az erkölcstant három osztály (a,d,e) tanulóinak tartom. Ennek nem igazán látom ilyen formában értelmét, sokkal jobb lenne, ha ennek az órának a terhére a saját osztályával lehetnének az osztályfőnökök, és az aktuális kérdéseket, problémákat, ill. az erkölcstan tananyag kérdéseit osztály szinten lehetne megbeszélni, közösséget építeni. A munkatervben vállalt feladatok megvalósultak. Őszi kiránduláson voltunk a Jókai-kertben, két színházlátogatásunk már volt Tatabányán, Karácsonyi műsorral kedveskedtünk a szülőknek, az iskolai programokon részt vettünk.  Ősszel író-olvasó találkozót szerveztünk Fekete Évával az elsősöknek, meghívott vendégünk Mechler Anna volt. Gyermekvédelmi és szociális probléma még nem volt, a gyerekek családi helyzete egyenlőre stabilnak tűnik. Jelenleg utolsó félévemet kezdem a NTF-n, pedagógus szakvizsgázni fogok a tanév végén. Ez plusz terheket ró rám, Judittól sok segítséget kapok, ha helyettesíteni kell a tanulás miatt. Az elsős évfolyam tanítóival jól együtt dolgozni, jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon hiányolom az osztályfőnöki órát, nagy szükség lenne rá az alsóban is! Reggelente tudnék a gyerekekkel néhány szót váltani, a megérkezés után rákészülni, rákészíteni Őket az egész napra, ebben azonban a reggeli torna nagyon akadályoz. Sokan még kabátban állnak, kipakolnak, nézelődnek (több időt vesz igénybe nekik még a megérkezés). Szükségem lenne a 8.45-8.00-ig tartó rövid időre, ami a „Miénk” a gyerekekkel, nem torna. Ezek a gyakorlatok testnevelés órán ill. másik szünetben is elvégezhetők. Szeretnék köszönetet mondani a betanító kollégáknak. Napközis tanítónknak, Tóth Juditnak, pedig külön köszönet a közös munkáért, sok-sok segítségért, türelemért, hogy egy úton haladva terelgetjük, közös célért küzdve tanítjuk az osztályt.

6 hónapja  •  közzétette: Kotmayerné Egyed Anna  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Az első és második évfolyamos kollégák félévi beszámolói Farkas Pálné feltételével

Félévi beszámolók:  az első és második évfolyamról Félévi beszámoló 1.b  - 2016-2017.   Osztályunk létszáma 21 fő, ebből 12 lány, 9 fiú. Tanévkezdés óta ebben változás nem történt. Egy leány tanuló osztályismétlő, egy másik lány már beiratkozáskor fejlesztést előíró papírral rendelkezett, de sajnos fejlesztése csak a második félévtől kezdődött el /nevelő szülő későn adta le a papírt/. Ennél a tanulónál matematikából és írásból mutatkoznak hiányosságok. Olvasás tantárgyból mindenki kiválóan illetve jól teljesített, köszönhetően a Meixner tankönyvnek, mindenki megtanulta az eddigi betűket, gond nélkül összeolvasnak, most már szépen megy a szavak, mondatok olvasása, és a szövegértési feladatok is. A félévi felmérések eredménye: 18 ötös, 3 négyes. Írás félévi felmérések eredményei:17 ötös, 2 négyes, 1 hármas, 1 gyenge. Matematikából is jól sikerültek a félévi felmérések: 21-ből 15 ötös, 5 négyes, és szintén csak a fent említett kislány eredménye lett gyenge. A félévi méréseket az évfolyam tanítói által kiválasztott, egyeztetett felmérő lapok megíratásával végeztük. A gyermekek neveltségi szintje túlnyomó többségben megfelelő, általában értelmiségi családokból jöttek. Az alapvető kommunikációs, udvariassági szabályokat tudják és használják. A környezet alapvető rendben tartása 4 tanulónak okoz gondot, ezen rendszeresen javítok, odafigyelek. A szülőkkel való kapcsolattartás eddig jól működött. Létrehoztunk egy e-mailes levelező listát, itt én is tudok üzenni, és a szülők is tartják egymással a kapcsolatot. A felmerülő problémákat, azonnal, telefonon rendezzük. A szülők általában rendben, az adott napon jelzik a betegségeket, hiányzásokat. Munkatervünkben vállalt feladataink az első félévben teljesültek. Négy alkalomra szóló színházbérletet vettünk a tatabányai Jászai Mari Színházba, az évfolyam osztályaival együtt látogatjuk az előadásokat. Az első két előadást decemberben és januárban tekintettük meg. Szeptemberben tevékenyen részt vettünk a SZIA Családi nap rendezvényen. A szülők az osztálytermet rendezték, díszítették, és a Forfa épület külső falát festették, díszítették. Októberben osztályunk részt vett a művészeti osztályoknak szervezett kézműves délutánon, ahol idén a téma a dió volt. Ennek a rendezvénynek a keretében Jánosi Attila néptánc tanárunk vezetésével a Dömötör napi számadás népi hagyományának felelevenítésében vettünk részt egy kis dramatikus rögtönzéssel. Novemberben az 1.b osztállyal tartott igen sikeres néptánc bemutató órát Jánosi Attila a művészeti munkaközösség tagjainak. Szintén novemberben részt vettünk egy, a művészeti munkaközösség által ebben a tanévben bevezetett szokás gyakorlásában: november 3. hete, a Magyar népdal és népköltészet hete. Ebből az alkalomból két szép népdalt énekeltünk mikrofonba az iskola tanulói közösségének. Decemberben tevékenyen részt vettünk az iskola karácsonyi vásárán, és az azt megelőző karácsonyfa díszítő pályázaton, amelyen osztályunk OSB karácsonyfája 3. helyezést ért el. A szülőknek karácsnyi betlehemes műsorral és ajándékokkal készültünk karácsonyra. Gyermekvédelemi ügyben egy tanuló miatt vagyok kapcsolatban a HÍD Családsegítő Szolgálattal, a fentebb említett osztályt ismételt kislány ügyében. /Hiányzások, környezet, szociális problémák,ápolatlanság, stb./     2017-01-30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Illiszné  Kováts Ildikó, osztályfőnök   Félévi beszámoló 2016/2017 a Béres Katalin              Az 1. A osztály 27 fővel indult, és menet közben 28-ra gyarapodtunk. Ebből 15 fiú és 13 lány jár az osztályba. A gyerekek meglehetősen nehezen tudják elfogadni az iskola szokásrendjét, házirendjét. Alapvető dolgok kialakításával küzdünk még most is (köszönés, sorakozás, óra alatti csend, figyelem, nem eszünk-iszunk óra alatt…). Fejlődés mutatkozik, de van 2 olyan gyermek az osztályban, akik nagyon rendbontóan viselkednek, s ők sokszor lerombolják azt, ami már felépült.          Mindez a tanítás folyamatát is megváltoztatja, állandó kihívásként élem meg a gyermekek figyelmének a fenntartását. Általánosságban elmondható, hogy nagyon nehezen tudnak figyelni, egy dologra koncentrálni. Az utasításokat legalább háromszor el kell ismételnem, de inkább többször.   A nevelő-oktató munkában elért eredmények: Tantárgyi mérések eredményei –          Tekintettel arra, hogy első évfolyamról van szó, a százalékban mért eredményeket nem tartom reálisnak. Az osztályban minden tanuló az életkorának megfelelően végezte tanulmányait. Egy kislányt küldtem képességvizsgálatra, neki az írás-olvasással, valamint a matematika tanulásával is nagy nehézségei vannak. A második félévben még két tanulót küldök vizsgálatra, mindkettőjüket a finommotorika fejletlensége miatt.   Tanulmányi és sportverseny eredmények – első évfolyamon erről még nem számolhatok be. Egy tanuló van az osztályban, akinek a tudása az íráson kívül a többieké felett van. Ő időnként a 3.a osztályba is beül egy-egy órára.   A szülőkkel való kapcsolat          A szülőkkel való kapcsolattartást nagyon fontosnak tartom az osztályközösség alakulásának szempontjából is. Emiatt a szeptemberi első szülői értekezlet után októberben és novemberben tartottam egy-egy újabb rendkívüli szülői értekezletet. Az osztályba sok tanuló jár, néhányuk viselkedése nem megfelelő, így szükségesnek tartom, hogy az aktuális problémákat, konfliktusokat együtt próbáljuk megoldani. Az együttműködés kialakult, remélhetőleg formálódik is még. Az eddigi problémákat kulturáltan, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva igyekeztünk megoldani. Reményeim szerint a bálra jó néhányan jönni fognak a szülők közül, s a kapcsolat ezzel is szorosabbá válik.   A hit- és erkölcstan oktatás tapasztalatai          A tanulók nagy része katolikus hittanra jár, ezekre az órákra be szoktam ülni (Krisztina nővérrel előzetesen megbeszéltük ezt), az itt folyó munkát látom csak. Tapasztalataim szerint a gyerekek fogékonyak az órákon felmerülő témákkal kapcsolatban, s Krisztina nővér személye, tanítási stílusa, módszerei jó hatással vannak a gyerekekre.   Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése, értékelése (rendezvények, programok) A vállalt programokat teljesítettük.   Gyermekvédelmi munka áttekintése: Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása Szociális problémák, deviancia / Az osztályba két olyan tanuló jár, akinek a magatartása problémás, emiatt a beilleszkedés számukra nehezebb. Mindkettő agresszív kisgyerek, ok nélkül is bántják a társaikat időnként. A tanórák alatt a figyelmük hullámzó, időnként nagyon nehezen köthető le. A szülőkkel együttműködve próbáljuk a helyzetet megoldani. Egy harmadik kisfiú úgy érkezett az osztályba, hogy a tudása (olvasás, számolás, logikai összefüggések) jóval meghaladja az életkorát, viszont a társaival nehezen alakít ki kapcsolatot. Ez szerencsére javult, de állandó segítségre, támogatásra van szüksége.   Óralátogatások helye, száma – második félévre tervezzük.   Célkitűzések a második félévre: A legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a gyerekek az órákon képesek legyenek egymást nem zavarva dolgozni, hogy csökkenjen, megszűnjön az agresszió, képesek legyenek jól kezelni felmerülő konfliktusokat is. Úgy érzem, haladunk ebben, de nagyon lassan.   Egyéb észrevételek: Hiányzik az osztályfőnöki óra. A felmerülő dolgokat csak valamelyik óra rovására tudom megbeszélni a gyerekekkel. A reggeli torna (bár hasznosnak tartom) számunkra nincs jó helyen és időpontban. A reggeli kezdés sokkal bensőségesebb hangulatot igényelne, amit az első óra előtt ki lehetne alakítani.     jan. 28.             Félévi beszámoló 2016/17    Ebben a tanévben elsős osztállyal kezdtem a szeptembert. Negyedikesek után óriási váltás, feladat ismét kicsikkel belevágni a tanulás, tanítás rejtelmeibe, szépségébe. Nagy könnyebbség volt, hogy fent maradhattam előző tantermemben, így könnyebb volt annak berendezése, csinosítása, barátságossá tétele. Nagyon sokat segítettek a szülők, akik bútort, polcot vásároltak, hogy legyen hova pakolni a gyermekek felszerelését. Az osztály 28 fős, 12 fiú, 16 lány. Sokan ismerték egymást óvodából, hamar összebarátkoztak, sírás nélkül sikerült vették az első napok akadályait. A szülők hamar tudomásul vették, hogy csak 2 hétig kísérhetik be gyermekeiket az osztályba. Minden felszerelés rendben volt, tárgyi akadálya nem volt az új ismeretek elsajátításának elkezdéséhez. A szülők együttműködők, segítőkészek, meg tudjuk beszélni az esetleges problémákat, együtt segítjük a kicsiket, hogy igazi iskolásokká váljanak. Német nemzetiségi osztály lévén magas óraszámmal dolgozunk, kétszer van hat órájuk a gyerekeknek. Ezt egy kicsit könnyíti, hogy órák között ill. azok elején visszük Őket ebédelni, így nem túl későn étkeznek, jobban bírják a terhelést. Tömegsport szerdán van, Judit kolléganőm, egyben napközis párom tartja. A gyerekek szeretik, sokat játszanak. Az ének órát szintén Judit tartja, táncot pedig Attila.  A német órák Mohai Zsuzsa és Futár Andrea vezetésével zajlanak, sajnos, ezeken az órákon van még egy kis magatartás probléma, de remélem, ez is kialakul rendesen. Versenyekről nem tudok beszámolni. A féléves eredmények átlagos szinten kiválóak, ill. jók, 3-4 gyermek indult nehezebben, rájuk jobban kell figyelni. Logopédiára 4 gyermek jár, egy fiú vizsgálatát kértem a Nevelési Tanácsadótól, várjuk az eredményt. Az erkölcstant három osztály (a,d,e) tanulóinak tartom. Ennek nem igazán látom ilyen formában értelmét, sokkal jobb lenne, ha ennek az órának a terhére a saját osztályával lehetnének az osztályfőnökök, és az aktuális kérdéseket, problémákat, ill. az erkölcstan tananyag kérdéseit osztály szinten lehetne megbeszélni, közösséget építeni. A munkatervben vállalt feladatok megvalósultak. Őszi kiránduláson voltunk a Jókai-kertben, két színházlátogatásunk már volt Tatabányán, Karácsonyi műsorral kedveskedtünk a szülőknek, az iskolai programokon részt vettünk.  Ősszel író-olvasó találkozót szerveztünk Fekete Évával az elsősöknek, meghívott vendégünk Mechler Anna volt. Gyermekvédelmi és szociális probléma még nem volt, a gyerekek családi helyzete egyenlőre stabilnak tűnik. Jelenleg utolsó félévemet kezdem a NTF-n, pedagógus szakvizsgázni fogok a tanév végén. Ez plusz terheket ró rám, Judittól sok segítséget kapok, ha helyettesíteni kell a tanulás miatt. Az elsős évfolyam tanítóival jól együtt dolgozni, jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon hiányolom az osztályfőnöki órát, nagy szükség lenne rá az alsóban is! Reggelente tudnék a gyerekekkel néhány szót váltani, a megérkezés után rákészülni, rákészíteni Őket az egész napra, ebben azonban a reggeli torna nagyon akadályoz. Sokan még kabátban állnak, kipakolnak, nézelődnek (több időt vesz igénybe nekik még a megérkezés). Szükségem lenne a 8.45-8.00-ig tartó rövid időre, ami a „Miénk” a gyerekekkel, nem torna. Ezek a gyakorlatok testnevelés órán ill. másik szünetben is elvégezhetők. Szeretnék köszönetet mondani a betanító kollégáknak. Napközis tanítónknak, Tóth Juditnak, pedig külön köszönet a közös munkáért, sok-sok segítségért, türelemért, hogy egy úton haladva terelgetjük, közös célért küzdve tanítjuk az osztályt. Kotmayer Anna 1.d   Félévi beszámoló 1.e   Helyzetelemzés   Osztályom 21 főből áll,11 fiú és 10 lány. Nagyon egészséges a közösségnek ez az arány. Az idén nem kellett költöznünk, maradtunk a negyedikesek után ugyanabban a teremben. Ez megkönnyítette a munkánkat év elején. Csak a dekorálásra kellett koncentrálni. No és . az is nagyon kellemes, hogy mindenhez közel vagyunk/ ebédlő, tornaterem stb/. A terem nagysága is teljesen megfelelő az osztálylétszámnak. Ami nagy gondot jelent az a padok nem megfelelő minőségi állapota. Szedett-vetett, ócska állapotúak, a méretük sem megfelelő. Ez szerintem nagyon nagy probléma. Némelyik balesetveszélyes is a kiálló szögek miatt. Az osztály irányultsága / bővített nyelvoktató/miatt sokan tanítunk itt. Azt tapasztaltuk ez nem okoz problémát a gyerekeknek. Jól tudtak alkalmazkodni ehhez a helyzethez. Mi pedagógusok is jól kezeljük a helyzetet. Mindent igyekszünk megbeszélni, s megközelítőleg egyformán kezelni. Ez talán nem is nehéz, hiszen a követelményekben, elvárásokban egyetértünk.   A nevelő-oktató munkában elért eredmények   Tantárgyi mérések eredményei azt mutatják, hogy az osztály kiegyenlítetten teljesít. Minden tantárgyból 80% fölött teljesítettek. Olvasásból egyetlen tanuló van, aki küzd még a tanult betűk biztos felismerésével. Nehezen megy az összeolvasás, szövegértése is ebből kifolyólag még bizonytalan. Remélem év végéig sikerül behozni a lemaradást. Van az osztályban egy ikerpár akik szinte csak úgy tudnak dolgozni,ha folyton rájuk figyelek. nekik állítólag túlhallásuk van. Talán rövidesen kapnak egy szerkezetet, ami kiszűri a felesleges zajokat. reméljük így lesz.   A szülőkkel való kapcsolat   Már évkezdés előtt találkoztunk az első szülőin júniusban. Augusztusban családot is látogattam, a Vadasparkban egy közös ismerkedős délelőttünk is volt. Így már szinte ismerősök voltunk mire iskolába jöttünk. Azóta a szülőin, fogadóórán, karácsonyi műsoron tovább mélyült a kapcsolat. Az információkat az internet segítségével osztom meg a szülőkkel. Természetesen nem hagyom ki ebből a gyerekeket sem. Ők is viszik haza a híreket. Ezt is fontosnak tartom.   Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése, értékelése (rendezvények, programok)   A munkatervben vállalt feladatokat teljesítettük. Beszoktattuk a gyerekeket, elsajátíttattuk a szükséges ismereteket, kirándultunk a Jókai-kertbe, színházban voltunk 2 alkalommal, író-olvasó találkozót szerveztünk, az ünnepségekre kellően felkészítettük a gyerekeket, Márton-napi felvonuláson részt vettünk, karácsonyi műsort rendeztünk. Mindegyik nagyon jól sikerült.    Gyermekvédelmi munka áttekintése:   Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) szerencsésen lebonyolódott. Minden rendben volt Szociális problémák egyelőre nem tapasztalhatók. Deviancia sem okoz óriási problémát, de van egy ikerpár, akikkel azért vannak nevelési gondok. Kezeljük, de nem tudjuk, mit hoz a jövő a terhelés növekedésével. A szülőkkel megvan a napi kapcsolat, igyekszenek is. Remélem elegendő lesz ez az intézkedés továbbiakban is.   Prevenciós munka   Az egyik családban sajnos elindult egy csúnya válási procedúra. Már volt is egy közös megbeszélés az édesapa kezdeményezésére. Itt részt vett Bujtor Ildikó is, aki csaknem ugyanannyi óraszámban tanítja az osztályt, mint én. Próbáljuk megelőzni nagyobb odafigyeléssel, hogy a gyerekben magatartási problémák alakuljanak ki.      Óralátogatások helye, száma Az osztályban Magyar Kinga/napközisünk/ látogatott órát 4-szer  Egyéb észrevételek Jövőre szeretnék tisztelettel kérni a termembe normális padokat. Köszönöm előre is.     Köszönöm az osztályban tanítók munkáját. A munkaközösségünk jól dolgozik. Köszönöm a Terka munkáját, mellyel összetartja a csapatunkat.     Budakeszi, 2017.01. 30.                                                     Fekete Jánosné                                                                                               osztályfőnök   b beszámolója   Ebben a tanévben két új tanuló érkezett az osztályba. Az osztály létszáma Így jelenleg 32. Fiú 21 és 11 kislány. Az V.V. eddig  Londonban tanult, így nem csak a beilleszkedés okozott számára nehézséget, hanem a nyelvi nehézségek a tanulásban is sok nehézséget jelentett. Másik kisfiú, G. Á, eddig Brüsszelben tanult, számára nem voltak nyelvi nehézségek, mert ott is magyar iskolában tanult, viszont Asperger-szindrómával diagnosztizálták óvodás korában. Egy tanuló esetében továbbra is SNI státuszt állapítottak meg. Rajtuk kívül 5 gyerek jár jelenleg fejlesztésre a különféle tanulási problémából fakadóan. 4 gyerek vizsgálata jelenleg zajlik.  N. K.  kivizsgálása a Vadaskert  úton,  a gyermekpszichiátrián folyik. Ennek ellenére, jó az osztályközösség, összességében a tanórák nyugalomban, rendben zajlanak. Az ősz folyamán Nagybörzsönyben voltunk szarvasbőgésen, ahol megtörtént az első közös alvás is. Két alkalommal voltunk múzeumpedagógiai foglalkozáson, és négy alkalommal a Művészetek Palotájában. Ebben az évben négy alkalmas bérletet váltottunk a Budapesti Állat és Növénykertbe. Továbbra is folytatjuk a gazdagításnak ezt a módját. Minél több olyan tanulási helyzetet szeretnék teremteni, ami nem az iskola falain kívüli ismeretszerzést teszi lehetővé. Heti két alkalommal beszédfejlesztés folyik osztálykeretben Tóth Erika logopédus irányításával, aminek jótékony hatását az egész osztály élvezi és kamatoztatja. A szorobánt továbbra is használjuk a matematika órákon. Januárban megkezdtük a népi furulya tanulását, az Óbudai Népzene Iskola tanmenete alapján. A szülői háttér támogató, sok segítséget kapnak a gyerek otthonról. Számíthatok a segítségükre, együttműködésükre. Megerősítenek abban, hogy fontosak számukra az iskolában zajló események. Novemberben Közoktatás vezetésből szakvizsgát tettem, és feltöltöttem a portfóliómat. Ez egy nehéz hónap volt számomra, de Balogh Anikó napközis tanító párom sokat segített, így sikerült átvészelni ezt a számomra nehéz időszakot.         Budakeszi, 2017. 01. 31.         Bezeczky Erzsébet                  Félévi beszámoló 2016-2017: Illiszné Kauczky Krisztina 2. d osztály                     Az osztályomba 19 tanuló jár. Ebből 9 fiú és 10 lány.              Az osztály félévi eredményei: matematika: 4.1 Olvasás: 4 nyelvtan: 4 környezetismeret: 4.3 magatartás: 4.7 szorgalom 4.7 német 4.3 A tanulmányi eredmények alapján megállapítható, hogy az osztály zömében jó képességű gyerekekből tevődik össze. Akik fejlesztésre szorulnak, azok közül konkrétan kettő papíros. Az egyik súlyos beszédhibával került az iskolába, heti 3X kap fejlesztést. A másik tanuló heti 2X jár fejlesztésre, neki főleg téri orientációs problémája van és figyelemzavaros, de igen jó intellektusú. Három tanulót most vizsgálnak, ebből az egyik figyelemzavaros és az IQ szintje is igen alacsony, a másik figyelemzavaros és főleg az adott szöveg értelmezésével van gondja, a harmadik szintén figyelemzavaros és nála is azt tapasztaltam, hogy az iskolai alkalmassági felmérést nem vették komolyan az óvodában. Van két olyan tanulóm, ahol a szociális háló nem megfelelő. Az egyik szülőpárosnál azért látszik, hogy fontos a gyermek előmenetele, de sajnos a másiknál már semmilyen érdeklődést nem mutatnak a gyermeke felé és velem sem tartják a kapcsolatot. Ennek ellenére a gyerekek szorgalmasak, kötelességtudóak, figyelnek az utasításainkra. A szakmai munkámban sok segítséget kaptam napközis páromtól Emesétől, mert az egyetemi tanulmányaim alatt is sokat helyettesített engem, azonkívül a délutáni foglalkozásokon is odafigyelt a nehezebben tanuló gyerekekre. Hetente egy alkalommal én is részt vettem a napközis munkában, így megfigyelhettem, a délelőtti oktatásom eredményességét. Tanulmányi versenyekre jelentkeztünk: Tudásbajnokság, LÜK verseny, Kenguru matekverseny. A szülőkkel azt gondolom jó a kapcsolatom, gyermekekre odafigyelnek, segítik munkájukat. Fontos számukra a jó tanulmányi eredmény elérése. Szívesen jöttek a közös iskolaszépítő eseményekre is. Közös kirándulást is szerveztünk, de ezt sajnos elmosta egy óriási zápor. A karácsonyi vásáron közösen sütögettünk, ami jól összekovácsolta a csapatot. A befolyt összegből, pedig a két hátrányos helyzetű tanulónak vettek karácsonyi ajándékot és ruhákkal, élelmiszerrel segítették szebbé tenni nekik a karácsonyt. Valóban példaértékű összefogás volt. Az osztállyal több kirándulásokon is részt vettünk. Tanulmányi kirándulás a János hegyre, Operában az épülettel és egyéb kulisszatitkokkal ismerkedtünk meg, és a Mesemúzeumban is óriási kalandban volt részünk. Közben színházbérletet is vettünk Tatabányára.                        Hit és erkölcstan oktatás: az erkölcstant három osztálynak tartom. Kedves, értelmes gyerekek, szívesen tanítom őket. A helyszín kiválasztása azonban nem ment tökéletesen, mert több alkalommal is kiszorultunk a kijelölt teremből. A problémát inkább abban láttam, hogy a zeneiskolából rohantunk át az aulába, táskával, tornazsákkal, egyebekkel együtt, majd kiderült, hogy ott már matekóra van. Ez a káosz majdnem egy hónapig tartott, mire megtaláltam a megfelelő termet. Továbbképzések: 2015 szeptembere óta tanulok a BME-n, mentorpedagógus szakon. Az eredményeimet nem kérdezte senki, de 4.7 átlaggal végeztem eddig. Ez egy költségtérítéses képzés és eddig 400 000 Ft-ot fizettem ki egyedül. Az iskola ebben nem támogatott, de remélem az utolsó félévben, vagyis most segítenek ebben. Óralátogatáson nem vettem részt, de nálam már többen is voltak. ELTE-ről egy egyetemi hallgató, a kollégák közül pedig Zsófi és Gitta látogatott meg. Remélem aktívan segítettem a munkájukat. Céljaim között szerepel, hogy a lemaradó diákoknak célzottabb segítséget nyújtsak és a tanulmányaimat eredményesen végezzem el. Egyéb észrevételeim: még mindig nincs projektorunk, amit szeptember óta kérünk és  pedagógiai asszisztensek is kellenének  heti két-három órára.                                    

6 hónapja  •  közzétette: Farkas Terka  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló 13.cs. 

Csoportom a 3.c osztály. Idén bővült négy tanulóval. Integrálásuk megnehezítette az év eleji munkát. De segítséggel átlendültünk a kezdeti nehézségeken. Az gyerekek nagy része marad napköziben. Néhány tanuló ebéd után, legkésőbb kettőig hazamegy, de többségükért fél négy és négy között jönnek a szülők. Egyre több a különórás tanuló. Ez nem zavarja a munkánkat. Idén változtattunk a klubfoglalkozások menetén. A célunk az volt ezzel, hogy több idő jusson a saját csoportunkra, hogy jobban kihasználhatóakká váljanak a pénteki napok. Két hetente van klubnapközi. Nálunk ez okozott némi gondot. A váltások miatt, nehezebb követni a szülőknek, hogy melyik héten van program. Ez különösen azért volt érezhető, mert mi az erdőkerülőt tartjuk kolléganőimmel, és sokszor nem tudtuk betartani a tervezett érkezési időpontot (fél öt), mert a gyerekek nem készültek kirándulásra. Továbbiakban két részre bontjuk a csoportot a kicsiket, és a nagyokat külön foglalkoztatjuk. A turnusváltások sem zökkenőmentesek. Sok olyan gyerek van, miután nem volt választható a program, akinek nem megfelelőek az érkezési, indulási időpontok. A legtöbb felmerülő problémát megoldottuk, áthidaltuk. Ha az időjárás engedte, elmentünk sétálni, játszótérre, felfedeztük a környéket. A gyerekek nagyon jól érzeték magukat minden foglalkozáson. Ebben az évben az ételek minősége érezhetően javult. Az ebédlőben egyre kevesebb a fennakadás, kevés esetben kellett hosszan várakozni a csoportnak. A zaj is csökkent, köszönhető ez a kollégák odafigyelésének, és a csoportok folyamatos ellenőrzésének. Rendszeresen látogatok órákat a saját csoportomnál. Egész évben figyelemmel kísérem a délelőtti munkájukat, és az osztálytanító pedig segíti a délutáni foglalkozásokat. Összegezve, a fontosabb célkitűzéseket elértük az osztállyal. A felmerülő problémákat sikerült megoldanunk. A délelőtti tanítóval jó a kapcsolat. Rendszeresen tájékoztatjuk egymást a csoportban történtekről, és össze tudunk dolgozni.

Tóth Szilvia Budakeszi, 2017.01.31.

6 hónapja  •  közzétette: Tóth Szilvia  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló napközis munkáról 2016/2017 15.csoport   

   A napközis munka ebben a csoportban 26 fővel zajlik. A csoportot a 3.e osztályosok alkotják. Az osztály már a 2. év végére egy nagyon jól összeszokott közösséggé alakult. Sok tehetséges, értelmes, színes egyéniségű gyermek jár ebbe a csoportba.      Egyik legfontosabb célja a nevelői munkámnak az volt, hogy a gyermekek továbbra is betartsák a napközis házirend szabályait, mely elengedhetetlen feltétele a mindennapi konfliktusmentes foglalkozásoknak. Ezeket a normákat egy-két gyermek kivételével szinte már mindenki elsajátította és betartja, mind a tanteremben való munka során, mind pedig a sportudvaron történő szabadidő eltöltése alatt. Az ebédlőben való viselkedési normák elsajátítása, (köszönés, kulturált étkezés, rendhagyás egymásra várás stb.) is megvalósult és minden gyermek betartja, és most már tudatosan alkalmazza azokat.  Az étkeztetéssel kapcsolatban annyit mondanék, hogy az uzsonna továbbra sem ízlik a gyerekeknek. Csak akkor fogy el, ha valamilyen felvágott van a kenyérszeletek között. Már arra is odafigyelnek, hogy vajjal vagy margarinnal van megkenve. Ha az utóbbival, akkor szinte érintetlenül ott hagyják. Az ebéddel kapcsolatban a kelkáposzta főzeléket továbbra sem hajlandóak megkóstolni. Javasolnám bármely más zöldségfőzelékre történő lecserélését!     A délutáni tanulás alatt minden tanuló önállóan dolgozik, már jóval kevesebb segítséget igényelve. Mivel minden tanuló más képességekkel rendelkezik, és más tempóban halad a feladatok elvégzésében, ezért a differenciált tanítás-tanulás szervezés, mindennapi feladata a nevelői munkának. Ebben a tanévben többen járnak különórákra, ezért gyakran előfordul, hogy egyes tanulók nem tudják maradéktalanul elvégezni a házi feladataikat.    Az osztályfőnökkel jól együtt tudok dolgozni, így bármilyen esetlegesen felmerülő problémát szinte minden alkalommal közösen próbálunk megoldani. Első osztálytól kezdve rendszeresen megbeszéljük a napi eseményeket, és együtt próbáljuk megoldani az esetleges konfliktushelyzeteket.    A magatartás és a szorgalom terén nincs nagy ingadozás. A tanulók magatartásáról elmondható, hogy többségük illemtudó, kiegyensúlyozott gyermek, csak két-három tanuló viselkedése okozott eddig problémát.    A csoportba járó gyerekekre egyaránt jellemző, hogy szeretnek iskolába és napközibe járni! Megtalálják barátaikat, jókat játszanak, beszélgetnek, nagy kedvvel tanulnak meg új dolgokat. Szívesen beszélnek magukról, boldogan mondják el mindennapi örömeiket, gondjaikat.    A gyerekeknek igen nagy a mozgás igényük, ezért a szabadidő eltöltésében a főszerepet a szabadtéri mozgásos játékok alkotják. Általában ebéd után és a tanulás utáni időszakban van alkalmuk ezt a mozgásigényt kielégíteni. Jó idő esetén, az udvaron töltjük el a szabadidőt, rossz idő esetén a tanteremben játszanak társasjátékokkal, memóriakártyákkal, stratégiai, valamint logikai játékokkal. Szeretik a manuális tevékenységeket, a rejtvényeket, játékos feladatokat. Minden nap igényelik a közös beszélgetést.     Összességében elmondható, hogy mind a tanulmányi munka, mind pedig a nevelői munka megfelelő ütemben folyik, a gyerekek szorgalma, magatartása és értelmi-érzelmi fejlettségük életkori sajátosságukat tekintve megfelelő.     A klubfoglalkozással kapcsolatos tapasztalataim jók, szerencsére sok gyermeket érdekel a Füles rejtvényfejtő foglalkozás. A gyerekek előszeretettel fejtegetik a rejtvényeket, játékosan fejlesztik tudásukat a különböző memória és logikai játékokkal. Helyes döntésnek tartom, hogy kéthetente van klubnapközi, mivel így több időnk jut a napközis feladatainkra, gyakorlásra, kézműves foglalkozásokra, amit nagyon szeretnek mindannyian. Csupán annyi a gond, h elég kevés logikai és társasjáték áll a rendelkezésünkre. Bízom benne, hogy ez a probléma nem megoldhatatlan, és idővel kapunk segítséget a játék készletünk bővítéséhez!    Ebben a tanévben az ének-zene tantárgy mellett lehetőséget kaptam, hogy a technikát, valamint a környezetet is én taníthatom, melynek nagyon örülök! Sok feladattal, tervezéssel jár, amelyet igyekszem kreatívan megoldani. Fontosnak tartom, hogy szeressék a természetet, védjék a környezetüket, az állatokat, madarakat.    Célkitűzéseim a II. félévre elsősorban a gyermekek személyiségfejlesztésével kapcsolatos, mint például: -indulatkezelés fejlesztése a problémásabb gyermekeknél -konfliktus helyzetekben történő helyes viselkedés elsajátítása -egymással szembeni tolerancia fejlesztése -problémamegoldó képesség fejlesztése -önállóságra nevelés      Ezen célok megvalósítását további rendszeres beszélgetéssel, valamint önismereti játékokkal szeretném megvalósítani, mivel fontosnak tartom, hogy minden tanuló kiegyensúlyozott érzelmű, sikerélményektől gazdag, és boldog tagja legyen az osztályközösségnek.

Tóth Viktória

6 hónapja  •  közzétette: Tóth Viktória  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

A  2. c osztály félévi beszámolója  (Farkas Pálné felhelyezésében) Osztályfőnök: Huber Éva

Félévi  beszámoló-  Huberné Kiss Éva       2.c   1.A nevelő-oktató  munkában elért eredmények Létszámunk 27 fő, 13 fiú és 14 lány. A félév során 2 új kislány érkezett osztályunkba. Mindketten szépen beilleszkedtek a közösségbe. Osztályunk nagyon jó kis közösséget alkot és nevelési   szempontból is rengeteget fejlődtek, önállósodtak a tavalyi évhez képest. Év elején ismét készítettem szociometriai mérést, amelyben újra fel tudtam térképezni a társas kapcsolatokat. A tanulás tekintetében minden tantárgyból a tanmenet szerint haladunk. Félévkor 10 gyermek vitt haza kitűnő bizonyítványt, többeknél pedig csak egy „ jól megfelelt” minősítés szerepelt a sok kiváló eredmény mellett. Két kisgyermek rendelkezik tanulási nehézséget igazoló papírral, ók külön fejlesztéseken, korrepetálásokon vesznek részt. Az egyiküknél két tantárgyból „ felzárkóztatásra  szorul „ minősítést kellett írni. A félévi mérések eredményei, osztályátlag tantárgyanként: Matematika: 84% Olvasás: 84% Magyar nyelvtan: 83%   Tanulmányi versenyek: Ősszel a Mezei Mária versmondó versenyen az egyik kisfiú 2. helyezést ért el.Most veszünk részt a Kazinczy szépkiejtési versenyen, illetve a Nyelvész  verseny  iskolai fordulóján.Március elején lesz a Kenguru matek – ezekre folyamatos külön gyakorlással készülünk. Illetve március végén a vers –és prózamondó versenyre is megyünk. Több gyermek külön jár sportolni, s ezek keretében képviselik iskolánkat a területi fordulókon. A szülői háttér nagyon együttműködő, az SZMK segítő munkáját ezúton is köszönjük. Az általam a szülői értekezleten kért feladatokat, kéréseket, felszerelésbeli kívánalmakat teljesítik, betartják.   Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése, értékelése A félév során programjaink voltak: Augusztus végén a Vadasparkban évindító osztályrendezvényt tartottunk. Udvarszépítés , rendezés igazán aktív szülői segítséggel.   Tanulmányi séta- a környék nevezetességei. Dió nap - kézműves délután a művészetis osztályokban. Karácsonyi vásár- a Teaház működtetése nagy siker volt. Karácsonyi műsor a szülőknek.   Gyermekvédelem Szociális probléma, hátrányos helyzet két gyermeknél áll fenn. Mindkét szülő együttműködő.A Híd családsegítővel jó a kapcsolat, ott is részt vesz egyikük korrepetáláson és külön programon. Egy tavaly nálunk tanult gyermekkel kapcsolatban- a gyermek logopédiai iskolában tanult tovább-újabb esetkonferenciát tartottunk. Itt beszéltük meg újabb tapasztalatainkat. Prevenciós munka tekintetében folyamatosan nyomon követjük a gyermekek testi-lelki egészségét családi hátterét.Szerencsére odafigyelő, gyermekükkel foglalkozó szülőkről van szó. A védőnő rendszeresen vizsgálja át a gyerekek fejét, illetve preventív tanácsokat ad ezzel kapcsolatban.   Továbbképzések, innovációk Mi- a művészetis munkaközösség tagjai-osztályfőnökök és betanító kollégák- szeptember óta havi rendszerességgel  veszünk részt külön kulturális  programokon. Kiállítás, múzeum,színház – ezek a programok összekovácsolnak, jó hangulatúak és nagyon sikeresek.   Óralátogatások Napközis párom májusban kerül minősítésre, s ennek keretében készítette el portfólióját. Ezt én is átnéztem és a november végi környezet óráján ott voltam én is. Ezen kívül a napközis tanulási időben több alkalommal benéztem,  szakaszonként figyelve a csoport  tanulási tevékenységét.   6.Célkitűzések Több művész és  pedagógus  elhívását is tervezem osztályunkba, akik osztályunk irányultságát tekintve és szem előtt tartva- interaktív módon segíthetik a minél sokszínűbb fejlesztést. Ezen kívül múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tervezünk.   Észrevételek Örülünk, hogy a Zeneiskola melletti gimnáziumban ebédelhetünk.Azonban még mindig gond, hogy a nekünk fenntartott időben a három második osztályon kívül bejönnek sokszor az Önkormányzat dolgozói, illetve a gimnazisták és tanáraik. Sokszor kértük, tartsák be az időbeni megegyezést. Jól működne az ebédelés, de így nem tudunk leülni, a gyerekek állva esznek. A takarítás is probléma Az esti zeneórák után már nem takarítanak- nincs rá ember, nincs rá keret.Ebből következően koszos termekbe jövünk be reggel. A bútorok, játékok szétpakolva és nem rendezik vissza a termet. Hiába az udvarszépítés- most is gyakran beparkolnak az udvarra a Zeneiskola dolgozói. Az ebédes autó is számtalanszor hajt át az udvaron naponta többször.Régebben a Széchenyi utca felől meg tudták oldani a bepakolást. Bár ez nem a mi kompetenciánk, de érdemes lenne a gimnáziummal erről beszélni, mert nem ideális, hogy a gyerekekkel teli udvaron ekkora az átmenő forgalom.   Az együttműködés a Zeneiskolában tanuló osztályok , kollégák között jó. Szeretném megköszönni minden betanító kollégának, napközis tanítónak, fejlesztő pedagógusnak, logopédusnak, védőnőnek és pedagógiai asszisztenseknek a munkáját.    

  Huber Éva    

6 hónapja  •  közzétette: Farkas Terka  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló a 19. napközis csoport munkájáról

A csoport a 4.e osztály tanulóiból áll. Minden kisdiák napközis, de a különórák magas száma miatt többen elmennek.  A tanulási szokások kialakultak, önállóan folyik a munka. A tanulási időt pontosan kezdjük, a gyerekek tudják a feladatukat. Néha kérnek segítséget, de csak apróbb ügyekben. Időnként párban segítik egymást, ha a feladat, vagy egyikőjük igényli. Kezdtünk csoportjátékokat tanulni, melyben a gimnáziumi segítő fiatalok is segítséget nyújtanak. A játékszabályok betartása, a közös játék érdekében a vesztés elfogadása fontos tanulnivaló. Az ebédlőben a későbbi, kevesebb létszámú időben kerülünk sorra, így a csoport barátságos hangulatban tud étkezni. A Prohászka gimnáziumi felvételi és ennek előkészítő tanfolyama megterhelte a gyerekeket. Sok elfoglaltságot, többlet feladatot, izgalmat és feszültséget jelentett. Sokan szabadidejükben is erről beszélgettek. A klubnapközis foglalkozások a péntek délutánok érdekes és hasznos eltöltését biztosították. A beosztás forgószínpad szerű rendje lehetőséget ad többféle program kipróbálására. Jó, hogy csak kéthetente van, mert a második héten hasonló tevékenységet szervezhetünk magunknak. Az ének tantárgy tanításával és a helyettesítések alkalmával megismerhettem a tanulók életét a délelőtti munka alatt. Jól összekovácsolja kis közösségünket ez. Nevelési célkitűzéseim között szerepelt és szerepel a szép szó, a kérés elfogadása, a büntetéstől való félelem miatti rend betartása helyett. Több területen sikerült a közös érdek felismerése, a jó közösségi hangulat igénye miatt eredményeket elérnünk. Bár ez több időt vesz igénybe, mert néhány tanuló nem szívesen tartja be a közös szabályokat, s magának így kíván figyelmet szerezni. Türelmet tanusítunk feléjük. Serdülőkori nehézségként említem meg az illetlen szavak, beszéd használatát. Ennek visszafogására folyamatosan kell figyelmeztetni a tanulókat. A telefonok, okos órák és gépjátékok vonzása nagy, ezért titokban szeretnék használni. A házirend betartatása még segít ebben.

19. csoport Odzené Szemenyei Márta

6 hónapja  •  közzétette: Odzené Szemenyei Márta  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

4.e osztály féléves beszámolója   

Tantárgyi mérések eredményei: Féléves felmérést 3 tantárgyból írtunk: olvasás:93%, nyelvtan: 92%, matematika: 94% A gyerekek többségére igaz, hogy idén még jobban összeszedte magát, nagyon szeretnének még jobb teljesítményeket elérni. Nyilván ebben a továbbtanulás is közrejátszik, de azok a tanulók is hajtanak, igyekeznek, akik biztos, hogy maradnak. -          Szülőkkel való kapcsolat: A tájékoztatónkban van egy „postaláda” ( beragasztott boríték ), amelyben a fontos üzenetek jönnek, mennek. Ez nagyon jól működik. Helytakarékos is. Nem kell félni, hogy a sok lap beragasztgatásától betelik az ellenőrző. Elektronikus levélben is megírom a fontos információkat. Ha fontos megbeszélni való van, felhívnak a szülők, egyeztetünk egy időpontot, és igyekszünk orvosolni a problémát. Ezek a plusz megkeresések nagyon ritkák, tényleg csak indokolt esetben kérik a szülők. Az iskolai, ill. osztályrendezvényeken nagyon aktívak, szívesen jönnek. -          Hit- és erkölcstan tapasztalatai: Egy kislány ment át az idén hittanról, erkölcstanra. Nagyon tetszik neki.   Éves munkaterv feladatai: Amit eddig kitűztünk magunk elé, azokat teljesítettük. Több rendezvényen is részt vettünk a gyerekekkel: Márton napi szereplés, iskola karácsonyon szereplés Több programot is szerveztem az osztálynak, ill. több osztálynak az évfolyamon: Pl. Bogárháton előadás az állatok világnapja alkalmából. Elsősegélynyújtás mentőtisztek segítségével. Színházlátogatás Budaörsre. Biztonságban két keréken előadás. Drogprevenciós előadás a felsősöknek és a 4. évfolyamnak dr. Zacher Gábor előadásában. ( Egyik apukám ismeretségének köszönhetően. )   Továbbképzések: Részt vettem egy 5 órás továbbképzésen: Érzelmek, az együttműködés, a kommunikáció és a kreatívitás fejlesztése alsó tagozaton Óralátogatások: Német órát látogattunk, ahol Kerecsényi Márti tanárnő óráját nézhettük meg. Célkitűzések, javaslatok: -          Osztályommal kapcsolatosan céljaim a következők: A félévi eredmények megőrzése, esetleges javítása. Összetartóbb csapattá nevelés. Sok eredményünk van ezen a téren, de sajnos az árulkodás, piszkálódás, még mindig nagyon gyakoriak  nálunk. Sok  páros, ill. csoport munkát vetek be a célom elérésére, ill. az erdei iskola programjai is ezt a törekvésemet segítik. -          Nagyon jó lenne, ha több órát látogathatnánk. Néhány éve megoldottuk, hogy 1 éven belül minden évfolyamon tanító kollégához eljuthattunk. Nagyon hasznos volt, mert mindig láttunk új ötleteket, ill. láthattuk, hogy a többi osztály hogy veszi az akadályokat, hogy viselkedik…. Össze tudtuk a sajátjainkat hasonlítani velük. Egyéb észrevételek: -          Jó dolog, hogy mára  H betűket felírhatjuk, de sajnos nagyon sokszor máskor is kérnek minket helyettesíteni. Nyilván van, hogy ráér az ember, de van, hogy nem. Én is sokszor voltam teljesen más időpontban, de lehetnek más elfoglaltságaink is… Azt javasolnám, hogy egy nagy táblázatba írja be mindenki év elején, hogy hol tudna helyettesíteni. Minden óránál 2 vagy 3 hely lenne. Így mindenki látná, hol van még hely. Nem fordulna elő, hogy 1-1 órában 10 ember is bevállalná, de 1-1 órában nem lenne vállalkozó. -          Köszönöm az összes betanítómnak és persze a napközisemnek is az együttműködést. Nagyon jól tudunk összedolgozni, problémákat megbeszélni.

  Kőrösi Virginia

6 hónapja  •  közzétette: Kőrösi Virginia  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

16.csoport/Németh Attiláné Nagy Rita

A 2016/17-es tanévben a 4.a és 4.m tanulói járnak a 16. napközis csoportba. Létszámunk 33 fő, ebből 19 leány és 14 fiú. A 4.m osztály napközis tanulóival az oktató-nevelő munkát már a második éve folytathattam , a 4.a osztály napközis tanulóival e tanévtől kezdhettem meg a munkámat.
Csoportunk családias, vidám és jó hangulatú. Nagyon sok esetben egymást terelgetik a jó út felé, ha esetleg pl.:kicsúszik egy oda nem illő szó, vagy cselekedet. Az év elején é

6 hónapja  •  közzétette: Némethné Nagy Rita  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

3.C BESZÁMOLÓ    

űAz osztály létszáma 4 fővel nőtt, 3 lány és 1 fiú. Örülök, hogy a lányok létszáma nőtt, mert így könnyebben elsimulnak a viták. Nagyon örülök annak, hogy a konfliktusokat ügyesen kezelik egymás között .   Sajnos két kislánynak nehezen alakul a beilleszkedése, ennek okát abban látom, hogy nagyon le vannak maradva, tanulási problémák is felmerültek  , az osztályból hiába segítenének nekik, tanulnának velük , ezt elutasítják. Az egyik leányzót a napköziből  is ki kellett zárni, mert elutasítóan viselkedett. A háttérben  a válás miatti konfliktusok , új-régi kapcsolatok megváltozása is állhatnak. Az osztály közössége nagyon jó, tisztelet, szeretet, egymás segítése, bíztatása jellemző. Könnyű dolgom van, mert nagyon együttműködő a szülői csapat.   Szívesen tanulnak, érdeklődnek, lelkesednek. Én nem egyest adok, hanem pótolni kell ha nincs kész egy feladat.   A félévi felmérők eredményei megerősítik a tudásukról való véleményemet. + gyengébben teljesítő gyermekem van, fejlesztésre járnak, gyakorló feladatokat kapnak, a többi 4-5 jegyeket szerzett. A felmérőket 80 90-százalékban teljesítették. Nagy hangsúlyt kell fektetnem a füzetek külalakjának szebbé válásán. Versenyekre jelentkeznek, de tetszik, hogy a megmérettetés miatt.   Sok programon vettünk részt, színház kiállítás, komcert. Jól éreztük magunkat az évfolyam kiránduláson is.   Szerintem nagyon jó kevés osztállyal egy helyen, együttműködve lenni, bármilyen szempont szerinti kis közösségekben dolgozni.

  Havasi Gabriella

6 hónapja  •  közzétette: Havasi Gabriella  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

16.csoport/Németh Attiláné Nagy Rita

A 2016/17-es tanévben a 4.a és 4.m tanulói járnak a 16. napközis csoportba. Létszámunk 33 fő, ebből 19 leány és 14 fiú. A 4.m osztály napközis tanulóival az oktató-nevelő munkát már a második éve folytathattam , a 4.a osztály napközis tanulóival e tanévtől kezdhettem meg a munkámat. Csoportunk családias, vidám és jó hangulatú. Nagyon sok esetben egymást terelgetik a jó út felé, ha esetleg pl.:kicsúszik egy oda nem illő szó, vagy cselekedet. Az év elején érkezett hozzánk 4 tanuló, ők mindannyian szabadabban, többet megengedve maguknak, tették változatosabbá életünket. A napok és hónapok múltával aztán ők is csiszolódtak, s mostanra már szépen beilleszkedtek a csoport életébe. Nagy mozgásigénnyel rendelkezünk, kedvelt, sőt a legkedveltebb játékaink közé tartozik az udvari játékok, s azon belül a focilabda, és zsinórlabda, valamint a tollaslabda. Nagyon szeretnek a gyerekek a teremben is játszani,sakkozni, dominózni, kézműveskedni, horgolni. Teázunk a gyerekekkel, mikor időnk engedi, ilyenkor nagy örömmel készítik társaik számára is. A védett tanulóidőben változó a létszámunk, a délutáni különórák és elfoglaltságok miatt. A keddi és csütörtöki napon segítségünk is van, a „Prohászkás Segítőink „személyében. Házi feladataikat jellemzően önállóan készítik a gyerekek, 3-4 tanuló esetében kell a folytonos segítség, nekik több magyarázat, rávezetés szükséges. Nagyon jó látni azt, amikor egymás között segítenek a tanulók. A klubnapköziben a filmklubot vezetjük Anikó nénivel, melyet nagyon szeretnek látogatni a tanulók. Nagy érdeklődéssel hallgatják amit a filmről mesélünk, barátságról, összetartásról, vagy éppen megtörtént eseményeket feldolgozó filmek igaz történeteiről. Így a gyerekek is másképpen nézik és értékelik a filmeket is. Iskolánk pszichológusa az év elején látogatott el hozzánk, s nézte meg csoportunk életét. A továbbképzések során a kortárs gyermekirodalomra jelentkeztem, de sajnos elmaradt. A 16. csoportot továbbra is örömmel „vezetem-viszem”.

  Németh Attiláné Nagy Rita/16.cs.

6 hónapja  •  közzétette: Némethné Nagy Rita  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 2016/ 2017 / 1.félév)  

Szülőkkel való kapcsolattartás: A szülők  többsége a megfelelő keretek ( szülői értekezlet,fogadóóra) között  elegendőnek tartja az iskola  gyermeke tanulmányi előmeneteléről, közösségben elfoglalt helyéről nyújtott információkat.  Van persze olyan szülő, aki a minimális lehetőséggel sem kíván élni, míg mások az iskolát nem kereső szülők bónuszait is  kimerítik.  Velük a kibővülő lehetőségeknek köszönhetően előzetes,  e-mailen vagy  telefonon történő egyeztetés után  a heti 1x személyes fogadóóra nyújt korrekt megoldást. Ugyanakkor fájlaljuk azt a szerencsére kis számban megjelenő szülői magatartást, miszerint  az adott szülő  a szaktanárt és az osztályfőnököt megkerülve,  azonnal az intézmény igazgatóját keresi fel.  A probléma így csak hosszas kerülőutakon, az avatott személy(ek ) azonnali hiteles reagálása, egyeztetése, megoldási javaslata nélkül  kerül orvoslásra.   Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése, értékelése (rendezvények, programok): IDŐPONT ESEMÉNY TANULÓK TANÁROK szept.1.hete Felvételi előkészítő 8. évfolyam tanulói Joóné Szász Mária Papp Ildikó szept. ( 1-2. hete) Százhalombatta, Régészeti park 5.évf Szilágyi Péter, Bódi Zsuzsa, Papp Ildikó   szept. 1 hete Ki a legjobb történÉSZ? meghirdetése Döntések és döntéshozók I. vh.-s vetélkedő 5-8.évfolyam Szilágyi Péter Bódi Zsuzsa Papp Ildikó Szenthe Zsuzsa osztályfőnökök szept.1-2.hete Klasszikusok és kortársak:„Iskolaregények” rendhagyó irodalomórák a Betűtésztában; „Döntések és választások”  8.évfolyam Szilágyi Péter szept. Író-olvasó találkozó: Móricz Zsigmond és Prügy 8.évf. Szilágyi Péter szept.21. A magyar dráma napja 8.c Papp Ildikó szept. „A kulisszák mögött” Színházlátogatás a budaörsi Latinovits Színházzal 7-8.évf. Papp Ildikó szept.21. (10:00) Megemlékezés Széchenyi István születéséről (Széchenyi-szobor) 6.a                                       6.b                                                          6.c                                           6.d   Szikszai Nikolett            Nyilas Mihály                                                                                                      Németh Katalin                                Futár Andrea   szept.21. Megemlékezés Széchenyi István születéséről (MTA) 8.évfolyam       Hromoda Ildikó (8.b)       Papp Ildikó ( 8.c)  Mohai Zsuzsa (8.d)   szept. 30. A magyar népmese napja alsó1-2. évf. osztályfőnökök szept. szept. Kirándulás: Pákozd, Ópusztaszer 3. évf.                    4.évf.   osztályfőnökök okt. Ady Emlékszoba és Múzeum 8.évf. Papp Ildikó Szilágyi Péter okt.1. Nevezési határidő Bolyai Anyanyelvi csapatverseny alsó felső Kőrösi Annamária Papp Ildikó okt. 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról Koszorúzás Nagy Sándor József emléktáblájánál   osztálykeret     4.évfolyam 4.-es osztályfőnökök okt. Látogatás az Országos Széchényi Könyvtárban 6-7.évfolyam Fehér Anikó Papp Ildikó I.vh.-s vetélkedő Beszámoló: Doberdó-Isonzó 7-8. évf. Battáné Balogh Ildikó okt.21. 56-ra emlékezünk Műsor Színdarab megtekintése 8. évfolyam   Lendvayné Hromoda Ildikó (8.b)                Papp Ildikó (8.c)       Mohai Zsuzsa (8.d) Szilágyi Péter okt.23. 56-ra emlékezünk Koszorúzás 7. évfolyam (5-5 fő) 7.-es osztályfőnökök nov. Író-olvasó találkozó 1.évf. Fekete Jánosné Kotmayer Anna nov.11. (14:30) Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti forduló   Papp Ildikó                        Körösi Annamária   nov.4-5.????   Nyílt nap Nyílt órák         FELSŐ TAGOZAT   nov.14.  Megemlékezés (vetélkedők) a  Magyar nyelv napja alkalmából 1-8.évfolyam Kotmayer Anna 1.évf.                   Illiszné Kauczky Krisztina 2.évf.         Fehér Anikó 3.évf. Kőrösi Annamária 4.évf Szilágyi Péter 5-8.évf.   nov.(időjárás !!) Látogatás nagyjaink nyomában a Fiume úti Nemzeti Sírkertben   Fehér Anikó                Fekete Éva   dec.10. (10:30) Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (országos forduló)     dec. Könyvbörze     jan. 20. Látogatás a Sziklakórházban 7.ad Szenthe Zsuzsanna Paur Eleonóra jan.21.( 10:00) Központi írásbeli felvételi vizsgák 8.évf.   jan.23. „ Hozz rá víg esztendőt…” A Himnusz képekben ( Kántor István filmrendező filmjének megtekintése) 7.évfolyam 3-4. évf. Szilágyi Péter Papp Ildikó + osztályfőnökök     Mint a munkatervben látható   sokszínű,  a munkaközösségünk arculatához illő, igényes, jól átgondolt, az alsó és felső tagozatot is érintő programsorozatot próbálunk évek óta összeállítani. A visszatérő állandó, akár emblematikus  jelenségek ( 1-1 évfolyamhoz rendelt tanulmányi kirándulás,  megemlékezés; külön a 2 tagozatra kiterjedő olvasás délutánjaà estéje; az intézményszintű megemlékezések, műsorok, házi versenyek lebonyolítása)  nem jelentenek feltétlenül leporolni való, avitt dolgot.  A  jól bevált koreográfia egy kicsit megkönnyíti munkaközösségünk munkáját, amelyet néha átgondolatlan ötletek nehezítenek meg.  Nyitottak vagyunk sok mindenre, de lehetőleg az éves munkaterv kidolgozása előtt.  Marad így is azonnali gyorssegélyt igénylő feladat. ( piros szín). Itt jegyezném meg, hogy a zöld színnel jelölt programok még nem valósultak meg. A tavaszi időszakra lettek átnapolva. Pozitív kezdeményezésnek tekintenénk , a minden hónap végén a következő hónapra vonatkozó rövid egyeztetést , -amelyre volt is példa- a  vezetőséggel, munkaközösség vezetőkkel, érintett pedagógusokkal. Ugyanez fordítva is működhetne, az adott, már teljesített hónap konklúzióinak kapcsán.   3.Továbbképzések: ki? mit? hol? mikor? Kotmayerné Egyed Anna   Tehetséggondozó pedagógus szakvizsgás képzés Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 2 tanév (5 szombat/félév+vizsganapok)à II/1. félév befejezve Papp Ildikó Tehetséggondozó pedagógus szakvizsgás képzés Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 2 tanév (5 szombat/félév+vizsganapok)à I/1. félév befejezve Szilágyi Péter Drámapedagógus szakvizsgás képzés   2 tanév ( péntek-szombat)à I/1.félév befejezve           4.Óralátogatások helye, száma:   Sajnos nem került rá sor, igyekszem munkaközösség vezetőként  felkeresni az új kollégákat, valamint egymás óráinak is a vezetőség által elképzelt óralátogatásait is betervezni.   5.Célkitűzések, munkatervi javaslatok a következő tanévre (rövid- és hosszú távon):   A vállalt programok súlyozása, erőnkhöz ,időjáráshoz mérten való megtartása, rugalmas kezelése.  Az éves munkaterv iskolai szintű egységes egyensúlyának megtartása. Egyeztetés, szorosabb együttműködés a 4. évf. osztályfőnökeivel. A belső magyar-tört. mk.-en belüli óralátogatások megszervezése, lebonyolítása. A mérések egységesítése A fejlesztő pedagógusokkal való szorosabb együttműködés ( tájékoztatás, eredmények), ha már a fejlesztésekre magyarórákon is sor kerül.   6.Egyéb:     Erőteljesebb fellépésre lenne szükség a szélsőséges magatartású tanulókkal szemben. Esetkonferencia, írásbeli egyeztetés, vállalás, következmények (!!!) Szeretnénk kérni, hogy a tanulókat ne magyaróráról vigyék el a fejlesztő pedagógusok. Javaslataink a felzárkóztatáshoz  ill. tehetségfejlesztéshez:   Tanulószobai rásegítések:      csütörtök:  Szilágyi Péter  , Horváth Henriett,      csütörtök: felvételi előkészítő a 7. évfolyam számára: Papp Ildikó Magyartanárként büszkék vagyunk a 8. évfolyam tanulóinak együttműködésére az okt. 23-i műsor megvalósításában.   7.Tanulmányi eredmény / Felvételi eredmény: Iskolánkon belül az egész évfolyamra kiterjedő versenyt (osztályonként 3 fő jelenétével) két esetben szervez munkaközösségünk: 22-hez igazítva a Kazinczy Szépkiejtési Verseny ápr.11-hez igazítva a Vers- és Prózamondó Verseny A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen is több éve indulunk. Az idén a legjobb eredménnyel! Az idén a Simonyi Helyesírási Versenyen való megmérettetésünk a felső tagozatot érintő történelmi vetélkedő miatt maradt el. Verseny Forduló Helyezés Évfolyam Tanuló Tanár Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny   Területi 3. 6.a Darida Dorka Eszes Panka Francois Lilien Gyuricza Emma Papp Ildikó 6. 6.a Bieber Janka Czuczor Mónika Kovács Kinga Papucsek Dorka Papp Ildikó 14. 8.b Bosznai Bodza Kovács Tünde Pap Natália Téglásy Luca Szilágyi Péter 22. 8.d Benő Levente Masszi Katalin Nagy Anna Spilák Levente Szilágyi Péter 33. 5.a Besenyei Áron Pásztor Barnabás Simon Áron Szalay Milán Papp Ildikó 61. 5.a Lannert Ábel Kovács Renáta Molnár Nelli Virágh Benedek Papp Ildikó       Kazinczy Szépkiejtési Verseny évfolyam helyezés tanuló osztály tanár 1. I. Benedek Botond 1.e Fekete Éva 2. I. Marik János 2.b Bezeczky Erzsébet II. Batiz Bálint 2.c Huber Éva III. Gönci Mikolt 2.b Bezeczky Erzsébet   III. Svendor András 2.a Badalay Tünde 3. I. Kovács Luca 3.e Fehér Anikó II. Darvas Kinga 3.b Kemény Blanka III. Szebik Hajnalka 3.d Karskó Ilona 4. I. Fogarasi Lilla     II. Zsila Ilona     III. Kondorosy Csilla     5. I. Bödör Janka 5.a Papp Ildikó II. Téglásy Emma 5.b   III. Csatári Rajmund 5.b   6. I. Riedl Veronika 6.d   II. Makkos-Hauer Jázmin 6.d   III. Fekete Janka 6.c Papp Ildikó 7. I. Bartók Mátyás 7.b   II. Téglásy Lehel Kristóf 7.b   III. Ungvári Emília 7.b   8. I. Szűcs Botond 8.b Szilágyi Péter II. Pap Natália 8.b Szilágyi Péter II. Simon Szonja 8.c Papp Ildikó   SZÖVEGÉRTÉS  2016/17   5-8. évfolyam Osztályok Átlag     év eleji félévi év végi   5.a 4,44       5.b 3,63       5.c 2,85       5.d 4,2     Átlag (évfolyam)   3,78         6.a 4,06       6.bcd1   4,4       6.bcd2 3,47 3,56     6.bcd3 3,07 2,87     6.bcd4 2,47 2,18   Átlag (évfolyam)   3,494         7.a 3,27       7.bd1 3,9       7..bd2 2,38     Átlag (évfolyam)   3,18         8.bcd1 4,36 4,79     8.bcd2 3,44 3,69     8,bcd3 3,9       8.bcd4       Átlag (évfolyam)           osztály magyar irodalom magyar nyelv történelem   I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév 5.a 4,09   4,21   4,64   5.b 3,46   3,78   3,89   5.c 3,31   3,05   3,71   5.d 4,11   4,29   4,2   átlag 5             6.a 4,11   4,01   4,62   6.bcd1 4,72   4,64       6.bcd2 3,52   3,64       6.bcd3 2,96   2,83       6.bcd4 3,00   2,82       6.b - - - - 3,32   6.c - - - - 3,44   6.d - - - - 3,71   átlag 6             7.a 4,00   3,74   4,46   7bd1 4,41   3,98   -   7bd2 2,92   2,80   -   7.ad - - - - 3,41   7.b - - - - 3,30   átlag 7             8.bcd1 4,39   4,54       8.bcd2 3,73   3,59       8.bcd3 4,30   4,28       8.bcd4 ?           8.b         3,76                   8.c         3,63     8.d         3,70     A központi felvételi átlaga a febr.2-ig beérkező eredmények alapján: ( Feldolgozás alatt)       magyar matek össz.   Átlag   (össz)     29       8bcd4     20       8bcd3     25       8bcd2     33       8bcd1     37              

6 hónapja  •  közzétette: Fehér Anikó  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló 3. d osztály Karskó Ilona

Német nemzetiségi osztályomnak 24 fő a létszáma. Ebben a tanévben egy tanuló Németországban tanul. Magatartásuk jó, javítanom azon kell, hogy véleményüknek elsősorban nem beszólásokkal kell hangot adni. Sokszor ez türelmetlenségre utal, arra, hogy nehezen fogadják el, hogy nem mindig őket hallgatják meg. Előfordulnak, viták, súrlódások a gyerekek között, ezek megoldását nehezíti, hogy időnként a szülők is megpróbálnak ebben „igazságot” tenni. Munkához való viszonyuk jó, egy gyerek kivételével minden tanuló szinte hiánytalanul készít leckét mindig. Véleményt szívesen alkotnak, legtöbben rendszeresen követik a világ eseményeit, számukra már elég tág a világ, nem csak egy kis közösség részének érzik magukat. Jól motiválhatóak, szívesen tanulnak. A kudarcot, a rosszabb jegyeket nehezen viselik. Gyakran írunk felmérőket, diagnosztikus számonkérést. A tantárgyak tanmenetét sikerül tartanunk, kicsi lemaradásunk környezetismeretből van, elsősorban a témákhoz kapcsolható kísérletek miatt. Alapkészségeik megfelelő szintűek, javítani az írásmunkák küllemén kell. Egyszerű szövegeket, meséket jól dolgoznak fel, de ismeretterjesztő és összetettebb szövegek feldolgozásakor már nagyobb a szórás. Olvasástechnikai nehézségekkel már nem kell küzdeniük, legtöbben az élőbeszédhez közelítő tempóban képesek olvasni, ezért élvezhetik a könyvek nyújtotta élményeket is. Osztályunkban három gyerek ért el kitűnő tanulmányi eredményt. Matematikából, anyanyelvből, irodalomból írtunk félévi felmérőket. Legjobb eredményt matematikából érték el a tanulók, a szövegértés nehéznek bizonyult az összetett, a szöveghez sokszor visszatérő kérdéseivel, ez kicsivel több, mint 4-es átlagot eredményezett. Szívesen vesznek részt tantárgyi versenyeken. Bolyai csapatversenyek nagyon népszerűek, 12 gyerek vesz részt a hamarosan induló természettudományi versenyen. A Bolyai matematika versenyen az osztály jobban szereplő csapata 8. helyezést ért el, az anyanyelvin 28. helyezést. Részt vesznek Zrínyi Ilona és Kenguru matematika versenyen is, valamint a LÜK versenyen is. Kovács Lőrinc országos 2. helyezést ért el egy összetett (matematika, történelem, anyanyelv) levelezős versenyen. Köszönöm szépen Anikónak és Katának, hogy szervező munkájuk révén elmehettünk Pákozdra. Köszönöm Blankának, hogy sok mindenre figyelő, figyelmeztető, szerető vezetőként irányítja a munkaközösségünket. Az ősz folyamán voltunk a MÜPA-ban, komolyzenét hallgattunk és klasszikus balettet néztünk. Jártunk a Syma csarnokban, ahol interaktív módon ismerkedtünk a jövő iskolájával. Voltunk egy nagyon jó előadáson is a Fővárosi Nagycirkuszban egy tanítvány nyereménye jóvoltából. Hálás köszönettel tartozom Morovián Péter napközis társamnak a jó leckékért, hogy napi beszélgetéssel át tudom adni neki az osztályt, hogy tapasztalatainkat megbeszélhetjük, hasonlóan gondolkodunk a gyerekek nevelését illetően. Köszönöm a nagyszerű német tanárok lelkiismeretes munkáját. Köszönet a kiemelkedő figyelemért Jánosi Attilának.

6 hónapja  •  közzétette: Karskó Ilona  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló az első évfolyam munkájáról – 2016/17-es tanév

Munkaközösségünk 6 fős: Béres Katalin, Illiszné Kováts Ildikó, Deák Anikó, Kotmayer Anna, Fekete Jánosné és Farkas Pálné alkotják - elsős osztályaik főnökeként munkálkodva. Úgy gondolom, jól együtt tudunk dolgozni: összeszokott kollégák vagyunk. Azonban tapasztalat, hogy a magas óraszámok, a lyukas órák hiánya alig-alig adnak módot egymás munkájának megismerésére. Biztos vagyok benne, hogy mindenki a legjobb tudása, felkészültsége, jó tapasztalatai mentén végzi a dolgát. Nem is gondolom, hogy nagyon egyformán kellene bármit is csinálnunk: egységesek a tankönyvválasztásban vagyunk, de azon belül már mindenki a saját módszertani tárházának kiaknázásával, személyisége adta osztályvezetési, óraszervezési módon dolgozik a rá bízott kis közösségekkel. Kollégáim félévi beszámolójából változatos – néha problémás - osztályközösségek ismerhetők meg, azonban a tanulmányi előrehaladásban mindenki pozitív fejlődésről tudósít. A részképesség-zavaros tanulókat igyekszünk mihamarabb eljuttatni a Nevelési Tanácsadóba, hogy a megsegítésük mielőbb elkezdődhessen. Mindenhol akadnak magatartási, fegyelmi, figyelmi gondok – hol kisebb, hol nagyobb mértékben. Az osztályfőnökök a beszámolóik alapján több oldalról megpróbálják megoldani ezeket a gondokat: az iskolai pszichológus segítségét kérik, a szülőkkel sűrűbben találkoznak, konzultálnak, közösen keresnek megoldást a problémák megoldására. Sajnos az ilyen folyamatok sok időt és energiát vesznek el a tényleges oktató munkára fordítandó időből, de valamit tenni kell! A tanulmányi „mutatók” a félévi felmérések tükrében – melyet egységesen összeállítva végeztettünk - mindenhol pozitívak az osztályok zömét tekintve: a gyerekek többsége ugyanis iskolaérett, lépést tart a tananyaggal, jól halad a tanulmányaiban. Ezek erősítenek meg bennünket abban, hogy munkánk gyümölcsöző, tanítványaink akarnak és tudnak a tananyaggal haladni, zömükben meg tudnak felelni az elsős elvárásoknak.  A gyerekek neveltségi szintje többségében szintén megfelelő, egymással barátságosak, a felnőttekkel udvariasak, felszerelésüket már önállóan felügyelik, rendezik. A szülők odafigyelnek – persze itt is van elenyésző kivétel – mind a mi kéréseinkre, elvárásainkra, jelzéseinkre; mind a gyermekeik felszerelésének biztosítására, valamint tanulmányi előmenetelükre. A házirendnek megfelelően jelzik a betegségeket, hiányzásokat, hozzák az igazolásokat. Munkatervünkben színházlátogatást terveztünk – ismét Tatabányára: 4 alkalmas bérletünkkel színvonalas és nem drága előadásokat tekinthetünk meg. Eddig már 2 alkalommal jártunk ott. Író-olvasótalálkozó volt novemberben: Mechler Anna írónővel találkozott az évfolyam. Az írónő Budakeszin él, szívesen és költségmentesen találkozott az osztályok képviselőivel. Fekete Éva és Kotmayer Anna szervezését köszönjük. Hamarosan a Mesemúzeumba látogat minden osztály beosztás szerint. Ezt szintén Kotmayer Anna intézte számunkra, és neki köszönhetjük a színházlátogatások buszkiállását is. Igazán aktív kolléganő – köszönjük Anna! Deák Anikó viszont az órarendek összeállításában brillíroz – neki is hálásak vagyunk (a hit- és erkölcstan beosztást is ő végezte)! A művészeti osztályok ezen kívül a saját munkaközösségük által összeállított szokásos őszi kézműveskedésen dolgoztak együtt a többi évfolyammal; a népdal és népköltészet hetén az iskola közösségének népdalok éneklésével kedveskedtek. A karácsonyi OSB-fenyő díszítésen is sikereket értek el Ildikóék – 3. helyezést. A hit- és erkölcstan – ha a többség egy helyre jár – működik, de akad olyan osztály, ahol 4-féle foglalkozásra osztjuk a gyerekeket: ez az elején a gyerekeknek is, és nekünk is neurotizáló tényező volt. Már belejöttünk. Vannak kollégák, akik az erkölcstant korainak, időrablónak érzik, helyette osztályfőnöki órát tartanának szívesebben, ahol az erkölcstan témáit osztályszinten megbeszélnék. Idén is szólnunk kell a reggeli tornával kapcsolatban: nem rossz, hogy működik, de elsőben még jó lenne kicsit együtt lenni, összerendeződni, felmerülő gondokat ez idő alatt megbeszélni. A hangosbemondót azonban nem tudjuk lekapcsolni. Van megoldás? A németes osztályokban magas óraszámban tanulnak a gyerekek, az órák közötti ebédelési lehetőség azonban könnyít a heti két 6 órás napon. A betanításokat a gyerekek rugalmasan viselik, a kollégák elvárásaikat előzetesen megbeszélték, törekszenek egységes elvek alapján foglalkozni a tanulókkal. Ezek az osztályközösségek természetesen részt vettek a német önkormányzat által  hagyományosan  szervezett eseményeken. Egy tanterem berendezése nem a korszerű, esztétikus és a baleset megelőzési szempontoknak sem felel meg: Fekete Éva osztályára ráférne egy padcsere. Deák Anikó a takarítás igényesebb, alaposabb elvégzését kéri és várja. Már többször a szülők segítségével végeztek alaposabb takarítást. A családi napot is ezzel a programmal töltötték. Továbbá ő kéri és javasolja, hogy a nyáron érkező tanulóknak jobban nézzen utána az iskolavezetés, mert ha csak abból a szempontból osztják be egy osztályhoz ezeket a tanulókat, mert ott alacsonyabb a létszám – nagyon megnehezítik a tanító és az ott tanuló gyerekközösség életét is. (Miért jöttek ide, és milyen eredményekkel – esetleg papírosak-e?) Félévi beszámoló a második évfolyam munkájáról – 2016/17-es tanév A második évfolyamban is 6 osztálytanító dolgozik együtt: Badalay Tünde – két tannyelvű angolos osztályt vezet, Huber Éva és Bezeczky Erzsi művészeti osztályt, Illisz Krisztina német nemzetiségi, Koleszár Zsófia német nemzetiségi két tannyelvűt; Vrábel Etelka pedig a testnevelés irányultságú közösség osztályfőnöke. A második évfolyam osztályai a Zeneiskola tantermeit használják délelőttönként, a NSJG-ban ebédelnek többségben. Azonban ez az ebédelési rend nem ideális, mert az ígéretek ellenére mások is akkor ebédelnek, amikor a kicsik; és a mi gyerekeink szó szerint állva étkeznek. Az étlap összeállításában is szeretnének érdemi változtatásokat elérni. Ebben az iskolavezetés segítségét várják. A Főépületben Etelka kapott osztálytermet: osztályát minden nap a szakos betanító kolléga viszi testnevelés órára, mellesleg nem is jutott volna neki osztályterem lent. Igazán rendes volt ezektől a kollégáktól, hogy idén is vállalták a lent maradást, sőt van, aki konkrétan ideálisnak érzi az ott élést, s más hangoztatta azt is, hogy szívesen maradnak jövőre is. Ez számunkra elsősök számára és a jövendő elsős kollégák számára is könnyebbség. Köszönjük! Kiváló az együttműködés a lent dolgozó kollégák között. Barcsik Hédi igazgatónő is igyekszik minden felmerülő problémát megoldani. Az őszi családi napon sokat fejlődött a lenti udvar, az épület környezete, amelyet a BVV és az Önkormányzat is segített kialakítani. A kollégák kifogásolják, hogy az udvaron parkolnak a zeneiskolai tanárok, és nagy az átmenő forgalom a nap folyamán a Gimnázium ebédlője irányába. Pedig a Széchenyi utca felől látják a régi csúszdát, ahol korábban lejuttatták az odaszállított alapanyagokat. Hogy miért nem használják most – érthetetlen! A takarítással is elégedettek kollégáink, bár a délutáni foglalkozások után már nem történik ez meg újra, tehát előfordul, hogy rendetlen teremben kezdenek reggelente. Az technikai felszereléseikkel és IKT-eszköz ellátottságukkal viszont elégedetlenek. Az angolos osztály rengeteg segítséget, ráfordítást kap a szülőktől. A kevésbé tehetős osztályközösségek tanítói a saját cuccaikat hordják be; várják a fejlesztést e téren. A Wifi jól működik, de informatikai segítséget nehézkesen kapnak. A két év alatt szinte semmilyen felújításban nem részesültek egy padlap cserétől és egy új táblától eltekintve. A két projektor már használhatatlan. Az eredménynek tekinthető változások hiányoznak. A tanulócsoportok létszáma nem minden osztálynál magas, de egyik osztály sem mentes problémás tanulóktól. Olvashatjátok az egyes beszámolókban, hogy mindenhol van legalább 3-4 tanuló, aki valamilyen téren problémás. Az osztályfőnökök sokat tesznek értük, és a szülői közösségek is igyekeznek segíteni a szociális nehézségek leküzdésében. A tanulási nehézségek és egyéb neurológiai problémák minden osztályban jelen vannak. Mindenki ennek tudatában, ezeket kezelve, vagy segítséggel kezeltetve végzi munkáját. Sok élmény teli programra viszik osztályaikat, közösséget építenek, rengeteg iskolán kívüli tanulási lehetőséget biztosítanak tanulóiknak. A tanulmányi eredmények - a problémák tükrében is - átlagban jók. Tehetséges, kimagaslóan teljesítő diák is akad természetesen náluk is. Badalay Tünde rengeteg innovációról számolt be, muszáj lesz ezt látnom, látnotok! Az ő mesterpedagógusi programjának megvalósulása az intézményen belüli közömbösségbe ütközött. A hospitálások száma a második évfolyamon jelentősebb, látogatják egymás óráit, sokat tudnak ellesni egymástól, sőt Zsófi szerint ő sokat tanult a látottakból, és tervezi a többi kolléga munkáját megismerni. A hit- és erkölcstannal különösebben nincs gondjuk a kollégáknak, de Zsófi megjegyzi, hogy félévkor 70 gyereket kellet lezárniuk úgy, hogy nem is minden gyermek munkáját ismerték, és az oktató nem közölte velük, hogy hogyan zárta le a gyerekeket. Így nekik kellett utánajárni, és ezt a feladatot már nem érezték sajátjuknak. Krisztina az első hónap kellemetlenségeiről számolt be, azután sikerült egy állandó termet találnia. A munkaközösség az első félévre tervezetteket teljesítette. Sajnos Tündének nem volt jó ideig napközis párja, ezért hosszú ideig ezt a feladatot is ellátta. A beígért bemutató órát ilyen körülmények között nem vállalta. Többen tanulnak, tanultak – vagy idén végeztek - ebben az évfolyamban, mindenki a saját költésgén; akik még tanulnak, remélik, hogy az iskola a végére már tud valahonnan támogatást biztosítani nekik. Ezzel kapcsolatban mindannyian megköszönik napközis párjuk segítségét: a vizsgák idején ők álltak helyt két fronton is. Összegzésként annyit mondanék: nagyon sokat dolgozunk, dolgoznak kollégáim! Mindent megteszünk, megtesznek azért, hogy jó közösségek alakuljanak ki osztályainkból, valamint a korszerű oktatási módszereket, eszközöket alkalmazni tudjuk a tanulók sokoldalú fejlődése érdekében. Mindenkit elismerés illet! További eredményes munkát, egészséget kívánok mindenkinek!

Budakeszi, 2017. február 2.     Farkas Pálné mkv.    

6 hónapja  •  közzétette: Farkas Terka  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi napközis beszámoló - 2. csoport (1.b. osztály)  

Az 2. csoport 19 gyereket – 9 lányt és 10 fiút foglal magában. A csoporthoz tartozó tanulók többnyire a félév során töltötték be a 7. életévüket, néhányan hamarosan 8 évesek lesznek. A gyerekek iskolaérettek, iskolai nevelésre alkalmasak, azonban két gyerekkel időnként az osztálykeretben történő foglalkoztatás nehézkesnek bizonyul.   Az egyikük gyakran ellentmond a tanítói utasításoknak, és nehezen veti alá magát az osztály rendjének.   Tanulóidejének hasznos eltöltése teljes embert igényelne. Ez részemről a többiekkel való munkát tenné lehetetlenné, ezért igyekszem türelmesen munkára bírni, a tőlem telhetőt megtenni, de többet nem tudok garantálni. A szülőket folyamatosan tájékoztatom a gyermekkel kapcsolatban, ennek ellenére házi feladatát gyakran otthon sem készíti el hiánytalanul. Ezt a problémát első benyomásaim után a vezetőség, a szülők és az osztályfőnök felé is jeleztem. A félév során a pedagógiai asszisztensek és az önkéntes diákok segítették a házi feladatának elkészítésében, a továbbiakban pedig kezdetét veszi a fejlesztőpedagógiai munka Fekete Jánosné vezetésével, ami minden bizonnyal hozzájárul majd a tanulmányai eredményességéhez. A másik, nagyobb odafigyelést igénylő tanuló kevésbé rendbontó, inkább a fáradékonyága okozza a legnagyobb nehézséget. Munkabírása a hangulatától és az erőnlététől függ, őt is igyekszem motiválni, sokszor sikertelenül. Pozitívum viszont, hogy ő a tanulás rendjét általában nem zavarja, a foglalkozás alatt gyakran csendben pihen. A szülőket esetében is rendszeresen informálom az aznapi eseményekről; házi feladatát otthon szülői segítséggel minden alkalommal elkészíti. Általános problémaként még mindig napi szinten szembesülök a csoport fegyelmezetlen magatartásával: nehéz őket lecsendesíteni, sorakoztatni, az ebédlőig rendezetten elvezetni. Sokat gondolkodtam a helyzet orvoslásán, mivel a szóbeli utasítások, üzenő elvétele, beírások, stb. semmilyen javulást nem eredményeztek. Az utóbbi időben ezért új - számomra idegen - módszerekhez kellett folyamodnom: pl. ha ebédeltetés előtt nem sikerül őket beállítanom kettesével, vagy nem tudják a beszélgetést abbahagyni, akkor visszaülünk a helyünkre, és addig várunk, amíg el nem csendesedünk, vagy ha a folyosón nem tudunk rendezetten, kettesével vonulni, akkor addig sétálgatunk az osztályterem és az ebédlő között, amíg ez nem sikerül.  Az ebédeltetés rendje is viszonylag még sok fegyelmezést igényel, ezért megoszlik a figyelmem az ebéd kiadása, a csoport asztalhoz irányítása – és ha Ági elfoglalt, vagy hiányzik – a két ételallergiás tanuló ebédjének szervírozása között. Az ebédadagok megfelelőek, a menü összeállításában talán nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy a leves és a második közül legalább az egyik a gyerekek többsége által kedvelt étel legyen (pl. tojásleves és paradicsomos káposzta főzelék egy terítéken nem szerencsés). Az uzsonna adagok kifogásolhatóságát néhány héttel ezelőtt jeleztem Magdinak, és pozitív változásként jegyzem meg, hogy az adagok az utóbbi időben megfelelőek, és a minőségében is változás tapasztalható (pl. barna kenyér, teavaj); ez nagyon jó! Zöldséget viszont többször fogyasztanának a hét során, a hagymát és a savanyú káposztát is beleértve.  Az uzsonnához kapott tejet még év elején szívesen megitták, az utóbbi időben csak az osztályteremben halmozódik, ezért áttértünk a teázásra. Ebéd után - ha az időjárás engedi – az udvaron tartózkodunk. A társaságnak nagy a mozgásigénye, élvezik a szabadban töltött időt, így a maihoz hasonló idő miatti bezártság a közérzetükre is kihat.    Az udvarról 14.15-kor vonulunk be, a téli időszakban a tanulás előkészítése nagyobb erőfeszítést igényel (overálok, benti cipők átvétele). Év elején még a gyakori fegyelmezések miatt szét kellett őket ültetni a tanulóidőre, az utóbbi időben nagyobb szabadságot élveznek, viszont még mindig előfordul, hogy a szétültetés eszközével kell élnem, ha nem haladnak a munkájukkal, vagy ha a magatartásukkal zavarják a társaikat a tanulásban.  Fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást, és rendszeresen tájékoztatom őket a gyerek aznapi teljesítményéről, magatartásáról, a házi feladat készenlétéről, az otthoni gyakorlást igénylő hiányosságokról. A csoport alapvetően jó képességű és munkabírású gyerekekből áll, közülük 4 tanuló átlagon felülinek mondható. Hárman folyamatosan olvasnak (egyiküknek már könyvélményei is vannak), gyorsan és jól elkészülnek a házi feladatukkal, ezért nekik szövegértési feladatokat szoktam készíteni. A negyedik matematikában kiemelkedő, 100-as számkörben végez műveleteket, az írásában viszont időnként adódnak problémái, ezért részére a házi után számolási feladatokat, illetve írásgyakorlatokat viszek. A többi gyereknél általában az összetettebb matematikai feladatok kapcsán adódik nehézség, ezért az önkéntesek segítsége a velük való gyakorlásban különösen sokat jelentett. Az csoportban a gyerekek többsége gyakran vesz részt iskolai (hipp-hopp, rocky, jazz balett, kosárlabda) vagy iskolán kívüli (nyelvórák, úszás, zeneiskola, lovaglás, néptánc, fejlesztő torna, stb.) különféle foglalkozásokon, ezért a 16 óráig való iskolai tartózkodás alól többen kérték a felmentésüket. Emellett gyakori, hogy a gyerekek napirendjét a család programjához is hozzá kell igazítani, ezért előfordul, hogy a szülő hamarabb, még 16 óra előtt hazaviszi a gyermekét az iskolából. Általánosságban a gyerekek többségét a védett tanulási idő után, ½ 4 és 4 óra között viszik el. A gyerekekkel igyekeztünk az éves munkatervben megfogalmazott célokat megvalósítani, bár a foglalkozások többségére - néhány kivétellel – csak a lányok nyitottak.  Ezen szabadfoglalkozások tematikájába beépítve igyekeztem érdekes anyagokkal és technikákkal is megismertetni a gyerekeket. A klubfoglalkozásokról röviden: a 2. csoport döntő többsége ebben a félévben erdőkerülőre volt beosztva, aminek én is részese voltam/vagyok. Az általános tapasztalat az, hogy mivel körülményes az elindulás, ezért inkább rövidebb sétákra indultunk. A mamutfenyőkhöz és a Barackos játszótérre mindig szívesen sétáltak. Az előbbi cél viszont a távolság és a keskeny járdák miatt gyakran embert próbáló feladat volt. A forgást nehezen fogadták, a gyerekek többsége ragaszkodik az ismerős helyszínekhez és barátokhoz, ezért több nehézség is felmerült ennek kapcsán két héttel, illetve egy hónappal ezelőtt.   Mivel az óralátogatási kötelezettségemről csak a héten szereztem tudomást, ezért nem szerettem volna egyik kollegát sem meglepni ezzel az ötlettel. A következőkben szeretnék erre jobban odafigyelni, és időben rákészülni. A pedagógiai munka hatékonyságára vonatkozóan most nincs semmilyen konkrét elképzelésem, de ha lesz, akkor azt mindenképpen jelezni fogom.    

 Khaled-Tömöri Boglárka Budakeszi, 2017. február 2.

6 hónapja  •  közzétette: Khaled Boglárka  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

A természettudományi és ÖKO munkaközösség 2016-17- es tanévének első félévi beszámolója

A nevelő-oktatómunka eredményei: . Tantárgyi mérések a félév során nem történtek /erre év végén kerül sor a tantárgyainkat illetően/. . a házi és körzeti tanulmányi versenyek szintén a második félévben februártól kezdődnek. A munkatervi feladatok időarányos teljesítése: A munkatervben leírtakat teljesítettük, kivéve Az október 10-én a „Komposztálás Világnapjához” kapcsolódó tervezett kiállítás, … elmaradt, a felelősének, Kuffler Évának a DÖK-kel kapcsolatos , sűrű teendői miatt. Ezt a programot a második félévben a március-áprilisi projekthetek keretében fogjuk pótolni. A november végére terveztük, hogy kapcsolódunk „Hulladékcsökkentési Világhét” kampányhoz, ennek keretében az eredeti elképzelésünket félretéve egy jobb ötletet valósítottunk meg. A karácsonyi vásárra újrahasznosítható anyagokból készítettek az osztályok tanulói   fenyőfadíszeket. A legszebbeket és legötletesebbeket a karácsonyi vásárunkra látogató szülők szavazatukkal támogatták és a városkarácsonyon is sikert arattak, az első három helyezett díjakat is kapott. Sikerült a november hónapra tervezett „Madárbarát kert” bővítése, technika órákon, ill . otthon, szülők segítségével számos különböző fajoknak megfelelő típusú madáretető és odú készült. Ezek jó részét a karbantartó kollégák már feltették a fákra. Az etetésük is beindult az „Állatvédők” csoport vezetőjének, Kőrösi Virginia irányításával. Szeretnénk, ha még többen hoznának madáreleséget, hogy az etetés folyamatos lehessen. A szelektív hulladékgyűjtés területén a feladatokat elvégeztük, sajnos a papírhulladék elszállíttatása a Depónia Kft miatt egy ideig szünetelt / a papírért már nem fizet/ és a felgyűlt papírhulladék egy része az udvarunkon szétszóródott. Tarthatatlan helyzet alakult ki.   Szerencsére az igazgatónőnknek sikerült elérni, hogy havonta egyszer a PET palackokkal együtt elszállítsák, kiürítsék a kék konténert így a gyerekek újra tölthetik tiszta papírhulladékkal. Nagyon fontos kérésünk lenne, hogy az osztályfőnökök, szaktanárok ügyeljenek arra, hogy a technika és egyéb órákon keletkező apró !! vagdalékok a kukába és ne mellé kerüljenek, mert a karbantartóink reggelente nem szívesen szedik össze a „millió” kis darabot. Az osztálytermekben keletkező   hulladékok szelektív elhelyezése kapcsán felmerült egy észrevétel, hogy a gyűjtőedényeket nehéz tisztán tartani. Sajnos a szeptemberi kampány-papírgyűjtésből befolyó pénzösszeget még nem kaptuk meg. Decemberben az ESZEMKÁ egyesület alapítványának vezetője a 2017-es év elejére ígérte ezt. /Januárban pedig mi felejtkeztünk el erről./ Az aktivitási versenyünket illetően az őszi papírgyűjtésnél mutatott aktivitással elégedettek lehetünk, ellentétben az „Autómentes Világnapon” mutatott hozzáállással, eredménnyel. Továbbképzések: A munkaközösségünk tagjai nem vettek részt ebben a félévben továbbképzéseken. Innovációnak gondoljuk, hogy mk.-ünk azt javasolta a tanév kezdetén, hogy a felsős tanulószobai foglalkozásokon szaktanárok segítsék a gyengén teljesítő tanulókat  szaktárgyaikból, ill. amilyen tantárgyhoz csak értenek. A vezetőség ezt elnevezte „tantárgyi segítés”-nek.  Sajnos kevesen maradtunk, akik  az egész félév során rendszeresen  bejártunk és segítettünk. Akik  részt vettek a munkában , láthatták,  h. milyen óriási az igény a tanulók részéről a korrepetálásra, mennyire rá vannak szorulva  és milyen hálásan fogadják azt.  Nyilván a lemorzsolódó kollégáknak ez a plusz munka nagyon nagy megterhelést jelentett. Az igazi megoldás az lenne, ha a délelőtti óraszámba, pontosabban a kötelező 22 órába be lehetne számolni.   Meg kellene gondolni,  az OKÉV és egyéb mérések nagy valószínűséggel  jobban sikerülnének.  Óralátogatások: A nyílt napokon - november: látogatott: Paur Eleonóra           5.a.,       természetismeret          látogató: Czifra Zsuzsanna látogatott: Kaposiné H. Á.           5.           természetismeret             látogató: Bódi Zsuzsanna látogatott: Kuffler A.-né               7.b,         biológia                               látogató: Paur Eleonóra látogatott: Baka Erzsébet             5.b,       természetismeret            látogató: Bódi Zsuzsanna   Munkatervi javaslatok a következő félévre: Iskolai ÖKO faliújság kihelyezése az aulába, aktivitások, rendezvények, ajánlások megtekintése céljából Tisztasági verseny /osztályok között/ beindítása   Egyéb: nem javasoljuk a májusi „Csapatépítést”, mert védett hónap.  

Budakeszi, 2017. február 2.                                                       Paur Eleonóra  mkv.    

6 hónapja  •  közzétette: Paur Eleonóra  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló 20. csoport (4. f osztály) 2016/2017 tanév

  A csoport rövid bemutatása, elért eredmények: A 20. csoport a 4. f osztály tanulóiból áll, melynek létszáma jelenleg 24 fő (9 fiú, 15 lány). Nyugodt kiegyensúlyozott társaság, az elmúlt évek során sikerült nagyon jó közösséggé formálódniuk. Általában jellemző a csoportra, hogy együttműködőek, szabálykövetőek, egymásnak sokat segítenek. Mivel igen magas a különórák száma, teljes létszámban keveset vannak együtt a gyerekek, pedig a tanulási időt megelőző szabadidőben nagyon szeretnek együtt játszani.   16 óráig az iskolában tartózkodás tapasztalatai: A gyerekek tanulmányi eredményét figyelembe véve a csoport nagyon jó képességűnek mondható. Tanulási nehézségek 1-2 gyermeknél merültek fel, akik például lassúbbak társaiknál, vagy koncentrációs képességük nem megfelelő. Ebben a félévben nagyon sokan jártak a csoportból felvételi előkészítő foglalkozásokra. Az írásbeli felvételit nagyon jó eredménnyel írták meg. A sok különóra és a felkészítő foglalkozások miatt a tanulási időre kevesen maradtak.   Klubfoglalkozások tapasztalatai: Az első félév tapasztalatai alapján előfordult, hogy ha a gyermek olyan csoportba került beosztásra, amelynek a foglalkozása nem tartozik az érdeklődési körébe, akkor inkább nem vett részt rajta. Sajnos ebben a félévben is gyakran előfordult, hogy a szülők a klubnapközi alatt jönnek a gyermekért, és még a foglalkozás vége előtt viszik haza őket.   Óralátogatások helye, száma: Heti 1 alkalommal, csütörtökön az 5.-6. órában (rajz, technika) veszek részt, és segítem az osztályfőnök munkáját a 4.f osztályban.   Kapcsolattartás szülőkkel, osztályfőnökkel: A szülőkkel való kapcsolattartás üzenő füzeten, illetve e-mail-en keresztül történik. Az osztályfőnökkel minden hónapban megbeszéljük a magatartás-szorgalom jegyeket, illetve a kirándulások alkalmával együtt kísérjük az osztályt.   Étkeztetés tapasztalatai: Minden napközis tanuló iskolai étkeztetésben részesül. Az ebédlőben kulturáltan, csöndben étkeznek. A gyerekek nagy többsége meg van elégedve az étel mennyiségével és minőségével, ízlik nekik. Azt vettük észre, hogy tavalyhoz képest az ebédlőben nagyobb a fegyelem és sokkal csendesebb az étkezés. A gyerekek véleménye szerint: - tisztaság van az ebédlőben, - egyesek szerint néhány étel, pl. a levesek nagyon sósak, - ritkán van sütemény, - az evőeszközöket, poharakat, tálcákat néha alaposabban kellene elmosni, - javasolták, hogy a konyhai dolgozók viseljenek hajhálót, mivel hajszálat találtak már gyümölcsön és süteményen is, - javasolták azt is, hogy minden csoport törölje le maga után az asztalt. Uzsonna: - a zöldségfélének mindig örülnek (pl.: répa, uborka, paprika), - szeretnék, ha gyakrabban lenne péksütemény, nem csak péntekenként.

 Üveges Ilona

6 hónapja  •  közzétette: Tóth Viktória  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló a 8. csoport munkájáról a 2016/17-es tanévben  

A csoport rövid bemutatása, elért eredmények A csoportot teljes egészében a 2.b osztály tanulói alkotják. 29 gyermek hivatalosan a tagja, azonban napi szinten a különóráktól és a szülői hazavitelektől függően változik a létszám. Tanulási időre általában 15-17 tanuló marad. Ebben a tanévben kaptam meg a csoportot, korábban két kolléganő is váltotta egymást. Kicsit tartottam attól, hogyan és mennyi idő alatt fogunk egymásra hangolódni, hiszen az első osztályos alapok, a beszoktatás nem az én kezemben volt, de az osztályfőnök és a szülők támogató megértésének köszönhetően csakhamar az „enyémeknek” érezhettem őket. Tanulási képességek szempontjából vegyes a társaság, legalább annyi a jó tanulási képességekkel rendelkező, mint a gyengébb. Ez a felállás nem csak a tanulási szokásainkat határozza meg, hanem remek lehetőség a társas- és közösségi kapcsolatok, érzések kialakítására. Év elején egyénileg ellenőriztem mindenkit, ahogyan azonban haladtak a hónapok egyre inkább kialakultak tanuló- és ellenőrző párok. Ezek nem állandóak, változnak, legtöbbször ők választják meg, de van, hogy bizonyos szempontok szerint én teszek össze két tanulót, pl. fiú-lány kapcsolat erősítése is lehet egy szempont. Fontos hangsúlyt helyezek a tanulás első felében a 20 perces teljes önálló munkára. Előtte megbeszéljük a házi feladatokat, kérdezhetnek is, majd utána újra van lehetőség segítségkérésre (ekkor kezdődik el a párnak nyújtott segítség is), de a közbenső időt „szigorúan” teljes csöndben kell tölteni, egyénileg értelmezni a feladatokat, akár többször elolvasva, visszatérve a nehézségekhez. Úgy tűnik, nekünk ez a módszer egyre inkább beválik, a tanulási idő végéhez közeledve kikristályosodik, kik azok a gyerekek, akik egyéni foglalkozást igényelnek. Közben ellenőrzöm a tanulópárokat, majd együtt tanulok az arra rászorulókkal.   16 óráig az iskolában tartózkodás tapasztalatai Sport- és zeneórákra való hivatkozással mennek csak el hamarabb a gyerekek.   Klubfoglalkozás tapasztalatai Nagyon szeretik a filmklubot, ha lehetne szeretnénk korábban kezdeni, mert a filmről való beszélgetés és feldolgozás sok időt elvesz az amúgy is rövid egyórás foglalkozásból. Sokszor nagyon kevés idő marad érdemben a filmre.   Óralátogatások helye, száma Az osztályfőnökkel kölcsönösen be-belátogatunk egymáshoz, ha nem is teljes órákra. Még a nyelvórákra is be szoktam menni. Következő félévben matematikaórára szeretnék menni elsősorban, mert ott mutatkozik a legtöbb probléma, de a nyelvtant is tervezem megnézni. Szeretném látni, milyen módszerrel tanulják az egyre bővülő tananyagot, s a napköziben ez által a  tanító keze alá dolgozni.   Célkitűzések A következő félévben szeretnék sokkal többet kézműveskedni velük. Ebben a félévben rengeteg időt elvett a tanulási szokás kialakítása, de bízom benne, hogy a II. félévben marad most már annyi időnk, hogy többször neki tudjunk fogni manuális foglalkozásnak. Alapvetően a félév során úgy érzem, sikerült a tanulás területén elindítani az elképzeléseimet, a második félév során ezt még továbbfejleszteni kívánom.

Bubakeszi, 2017.02.02.                     Kiss Anikó (napk. csop. vez.)

6 hónapja  •  közzétette: Tóth Viktória  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Idegen nyelvi munkaközösség félévi beszámolója            Kerecsényi Márta  

Tantárgyi mérések eredményei: A féléves angol és német nyelvi szóbeli vizsgák rendben lezajlottak. A vizsga a 6., 7., és 8. évfolyamokat érintette.  A vizsgák egy részén az iskola vezetősége és a munkaközösség vezetője is jelen volt. A 8. évfolyamon meghívott vendégként a Nagy Sándor Gimnázium angol és német szakos tanárai is részt vettek. A gimnáziumi kollégák elégedettek voltak, pozitívan nyilatkoztak a gyerekek szerepléséről. A hetedik évfolyamon az angolos osztályban is szép eredmények születtek, látszik, hogy kezdenek ráérezni és egyre kevésbé feszélyezi őket ez a fajta számonkérés. A hatodik évfolyamon ez egy teljesen új dolog volt a gyerekeknek, nagyon várták már de nagyon féltek is tőle. Ennek köszönhetően elég vegyes eredmények születtek, de lelkesek voltak és nagyon jól érezték magukat a vizsgán eredménytől függetlenül. Hasonló tapasztalatunk volt a németes osztályoknál. A gyerekek jól felkészültek, a vizsgák oldott hangulatban zajlottak. Az eredmény legtöbbjüknél sikerélményt biztosított a további német tanuláshoz. Angol vizsga eredmények a 8. évfolyamon: 20db ötös 9db négyes 5db hármas 1db kettes egyes nincs Német vizsga eredmények a 8. évfolyamon: Témakörök:                            Szituáció: 8 db ötös                                10db ötös 5db négyes                               5db négyes 5db hármas                               4db hármas 5db kettes                                 4db kettes egyes nincs                                egyes nincs felmentett: 2 tanuló    Tanulmányi versenyek: Az országos angol tanulmányi versenyen a 7. és 8. évfolyam néhány tanulója vett részt. Továbbjutó sajnos nincs, két diák csak néhány ponttal maradt le. Az volt a tapasztalat, hogy a 8. osztályosok egyáltalán nem vették komolyan a versenyt. Hasonló verseny német nyelvből a második félév elején várható. Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése, értékelése: A munkatervben vállalt feladatokat mindkét nyelvi csoport sikeresen teljesítette. Az angolos osztályok osztályszinten tartották meg a Halloween napot. A németesek a zord időjárás ellenére jó hangulatban tartották meg a Márton napi lámpás felvonulást. A fellépő 4.e és 5.d osztályok a hideg eső ellenére is mosolyogva táncoltak. Az adventi készülődés után az alsó évfolyamok és az 5. osztály német nyelvű karácsonyi műsorral ünnepelt. December elején Futár Andrea és Mohai Zsuzsa tanárnők szervezésében két busznyi diák és szülő ellátogatott a bécsi adventi vásárba. A januárra tervezett programjaink egy része februárban kerül megrendezésre. (Versmondó verseny és országos német tanulmányi verseny) A tavaszi német tanulmányút szervezése folyamatban van. Az idén a londoni útra sajnos nem volt elég jelentkező. Januárban beadtunk egy nemzetiségi pályázatot egy jövő évi külföldi német táborra. Izgatottan várjuk az eredményét. Továbbképzések: Tamáskáné Futár Andrea:                  Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által rendezett "Érzelmek,az együttműködés,a kommunikáció és a kreativitás az alsó tagozaton" Österreicher Tag Óralátogatások, bemutató órák: Bemutató óra a német munkaközösségnek: Kerecsényi Márta 3.d osztályban Hallo Anna tankönyv módszertani bemutatója Bemutató nyílt óra a szülőknek felső tagozaton: a tanórák sikeresek voltak, a szülői érdeklődés minimális volt. Szeretnénk munkaközösségen belül félévente egy-két bemutató órát tartani, illetve a munkaközösség vezetői óralátogatások számát növelni.

6 hónapja  •  közzétette: Gerelyné Kerecsényi Márta  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló 5.d osztály           Kerecsényi Márta

Az 5.d osztály a tavalyi 4.d és 4.d osztályokból olvadt össze. Jelenleg az osztálylétszám 18 fő, ebből 7 lány és 11 fiú. A gyerekek nagyon hamar megtalálták egymással a hangot, új barátságok születtek. Ezt segítette az év eleji három napos erdei iskola is. A tábornak az élmény alapú ismeretszerzésen túl elsősorban közösségépítő szerepe volt. A gyerekek között gyakran van szóváltás, csipkelődés kamaszos piszkálódás. Ez részben életkori sajátosság. Mélyebb ellentét nincs az osztályon belül, amikor kell együttműködőek, segítőkészek egymással. Az osztály nagy része lelkesen vesz részt a közösségi munkában, általában első szóra segítenek, ha megkérik őket valamire. A magatartásukkal van némi probléma. Nagyon cserfes társaság, sajnos a tanórákon is szeretnek beszélgetni, ami nehezíti a hatékony munkát. Ezen a téren még sokat kell javulnunk. Bevezettük a „tanulópárokat”. Hiányzás esetén egymásért felelnek, hogy a hiányzó ne maradjon le az iskolai feladatokkal. Tantárgyi mérések eredményei Az év elején az ötödik évfolyam egy bemeneti (általános) és egy matematikai mérésen vett részt. Az eredményekben nagyon nagy a szórás: 12-78%-os eredmények vannak. Elsősorban matematikába figyelhetőek meg gyenge eredmények, ennek az okát érdemes lenne mélyebben megvizsgálni. A gyengén teljesítő gyerekeknek csak egy része volt papíros. Azóta van olyan diák, aki korábban nem, de most már részt vesz a fejlesztésben. Tanulmányi és sportverseny eredmények Az első félévben az osztály tanulói tanulmányi versenyeken nem vettek részt. A szülőkkel való kapcsolat A szülőkkel jó a kapcsolat, általában együttműködőek. A gyermeküket érintő kérdésekben kölcsönösen nyitottak vagyunk, és együtt keressük a legjobb megoldást. Egyéb területeken passzivitás jellemzi a szülőket: nehéz őket közösségi munkákba bevonni, az emailekre jellemzően nem reagálnak, csak nagyon konkrét kérdésekben érkezik válasz. A hit- és erkölcstan oktatás tapasztalatai A hit- és erkölcstanóráknak nem tapasztalom a pozitív hatását. Ezeket az órákat a diákok nem igazán veszik komolyan. Sokkal hatékonyabbak az osztályfőnöki megbeszélések, adott helyzetekre az azonnali reagálás. Rendezvények, programok Az osztállyal igyekszünk minél több közös programot szervezni. Az első félév termése: erdei iskola, Márton napi felvonulás és fellépés, tatabányai színházlátogatás, mozilátogatás, közös karácsonyfa díszítés, német-magyar karácsonyi műsor a szülőknek, “angyalkázás”, karácsony osztályon belüli megünneplése.   Gyermekvédelmi munka Az osztályban 5 tanuló jár fejlesztésre. 4-5 család nehéz anyagi helyzetben van. A közös programok szervezésénél ezt igyekszem figyelembe venni. Az osztályon belül van egy alap, amiből a rászorulókat egy-egy osztályprogram során segíteni tudjuk. 1 tanuló veszélyeztetett. Nehéz körülmények között anyuka egyedül neveli a két fiát. Az ötödikes fiúra sok felelősség hárul, ennek következtében sokszor fáradt, demotivált. Éppen ezért az iskolában külön odafigyelek rá. Prevenciós munka: az idei tanéven részt vehettünk Zacher Gábor előadásán. Ezt a szálat folytatva sokat beszélgettünk az egészséges és egészségtelen életmódról, a káros szenvedélyek közül kiemelten foglalkoztunk a dohányzással.      

6 hónapja  •  közzétette: Gerelyné Kerecsényi Márta  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Beszámoló 10. csoport 2.t osztály 

A csoportba 18 tanuló jár. Az év eleje óta sikerült megismernem a gyerekeket, annak ellenére, hogy hetente csak két napot vagyok velük, remélem hogy ők is elfogadtak.Örülök annak, hogy többnyire csendesen ebédelnek, az eszközhasználaton kell még javítani. A tanulásban többen segítségre szorulnak, sikerült a jól és gyorsabban dolgozókat is bevonni a segítségnyújtásba. Sajnos nem mindenki kapcsolódik be a közös játékba, barkácsolásba  vetélkedőbe, de bízom benne,hogy egyre többen lesznek. Az épületben való mozgás nem mindig történik csendesen és rendben, de igyekszünk ezen javítani. A gyerekek többségét ½ 4 és ¼ 5 között elviszik, de ½ 5-ig is maradnak néhányan. Ügyeletbe csak ritkán kell valakit lekísérnünk. A klubfoglalkozásokon szívesen vesznek részt a gyerekek, két csoportra osztottuk a Mesekuckó tagjait, Márta angol mesét néz meg a gyerekekkel, Hajni olvas vagy vetít nekik. Szívesen rajzolnak a mesehallgatás közben, a foglalkozás végén beszélgetünk a hallottakról. Edina rajz és technika órákat látogatott. Szeretnénk, ha a közösség erősödne, kevesebb lenne a vita, több a közös játék, nagyobb a türelem és a megértés a gyerekek között. Nagyon sok időt töltünk konfliktusok elsimításával, békéltetéssel, ez értékes időt vesz el tőlünk. Jó lenne, ha szebben, kulturáltabban étkeznének. Sokkal önállóbban kellene tanulniuk, mert szinte mindig akad újra magyarázandó tananyag. A rend és a tisztaság megteremtése és megtartása folyamatos feladat. Biztos vagyok abban, hogy sokkal jobban fejlődnének a gyerekek, ha egy kézben lennének délután, tudom, hogy ez kényszermegoldás. Jó lenne, ha nem mindig csütörtökön lennének az értekezletek, így nem mindig ugyanazok hiányoznának. Fontos, hogy a feladatokat, időpontokat megbeszéljük, így biztosan mindenki időben és jól elvégeznie a feladatát. Az 1.t osztállyal szerveztünk közös ajándékozást karácsonykor, énekeltünk is együtt, jó volt, örültek neki a gyerekek. Esetleg lehetne évfolyam- vagy tagozatszintű programokat szervezni. Elmehetnénk együtt múzeumba, színházba, esetleg érdekes előadásra is. Edina két alkalommal kísérte színházba a csoportot. Önálló értékelési rendszerrel dolgoztunk, amit a gyerekek és a szülők is örömmel fogadtak. Sikerült a szülőkkel jó kapcsolatot kialakítanunk, bizalommal fordulnak hozzánk, ha gondjuk van.    

2017. február 1.             Holczer Hajnalka      Tarkovács Edina  

6 hónapja  •  közzétette: Kovácsné Holczer Hajnalka  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja

Félévi beszámoló,12. csoport,3.b osztály.

Az osztály 24 fős,13 fiú, 11 lány alkotja a csapatot.Harmadik éve vagyok mellettük,mint napközis nevelő,(református hittanoktató),és ettől az évtől a testnevelést is én taníthatom nekik.Eleinte mindennaposak voltak a magatartásproblémák,mára már egy összeszokott,"gyakorlott"kis csapat lett belőlük.A fiúknál előforduló konfliktusokat radikálisan de békésen próbáljuk megoldani Blankával.Örülök,hogy most már sem az ebédlőben sem a teremben nem jellemző rájuk a ziláltság hangoskodás,rendetlenkedés.Ebédlői viselkedésük jónak mondható,udvaron szépen fegyelmezetten játszanak (irányítottan,önállóan,és csapatban is).Délutánjaink nagy részét a sport a kézműveskedés  teszi ki.A csoport nagy része marad fél négyig és a többség még utána is.Részt vettünk az őszi kiállításon,ahol a gyerekek munkái a többiek tetszését is elnyerte.A karácsonyi díszek készítésében három tanuló kapott  munkájáért ajándékot,Igyekszünk minden ilyen iskolai programban megmérettetésben részt venni,reméljük a jövőben is hasonló sikereket érnek el. Amikor időnk engedi és a helyszín is adott,olyankor kihasználjuk az üres tornaterem adottságait. Ilyenkor csapatjátékokat, labdajátékokat játszunk,ezt a jövőben megpróbáljuk megvalósítani szervezettebb keretek között.

Nagyné Tischler Krisztina

6 hónapja  •  közzétette: Tischler Krisztina  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja
Félévi beszámoló 5-ös napközis csoport, 1.t osztály. Osztályfőnök: Farkas Pálné, napközi: Vukov Ágnes. Az osztályba 28-an járnak, 10 lány és 18 fiú. Egy kisfiú múlt héten érkezett az osztályba. Napközibe a félév során minden tanuló járt, egy tanuló szüleivel abban maradtunk a folyamatos elkóborolások miatt, hogy tanítás után haza viszik inkább. Az osztály a félév során megtanulta az iskola szabályait és mostanra egyre kevesebb probléma van velük, egy összetartó, egymásnak mindig segíteni akaró csapat lettünk. A gyerekek leginkább sport foglalkozásokra járnak, melyek a tanulási idő alatt vannak. Ez nekünk nagy könnyebbséget jelent, mert ilyenkor kevesebben vagyunk és jobban tudok segíteni mindenkinek a lecke írásban. Nagyon bevált nekünk, hogy a gyerekek csak hétvégére viszik haza a tankönyveiket, otthon már csak az olvasást kell gyakorolniuk. Farkas Pálnéval (Terkával) nagyon jól együtt tudunk dolgozni, szerencsére minden nap tudunk pár szót váltani amikor átveszem a csoportot. Közösen szervezzük az osztály ügyes bajos dolgait már június óta. A félév során volt lehetőségem Farkas Pálné és Michl Dóra óráit meglátogatni, így megtudtam figyelni a gyerekeket más közegben. Az osztállyal minden nap, ha az időjárás engedi 1-2 órát a sport udvaron töltünk. Tesis osztály lévén náluk ez a nap fénypontja. Nagyon jó lenne, ha a sport udvaron több játék lenne és olyan homokozó, amibe az ember szívesen bele is engedi a gyerekeket. Délután mesét szoktam olvasni az osztálynak és azt látom ahogy telik az idő egyre jobban leköti őket és várják a történet folytatását. Én tanítom az osztálynak a környezetismeret és az ének órákat. A gyerekek érdeklődése és figyelme nagyon sokat fejlődött a félév során, és a félévi bizonyítványokba csupa jó eredményt tudtam beírni. Osztályunkba jár több problémás gyerek, de a következetes és egységes szabályrendszerünk segítségével a különböző helyzeteket kezelni tudjuk. Ebben a tanévben Pap Mariettával tartjuk a 3-4. osztályos kézműves foglalkozást. Jó dolognak tartom, hogy kéthetente van csak, így van egy szabad délutánom az osztállyal amikor nem kell leckét írni és lehet játszani, kézműveskedni rohanás nélkül közösen. Az osztály számára nem jelent gondot, hogy nem ők dönthetik el, hogy milyen foglalkozásra járnak. Valószínűleg azért mert nem is mondtam nekik, hogy mik vannak és nem ismerik a régi rendszert. Amikor megkapom a beosztást és látom melyik két foglalkozásra kell menniük a gyerekeknek, akkor én átjárást engedek neki a kettő között, így a számukra szimpatikusabbra mennek. Viszont a kézműves foglalkozás sajnos ezzel a forgatással most nagyon roszul járt. A felfedező szakkörről jöttek volna hozzánk a gyerekek zömében fiúk. A legutóbbi pár alkalommal 6-7 tanuló jött csak. Kolléganőmmel nagyon jól együtt tudunk dolgozni és a foglalkozások nagyon jó hangulatban szoktak telni. Az ebédelési rendet nagyon jól elsajátította az osztály, mostanra sikerül csöndben és kulturáltan ebédelni anélkül, hogy veszekedni kéne velük. A legtöbbször elsők között megyünk az ebédlőbe és sajnos sokszor nincs kirakva kés vagy villa, így az éppen a késsel villával való étkezést tanuló elsősök nem tudják ezt gyakorolni. Az ebédet a legtöbben megeszik és az uzsonnát is szeretik. Köszönöm a sok segítséget Farkas Pálnénak és Pap Mariettának a félév során. Vukov Ágnes 1.t/5.csoport
6 hónapja  •  közzétette: Pap Marietta  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló 11-es napközis csoport – 3.a és 3.f – Osztályfőnökök: Simon Katalin, Kiss Brigitta - Napközis: Pap Marietta A csoport összetétele: 34 tanuló ( 3.a: 13 fő, 3.f: 21 fő) – 20 lány, 14 fiú Az idei évben teljes mértékben megváltozott a csoportom összetétele. Egyrészt a 3.a osztállyal együtt egy új osztályt kaptunk magunk mellé napközis társaknak, másrészt a 3.f osztály is új szituációval került szembe, mivel ők a tavalyi év során egyedül voltak a csoportjukban. Azáltal, hogy egy évfolyamba és egyazon folyosóra járnak a gyerekek, valamint tavaly is közösen voltunk osztálykiránduláson, így könnyen ment az összeszokás. A gyerekek nagyon jól kijönnek egymással, szívesen játszanak együtt és segítenek is egymásnak. Idén 3 új gyermek érkezett a két osztályba; egy fiú, és két lány. Mind a hármójuknak sikerült beilleszkedniük és barátokat szerezniük. A 34 tanulóból általában 23-26 diák mindig jelen van a napköziben. Rengeteg különórájuk van, ezáltal jönnek-mennek a gyerekek a tanulási időt előtt is, és után is. A sok különóra és a napi 6 tanítási óra miatt ritkán tudunk lemenni a sportudvarra. Az a osztályba rendszeresen járok Simon Katalinhoz az ének-zene órákra hospitálni, melyek sok segítséget nyújtanak számomra, mivel az f osztályba betanítok ének-zene és testnevelés órákat. Az énekóráimat rendszeresen látogatja Kiss Brigitta, az f osztály osztályfőnöke, és nagyon sokat segít tanácsaival. Kapcsolatom nagyon jó mind a két kolléganővel. Sokat köszönhetek nekik. Ha bármi probléma felmerül, közösen oldjuk meg. A magatartás és szorgalom jegyeket is minden hónapban megbeszélik velem is. Hasonló elképzeléseink, értékeink és elvárásaink vannak, melyeket a gyerekek elfogadtak és be is tartanak. Véleményem szerint ez a következetesség egy folytonosságot, állandóságot, biztonságérzetet ad a gyerekeknek. A tanórák mellett heti egyszer a teljes csoportomnak én tartom a tömegsportokat is. A gyerekek szívesen dolgoznak az órákon, és aktívan részt vesznek a feladatokban. A magatartásproblémák okoznak kisebb-nagyobb gondot. Ebben a tanévben Vukov Ágnes kolléganőmmel vezetjük a 3-4. osztályos kézműves klubnapközit. Véleményem szerint jobb, hogy kéthetente van klubnapközi foglalkozás, mert így a csoporttal is van lehetőségünk több, kézműves-játékos szabadidőt eltöltenünk. A beosztást illetően nem értek egyet azzal, hogy körforgásszerűen cseréljük a gyerekeket a foglalkozáson. Így a gyerekeknek olyan foglalkozásra kell menniük, amire amúgy nem szerettek volna jelentkezni, de mégis oda lettek beosztva. Például: az első beosztás alapján a kézművesre egy nagyon klassz, lelkes, aktív lánycsapat jelentkezett. A második fordulóban a felfedezőkre járó fiúcsapattal cseréltünk, melynek következtében megkaptunk egy adag fiút, akik nem szeretnek kézműveskedni, emiatt nem is jelentkeztek rá, mégis ide lettek beosztva. Az lett az eredménye, hogy alig járt a második turnusban a mi foglalkozásunkra gyermek. Úgy kell őket összevadászni más foglalkozásokról. Az ebédelésnél sokszor tapasztalom azt, hogy nincs megfelelő evőeszköz előkészítve a gyerekek számára (pl.: a főzelékben van hús vagy főtt tojás, de nincs villa kitéve, csak kanál és kés, emiatt nem lehet feldarabolni azokat). A befizetések ellenőrzése is elég sok időt vesz igénybe. Mivel minden hónap végén Loór Zsuzsi elküldi a napköziseknek a befizetett gyerekek listáját, így én leellenőrzöm a csoporttal közösen azt, mielőtt elmegyünk ebédelni. Majd az ebédelés előtt újra kell ellenőrizni. Sokszor még utána 3-4 nappal is újra kérdezgetnek egy-egy gyereket. Valamint az is nagy gondot jelent, amikor a tálaló előtt ellenőrzik a felsősök befizetését. A különórásokat így is mind előre kell engednünk, hogy meg tudjanak ebédelni a szünetben a következő órájuk előtt. Az ilyen esetek miatt rendszeresen feltódulnak az osztályok a folyosón, és a gyerekekkel 10-15 percet is kell várnunk, mire sorra kerülünk. Az ételek minőségét illetően nincs tapasztalatom, mert eddig egyszer kóstóltam az ételt, így nem is tudok/szeretnék véleményt nyilvánítani. A gyerekek étkezése változó. Van, amit szívesen megesznek; van, amit egyáltalán nem. Az uzsonnák minősége sokat javult, aminek nagyon örülnek a gyerekek. Nagyon ritkán marad meg 1-1 szendvics a dobozunkban. Az osztályok rendezvényein igyekszem mindig ott lenni. Olyankor okoz ez gondot, amikor mind a kettőnek egyszerre van programja. A SZIA Családi napon aktívan részt vettem a 3.f-es szülőkkel. Az összes tornapadot lecsiszoltuk, és újralakkoztuk. A karácsonyi vásáron is aktívan segédkeztem a tombolatárgyak összegyűjtésében. Köszönöm a sok segítséget és az együttműködést Simon Katalinnak és Kiss Brigittának az osztályoknál, valamint Vukov Ágnesnek a klubnapközik során.
6 hónapja  •  közzétette: Pap Marietta  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló 2.t osztály Ebben a tanévben 3 új gyerekkel bővült a létszámunk, így 24 fővel indultunk. Még az ősszel elköltözött 2 fő, további egy fő pedig az iskola másik osztályában folytatja tanulmányait, így jelenleg 21 fő az osztálylétszám. Tantárgyi mérések: Olvasás 87%, nyelvtan 85%, matematika 77%.  Tanulmányi versenyek: első félévben nem neveztünk, második félévre matematikából van jelentkezés. Sporteredmények: Szinte minden gyerek aktívan sportol, szép eredményeket érnek el kézilabdából, kempoból, birkózásból, illetve táncból. Programok: Iskolai és iskolán kívüli programokon részt vettünk, valamint színházlátogatáson. Sajnos én nagyon keveset tudok találkozni 2. osztályos kollegáimmal, így nem igazán tudok bekapcsolódni az együttműködési munkába. Hiányolom őket.  A hosszú ideig tartó várakozás a hiányzó tankönyvekre nagyon megnehezítette az év eleji munkánkat. (Az új gyerekeknek szinte az egész tankönyvcsomag hiányzott, amit nagyon nehezen tudtam pótolni.) Sajnos közel a fele tanuló és családja szociális problémákkal küzd, mindennapi megélhetési gondjaik vannak, munkanélküliség, munkahelyváltás, válások, családi otthon, lakhatóság, természeti károk. Ez nagyon kihat a gyerekek teljesítményére, az egyébként is sok tanulási nehézséggel küzdő gyerek ezeket az akadályokat nehezen győzi le.  6 gyermek vesz részt az iskolánkban logopédusi, illetve fejlesztő pedagógusi foglalkozásokon, 1 gyermek iskolán kívül, illetve van egy  ADHD-s gyerek, akivel a Vadaskert és a HÍD foglalkozik. Rendszeres kapcsolatot tartok a Híd-dal. Próbálok minden gyerek lelki és testi épségére figyelni, szülők szociális problémáinak, családi gondjainak megoldásában segíteni...vagy legalább együtt érezni. Az első félév számomra is egy túlélési szakasz volt az "otthontalanságom" miatt.  Nagyon köszönöm a sok segítséget, megértést, odafigyelést Martin Andreának, Tarkovács Edinának és Holczner Hajninak! Köszönöm, hogy mellettem álltatok!  Vrábel Etelka    
6 hónapja  •  közzétette: Vrábel Etelka  •   Bejegyzés szerkesztése

Teszt 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus intellegebat sit ei, ei timeam corpora vel. Iudico ponderum conclusionemque te pri. Sed omittam sensibus an, sea in utamur ponderum maluisset, quem amet epicurei mei ei. Quidam accusam no sea, iudico omnesque et duo. Assum expetendis no qui.

Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus intellegebat sit ei, ei timeam corpora vel. Iudico ponderum conclusionemque te pri. Sed omittam sensibus an, sea in utamur ponderum maluisset, quem amet epicurei mei ei. Quidam accusam no sea, iudico omnesque et duo. Assum expetendis no qui.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus 
  • Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus intellegebat sit ei, ei timeam corpora vel. Iudico ponderum conclusionemque te pri. Sed omittam sensibus an, sea in utamur ponderum maluisset, quem amet epicurei mei ei. Quidam accusam no sea, iudico omnesque et duo. Assum expetendis no qui.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, impetus accusam interesset ius cu, elit temporibus intellegebat sit ei, ei timeam corpora vel. Iudico ponderum conclusionemque te pri. Sed omittam sensibus an, sea in utamur ponderum maluisset, quem amet epicurei mei ei. Quidam accusam no sea, iudico omnesque et duo. Assum expetendis no qui.

 

Quidam accusam no sea, iudico omnesque et duo. Assum expetendis no qui.

 

 

6 hónapja  •  közzétette: Kufa András  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja
A 4./b osztály napközi féléves beszámolója Az osztály létszáma 26 fő, év elején még 22-en voltak napközisek, de a félév során három gyermek hazajárós lett, egy pedig elköltözött. Többen hazamennek ebéd után. Fél háromkor rendszerint kb. tízen maradunk. A létszámot tekintve ez ideális lenne a tanulási időben a közös gyakorlásra, de a tanulók tanulási stílusai, motiváltsága, szorgalma nagyon eltérő. Két tanulópárt lehet önállóan dolgozni hagyni, a többieknek eltérő ütemben folyamatos segítségre van szükségük. Két gyermekre több időt kell fordítani, mivel ők csak külső motivációból hajlandóak irányítással elvégezni a házi feladatukat. A tanulási idő alatt biztosítva van a nyugodt, eredményes felkészülés lehetősége, a feladatok elvégzését a legtöbben felelősséggel látják el. Mivel kevesen vagyunk, a felmerülő kérdéseket, tudásbeli hiányosságokat pótolni tudjuk. Legtöbbször a magyarázat, beszélgetés és a szemléltetés a célra vezető e keretek között, gyakran oldunk meg együtt kérdéses feladatokat a táblánál. Ez lehetőséget ad az önellenőrzésre is. A gyerekek igénylik az ellenőrzést is és ösztönzéssel, dicsérettel szépen haladnak a feladataikban. Egymásnak is szívesen segítenek. A szóbeli tanulás technikáját szeretném gyakorolni velük ebben a félévben.Mindig vannak gyermekek, akik különóra miatt elhagyják a termet, vagy visszaérkeznek hozzánk a tanulási idő alatt, ez gyakran eltereli a többiek figyelmét, akik így nehezen térnek vissza a házi feladatok folytatásához.A tanulók magatartása alakítható, illemtudóak, a közösen kialakított szabályokat általában betartják, néhányan szeretik feszegetni a határokat. A gyermekek egymással empatikusak, segítőkészek, viszont nagyon gyakoriak a konfliktusok, veszekedések, amiket mindig megbeszélünk. Mozgásigényük óriási, ezért gyakran alakítom a tervezett foglalkozást mozgásos tevékenységek köré, vagy mozgással egybekötött játékokat játszunk, ugyanis kézműves foglalkozásra csak néhányan vonhatók be. Használjuk a rendelkezésre álló sporteszközöket (labda, ugrókötél, kugli stb.), a fejlesztő- és társasjátékokat. A klubnapközi ebben a csoportban nem népszerű, nagyon nehezen indulnak el a foglalkozásokra, többször magammal kellett vinnem őket mesekuckóra, vagy maradtunk a termünkben és ott tartottam meg a foglalkozást. Együtt szeretnének maradni, nem szívesen mennek át más csoportba.  A kollégák segítő támogatása, a tanítópárommal való kapcsolattartás nagy segítség számomra a napi munkában. Célkitűzésem a második félévre is, hogy továbbra is jó közösséget alkossunk, megmaradjon a jó hangulat, nyugodt légkörben tudjanak tanulni és szívesen maradjanak itt a gyermekek négy óráig.
6 hónapja  •  közzétette: Tarpai Katalin  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló a 2016/17-es tanévben a 3.b osztályról   Az osztály a tanévet zökkenőmentesen kezdte. A közösség összetartó, egymást segítő, támogató. Kirívó magatartási probléma nincs.   A szülői támogatást egyrészt, a gyerekek munkáinak figyelemmel kísérésében, az értekezletek, fogadóórák látogatottságában, az iskola szabályainak betartásában (pl. nembekísérésben), a szülős programokban (pl. családi nap, karácsonyi vásár) való aktív részvételekben látom. Az ökoprogram támogatásaként szelektív gyűjtőedényeket vásároltak az osztálynak. Az osztály informatikai felszereltsége is szülői segítséggel oldódott meg.   Tanuláshoz való viszonyulásuk pozitívnak mondható, motiváltak, lelkesek.   Tanulmányi átlagok félévkor: olvasás: 81%                                                 nyelvtan: 90%                                                 matematika: 83%   Olvasásból közösen olvastuk és dolgoztuk fel Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő c. művét.   Ebben félévben a BTM-es tanulók száma 3-ról, 6-ra emelkedett, és 2 tanuló vizsgálata folyamatban van. A fejlesztőkkel folyamatosan konzultálunk, haladásukról, aktuális tevékenységeikről.   Felszerelés és leckehiány nem jellemző, néha fordul csak elő. Nagy segítség ebben, a homogén csoport, az ugyanabban a teremben folytatás délután is.   A  gyerekek szívesen vállalnak beszámolókat érdekes, őket érdeklő témákról és a Tudorka újság cikkeiből is. Vannak, akik már kis ppt-ket készítenek.   Versenyekre, az idén többre jelentkeztek. Indultak, a Bolyai matek, anyanyelv és környezet csapatversenyen. A LÜK- bajnokságon is.   Programok:  Az első félévben a Mesemúzeumban jártunk. Nagy sikere volt az Opera világába bevezető programnak, de a „új festés technika” bemutatónak annál kevésbé. A művészeti mk. által szervezett őszi kézműves napon is szinte teljes létszámmal vettünk részt. A 3.d osztály évfolyamszintű október 6-ai megemlékezését ezúton is köszönjük Karskó Ilinek.   Észrevételek, javaslatok:                          - Takarítási hiányosságok. -Szabályok egységes betartása, betartatása. Pl. bekísérések - Energiatakarékosság. Pl. feleslegesen égő lámpák lekapcsolása      
6 hónapja  •  közzétette: Kemény Blanka  •   Bejegyzés szerkesztése
Fejlesztőpedagógia 2016/2017. tanév első félév   Az idei tanévben 46 tanulóval, heti 28 órában végzem az egyéni képességekre szabott fejlesztőmunkát. A foglalkozások átlagosan 3-4 fős csoportokban folynak, hetente két alkalommal. Négy tanuló hetente egyszer részesül mozgásfejlesztésben, kiegészítve a logopédiai foglalkozást, ill. a diszlexia-diszgráfia reedukációt. A tanulók életkori megoszlása: 20 fő felső tagozatos, 5. 6. és 7. osztályos, 26 fő pedig alsós, zömében 3. ill. 4. osztályos. A foglalkoztatottak egyenetlen részképesség profilt mutató gyerekek, ezért tanulási nehézséggel, ill. zavarral küzdenek. Hiányosságok tapasztalhatók a kognitív és az anyanyelvi képességek, valamint a motoros és orientációs képességek területén is. Közülük néhányan magatartásszabályozási problémákkal is küzd, így a közösségbe való beilleszkedésük, személyiségfejlődésük nehezített. Ezért kiemelt figyelmet, differenciált pedagógiai módszereket igényelnek. A csoportok korrekciós programját a szakértői véleményben olvasható diagnosztikai eredmények, javaslatok alapján terveztem. Az egyéni fejlesztési terv összeállításakor figyelembe vettem tanulók egyéni fejlődési sajátosságait, képességeit, kialakult készségeit, meglévő ismereteit. A foglalkozásokon a sérült funkciók korrekciója, ill. a hiányzó funkciók pótlása, azaz a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése történik. Nevelési célom többek között a gyerekek szorongásának oldása, a pozitív énkép kialakítása, erősítése. A szorongás oldása minden tanulási folyamatban nélkülözhetetlen, hiszen a szorongás rontja a munkamemóriát, megnő a feladatvégzéshez szükséges idő és hibaszám. Úgy látom, a gyerekek szívesen járnak a foglalkozásokra, ösztönzi őket a játékos, mozgásos cselekvésbe ágyazott feladatok sokasága. február 2. Merklné Juhász Ilona
6 hónapja  •  közzétette: Merklné Juhász Ilona  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló felső tagozat testnevelés munkaközösség  2016/2017      A nevelő-oktató munkában elért eredmények:   Ebben a tanévben a testnevelés tanítás évfolyamonként is több kézben van, ezért az egységes követelményrendszert fontos volt egyeztetni, a feladatokat megosztani. A Tantárgyi követelményeket , minimumszintet, fejlesztési feladatokat és kiemelt feladatokat egységesen mindenkinek be kellett  tartania. Ezt a munkaközösségi megbeszélés után minden kolléga kézhez kapta. A tanmenetet egyénileg oldja meg mindenki.   A munkaközösségünk minden tagja a tanmenetben megfelelően a lehetőségeket figyelembe véve haladt a tananyaggal. A feljövő ötödik évfolyam nagyon szépen beilleszkedett, öltözői rendjük, munkához való hozzáállásuk és tudásuk koruknak megfelelő, köszönet az alsós tanítóknak ! ( Az 5. c azért még sok lemaradásban van, ezt tudjuk... Ők kiemelt fejlesztésben részesülnek) Az ötödikesek közül B és D osztályok úsztak, a második félévben  az A és C osztályoknak van erre lehetőségük. A hatodik évfolyamon a  D osztály veszi nagyon lazán a követelményeket és alapvetően a házirendet, viselkedésük sok pedagógiai feladatot igényel. A hetedik- nyolcadik évfolyam szépen dolgozik, eredményes, csak pár személyes probléma adódik.   Ősszel atlétikával kezdett minden osztály majd labdajátékkal folytatta. Megosztottuk egymás között a kézilabda, röplabda és kosárlabda tanítást, hogy ne ütközzenek osztályok, legyen elég labda és jelző trikó, félévkor cserélünk.   Erő állóképesség fejlesztések után a téli hónapokban mindnyájan erősítéssel folytattuk, tartásjavítással illetve egy közösen összeállított gimnasztika sorral. Az erőnléti felméréseink is egységes szempontok szerint történtek. Jelenleg talajtorna és labdajátékok a tananyag, az időjárás nehézségei miatt az udvari órák helyett folyosón tudunk órákat tartani.    A felsős tömegsport órákat a labdajátékok versenyszabályok szerinti játékára használjuk fel, a felkészítő munkát ezzel segíteni tudjuk az egészpályás lehetőség kihasználásával.   A tantárgyban bukás nincs, az eredmények a jó jegyekben tükröződnek. Dorottya tanít az 1. és 2. osztályos testnevelés tagozatos osztályokban, ahol a kicsik nagyon szépen beilleszkedtek a követelményrendszerbe és ügyesednek erősödnek, jó látni az óráit.    Gyógytestnevelés  heti 13 órában zajlik May Erika tanárnő vezetésével, ahol az alsó tagozat ellátását részben tudja biztosítani. Az órák a konditerem zajlanak. Összesen: 113 fő vett részt a foglakozásokon. Az órákon tartásjavító tornát, tartásjavító játékokat és lúdtalp ellen ható lábtornát tartalmazott a gyakorlatanyag, amelyet sokféle szer (labda, karika, zsámoly, tornabot, babzsák, sünilabda, medicinlabda, fittball-labda) felhasználásával színesíti  a korosztálynak megfelelően. Mivel a heti egy alkalom kevés, a gyerekek kaptak otthon elvégzendő házi feladat gyakorlatokat, Félévkor az osztálytanítókkal egyeztetve, az órai munkát beleszámítottuk a testnevelés jegybe. Összességében elmondható, hogy a gyerekek szívesen járnak a foglakozásokra, az osztálytanítókkal nagyon jó együttműködés alakult ki és a testnevelő tanár kollégákkal is.   Zsolt a Napraforgó tagozaton levegőztetéssel, sétával, játékkal tudja segíteni a gyerekek fejlődését és egészségvédelmét.     Tantárgyi mérések eredményei   Az év eleji felméréseket elvégeztük és az eredményt év végén tudjuk lemérni , minden gyereknek  a saját fejlődéséhez képest kell fejlődnie. A gerincizom tesztet a felső tagozaton kívül a 4. évfolyam mérte még fel, a tavaly év végi méréshez hasonló  eredmények születtek, tehát a nyár folyamán nem romlottak a gyerekek. Az idén is vállaltam a reggeli gerincvédő torna vezetését, havonta új gyakorlatsort olvasok be az iskolarádióba reggelenként, a kollégák felelőssége ezt vezetni az osztályoknak. Akik végzik a gyakorlatokat, jó eredményekről számolnak be, nyugodtabban , össze szedettebben kezdődik a nap, ez érzékelhető.     Rendezvények és sportverseny eredmények   Megszerveztük és közösen vezettük a szeptember 30-i Diáksport napját, amikor egyébb sportprogramokon kívül a sportpályán az iskola tanulói, ( volt aki tanárával, sőt igazgatónkkal! :-) ) lefutották a 2016 m-t. Köszönet az alsós kollégák és osztályfőnökök segítségéért is!   Niki októberben ifjúsági kupára vitte tanítványait Budapestre, ahol 2-3-4 helyet szereztek.   Decemberben pedig övvizsgát rendezett a tanítványainak az iskolában , a 14 versenyző sikeresen teljesítette a követelményeket. Ő maga pedig szeptemberben és novemberben dobogós helyezést ért el országos versenyen és válogatott lett a saját sportágában.   Zsolt teremfoci Diákolimpiát tartott az iskolában a 6. évfolyamnak  , ahol a gyerekek továbbjutottak, és a következő forduló után tudjuk meg az eredményeket.   Dorottya kézilabda Diákolimpiára vitte a 7-8 osztályos fiúkat, ahol 3 helyezést értek el.   Röplabda és atlétika Diákolimpia tavasszal lesz, arra készítjük fel a gyerekeket a versenyeztetés  rám és Mártára vár.   Kötelező feladatunk az országos NETFIT mérés a tanév második felében kerül sorra.     Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése:   Szeptemberben a Családi napon Dorottya  sportjáték programot vezetett, Niki bemutatót tartott a tanítványaival, Márta pedig a kerékpárosokkal. Az ünnepségekre, rendezvényekre előkészítettük a tornatermet és alkalmazkodtunk a próbákhoz, októberben, decemberben.   A Dök Mikulás napon egy téli történetet ágyaztunk sorversenybe, amin a felső tagozat vidáman vetélkedett.   Nikik sport tábort vezetett 13 diáknak januárban.   Dorottya sí táborát Simon Robi kiszervezte alóla.   Én nyáron szeretnék sport és életmód tábort vezetni, ezt februárban kezdem szervezni. 8 éves kortól várom oda a gyerekeket.     Továbbképzések:    Niki tanulmányait végzi  a Testnevelési egyetemen, félévkor 17 vizsgát tett le  4 fölötti átlaggal, és a Pedagógus I. minősítő vizsgán szépen szerepelt . Gratulálunk neki!   Én továbbképzésen voltam a minősítési eljárás tudnivalóival kapcsolatban és a konfliktuskezelési technikákat tanultam. Február 17-én lesz a Pedagógus II. minősítésem vizsgatanítása és védése.   Dóri a szivacskézilabdázásban képezte tovább magát.   Óra látogatások   Én 5 órát látogattam Nikinél és ő is nálam, Dórinál 2 órát láttam, s ő nézett nálam ötöt. A gyakornokok nagyon lelkesen és szorgalmasan végzik a feladatukat, örömmel vesszük munkájukat az iskolában. Novemberben Tóthné Török Mária szaktanácsadó látogatta meg Dorottya óráit , majd értékelte munkáját. Közösen elkészítették egy szakmai fejlődési tervet, mely segíti az előrehaladását. Magdi tömegsport órát látogatott az alsósoknál, ott játékkal és levegőztetéssel telik az idő, véleménye szerint itt a szakember hiánya meglátszik, mert a hatékonysága így nem elég  magas szintű.   Célkitűzések, munkatervi javaslatok a következő tanévre (rövid- és hosszú távon)   A gyerekek egészségtudatos életmódra nevelése a legfőbb célunk, a körülményekhez való folyamatos alkalmazkodás, valamint a felzárkóztatások és a tehetségesek versenyeztetése, eredményre törekvés. Fontos  a munkafegyelem megtartása, a diákok erőnlétének  fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése. Feladatunk, hogy a diákok nyolcadik év végére sajátítsák el a középiskolai felvételi anyagot képességeik szerint. A sport nevelési lehetőségét meg kell őrizni , mert a közösség és jellemformálás lehetősége  kiemelkedő. Elengedhetetlen a tornaszerek és tornaterem állagának megóvása, kihasználása, egymás segítése a munkaközösségen belül, valamint együttműködés az iskola egészével a továbbiakban is.     Egyéb észrevételek       Nagyon sok új szerrel gyarapodott az idén a szertárunk, labdák, ugrókötelek, atlétikai segédeszközöket kaptunk és sikerült lecserélni a mászóköteleket. Ezeket nagyon köszönjük!  A padokat szekrényeket, zsámolyokat a karban tartók folyamatosan javítják, illetve a tornapadok kerültek átfestésre a családi napon. Szeretnénk a szereinket megóvni és rendeltetés szerűen használni, ehhez a közös felelősséget kérjük,pl. a szertárba ne csak beküldjük a gyerekeket a szerekkel, hanem ellenőrizzük, hogy hová és hogyan teszik le, ugyanezt kérjük a zsámolyokkal, padokkal és szőnyegekkel is. Ne kelljen nap mint nap rendet tennünk.   Sokat károsodnak a tornaszőnyegeink a pakolásoktól a rendezvények miatt, illetve, hogy az ünnepségeket csak azok használatával tudjuk megoldani. Annyi előrelépés már történt, hogy a gyerekek cipőit sikerült levetetni erre az alkalomra.   Még használható labdákat átadtunk a napköziseknek és vittünk a portára, hogy a gyerekek testnevelés órán kívül is használhassák ezeket, s ez a lehetőség továbbra is fennáll. A zeneiskolába év elején levittünk egy teljes kollekciót sportszerekből és napraforgó tagozatnak ajándékoztunk két kiskaput, aminek  Zsolt elmondása szerint nagyon örültek a gyerekek. Van még felesleges ugrószekrényünk, javítandó, ha tudja valaki hasznosítani.   Nyár elején szeretnénk egy nagy selejtezést , teljes kipakolást a testnevelés szertárból és takarítás után  mindenki számára betartható rendet tenni.   A gyerekektől elvárjuk a felszerelést, ezért azt szeretném kérni mindenkit, aki testnevelést tanít a tornateremben, hogy legalább tornacipőt váltson, legalább ennyi példát mutassunk a gyerekeknek és óvjuk a terem tisztaságát. Sajnálom, hogy ezt el kell mondanom!   Annak örülök, hogy a tornaterem kihasználása szinte teljes, a kollégák jeleznek nekünk, ha valaki nem tud órát tartani ott valami miatt és keresünk helyette osztályt, aki bemehet a tornaterembe. Erre nagy szükség is van, főleg amíg az udvar nem alkalmas a kinti órákra.   A délutáni és hétvégi tornaterem kihasználtság teljes, de e miatt számunkra sok kellemetlensége adódik. Év elején a kulcs cseréig sok szerünk eltűnt, vagy rongálódott, folyamatos a hétfői szemét és kosz a tornateremben. Vandál módon megrongáltak egy nagy szőnyegünket és a betört ablakról nem jeleztek, ami súlyos balesetet is okozhatott volna. Ehhez képes elhanyagolható bosszúság, hogy a nyitva hagyott ablakok miatt jéghideg a tornaterem reggel.   Köszönjük az iskolavezetés támogatását, amivel segítik a munkánkat és továbbra is felajánljuk tudásunkat a köz javára.                                                            Baka Erzsébet   testnevelés munkaközösség  vezető     2016-2017. tanév félévi beszámoló a testnevelés tantárgyból oktatási nevelési eredmények    Baka Erzsébet 6.B. és D. osztályok Heti 3-4 testnevelés órájuk volt, az egész osztály bontatlanul volt jelen. Udvari,  tornatermi, konditermi illetve folyosón végzett órával. Második éve  tanítom az  osztályokat. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után  szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futás , 60m futás, helyből távolugrás és labdapasszolás falhoz időre és medicinlabda dobás. A kiemelkedő eredményeket osztályoztam, az év végén látszanak majd a javuló eredmények. Ősszel az atlétikai mozgásokat tanulták .A tornatermi órákon ősszel a röplabda alapmozgást ismételték át és alkalmazták a játék szituációban. Novemberben  kezdtük az erő állóképességi tornaszeres tornatermi órákat, a támasz és függőgyakorlatokon van a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték.  Decemberben kezdtem a torna előkészítését, egy összefüggő 48 ütemű gimnasztikasort kellett megtanulniuk és bemutatni és az erőnlétükről számot adni.                                                                                                       Januárban kezdtük a talajtornát , az elemeket ismételjük jelenleg.  A kinti órákon  járás közben gimnasztika, futóiskolai feladatok , iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés volt a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülmények között  egészségvédelmi okból. Játszani szeretnek. Ügyesen fociznak, kidobóztak, és zsinórlabdáztak. Az órákra többnyire átöltöztek, szívesen vettek részt.  A szervezési feladatokra már nem sok idő kellett, a fegyelmükkel kevesebb a  probléma  a játék közben kevesebbet veszekedtek egymással. A „ D” osztályban  sok  balesetveszélyes helyzetet teremtettek  a figyelmetlenség és a fegyelem hiánya miatt. A tananyaggal lassan tudtam haladni, mert rendszeresen meg kellett e miatt állítani őket és tudatosítani ezt.  Minden hónapban órai munkájukat és valami konkrét feladatot osztályoztam, amit gyakoroltunk, kijavíthatnak később is. A jegyeket egyéni képességeikhez mért felkészülésük után kapták. A több időt, vagy segítséget igénylő tanulók minden nekik járó segítséget megkapnak. A jegyeik jók.   Az osztályok tanév évi átlaga: 6.B 4,72    6.D 4,23 Célom a nagyobb munkafegyelem elérése,  erőnlétük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése volt. Mozogni szerettek és ez nem romlott, erősödtek, ügyesedtek ez a teljesítményeiken jól látszott.  A féléves tananyagot a lehetőségekhez és gyerekek fejlődéséhez képest tudtam megtanítani.   7.B. osztály Heti 4 testnevelés órájuk van, az egész osztály bontatlanul volt jelen. Udvari,   és tornatermi órák variációival. Szeptember óta tanítottam az osztályt. A kevés ismeretség ellenére első perctől jó viszony alakult ki köztünk. Az elvárásaimat megértették és szépen betartották. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után  szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futás , 60m futás, helyből távolugrás és labdapasszolás falhoz időre és medicinlabda dobás. A kiemelkedő eredményeket osztályoztam,és év végén mérem újra  fejlődésüket.     Ősszel az atlétikai mozgásokat tanulták a gyerekek A tornatermi órákon ősszel  röplabda alapmozgást, a középiskolai felvételi anyagot tanítottam könnyített formában és osztályoztam. A téli időszakban erő állóképességi tornaszeres tornatermi órák kezdődtek, a támasz és függőgyakorlatokon van a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték. Ezután a tornából egy összefüggő 48 ütemű gimnasztikasorral kezdtük és az erőnlétükről számot adni.    Talajtornát , a talajtorna elemeket tanulnak jelenleg. A kinti órákon  járás közben gimnasztika, futóiskolai feladatok , iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülmények között  egészségvédelmi okból. Játszani szerettek. Nagyon ügyesen fociznak, kidobóznak,  és zsinórlabdáznak. A tantervi anyaggal jól haladtam velük. Az órákra átöltöztek, szívesen vettek részt. A szervezési feladatokra nagyon kevés idő kellett , a fegyelmükkel nem volt probléma.  Minden hónapban órai munkájukat és valami konkrét feladatot osztályoztam. A jegyeik nagyon jók.   Az osztály félévi  átlaga: 4, 87 Célom a munkafegyelem megtartása, erőnlétük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése. Nyolcadik év végére szeretném, ha mindenki elsajátítaná a középiskolai felvételi anyagot képességei szerint.     8.B osztály Heti 4 testnevelés órájuk volt, az egész osztály bontatlanul volt jelen. Két udvari, két tornatermi óra. Harmadik éve tanítom az osztályt. A tavaly elsajátított tananyagra maximálisan tudtam számítani. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után  szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futás , 60m futás, helyből távolugrás és labdapasszolás falhoz időre és medicinlabda dobás. A kiemelkedő eredményeket osztályoztam..  Ősszel az atlétikai mozgásokat tanulták a gyerekek .A tornatermi órákon első félévben röplabda alapmozgást, a középiskolai felvételi anyagot tanítottam és osztályoztam. Az erő állóképességi tornaszeres tornatermi órák  ősszel kezdődtek , a támasz és függőgyakorlatokon volt a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték. Utána  kezdtem a torna előkészítését, egy összefüggő 48 ütemű gimnasztikasort kellett megtanulniuk és bemutatni és az erőnlétükről számot adni.     Talajtornát , a talajtorna elemekből összefüggő gyakorlatot kérek majd számon február végén. A kinti órákon  járás közben gimnasztika, futóiskolai feladatok , iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülmények között  egészségvédelmi okból. Legjobban játszani szerettek. Nagyon ügyesen fociztak, kidobóztak, kosárlabdáztak és zsinórlabdáztak- röplabdáztak. A tananyagot a lehetőségekhez képest meg tudtam tanítani . Az órákra átöltöznek, szívesen vettek részt. A szervezési feladatokra nagyon kevés idő kellett, a fegyelmükkel sem volt probléma, de a játék közbeni esetenkénti trágár beszólások  fegyelmezést kívántak.  Minden hónapban órai munkájukat és valami konkrét feladatot osztályoztam A jegyeik nagyon jók.   Az osztály félévi átlaga: 4.85 Célom a munkafegyelem megtartása, erőnlétük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése..   Nyolcadik év végére sajátítsák el a középiskolai felvételi anyagot képességeik szerint.         2016-2017.  tanév félévi  beszámoló az 5.c osztályban elért oktatási nevelési eredményekről     Baka Erzsébet   Az osztály 16 főből áll, ebből 6 lány, 10 fiú.  BTN tanuló: 14    SNI tanuló: 2 fő Az osztály  különleges bánásmódot igényel. Szeptemberben kezdtem tanítani őket. Az ismerkedést a róluk megkapott alsós kollégák elmondásaiból és a pedagógiai szakvélemények elolvasásával kezdtem. A személyes ismerkedést az évnyitó után az osztályfőnöki órákon, majd a szakórákon folytattam. . Nehézségekkel túlterheltek, sok a lemaradás , a képességhiány, egyéb  egészségügyi és családi probléma.  Az év eleji bemenő képességi mérés-értékelési munkát a kollégáim által összeállított tesztekkel, IKT eszközökkel, matematikai, statisztikai eljárásokkal mértük. E szerint a felmérési  tesztjük  matematikából 17%, az általános képességek 42 % teljesítményt mutatott. Számolási, nyelvi- beszéd ,  írás-olvasási problémákkal küzdenek. Átlagos, vagy alacsonyabb IQ-val rendelkeznek. Az összefüggéseket nehezen látják át, memóriájuk gyenge. Teljesítményük hullámzó.  Figyelmük rövid ideig tart, szétszórtak, fokozott türelmet és megértést igényelnek. Nem tudnak időre kipakolni, átöltözni, kevés számukra  a szünet átmenni egyik teremből a másikba, és a saját szükségleteiket kielégíteni. Mozgáskoordinációjuk szélsőségesen gyenge is lehet. Nehézséget okozott a felsőbe kerülve a sok tanár, az alkalmazkodás ennyi felé. Hamar elfáradnak, s akkor álmodozóvá, vagy  fegyelmezetlenné válnak. Tiszteletlen bekiabálások az órákon előfordulnak. Feszültségeikből pillanat alatt szóváltások, majd verekedések történhetnek. Félelmeik, agressziójuk a rajzaikon nyomon követhetők. Önbizalmuk csekély, szorongóak. Igénylik a fizikai kontaktust, simogatást, még az ölelést is érzelmeik szélsőségesek, érzékenyek. Többnyire segítőkészek , jó szándékúak, kedvesek, bíztatással motiválhatók. Részképességeik közt van kiemelkedő, pl rajz, vagy zenei. Hosszabb felkészülési időt, kevesebb feladatot, méltányos elbírálást igényelnek több tantárgyból. Van akik az értékelés alól is felmentettek. Könnyen befolyásolhatók, nagyon kell vigyázni, hogy mit hallanak, látnak, egymástól, a nagyobbaktól, vagy maguk körül. Igazságérzetük fejlett, érzékenyen reagálnak a vélt, vagy valós  méltánytalanságokra.  Könnyen megbetegszenek, sokat hiányoznak. Támogatásra, védelemre szorulnak. Pszichológus támogatást is kapnak. Az iskolavezetés, a kollégák és szülők együttműködésére szükség van az eredmény eléréséhez. Az órákon pedagógiai asszisztens segíti egyénileg a tanulókat, külön fejlesztő órákra járnak 2-3 fős csoportokban és kötelező korrepetálásuk van heti két órában. Ennyi segítséggel sikerülni kell a hátrányaikat behozni, felzárkózni. Ehhez persze a gyerekek akarata, hozzáállása és munkája is szükséges! Én heti 8 órában vagyok velük és a következő fejlesztési területeken tudok részt venni: Heti 3  TERMÉSZET ISMERET  órán a tananyagon keresztül: figyelem fejlesztés, koncentráció javítás, auditív memória, gyakori ismétlésekkel memória fejlesztés, szókincs bővítés, folyamatosan többcsatornás információ közvetítés, önellenőrzés, együttműködés. A tananyagban  minden lehetőséget erre használok. Élet az őszi kertben, Állatok a ház körül, Élőhelyünk a Föld, tájékozódás, ezen  témákkal végeztünk eddig. Az ismeretanyag 70-80 % -val dolgozunk, többet gyakorlunk és a témazárókat ehhez igazítom, én szerkesztem nekik. Így a jegyeik jók, az osztály átlaga: 4, 38 Az órák előtti szünetben ha az időjárás engedi kiküldöm őket az udvarra levegőzni, mozogni, kiabálni, kötelező mosdóhasználat után ha szükségük van ételre-italra, akkor kapnak erre pár percet. Kipakolás, rendrakás után tanulást elősegítő légző gyakorlatokat, nyújtózkodásokat és célirányos keresztmozgásokat végeztetek velük. Az óra eleji ráhangolódás elvesz ugyan 5-8 percet, de utána értékesen telik 25 -30 perc. Ha szükségét látom, hamarabb megállunk és újra hangolom őket a maradék használható időre. Az óra végi összefoglalásra, rögzítésre, lezárásra, elpakolásra ismét több időt igényelnek az átlagnál. Gyakran beszéltetem őket, amit csak lehet hangosan mondatom kórusban, vagy párba állítva. Összekötjük mozdulatokkal a kifejezéseket, memória fogasokat alkotunk. Szeretik a csoportmunkákat, támaszkodnak egymásra. A versenyszituációkat is kedvelik, de ezzel óvatosan kell bánnom, mert a kudarcélményeket, legalább itt kerülnöm kell. A drámajáték eszköztára nagy segítség a tananyag feldolgozásban, szituációkban szívesen tanulnak, pl szakértők, tárgyak, állatok…   Heti 4  TESTNEVELÉS órájuk van velem, a tömegsport órát is szakos kolléga tartja az évfolyamnak. Ott elsősorban a játék, sportjátékok a cél. A testnevelés tanítást a testtudat , a tértudat , irányok rögzítésével kellett kezdenem. Az izmok feszítése- lazítása , a testtartás,a szakkifejezések, mind- mind feladat volt. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után  szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futás , 60m futás, helyből távolugrás és labdapasszolás falhoz időre és medicinlabda dobás. A kiemelkedő eredményeket osztályoztam. Ősszel az atlétikai mozgásokat tanulták a gyerekek A tornatermi órákon a röplabda alapmozgást és a hozzá kötődő zsinórlabda játékot, amit meglepő ügyességgel és összmunkával, sportszerűen játszottak a félévben. Novemberben  kezdtük az erő állóképességi tornaszeres tornatermi órákat, a támasz és függőgyakorlatokon van a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték.  Decemberben kezdtem a torna előkészítését, egy összefüggő 40 ütemű gimnasztikasort kellett megtanulniuk és bemutatni és az erőnlétükről számot adni.                                                                                                       Januárban kezdtük a talajtornát , a talajtorna elemeket az alapoktól kezdtem velük. Egyensúlyhelyzetek és koordinációs feladatok előtt vissza kellett enni a kisgyerek kori mozgásokhoz: kúszások, mászások, gurulások szintjére. Ezt egyrészt nagy örömmel végezték, másrészt fejlődtek általa és így kezd a mozgásuk összerendezettebb, precízebb lenni. Tornászcsapat azért nem lesz belőlük, bár a lányok közt van nagyon szépen mozgó kiemelkedő precízséggel végzett gyakorlat is. A kinti órákon  járás közben gimnasztika, futóiskolai feladatok , iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés volt a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülmények között  egészségvédelmi okból. Az órákra többnyire átöltöztek, szívesen vettek részt.  A szervezési feladatokra nagyon sok idő kellett, a fegyelmükkel rengeteg a  probléma volt. Sok  balesetveszélyes helyzetet teremtettek  a figyelmetlenség és a fegyelem hiánya miatt. A tananyaggal lassan tudtam haladni, mert rendszeresen meg kellett e miatt állítani őket és tudatosítani ezt.  Minden hónapban órai munkájukat és valami konkrét feladatot osztályoztam, amit gyakoroltunk, kijavíthatnak később is. A jegyeket egyéni képességeikhez mért felkészülésük után kapták. A több időt, vagy segítséget igénylő tanulók minden nekik járó segítséget megkapnak. A jegyeik jók.   Az osztály félévi átlaga  4,59. Célom a nagyobb munkafegyelem elérése,  erőnlétük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése volt. Mozogni szerettek, erősödtek, ügyesedtek ez a teljesítményeiken jól látszott, de a fegyelmük nagyon keveset javult.  Az éves tananyagot a lehetőségekhez és gyerekek fejlődéséhez képest tudtam         megtanítani.   OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁN a tanulást segítő képességeket fejlesztettem. Érzékszervi fejlesztés: látást, hallást , tapintást segítő játékokkal, megfigyelési gyakorlatokat folyamatosan alkalmazva. A kézügyességüket, koncentrációjukat, kreativitásukat a kézműves foglalkozásokkal segítettem, ami sikerélmény is volt egyben. Nehezen viselik a gyors váltásokat, az időkorlátokat, ezért ha szükséges, órákat cserélek „ magammal „ és összevontan tartok testnevelést, természetismeret, vagy osztályfőnöki órákat. A dupla órák a kinti terepgyakorlatokra is alkalmasak. Nagy segítség az is, hogy a többi osztályhoz képest kevesebbet kell vándorolniuk, 11 órát a saját termünkben tudnak lenni. A gyerekek általános képességeinek fejlesztése tehát a cél a szakórákon is és osztályfőnökként is ezt a munkát kívánom támogatni. A hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének érdekében törekszem bevonni a családokat a nevelési helyzetek megoldásába, nélkülük nem tudunk előre haladni, erről szólnak kör e-mailek, rendkívüli szülői értekezletetek. A  szülőkkel- gyerekekkel közös programokat szervezünk rendszeresen születésnapok, kerti partik jól bevált lehetőségek erre. Nagy segítség, hogy ezt a szülők maguk kezdeményezték, s nagyrészt szervezik is. A kötetlen beszélgetések sok információt szolgáltatnak, s egymást segítve közösen tehetünk hatékonyan a gyerekek fejlesztéséért. A gyerekeknek leginkább odafigyelésre és szeretetre van szükségük. A teljes odaadásomat, lelkiismeret hozzáállásomat az első perctől megkapták, s minél több időt töltünk együtt, a munka a feladatok által napról napra érzem a kötődésüket és kiváltották belőlem is az örömet, hogy hozzájuk megyek tanítani. Szeretettel várnak és boldogan szaladnak oda hozzám, ami engem is szeretettel tölt el irántuk. Ezt nagy értéknek tekintem. A félévi bizonyítványuk: az osztály tanulmányi átlaga:  3,7   , kitűnő nincs, de bukás sem lett. A magatartás átlag:  3,8        a  szorgalom átlag: 3.6 Szép bizonyítványa lett: Fligh Zsófinak és Militár Rebekának 4,6, Gréff Bíborkának és Torontály Bendegúznak 4.5. A leg gyengébb tanulók Kósa Ákos  és Tóth Rafael.  Az ő magatartásuk az osztály munkáját folyamatosan zavarja, a fegyelmet bomlasztja, nagyon nehéz velük és az ő jelenlétükben tanítani. A heti energiám 75 %-át viszont elviszik ezek a gyerekek ebben a 8 órában, ezt be kell vallanom, ezért nagyon tudatosan figyelek arra, hogy egyéb területen ne vállaljam túl magam. Az iskolavezetéstől ezért támogatást és védelmet igénylek, amit köszönettel meg is kapok!                
6 hónapja  •  közzétette: Baka Erzsébet  •   Bejegyzés szerkesztése
Kedves Kollégák!   A Napraforgó Tagozat félévi beszámolója:    Félévi beszámoló 2016/2017 Napraforgó Tagozat   Tanulók létszáma: 16 fő,                                                                   sérülés szerint: enyhe értelmi sérült, középsúlyos értelmi sérült, autizmussal élő, ADHD-s, mosgássérült, látássérült és egyéb pszichés zavarok Osztályfőnökök: Napra 1. osztály: Kis Zsófia (gyógypedagógus)                             Napra 2. osztály: Szűcs Hajnalka (gyógypedagógus)                             Napra 3. osztály: Hajdu Eszter (gyógypedagógus) Napközivezető, testnevelő tanár: Giron Zsolt (tanár) Betanító tanárok: Bujtor Ildikó (konduktor, tanár)                                Hülber Krisztina (gyógypedagógus, konduktor, tanító)                               Katalin nővér                              Kelemen Szidónia (gyógypedagógus)                             Szántó Dóra (angol tanár) Asszisztenseink: Horváth Liza, Szekér Cecília   Három összevont osztálya van a tagozatnak. Az alsó tagozaton két osztály, és a felsőben egy. Az alsó tagozat tanulói autizmusban való érintettségük és értelmi képességeik alapján lettek két osztályra bontva. A Napra 1 osztályba öt tanuló jár három osztályfokon. Év elején érkezett két első osztályos gyermek. A kis létszám ellenére problémát jelent, hogy a tanulók az önálló munkára képtelenek. Minden gyermek egyéni megsegítést, egyéni haladási tempót igényel. Komoly nehézséget jelent két tanulónk súlyos viselkedésproblémája. Hiányzás: Ebben az osztályban egy tanuló érte el a 10 igazolatlan órát, osztályfőnöke megtette a megfelelő lépéseket. A legtöbb igazolt órája, 115, egy elsős tanulónak van.Átlagosan 43 órát hiányoztak a tanulók. A félév minimunkövetelményét minden tanuló sikeresen teljesített. A Napra 2 olytályba öt tanuló jár három osztályfokon, akik közül egy súlyosan mozgássérült. Az osztályba még két középsúlyos értelmi sérült gyermek is van. A Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal egyik tanuló családi helyzete miatt szinte napi kapcsolatban állunk. Minden tanuló egyéni megsegítést, haladási tempót és odafigyelést igényel. Külön nehézség a súlyosan mozgássérült gyermek mindennapos ellátása. Hiányzás:Igazolatlan órája egyik tanulónak sincs, átlagosan 28,4 órát hiányoztak. A legtöbbet hiányzott tanuló 85 órát volt távol. Két gyermeknek nincs hiányzása. A félév minimumkövetelményét minden tanuló sikeresen teljesítette. A Napra 3 osztályba hat tanuló jár négy osztályfokon. Az osztályba év elején érkezett egy tanuló, akivel viselkedésproblémáink vannak. Minden gyermek egyéni haladási tempó szerint tanul. Két tanulónk nyolcadik osztályos, akik közül mindkettő tovább szeretne tanul. A továbbtanuláshoz szükséges papírt eddig csak egyik gyermek adta le. Hiányzások: Egyik tanulónak hat igazolatlan órája van, a legtöbb igazolt órák száma 106. A féléve minimumkövetelményét minden tanuló sikeresen teljesítette. Munkaterv az I. félévben A tagozati programok megvalósítását nehezítette az új tanulók, különösképpen egyik elsős tanuló magaviselete, agresszív viselkedése önmagával, társaival, és tanáraival. A beilleszkedése így nem ment zavartalanul. Év elején még az osztályterembe, ebédlőbe sem volt hajlandó bemenni, szabályokat nem tartotta be. Szülői értelezletek: Év eleji, és nevemberi rendkívüli szülői értekezlet a tanulók magatartásáról. Programjaink:        Kirándultunk a Vadasparkhoz        Bon bon manité műsorain részt vettünk minden hónapban        Rendszeres erdei sétát tettünk        Megrendeztük a „Tökös napot” tökfaragással és töksütéssel       Mechwart ligeti játszótérre mentünk       Mikulás ünnepséget tartottunk       Megrendeztük a helyi karácsonyi vásárt      Kirándultunk a Vörösmarty térre az Adventi Vásárra      Sütéssel, főzéssel és kézműveskedéssel készítettük elő a karácsonyi ünnepélyünket. Munkaterv II. félév : Bevezettük a tematikus hetet minden hónapra. Az adott témához kapcsolódóan megyünk színes programokra, és a témák megjelennek a tananyagban is. Február: Farsang téma Február 10-én a Néprajzi Múzeumba teszünk látogatást. Tárlatvezetéssel megtekintjük a farsangi kiállítást, és ezt követően a tanulók a múzeumben kézműves foglalkozáson vesznek részt. Február 16-án tartjuk a tagozati farsangot. Délelőtt sütés, kézműveskedés, akadályverseny lesz. Délután farsangi műsort adnak elő a tanulók, és lesz jelmezfelvonulás. Tombolát fgunk sorsolni. Elégetjük a kiszebábot a tagozat udvarán, ezzel búcsúztatjuk a telet. Március: Érzékelés téma Ellátogatunk egy pékségbe. Felső tagozat megnézi a Láthatatlan Kiállítást Március 15-ei ünnepélyt megtartjuk. Április Fák, madarak téma Kertészetbe látogatás Húsvét Május Állatok téma Kirándulás a Vadasparkba Anyák napja Június Gyereknapi játszóházazás Bográcsozás, szalonnasütés az erdőben szülőkkel együtt.   Továbbképzések: Tanulóink értelmi sérültek és autizmussal élők, több gyermeknek logopédiai ellátás szükséges. Szakirányú továbbképzések: Hajdu Eszter: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar autizmus spektrum pedagógiája szakirány Szűcs Hajnalka: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar logopédia szakirány Alapszakos képzés: Horváth Liza: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak Szekér Cecília: Károli Gáspár Református Egyetem, Óvodapedagógus szak                                                                           Budakeszi, 2017. február 2.                   Napraforgó Tagozat Munkaközössége
6 hónapja  •  közzétette: Hajdú Eszter  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja
Félévi beszámoló   2.e osztály- 18 fő Koleszár Zsófia- ofő Magyar Kinga- napközi   A tavalyi évhez képest bővült az osztályunk két új tanulóval, így 18-an lettünk, de ősszel kiderült, hogy egyik tanulónk magántanulói státuszban folytatja az évet, így az állandó létszámunk 17. A zeneiskolában vagyunk továbbra is, ami abszolút megfelel az igényeinknek. A takarítás rendszeres és remekül össze tudunk dolgozni a kollégákkal. Az egyetlen negatívum a zeneiskolás tanárok és köztünk feszülő elő- elő kerülő konfliktus, hogy ki mért felelős. A zeneiskola udvara szépen kialakult, hála a segítőkész szülőknek. A gyerekek nagyon jó közösséget alkotnak itt, izoláltan ugyan, de ettől függetlenül szeretnek ide járni. A tantárgyakat év elejétől kezdve felosztottuk egymás között a napközis párommal, Magyar Kingával. Övé a magyar rész, enyém a reál rész és a készségtárgyak. Remekül működünk így együtt. Hasonló elképzeléseink és értékeink vannak, melyeket a gyerekeknek nyugodt környezetben megfelelően át tudunk adni. A féléves felmérők jól sikerültek, a statisztikák alapján egy átlagos, jó képességű osztály, persze vannak tárgyanként kiemelkedő tehetségeink. Ezeket a gyerekeket igyekszünk versenyekre küldeni. Ebben a félévben még csak jelentkezéseket adtunk le a második féléves versenyekre, de jelentkeztünk matek, német, olvasás versenyekre is. Egyebek mellett megemlíteném, hogy itt lent a Zeneiskolában az IKT eszközök nagyon hiányosak. Mindenki a saját tulajdonát hurcolja minden nap be az iskolába. Nagyon szükségünk lenne egy rendes projektorra is, mert ennek a hiányát minden nap érezzük. A szülőkkel való kapcsolattartásunk rendszeres, illetve közös megegyezés alapján, ha valami adódik, a szülő vagy mi, felkeressük egymást. A hit- és erkölcstanoktatás engem személyesebben is érint, mert magam is tartok erkölcstant. Ebben a félévben sokkal jobban és gyorsabban helyükre kerültek a csoportok, minden zökkenőmentesen ment, bár félévkor kicsit erősnek éreztük kolléganőmmel, hogy nekünk kell 70 gyereket lezárnunk hit és erkölcstanból, miután még ismerni, se ismerjük esetleg azt a gyereket, valamint volt olyan oktató, aki nem közölte velünk, hogy hogyan zárta a gyerekeket, így még nekünk kellett utánajárni és ez azért nem a mi feladatunk. A féléves munkatervben vállalt feladataimat elvégeztem, illetve voltunk egy XVIII. kerületi iskola látogatáson, mikulásnapi ünnepség céljából, ami remekül sikerült és reméljük, hogy mikor Húsvétkor ők jönnek hozzánk onnantól kezdve kialakul egy baráti kapcsolat a két intézmény németes osztályai között. Legalább is a cél ez. Számtalan színházi előadáson vettünk részt az osztállyal. Ennek oka, hogy ebben az évben a művészeti nevelést tűztem ki az osztályban elsődleges célként. Az osztályomba három hátrányos helyzetű tanuló is jár. Az osztályközösség igyekszik segíteni őket. Az egyikük egészségügyileg hónapok óta kifogásolható állapotban van, de a védőnővel igyekszünk ezt a helyzetet kezelni, megoldani. A másik tanulóhoz szeretném most februárban behívni az iskolapszichológust, mert úgy érezzük Kingával, hogy a diáknak szüksége lenne segítségre. Ezek mellett a lemaradó tanulókat heti egy órában két tárgyból is igyekszem felzárkóztatni, illetve korrepetálok még ez harmadikos kislányt is németből, aki nem rég érkezett az osztályba és hiányosságai voltak. Továbbra is tanulok az egri Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi mesterszakán és most fogok júniusban államvizsgázni, ha minden sikerül. A félév során számtalan alkalommal ültem benn Magyar Kinga napközis párom óráján és a 33 éves tapasztalatának köszönhetően ittam a szavait. Nagyon szeretem tanítási stílusát és a gyerekekhez való rendkívül türelmes hozzáállását. Ezen kívül voltam órát látogatni, Illiszné Kauczky Krisztinél és Kissné Huber Évánál is. Mindkét helyen matekórát néztem meg. Nagyon tetszettek és jó kis ötleteket gyűjtöttem össze. Második féléves terveim közé tartozik, hogy Bezeczky Erzsihez és Badalay Tündéhez is bemegyek „tanulni”. Terveim a második félévre az imént említett további hospitálások mellett, a folyamatos fejlesztés művészeti területeken, három osztálykirándulás, egy naposak, szervezése, az egyetem befejezése, a három hátrányos tanulónk sajátos helyzetének kisegítése, ha kell szakemberek bevonásával, valamint a XVIII. kerületi általános iskolával való baráti kapcsolat kiépítése, mely később reméljük kamatozni is fog, miután német területen az- az iskola rendkívül kiemelkedő és sokat tanulhatunk tőlük.
6 hónapja  •  közzétette: Magyar Kinga  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló a 14. napközis csoportról a 2016-2017-es tanévben   A csoport rövid bemutatása Osztály: 3. d    Osztályfőnök: Karskó Ilona   Napközis csoport vezetője: Morovián Péter A csoport teljes létszáma 18 fő, de ez naponta változik a gyerekek aktuális elfoglaltságainak függvényében. Többen járnak hetente különórákra; pl. cserkészet-, foci-, kosárlabda-, agyagozás/kerámia-, rajz-, néptánc-, szolfézs -, illetve különböző hangszeres képzésekre.  Osztályfőnökükkel, - úgy érzem- sikerült jó kapcsolatot kialakítanom, ami reményeim szerint nemcsak megmarad, de annak fokozására is törekszem. A gyerekekkel való szeretetteljes törődését igyekszem folytatni délután a napköziben is! Nemcsak tisztelem és elismerem osztálytanítói- nevelői-pedagógiai tevékenységét, hanem igyekszem segíteni is őt, hogy a gyerekek és a szülők is meg legyenek elégedve az iskolánkkal, munkánkkal. Gyakran beszélünk a gyerekekről, megbeszélünk aktuális dolgokat, problémákat. (Kikérte véleményemet a félévi magatartás- és szorgalom osztályzatok megadása előtt is.) A szülők megbíznak bennünk, mi pedig igyekszünk a lehető legjobbat nyújtani. Nem könnyű, mert négyszer is hat órájuk van, ebből következően szinte csak ebédelésre és egy kis játékra van időnk. Természetesnek veszem, hogy elkísérjem Őket délelőtti, iskolán kívüli, de ahhoz kapcsolódó programokra. Sőt! Megtiszteltetésnek veszem, ha megkér ilyenre. Számít rám. Számíthat rám Ili.  Természetesen a helyzet nem mindig „rózsás”, vannak problémák is, de igyekszem azokat megbeszélni, felszámolni, megoldani. Inkább dicsérni, ha lehet: jutalmazni is. A szülőkkel- úgy érzem- összességében sikerült jó kapcsolatot- kialakítanom. Ezt számos kölcsönös segítségnyújtás, illetve az egymás tiszteletén alapuló párbeszéd alapján „merem” leírni. Feléjük mindig jóindulatúan, segítő szándékkal fordulok, és ezt tapasztalom irányomban is. Telefonon, interneten megfelelően történik a kapcsolattartás a Szülőkkel. Összefoglalva: jó osztálytanító, jó osztály és jó szülők alkotják ezt a közösséget. A napköziben tartózkodás tapasztalatai 16 óra után: A gyerekek egy része 16 óra után is még a napköziben marad. Ezen idő során a korábbi különórájuk miatt elmaradt leckéket próbáljuk bepótolni, hogy otthonra minél kevesebb maradjon. Ez gyakorlatilag nem ritkán 75-95 perces leckeírási időt is jelent, de a különórások felszólítás nélkül is nekilátnak házi feladatuk megírásának, ezért én is igyekeztem segíteni a később érkezőknek házi feladatuk elkészítését, mielőtt a szülő megérkezik értük. Azt tapasztaltam, hogy a szülők értékelték ez irányú igyekezetemet, hiszen bőven túl voltunk már a hivatalos leckekészítési időn. A szülőkkel, nagyszülőkkel folytatott beszélgetések alapján „bátorkodom” leszűrni azt a következtetést, hogy a gyerekek jó része szereti a napközit és szívesen tartózkodik itt. Ez mindenképpen jó érzés és erőt ad a további munkához! A klubnapközi tapasztalatai Az idei tanévben kolléganőmmel, Léder Emesével vezetjük a Felfedezők-szakkört, amely megítélésem és a mindenkori gyereklétszám, valamint a résztvevők aktivitása és visszajelzéseik alapján sikeresnek mondható. Tapasztalataim szerint viszonylagos újszerűsége miatt is mondhatjuk sikeresnek a szakkörünket. Kissé tartottam a váltástól, mivel 24, a kézműves foglalkozásokat kedvelő 3.-4.- es lány jár hozzánk, de érdeklődésük hamar feledtette a korábbi aggodalmakat. Az újszerű, érdekes ismeretek sokszor kísérletek során kerülnek bemutatásra, majd el-, illetve megmagyarázásra, melyek sokszor a mindennapi életből vett elgondolkodtató kérdésekre adnak (meg)érthető válaszokat. Ezzel talán sikerül(t) felkeltenünk a természettudományos érdeklődésüket, amely akár már alsóban, de a felső tagozatban mindemképpen nagyon hasznos lesz számukra a természetismeret, földrajz, fizika, sőt abiológia tanulása során is. Lehetőséget biztosítunk a gyerek részére, hogy ha van saját kísérletük, akkor azt bemutathatják a szakkörön- és természetesen azokat is (mint mindent!) át/megbeszélünk. Talán az is tetszik a gyerekeknek, hogy nem ragaszkodunk mereven az aznapra tervezettekhez, hanem rugalmasan alkalmazkodunk az éppen aktuális, őket érdeklő problémákhoz, témákhoz, amit ha felvetnek, igyekszünk is azokra válaszolni. (Személy szerint nagyon szeretem ezt csinálni! Minden klub-napközis pénteket várok. J A munkatervben vállaltak teljesítése a félév folyamán: Igyekeztem a gyerekek órarendjéhez alkalmazkodva lehetőleg minden nap biztosítani és lehetőség szerint tanítani is nekik a szabad levegőn történő mozgásos játékokat, melyben többször magam is részt vettem. Azonban ekkor sajnos csak korlátozottan tudtam a csoport többi részére figyelni. A szűkös időkeretünk miatt főként a szabadabb péntekekre (csak 5 órájuk volt) próbáltam időzíteni a jeles napokra emlékezéseket. A tanulmányi munka végzésekor mindig megköveteltem a lehető legnagyobb csendet és nyugalmat. A nehezebb leckéktől haladunk a könnyebbek felé. Van igényük a tökéletes leckére, előfordul, hogy 3-4-szer is megnézem, javítom a házi feladatukat. (Az összevonásokkor természetesen jóval kevesebb lehetőségem volt a leckék alaposabb ellenőrzésére, de ezeket a helyzeteket is jól tolerálták, megértették a szülők.) Óralátogatások A félév során több alkalommal is részt vettem az osztály tanóráin.  Ezek általában készségtárgyak voltak, de környezetismereten (félig én is tartottam az órát), valamint szakkörükön is voltam néhányszor jelen. Étkezési kultúra A tanév eleji helyzethez képest egyértelmű a javulás, de még mindig akadnak, akik szívesen és többet beszélgetnek a kívánatosnál. Ősszel volt, hogy süteményt sütöttem nekik, mert egy időszakot megfelelő viselkedéskultúrával töltöttek az ebédelés során. Még nem látják át előre, hogy ha lassabban készülnek (öltöznek) és esznek, akkor kevesebb idejük marad a játékra. Csak lassan tudatosul bennük. Sokan egyelőre csupán a „most-ban” élnek. A másik probléma az elterjedt válogatósság, valamint néhányuknál figyelmet kell fordítanom az evőeszközök kulturált használatára is. Nem írok vele újat, hogy ami a fogukra való, azt megeszik, de sokszor megmarad az étel java része. Ez sajnos mindkét fogásra sokszor jellemző. A kinti sorakozással nincs baj és az uzsonnás dobozt is mindig felvisszük. Nagyjából középen helyezkedünk el a kevésbé, és az igen fegyelmezett osztályok étkezése között. Célom, hogy a tanév végére ez utóbbiak közelébe kerüljünk! Javítanom szükséges: - leckemegírási arányt fokozni néhány tanulónál - belső konfliktusok kezelését és a szabálytudat erősítését - az ebédelési fegyelem további erősítését - a „padbelsők” és a terem egészének rendjét - a különórákra indulás idejének még pontosabb betartását (ez utóbbi különösen a tanulási időben nehéz, amikor belemerülünk a leckeírásba) - a „fajsúlyosabb” tantárgyi órákon történő részvételemet - köszönésüket együtt vonulásunkkor minden esetben a pedagógusoknak - a szövegértő olvasás, és a szorzótábla „tökéletessé” gyakorlását - az önellenőrzés technikájának tökéletesítését Egyéb észrevétel, megjegyzés, javaslat: 1, A késő délutáni ügyeleteken lehetőségem volt megismerni más osztályokba, csoportokba járó gyerekeket, valamint szüleiket is. A késői időpont ellenére a gyerekek túlnyomó része nem nyűgös, -(az utóbbi időben közösen játszunk is)- hanem a szűkösebb hely ellenére türelmesen várja a hozzátartozók megérkezését, akikkel a kölcsönös tisztelet révén nem nehéz a kommunikáció. Sajnos mindig marad gyermek fél hat utánra is… 2, A hosszabb ideig tartó hideg idő miatt sokáig nem olvadt el a jég. Ez fokozott balesetveszélyt jelent mindenkire. A jeges közlekedő utakon bekövetkező balesetekkor a mi felelősségünk is felmerül(het). Ezért javaslom, hogy a 7.-8. osztályos fiúk testnevelés és/vagy technika órákon hatékonyan besegíthetnének a gyorsabb hó- és/vagy jégmentesítési munkálatokba.(A nagyfokú hasznosságon kívül szerintem még szívesen is végeznék ezt a munkát. J ) Ami fontos lenne még hozzá: a megfelelő számú eszköz és a szakszerű, felelős felügyelet!     A második félévben is igyekszem megfelelően végezni munkámat!   Tisztelettel: Morovián Péter     Budakeszi, 2017-01-29
6 hónapja  •  közzétette: Morovián Péter  •   Bejegyzés szerkesztése

.

6 hónapja  •  közzétette: Loór Zsuzsi  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja
Napközis Félévi beszámoló.   Név:Nádor Tímea Osztály:1.a.1.cs. napközi. Iskola:Széchenyi István Általános iskola Budakeszi Cím:Budakeszi Knáb János utca 60.    Az osztálylétszám 28.fő, lányok és fiúk aránya majdnem fele. Közülük a napköziben 15:30.ig tartózkodó gyermek átlagosan, különórák függvényében 22-24. fő. Ezt az időszakot követően 16:00 ig általában 18 fő. 16:00-16:30 ig 10-2 fő.   Heti rutin:   Az órarendet követjük. A hét első három napján a gyermekeknek hat órájuk, csütörtökön és pénteken öt órájuk  van. Ezt követően veszem át Őket az osztályfőnöktől. Kivételt képez a szerda, amikor a 6. óra (12:30-13:25)  nevesítve ,,tömegsport óra”már a napközis foglalkozások körébe tartozik. Számomra ez az óra fontos, mert a csoportomba járó gyerekeknek  hála Isten van mozgásigényük, de nincs aznap tornaórájuk, ezért igazán vágynak már a mozgásra. A mozgás biztosan segíti őket a délutáni koncentrációjukhoz.   Sokat segített ebben nekem, hogy bemehettem egy kedves kolléganőm testnevelésóráira és nézhettem, tanulhattam abból, ahogy tanított. Mindig kapunk helyet a tornateremben, és ezt a lehetőséget igyekszünk jól kihasználni. Többnyire játékkal,,,kidobós”, és labdához kapcsolódó sorversenyekkel töltjük az időt. Az osztály a teremben öltözik elsősöknél azért ez nem két perc, színtiszta tornateremben tartózkodásunk ideje kb, 30-35 perc.   Az 1.a. órarendjében a hét első három napján a délelőtti szorgalmi  időszak 13:30 ig. és a hét  két napján 12:30.ig tart.   Iskolánk szerintem igen nagy adottsága, hogy tekintélyes udvarral rendelkezik. Ezért a délelőtti tanulási időszak végén, mind a napközis mind a felsős tanulószobás gyermekeknek több lehetősége nyílik arra, hogy a friss levegőn legyenek. Csoportommal, általában a kisudvarra járunk ki. A kint töltött idő után benti foglalkozásra kevés idő jut, hiszen fél háromkor kezdődik. A délutáni tanuló óra 14:30-15:30 ig. tar. 15:15-kor általában már készülődünk (toallette, kézmosás, stb) a délutáni szorgalmi időszak. Itt segített nekem, hogy kb. 10 órát bent voltam Katinál az osztályfőnöknél, így az Ő didaktikai módszereit próbálom a délután folyamán is alkalmazni. Örömmel látom, hogy egy két gyermek már  rögtön elkezdi a házi feladatot írni. Ez néhány hónap után kezdett kialakulni. Ennek azért örülök, mert az olvasásra is, ami nagyon fontos  jut idő fél négy ig.   Kéthetente délután pénteken,14:30 tól15:30 ig klubnapközi várja az alsós diákokat. filmklub, diafilmklub, füles, kézműves, mesekuckó, sport, erdőkerülő stb. Ezeket az én napköziseim nagyon szeretik. Nálunk a legnépszerűbb a sport és a kézműves.   Nagy előnynek tartom, hogy az osztály majdhogynem mindennap korán 11.30-12:30.ig megebédel. Mondhatom talán, hogy egyre fegyelmezettebbek az asztalnál, bár a sorakozó és a folyosón való közlekedés még nem csendes. Az ételekből változóan fogyasztanak. Sokszor észrevettem, hogy levest többnyire alig esznek. Viszont szeretik a kenyeret csak úgy magában ebédnél. Uzsonna többnyire elfogy nálunk főképpen ha barna kenyér, kifli,zsömle van. Szeretik a tejet és a kakaót, de a medve sajt nem fogy. Sok ennivalót hoznak otthonról, lehet hogy azzal is megtelnek.   Talán jó lenne, ha délután több idő maradna a benti foglalkozásokra, a tanulási időt megelőző, időben, amikor még együtt van az osztály. A tömegsport órán sajnos 10 diák nem tud száz százalékban részt venni mert akkor vannak a kis angol óráik. Szerencsésebb lenne ha nem ütköznének az órák.      
6 hónapja  •  közzétette: Nádor Tímea  •   Bejegyzés szerkesztése
 Félévi beszámoló / Napközi A 3. csoport az 1. C. osztály tanulóiból áll. A csoport 17 fős létszámmal működik, 7 lány és 10 fiú arányban. Deák Anikóval összhangban dolgozunk az egyének és a közösség formálásán. Az első félév során fő feladat az első osztályosok beszoktatása az iskolai életbe. A helyes étkezési, tanulási szokások, a szabadidő hasznos eltöltésének kialakítása folyamatosan és nem zökkenőmentesen zajlik. 3 magatartás problémás kisgyerek került a csoportba, akik viselkedésükkel nagyon zavarták a foglalkozásokat és társaik nyugalmát. 4 tanuló tanulási nehézségekkel küzd, ők rendszeres segítséget és fokozott figyelmet igényelnek. A legtöbb tanuló igyekvő, szorgalmas, segítőkész. Egymással szívesen játszanak, az irányított játékokban, kézműves foglalkozásokon örömmel vesznek részt. A gyermekek étkezési szokása némi kívánnivalót hagy maga után, sajnos 1-2 kivételt eltekintve keveset fogyasztanak el az ételekből. Az étkezési kultúra elsajátítása folyamatosan, több-kevesebb sikerrel zajlik. Nagy probléma a terem és az ebédlő közötti távolság (a Főépület 2. emeletéről járunk át!), éppen ezért esetek többségében minden igyekezet ellenére nehezen tudjuk tartani az ebédelés időpontját. A klubnapközi működése a mostani formában jó, hiszen péntekenként van idő a csoporttal is hosszasabb szabadidős tevékenységet folytatni, kézműves elfoglaltság, vagy közös játék formájában. A félév során lassan elfogadták és megszokták, hogy kéthetente különválunk, a foglalkozásokról örömmel térnek vissza. A Társasjáték - Füles klubfoglalkozást vezetem Tóth Viktóriával. A gyerekek szívesen járnak erre a foglalkozásra, egyszerre több játékkal, rejtvénnyel tudjuk lefoglalni őket. Balogh Anikóval az iskolai könyvtárban vállaltam még feladatot. A könyvtári állomány kisebb leltározásával illetve a polcok elrendezésével foglalatoskodunk. A kézi könyvtár és a gyermekirodalmi polcok már áttekinthetővé váltak. Könyvtárban csak délelőtt tudunk ügyeletet tartani, hiszen mindketten délután napközis csoportot vezetünk. Marosi Borbála    
6 hónapja  •  közzétette: Marosi Borbála  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló   7.napköziscsoport, 2.d osztály           A gyerekekkel a főépület 10 termében vagyunk, ami felsősterem, így egy másodikos osztálynak eléggé ingerszegény környezet. A házi feladat elkészítésén kívül semmi másra nincs lehetőségünk, mivel nincs olyan szekrény, ahová el tudnám rakni az anyagokat, amivel dolgozni lehetne. Nem tartom logikus dolognak, hogy fél négy-négy óra után, amikor egy-két gyerek marad a napköziben, olyan teremben maradjunk, ahol nem tudunk játszani sem, mert nincs játék.       A gyerekek tanulmányi teljesítménye vegyes, van aki önállóan, teljesen egyedül elkészíti a házi feladatot, többeknek segítséggel sikerül. Van olyan gyerek is, aki a lassúsága miatt nem végez a feladatokkal. Továbbá az is jellemző, hogy nem olvassák el az utasítást, és azért kell a segítség nekik, mert nem értik. A lecke megírására nem elég egy óra.       Sok gyerek azért marad napköziben 16 óráig, mert utána kezdődnek a különórák, és arra várnak, ha korábban végeznek, a foglalkozás után hazamennek.       Az ebédlőben rendesen viselkednek, néhány tanulónak kell az evőeszközök használatát megmutatni. Uzsonnára sokszor van valamilyen vajkrémes kenyér, péntekenként rendszeres a kifli és sajt. A literes tejet nem lehet szétosztani, nem csavaros, de nincs is pohár. Valamelyik nap egyszerre kaptunk fehér és teljes kiőrlésű kenyeret uzsonnára.       A tanító nénivel jó a kapcsolatunk, mindent megbeszélünk.     A 2. d-ben német óráim is vannak. A 2. csoportban csak 8 gyermek tanul, de van köztük beszédfogyatékos és figyelemzavaros tanuló is. A haladás ezért nehezebb, mint a másik csoportban, de sok játékkal gyakoroljuk a kifejezéseket, szavakat. Csinálunk szókártyákat, amivel egymással játszanak, vannak társasjátékok a könyvben, azzal is tanulunk sokat.
6 hónapja  •  közzétette: Marosi Borbála  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló 2016/2017 1. 1.d osztály, negyedik napközis csoportOsztálytanító: Kotmayer AnnaAz osztályfőnökkel kiegyensúlyozott, nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a közös értékrend és elvárások révén. Egymás munkáját támogatjuk, a felmerülő problémás helyzeteket megbeszéljük, közösen keresünk azokra megoldást.2. A napközibe 24 tanuló jár.Több gyereknek van különórája, a szolfézst leszámítva ezek nem esnek egybe a tanulási idővel. Néhány gyerek 15.30-kor sportfoglalkozásra indul, vagy hazamegy, a többség azonban uzsonna után 16 óráig bent tartózkodik a napközben.3. A munkatervet a félév során igyekeztem követni, esetenként idő hiányában nem sikerült annak pontos betartása. A második félévben jobb időbeosztással kívánok ezen javítani.4. A klubfoglalkozásokat Üveges Ilonával közösen tartjuk, mindig megbeszéljük a következő alkalom tematikáját, segítjük egymás munkáját a foglalkozások vezetése közben is.A gyerekek várják a klubnapközit, élvezik a munkadarabok elkészítését. Már egyedül jönnek-mennek, otthonosan mozognak az épületben. Jó ötletnek tartom, hogy a foglalkozások forgószínpad-szerűen történnek, így több gyerek kézműveskedhet a tanév során.A szülők sajnos a foglalkozások közben alkalmanként jönnek a gyerekekért, kicsit megzavarva a foglalkozást és a tanulókat is, akik így befejezetlenül viszik haza a munkadarabot.5. ÓralátogatásokKotmayer Anna több alkalommal is meglátogatta az énekóráimat, illetve a tanulási időben is jelen volt.Fekete Éva két énekórán hospitált, Magyar Kinga egy énekórát nézett meg, Ganyecz Magdi egy tanulási foglalkozás vezetését tekintette meg.A második félévben igyekszem én is hospitálni az osztályfőnöknél.6. Szeretném, ha a második félévben a továbbképzésekbe is be tudnék kapcsolódni, hiszen ez a szakmai munkámat segíteni fogja.7. Első osztályosként az iskolai szokások kialakítása, a beszoktatás volt az első félév feladata, amit sikerült megvalósítanom. A helyes étkezési szokások kialakítását nagyon fontosnak tartottam. A gyerekek még mindig válogatnak az ételben. Segítenem kell a hús felszeletelésében, az asztal körüli rend kialakításában. Még sokszor beszélgetnek az asztaloknál, de az év elejéhez képest határozott javulás érzékelhető.Felelősi rendszer kiépítésével segítem az ebédlői rend fenntartását, az asztalfelelősök munkáját hetente értékelem, naponta megbeszéljük az egyes asztaloknál adódó problémákat. Ha szükséges, módosítom az asztali ülésrendet.Az ebéd mennyisége elegendő, minősége véleményem szerint javult. Változatos az étrend, sokszor kapunk gyümölcsöt, ami nagyon fontos.Az uzsonna sokszor kevésbé jó minőségű, a szendvicsben gyakran vékony a krém, szinte elveszik a kenyérben. A gyerekek sokszor azért nem eszik meg a kenyeret, mert kevés benne a töltelék/feltét.Az 1 literes, dobozos tej helyett a gyerekek jobban elfogadnák a poharas kiszerelést, amit a különórára igyekvő diákok magukkal tudnának vinni.8. A szakmai továbbképzéseket tanítás nélküli munkanapokon is végezhetnénk. Üdvözlettel:Tóth Judit4. csoport
6 hónapja  •  közzétette: Tóth Judit  •   Bejegyzés szerkesztése
FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 4.b   A 2016-17. tanévet 27 tanulóval kezdtük, ebből 9 fiú, 18 lány. Egy tanuló szeptembertől került magántanulói státuszba, külföldön tartózkodás miatt, egy pedig decembertől, ugyanezen indokkal. Egy tanulót küldtem nevelési tanácsadóba, szövegértési problémákkal.   Félévi felmérőt csak szövegértésből írattam, a többi tantárgyból csak témazárókat.   Az osztály minden tanulója részt vett a házi LÜK-versenyen. Két csapat ment a Bólyai Matematika Versenyre. Két csapat készül folyamatosan a Kalandos Versenyre. És két tanuló küldi be a Nyelvész verseny feladatait.   A tanulók szüleivel jó a kapcsolatom. Többen vesznek részt közös programokon Családi napon függőkertet készítettünk, a Karácsonyi vásárra idén is kemencés lángos készült.   Napközis párommal – Tarpai Katalinnal – szeptember óta dolgozunk együtt. Jól tudunk együttműködni, ő tanítja nagy lelkesedéssel a környezetet is.   Az OFI kísérleti tankönyveiből tanulunk, csak matematikából használjuk a Hajdú matekot. A tankönyveink szép kiállításúak, jól felépítettek, kompetencia alapúak, élvezem, hogy differenciáláshoz is adnak feladatokat. Egyre többet olvasnak a gyerekek otthon is és szívesen hozzák bemutatni társaiknak. Tanítási órán sokat használjuk a számítógépet, amin egyre több oktatójátékot lehet találni. De a gyerekek már képekre, szavakra, eseményekre is rákeresnek a neten.   Számtalan programon vettünk részt ebben a félévben: Szeptember: Papírgyűjtés . SZIA Családi nap Október: Művészetis délután –Dió Bál                Évfolyam kirándulás Ópusztaszerre                Állatok Világnapja – bogaras bemutató                Író olvasó találkozó Nyulász Péterrel November: Márton napi felvonulás                                Bonbon Matiné              December: Karácsonyi műsor a szülőknek                                Karácsonyi vásár             Január: Bonbon Matiné Rendszeres programok: Heti 1 óra úszás Budaörsön Idén is sokan vásárolták a Tudorka újságot és lelkesen beszámolnak róla a többieknek.   Az osztály minden tanulója ingyenesen kapta a tankönyveket. Nem kis nehézséget jelentett, hogy több tanulónak nem érkezett meg tankönyve, csak novemberben, illetve tanári példányok is csak akkor jöttek. Több gyermek számára kedvezményes volt az iskolai étkeztetés. Egy tanuló úszásoktatásának díját az osztály közösen állja. Három éven át egy gyermek részesült a Pensio Kft. által nyújtott ingyenes étkezésben, ez sajnos novemberben megszűnt, azóta nem ebédel.   A z első félévre vállalt feladatainkat teljesítettük. A munkaközösségünk rendszeresen egyeztet, találkozókat tartunk Bálint Andrea szervezésében. SNI-s és BTM-es tanulók fejlesztése, kezelése témájában több iskolánkban rendezett továbbképzésen is részt vettünk. Sok mindenben megerősítést nyújtott Winkler Márta előadása. Az első félévben a művészeti munkaközösséggel Jánosi Attila óráját tekintettük meg. Illetve napközis párom; Tarpai Katalin hospitált környezetismeret órán, mielőtt átvette annak tanítását.  Tótth Réka
6 hónapja  •  közzétette: Tótth Réka  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló  A 3.F osztályt szeptemberben vettem át Pap Mariettával közösen.  A gyerekek számára nagy váltás volt ez, hiszen régi tanítóik után 2 új tanító nénijük lett. Úgy érzem, sikerült megbarátkoznunk egymással, a felmerülő problémákkal megbirkózunk.  Az első hónap nem volt egyszerű , de utána napról napra könnyebben vettük az akadályokat mi is és a gyerekek is. A szülők az első pillanattól kezdve nagyon kedvesen fogadtak, segítőkészek, és együttműködőek. No persze időnként akad 1-2 szülő aki akadékoskodik, de velük is sikerül közös nevezőre jutnunk. Az osztály 21 fős létszámmal indult szeptemberben.  Ebből 11 lány, és 10 fiú.  Egy kislány, és egy kisfiú érkezett újonnan tanévkezdéskor, a beilleszkedés zökkenőmentes volt.  5 gyerek jár fejlesztésre. 1 gyereket küldtem most vizsgálatra, ill. 1 fő még kérdéses. Az osztály összetétele nagyon változó. Tanulmányaikat tekintve vannak kiugróan ügyesen, jól teljesítő gyerekek is, és átlag alatti, nagyon gyenge teljesítményű tanulók is. Félévi átlagok: Környezetismeret:4,26 Olvasás:3,9  Nyelvtan:3,89 Matematika: 3,82 (A félévi dolgozatokat 1 gyerek nem írta meg, mert beteg volt. Ő a leggyengébb tanuló. Tehát az átlagok így jobbnak tűnnek kicsit). Számomra a legnehezebb feladat a differenciálás, és közben a jó képességű gyerekek magatartásbeli problémáinak a kezelése tanóra alatt.  Nagy feladatnak bizonyul a szokásrendszer betartása….házi feladatokat gyakran nem készítik el ugyan azok a tanulók, ill. a felszereléshiány is gyakori probléma. Több magatartás problémás gyerek van az osztályban. Mariettával jól együttműködve tudjuk kezelni ezeket a gyerekeket. Sajnos az osztályban tanító kollegák többször panaszkodnak ezekre a gyerekekre, remélem a jövőben ez változni fog.  Szeptember óta úgy látom, hogy nagyon sokat változott az osztály jó irányba. Jó indulatú társaság, és látom az igyekezetüket. Tanulmányi versenyen nem indultunk, egyenlőre igyekeztem felmérni, megismerni  tanulmányi szintjüket. Jövőre viszont szeretnék büszkélkedni velük már! Ősszel évfolyamszinten részt vettünk a pákozdi kiránduláson. Nagyon jól viselkedtek mindannyian, és élvezték a kirándulást. Részt vettek a Márton napi felvonuláson, és a karácsonyi vásáron is. Közösen készítettünk a vásárra karácsonyfa díszeket, és a szülők  nagy számban vettek részt az árusításban. Hétfő reggeleket élménybeszámolóval kezdjük, amit mindig nagyon várnak. Születésnaposokat közösen köszöntjük. Az osztályban lévő feladatokat szétosztjuk önkéntes felelősök közt. Hetente értékeljük a felelősök munkáját, és a magatartást. Heti egyszer napközizem én is, aminek nagyon örülök, mert így egy kicsit több időm van tanórán kívül is a gyerekekkel lenni. A munkatervben vállalt feladatokat igyekszem maradéktalanul teljesíteni. Köszönöm szépen a vezetőség, valamint a körül vevő  kollégák mindenkori segítségét, bíztató szavait! J   Köszönöm Pap Mariettának (napközi,ének,testnevelés,tömegsport), Szente Zsuzsannának (német) Léder Emesének (hon-és népismeret), Vigassy-Bruckner Dórának(dráma), és Jánosi Attilának (néptánc) az együttműködő , segítő munkáját.  Örülök nagyon, hogy Mariettával együttműködve közösen  vezethetjük a „Mi” kis osztályunkat!  J                     Kiss Brigitta
6 hónapja  •  közzétette: Simon Katalin  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló napközis munkáról 2016/2017 15.csoport      A napközis munka ebben a csoportban 26 fővel zajlik. A csoportot a 3.e osztályosok alkotják. Az osztály már a 2. év végére egy nagyon jól összeszokott közösséggé alakult. Sok tehetséges, értelmes, színes egyéniségű gyermek jár ebbe a csoportba.      Egyik legfontosabb célja a nevelői munkámnak az volt, hogy a gyermekek továbbra is betartsák a napközis házirend szabályait, mely elengedhetetlen feltétele a mindennapi konfliktusmentes foglalkozásoknak. Ezeket a normákat egy-két gyermek kivételével szinte már mindenki elsajátította és betartja, mind a tanteremben való munka során, mind pedig a sportudvaron történő szabadidő eltöltése alatt. Az ebédlőben való viselkedési normák elsajátítása, (köszönés, kulturált étkezés, rendhagyás egymásra várás stb.) is megvalósult és minden gyermek betartja, és most már tudatosan alkalmazza azokat.  Az étkeztetéssel kapcsolatban annyit mondanék, hogy az uzsonna továbbra sem ízlik a gyerekeknek. Csak akkor fogy el, ha valamilyen felvágott van a kenyérszeletek között. Már arra is odafigyelnek, hogy vajjal vagy margarinnal van megkenve. Ha az utóbbival, akkor szinte érintetlenül ott hagyják. Az ebéddel kapcsolatban a kelkáposzta főzeléket továbbra sem hajlandóak megkóstolni. Javasolnám bármely más zöldségfőzelékre történő lecserélését!     A délutáni tanulás alatt minden tanuló önállóan dolgozik, már jóval kevesebb segítséget igényelve. Mivel minden tanuló más képességekkel rendelkezik, és más tempóban halad a feladatok elvégzésében, ezért a differenciált tanítás-tanulás szervezés, mindennapi feladata a nevelői munkának. Ebben a tanévben többen járnak különórákra, ezért gyakran előfordul, hogy egyes tanulók nem tudják maradéktalanul elvégezni a házi feladataikat.    Az osztályfőnökkel jól együtt tudok dolgozni, így bármilyen esetlegesen felmerülő problémát szinte minden alkalommal közösen próbálunk megoldani. Első osztálytól kezdve rendszeresen megbeszéljük a napi eseményeket, és együtt próbáljuk megoldani az esetleges konfliktushelyzeteket.    A magatartás és a szorgalom terén nincs nagy ingadozás. A tanulók magatartásáról elmondható, hogy többségük illemtudó, kiegyensúlyozott gyermek, csak két-három tanuló viselkedése okozott eddig problémát.    A csoportba járó gyerekekre egyaránt jellemző, hogy szeretnek iskolába és napközibe járni! Megtalálják barátaikat, jókat játszanak, beszélgetnek, nagy kedvvel tanulnak meg új dolgokat. Szívesen beszélnek magukról, boldogan mondják el mindennapi örömeiket, gondjaikat.    A gyerekeknek igen nagy a mozgás igényük, ezért a szabadidő eltöltésében a főszerepet a szabadtéri mozgásos játékok alkotják. Általában ebéd után és a tanulás utáni időszakban van alkalmuk ezt a mozgásigényt kielégíteni. Jó idő esetén, az udvaron töltjük el a szabadidőt, rossz idő esetén a tanteremben játszanak társasjátékokkal, memóriakártyákkal, stratégiai, valamint logikai játékokkal. Szeretik a manuális tevékenységeket, a rejtvényeket, játékos feladatokat. Minden nap igényelik a közös beszélgetést.     Összességében elmondható, hogy mind a tanulmányi munka, mind pedig a nevelői munka megfelelő ütemben folyik, a gyerekek szorgalma, magatartása és értelmi-érzelmi fejlettségük életkori sajátosságukat tekintve megfelelő.     A klubfoglalkozással kapcsolatos tapasztalataim jók, szerencsére sok gyermeket érdekel a Füles rejtvényfejtő foglalkozás. A gyerekek előszeretettel fejtegetik a rejtvényeket, játékosan fejlesztik tudásukat a különböző memória és logikai játékokkal. Helyes döntésnek tartom, hogy kéthetente van klubnapközi, mivel így több időnk jut a napközis feladatainkra, gyakorlásra, kézműves foglalkozásokra, amit nagyon szeretnek mindannyian. Csupán annyi a gond, h elég kevés logikai és társasjáték áll a rendelkezésünkre. Bízom benne, hogy ez a probléma nem megoldhatatlan, és idővel kapunk segítséget a játék készletünk bővítéséhez!    Ebben a tanévben az ének-zene tantárgy mellett lehetőséget kaptam, hogy a technikát, valamint a környezetet is én taníthatom, melynek nagyon örülök! Sok feladattal, tervezéssel jár, amelyet igyekszem kreatívan megoldani. Fontosnak tartom, hogy szeressék a természetet, védjék a környezetüket, az állatokat, madarakat.    Célkitűzéseim a II. félévre elsősorban a gyermekek személyiségfejlesztésével kapcsolatos, mint például: -indulatkezelés fejlesztése a problémásabb gyermekeknél -konfliktus helyzetekben történő helyes viselkedés elsajátítása -egymással szembeni tolerancia fejlesztése -problémamegoldó képesség fejlesztése -önállóságra nevelés      Ezen célok megvalósítását további rendszeres beszélgetéssel, szituációs játékokkal, valamint önismereti játékokkal szeretném megvalósítani, mivel fontosnak tartom, hogy minden gyermekem kiegyensúlyozott érzelmű, sikerélményektől gazdag, és boldog tagja legyen az osztályközösségnek. Tóth Viktória  
6 hónapja  •  közzétette: Tóth Viktória  •   Bejegyzés szerkesztése
Matematika- fizika- informatika- technika munkaközösség félévi beszámolója 2016-17 tanév   Szeptemberben 4 ötödikes osztállyal bővült a felső tagozat. Mivel új matematika szakos kolléga nem érkezett hozzánk, az 5. c-ben Karskó Ili segítségével tudtuk megoldani a tantárgy tanítását. Köszönöm a rengeteg munkát, erőfeszítést, amit az osztályban végez. Rendszeresen konzultál velünk a munkájáról és eredményeiről. Nincs könnyű helyzetben, hiszen a gyerekeknek sokszor nehéz a tananyag elsajátítása (mindenki papíros) és az órai viselkedési normák betartása. Idén először írtak az ötödikesek „bemeneti mérést”. Tanulságos, érdekes volt az eredményeiket átnézni.  A felsőbe került gyerekek tudása, felkészültsége között nagy a különbség. Hatodik osztálytól a csoportbontások már segítenek a motiváltabb, a tantárgyban lelkesebb, ügyesebb tanulóknak a tananyag mélyebb elsajátításában, illetve a lassabban haladóknak, hogy több idő jusson a munkára, követhetőbbek legyenek az elvégzendő feladatok. Sajnos ezek a célok, mivel egy kollégával kevesebben vagyunk és a csoportlétszámok nagyok nem tudnak maradéktalanul megvalósulni.   Versenyek: A 2016-17 tanévben is több versenyre jelentkeztek tanulóink. A Bolyai Matematika Csapatversenyt ebben az évben is itt az iskolában szerveztük meg, októberben. Ez a verseny népszerű a gyerekek között, úgy látjuk a csapatmunka vonzó számukra. Összesen 36 csapatunk, 139 fővel indult ezen a versenyen. A megyei fordulóban 3. a osztályos csapatunk ért el  sikert: 1. hely döntős Számkirályok vagyunk Széchenyi István Általános Iskola Budakeszi Besenyei Zalán Juhász Dorka Bartók Márton Kárpáti Lili 147 pont   Ők a dötőbe jutva 27.-ek lettek: 27. Számkirályok vagyunk Széchenyi István Általános Iskola, Budakeszi 126 126 (16) - Besenyei Zalán, Juhász Dóra, Bartók Márton, Kárpáti Lili Felkészítő tanár: Simon Katalin   Gratulálunk a szép sikerhez! Matematikából jelentkeztünk a Zrínyi Ilona Matematika Versenyre és a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyre is. Ezek február és március hónapokban zajlanak majd le. Fizikából a Hatvani István fizika versenyen 3 hetedik osztályos tanulónk vesz részt. Ez egy levelező verseny, melyre önállóan megoldott feladatokat kell beküldeni. Idén másodszor indultunk egy hetedikes és egy nyolcadikos csapattal a „Vigyázz kész pénz” elnevezésű gazdasági ismeretekre épülő versenyen, az első forduló feladatainak megoldását már továbbítottuk , várjuk az eredményt. Tavaly is részt vettünk a „Pénz7” elnevezésű gazdasági ismereteket oktató programon. Jó tapasztalatokat szereztünk és idén is jelentkeztünk rá. Március 6-10 között fogunk gazdasági ismeretekhez kapcsolódó feladatokat megoldani, előre megkapott óravázlatok segítségével.   Rendezvények, szervezett programok: Az Éves Munkatervnek megfelelően novemberben megtartottuk a Logika Éjszakája programunkat, mely nagyon jól sikerült. Közel 70 résztvevő volt itt jelen. Élvezték a gyerekek és szüleik is a játékot, a tartalmas közös együttlétet. Nagy segítségünkre volt a társasjátékoknál Tóth Albert, aki a rendezvény lebonyolításában is segített.     A Nyílt Napon mindenki tartott bemutató órát, sajnos több órán is kevés volt az érdeklődő.     Gyermekvédelmi munka áttekintése:   Néhány gyereknél nagy probléma a sok hiányzás, nehéz így rendszeres munkára szoktatni őket, illetve nehéz a lemaradásokat pótolni.   Egyéb:   Napközi, tanulószoba:  A felsős tanulószobában heti rendszerességgel, felváltva  segítünk egy-egy délután a tanulásban. Szívesen fogadják a gyerekek a segítséget, örülnek nekünk.         Budakeszi,2017-02-01                                                                  Tymcsák Marianna     A beszámolóhoz csatolom még a munkaközösség  egyéni beszámolóit:         Tymcsák Marianna Tantárgyi eredmények a csoportjaimban,           2016-17 első félév   5.a osztály: Az osztályban nagyon sok jó képességű tanuló van. Szívesen tanulnak, gondolkodnak, szorgalmasak. Tanórán aktívak. Mernek kérdezni, szeretnék megérteni, elsajátítani a tananyagot. Az év eleji mérésen az osztály átlaga 68% volt. Félévkor a matematika jegyek átlaga: 4,5. Természetesen vannak tanulók, akiknek több gyakorlásra van szükségük a pontos munkavégzéshez, de szülői háttérrel is támogatva, veszik az akadályokat. Egyetlen tanuló van az osztályban, akinél nagy problémát okoz a folyamatos odafigyelés, munka. Benedeket próbáljuk (az angol tanárral közösen) minél inkább motiválni, bekapcsolni a feladatok megoldásába. Őt a tanulási nehézségei okának kiderítésére, a szülőkkel egyeztetve vizsgálatra küldjük.   osztály , 3. csoport: A 6. évfolyamból az osztályzás alól felmentett, illetve a tananyagot lassabban feldolgozó, több magyarázattal megértő tanulók vannak ebben a csoportban. Sokan tanulási nehézségekkel küzdenek, fejlesztésre is járnak.  A munkában igyekszem a tempót, a feladatok nehézségét a gyerekekhez igazítani. Több időt szánok az új anyag begyakorlására. Inkább egyszerűbb feladatokat oldunk meg, de ezekből többet, újra és újra ismételve a lépéseket. A csoportnak nehézséget okoz, hogy mindenki kövesse lépésről- lépésre a feladatmegoldást. Sokan késve, pontatlanul oldják meg a kapott példát. Egyénileg kell segíteni a munkájukat, javítani a hibákat.  A csoport átlaga félévkor 2.2 volt.   osztály: Két csoportban tanítok ezen az évfolyamon. A „Szőlőtős” csoport kis létszámú. Itt sokkal könnyebb egyénileg is figyelni a gyerekekre. Sokan gyorsan, önállóan, pontosan dolgoznak, de van, akinek segítség kell a munkához. Itt a félévi átlag 3,8 volt. A másik csoportban, mely a 6b és 6.ad osztály tanulóiból áll, vegyesebb a gyerekek felkészültsége, tudása. Többen csak bővebb, alaposabb magyarázattal értik meg a feladatokat, míg mások gyorsan értelmezik és megoldják ezeket. A hiányzások sokszor visszavetik a gyerekek haladását. Nem igazán pótolják a kimaradt tananyagot, nem törekednek erre. Összességében a csoporttal jól lehet dolgozni, többségük motivált, szereti a matekot. A csoport félévi átlaga: 3,5 volt.         osztály, 2. csoport: Az összevonások miatt a tavalyihoz képest a csoport létszáma megnőtt, és összetételében is átalakult. Nagyobb eltérések vannak a tanulók tudása, hozzáállása, szorgalma között. Az első félévben a felvételire összpontosítottunk. A tanmenethez kapcsolódva törekedtem olyan feladatok megoldására, melyek gyakorlást jelentettek a felvételi feladatokhoz. Volt, aki ezt komolyan vette, de sajnos többen nem érezték át a felvételi súlyát, és csak a minimális erőfeszítést tették meg a tanulásban. A csoport félévi átlaga:3,4 volt. Felvételi előkészítőt is tartottam a 8.-nak, ahová a többi csoportból is jártak diákok. Ők lelkesen gyakoroltak, oldották a feladatokat.                                           Félévi beszámoló 2016-2017                      Lendvayné Hromoda Ildikó        maramatika-fizika Tantárgyi eredmények: Matematika 6a: szőlőtő Nagyon magas átlagot értek el: 16 tanulóból 12db 5-ös, 1db 4-es, 3db 3-as osztályzat volt félévkor. Ennek egyik oka, hogy legtöbben (4 kivételével) készültek a matematika felvételire, és nagyon törekedtek az 5-ös osztályzatra. Tehát nagyon motivált csapat. Széles Mátyás Labancz István gyengébb teljesítménye egyértelműen azzal magyarázható, hogy nehezen tartható a figyelmük, órán sok az „ üres járatuk”. 6.évf bcd osztály legjobbak Nagyon magas a létszám: (24-25 körül) gyakorlatilag osztály létszám. Nagy különbség csoporton belül. Osztályzatok: 7db 5-ös, 8db 4-es, 9 db 3-as. A 9 db 3-as osztályzat azt mutatja, hogy ezeknek a gyerekeknek a tudása bizonytalan még ebben a legerősebb csoportban is. Gyengébb felkészültségű, de okos gyerekeknek motiváló a közeg. 5. osztályban ezek a gyerekek osztály keretben tanulták a tárgyat, a sok gyenge képességű gyerek közt akkor is jól tudtak teljesíteni, ha nem fektettek be túl sok energiát. Az új közeg, okos, jól teljesítő társak jobb teljesítményre késztetik őket. Az első félévben a tananyag alkalmat nyújt a rendszerező ismétlésre, így a félév azzal telt, hogy a különböző témakörökön keresztül összerázódjon a csapat és az esetleges hiányosságokat pótoljuk. (írásbeki osztás, közönséges törtek műveletei, műveletek sorrenje…) Reményeim szerint ennek megfelelően a második félévben sokat tud majd javulni a teljesítményük, így a jegyeik is. Néhány gyereknek szüksége lenne tehetség gondozásra, mert még ez a csoport (ahol hangsúlyozom, majdnem a fele csoport  csak 3-asra teljesít) is lassú, kicsit néha unalmas. Sokan felvételiztek ebből a csoportból is, bár nem csak a legjobb tanulók, leginkább a 6.d osztályból. 7.évf. gyengébb csoport osztályzatok: 5-ös nem volt, 4-es: 5db(!), 3-as: 6db, 2-es: 4db, 1-es 2db. A tavalyi évtől szint szerinti bontás valósul meg. Év elején, mivel a jobb csoportból elmentek néhányan, 4 tanuló átment az erősebb csoportba. A két új kislány (Kovács Viki és Laura) nagyon nehezen halad. Nem tudják teljesíteni a minimum követelményeket sem, bár igyekeznek, próbálkoznak, de a legtöbb, tananyagban szereplő dologról még csak nem is hallottak. Bartók Matyi és Palcsek Bori idén megpróbál bekacsolódni az órába, bár teljesítményüket továbbra sem értékeljük. Matyinak jobban sikerül bekapcsolódni az órába. Sajnos sokat hiányzik, és ez megnehezíti a haladását. Idén Huller Zsigmond sokkal gyengébben teljesít, mint tavaly, nem készül órára, sokszor nincs felszerelése, nem igyekszik. Bár figyelembe kell vennem nehézségeit, megbukott félévkor. Remélem, hogy ez figyelmezteti arra, hogy nem automatikus a 2-es osztályzata. Csata Erika idén lett „ papíros”. Vannak olyan dolgozatok, amelyet tud teljesíteni 2-esre, máskor a minimum szint elérése a cél. Jól dolgozik. Összességében a csoport jól motiválható. Sok területen javult a teljesítményük. Idén már képesek érdemben végig dolgozni egy 45 perces dolgozatot. (Tavaly kb. 30 percnél tartottunk.). Tehát saját magukhoz mérten ebben sokat fejlődtek. Az osztályzataik is sokkal jobbak, mint tavaly, akkor többnyire 2-esük volt, néhánynak 3-as. Bár fejlődnek, sajnos csak olyan feladatoknál sikeresek, amit nagyon sok gyakorlás előz meg, kicsit is megváltoztatott feladatnál nem tudják értelmezni a kérdést. Szöveges feladatokat nehezen értelmeznek, átváltással és a közönséges törtekkel sokaknak még mindig gondjuk van. 8.évf. legjobb csoport: Érdemjegyek: 12db 5-ös, 11 db 4-es. A csoport összevonás nagy probléma volt azoknak a gyerekeknek (6-an voltak), akik a gyengébb csoportból kerültek át . Nehezen bírták a tempót, több gyakorlásra, egyszerűbb feladatokra lett volna szükségük. 2 gyereknek viszont nem volt probléma beilleszkedni, ők a tavalyi csoportjuk legjobbjai voltak. A 2-es csoportból átkerült gyerekeknél figyelembe vettem az osztályzásnál, hogy a másik csoportból jöttek. A tavalyi évben betervezett felvételi előkészítő csak összevontan valósulhatott meg: évfolyam szinten heti 1 órában. Néhányan jártak külső helyszínekre felvételi előkészítőre. Nagyon rosszul érintette tehát a csoportok összevonása a 8-osokat a felvételi előtt! Jól dolgozó csapat, igyekvőek. Fizika osztályzatok és osztály átlagok: osztályzat 5-ös 4-es 3-as 2-es 1-es átlag 7.b 5 4 6 8 2 3,08 7.ad 6 6 7 3 0 3,68 8.b 3 7 9 0 0 3,68 8.c 2 4 12 1 0 3,37 8.d 6 6 9 5 0 3,5 A 7.b osztály Az osztályban komoly nehézséget okoz ez a tantárgy. Ez látható az átlagoknál is. Bár azt is figyelembe kell venni, hogy 7. osztályban heti 2, 8. osztályban heti 1 fizika óra van, tehát 8.-ban már nem lehet olyan szintet elvárni, min régebben, amikor még hangsúlyosabb tárgy volt a fizika. Érdeklődőek az órán, de sokak nem készülnek rendszeresen. Az osztályban a két Kovács kislány bukott meg. A 7. ad osztály Több a jó képességű gyerek, többet tanulnak, rendszeresebben készülnek az órákra, nagyon érdeklődők. Az osztályban idén 3 tanuló vesz rész a Hatvani Fizikaversenyen. Ez egy levelező verseny, amelyre önállóan megoldott feladatokat kell beküldeni, novemberben az 1, illetve januárban a 2. fordulóra került sor. Ezek a tanulók otthonról is kapnak bíztatást és segítséget a versenyhez. 8. évfolyamon a heti 1 órás tárgy lett a fizika ettől az évtől. Ez által komoly nehézséget okoz, ha (pl. osztály program miatt) elmarad az óra. A 8.d osztályban 3 decemberi óra maradt el, így ebben a hónapban 1 fizika órájuk volt. Azt gondolom, ilyen körülmények között nem lehet komoly munkát végezni. Heti 1 órás tárgy az informatika, a rajz az erkölcstan és a biológia is, illetve 7.-ben a kémia. A biológia és kémia tárgyak is a fizikához hasonlóan leértékelődtek ilyen arányú óraszám csökkentés eredménye képen. Pedig ezeken a tárgyakon keresztül lehetne a logikus, következetes és elvont gondolkodásra tanítani a gyerekeket. A matematika tárgy szinte egyedül marad ezeknek a gondolkozási formáknak a gyakoroltatásában. Talán ezzel is magyarázható az egyre nagyobb nehézség, amellyel a matematika tanítás szembe néz. Egyértelműen a 8.d osztály a legjobb képességű. Sajnos a jegyeken ez nem látszik. Nem mindenki küzdött a jobb jegyért, ezzel magyarázható a sok 2-es jegy.                             Cserveniné Pap Györgyi              2016-17 félévi beszámoló Nevelő-oktató munka: Matematikából tanítok két ötödikes osztályt, egy hatodikos, és egy nyolcadikos csoportot. 5.d: Év elei bemeneti mérés átlaga: 39,6%. A legjobb eredmény 81%, a tanulók harmada (6 fő a 18-ból) 30% alatt teljesített, a leggyengébb eredmény 12%! A gyerekek képességeiben és tudásában lévő különbségek miatt differenciáltan kell velük foglalkozni, amit nehezítenek a fegyelmezési problémák. 5.b: Év elei bemeneti mérés átlaga: 47,1%. A legjobb eredmény75%, ketten teljesítettek 30% alatt, a leggyengébb eredmény 23%. Szorgalmas, rendes gyerekek, öröm velük foglalkozni. 6.o „Közepes” csoport: Sajnos túl nagy a csoport létszáma-24 fő, ez megnehezíti a tanítást, főleg geometriai témánál. A gyerekek nem motiváltak, nem tanulnak, rendszeresen nem készítenek házi feladatot. 8.o „Gyenge” csoport: Év elején a csoportösszevonások után 6 új tanuló került a csoportba, jobb képességekkel, több tudással, akik ezt nehezen dolgozták fel, felborították a megszokott rendet, munkamenetet. Ilyen összetételű csoportnál (70% „papíros”)a 12 fő ideális volt, jutott idő mindenkire, sajnos 19 tanulónál nem homogén csoportban ez már nem teljesült. Éves munkatervi feladatok: Részt vettem a Logika éjszakája rendezvény szervezésében és sikeres lebonyolításában, illetve a Bolyai Matematikaverseny lebonyolításában. Én koordinálom iskolánk részvételét a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. Továbbképzések: Jelentkeztem 2 ingyenes 30 órás továbbképzésre: A tanulás tanítása, ill. Tehetséggondozás témában. Sajnos egyik kurzusra sem „ fértem be”, akkora volt az érdeklődés. Ezután jelentkeztem a Neteducatio 60 órás fizetős Módszertani megújító távoktatási képzésére.               Németh Katalin 2016-17 félévi beszámoló   Technika és életvitel 5.-8. évfolyamon A műveltségi terület a gyakorlati problémamegoldás folyamatában szintetizálja a tanulók ismereteit.  Alapvetően a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás és a munka megszeretéséhez, a tudás megbecsüléséhez.   Célok: A világ tapasztalati megismerése, gyakorlati tudás. Rendszerszemléletű, rendszerelemző és rendszerdiagnosztikai gondolkodásmód kialakítása. A mesterséges technikai környezet és kapcsolatrendszerének megismerése, tájékozódásra való felkészülés Olyan képességek, készségek, beállítódásának kialakítása, melyek segítik a technikai környezetben való eligazodást. Környezeti problémák bemutatása, feltárása, felelős, környezettudatos toleráns beállítottság kifejlesztése A technikai és életviteli problémák megismerése, tervező, modellező, kivitelező tevékenységek végzése. Alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, pozitív alkotó magatartás kialakítása. Problémamegoldó, kezelő képesség, helyes önértékelés kialakítása.   Az elvégzett tevékenységek során szerzett tapasztalatok alapján segíteni a tanulók egyéni adottságainak képességeinek legjobban megfelelő, tudatos iskolaválasztást, életpálya tervezést.   Ebben az évben annyi változás történt, hogy két szőlőtős osztályban tanítok párban angol anyanyelvi tanárral. Az 5. évfolyamon 4 osztályt tanítok, ebből az egyik angol nyelven folyik. A tanmenetnek megfelelően sikerült haladnunk. A gyerekek aktívak voltak az órákon. Rengeteget dolgoztunk papírral, sok érdekes karácsonyi dísz készült hungarocell gömbből. A következő félévben a szövéssel szeretném megismertetni a gyerekeket.   A 6.évfolyamon 4 osztályt tanítok, itt szintén az egyik szőlőtős osztály. Mind a négy osztály nagyon lelkes és kitartó. Ebben a félévben papírkosarat készítettünk. Megismerkedtünk a papír készítéssel. Karácsonyi koszorúk készültek az órákon. Ezzel az évfolyammal a betlehemi-pályázatra is készítettünk alkotásokat. Amelyek az iskola karácsonyi vásárán kiállításra kerültek.   A 7. évfolyamon 2 osztályt oktatok. Nagyon jó képességű mindkét csoport. Az év első felében madáretetőket készítettünk. Palackok újrahasznosításával igyekeztünk hasznos tárgyakat gyártani. Az év második felében, a pályaorientációval szeretnék foglalkozni. Kifejezetten élvezik a tankonyhán eltöltött időket. Bár ezt minden évfolyamra elmondható, hisz rendkívüli módon élvezik, ha süthetnek-főzhetnek.       A 8. évfolyamon 3 osztályban van lehetőségem a technikát oktatni. Változás ettől az évtől, hogy heti 1 órában tanulunk az eddigi kétheti 1 óra helyett. Igyekeztünk minél több prezentációt készíteni (építészeti stílusok, háztartási eszközök…), amit természetesen be is mutattak. Sikerült a tankonyhán megismerkedni a sütés-főzés rejtelmeivel. Szívesen készülnek ezen alkalmakra. Az év első felében a pályaválasztáson volt a hangsúly. Rengeteg kérdés merült fel, amit az osztályfőnökökkel karöltve sikerült megválaszolnunk. Nagyon fontosnak tartom a gyerekek továbbtanulási kérdéseinek, nehézségeinek megválaszolását!   Feltételek: A technika és életvitel tantárgyhoz szaktantermi oktatásra van szükség. Meglévő feltételek: technika terem, tankonyha, Javaslatok:                              5-8. osztályokban csoportbontás Kézi szerszámok bővítése Alapanyagok( bőr, filc, fonal)     Németh Katalin technika és életvitel szak                                   Erkölcstan Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. Ettől az évtől csatlakoztunk a Boldog Iskola Programhoz, amelyet erkölcstan óráimon és osztályfőnöki órákon alkalmazok. A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki értelemben. Ebben a félévben 5.6.7. és 8.évfolyamon tanítok erkölcstant. Az 5. évfolyamon a hittan – erkölcstan közötti választás problémája is előkerült: mivel az erkölcstan a személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést állítja előtérbe, nem szerencsés az osztályok kettészakítása. A szülők egy része hittanra is járatná a gyermekét, de az továbbra is jobb lenne fakultatívan, délután. Az erkölcstan csoportom 3 osztályból tevődik össze. Fontos a csoport összekovácsolása. A gyerekek a tapasztalatok szerint kedvelik a tantárgyat, és általános tapasztalat, hogy szeretnek magukról beszélni. Amikor rájönnek, hogy itt „nincs rossz válasz”, szívesebben nyilvánulnak meg. Hosszabb idő alatt a visszahúzódóbbak is meg tudnak nyílni. A csoportos munkaformában elvégzett feladatok erősíthetik a közösségbe nehezebben illeszkedő gyerekek helyzetét. A közös beszélgetéseknek az is a haszna, hogy ha nem csak én tudom elmondani a véleményemet, hanem a kortársak részéről is hasonló megnyilvánulások hangzanak el, akkor jobban elgondolkodnak a másik véleményén. 6.évfolyamon már összeszokott  a társaság. Megmaradtam a kísérleti tankönyvnél, ami a korcsoportnak megfelelő témákat vet fel. Sokszor előfordult, hogy hagyatkozom a gyerekek igényeire és azokról beszélgetünk, amik számukra érdekesek, fontosak. A 7. évfolyamon szintén csoportbontás működik, hisz sok gyermek-szülő választotta az erkölcstan tantárgyat. A csoport nagyon aktív és a tanmenetnek megfelelően tudok haladni. Nagyon komoly jövőképpel rendelkeznek, élmény velük a munka. A 8. évfolyam talán azért a kedvenc csoportom, mert velük kezdtem az erkölcstan oktatást. Rengeteget változtak, komolyodtak. Életkoruknak megfelelő témákkal foglalkoztunk, szintén a kísérleti tankönyvet alapul véve. Az év elején a továbbtanulási kérdések kerültek előtérbe. Bár a tankönyv maga keveset foglakozik ezzel a témával én mégis fontosnak tartom, hogy segítsek a gyerekeknek ebben az életkorban a megfelelő döntésben. A fejlesztési célok megvalósulása egy következő kérdés lesz, hiszen nehéz felmérni, milyen területen és mennyit fejlődtek a gyerekek. A tudatosabb véleményformálás, a projekt-jellegű munkák tervezése, elkészítése, a csoportos együttműködés, a szóbeli fogalmazási képesség, az előadásban való gyakorlat, az egymásra való odafigyelés, a vitakultúra, szabályok alkotása és betartása területein számolhatok be pozitív változásokról. Németh Katalin Erkölcstan
6 hónapja  •  közzétette: Tymcsák Marianna  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló        2016/17   4.c       Somogyi Éva A szeptember kissé nehézkesen indult, mert új terembe költözködtünk. A meglévő bútorokkal nem volt könnyű a terem berendezése, csinosítása barátságossá tétele. Az osztály létszáma 19 fő (1 gyermek külföldön). Cserjési Évi 1 év hiányzás után ismét naponta jár iskolába, és 5 új tanulót kaptunk az idén. Az új fiúk (3) magatartás béli problémát is hoztak magukkal sajnos , az egyikük komoly tanulási nehézséggel is küzd. Őt nevelési tanácsadóba küldtem, még nem érkezett róla vélemény, 2 tárgyból meg is bukott. 11 gyereknek van szakvéleménye közülük 2 SNI tanuló, BTM zavarral küzdő 1 tanuló. Egyéni bánásmódot, önmagához mért értékelést, többletidőt, kevesebb feladatot, differenciálást kell biztosítani számukra, és lehetőleg terhelni azt a néhány jó képességűt, aki az előző felsorolásból kimaradt. Tehát 12 gyermek fejlesztőhöz jár, más-más órán több csoportban. Szívesen teszik ezt, ám ilyenkor előfordul, hogy pótolniuk kell, ami már nincs ínyükre.Ember legyen a talpán, aki ezt mind figyelembe veszi, koordinálja. Mindennapi küzdelmeim közé tartozik a felszerelés- és leckehiány, továbbá, hogy ne várja senki a megoldást, hanem önmaga lásson neki a feladatoknak. Az sem segíti néhány gyermek tanulmányi előmenetelét, hogy gyakran hiányzik, orvosi igazolás mindig van, úgy érzem időnként indokolatlanul is Mivel kiskamaszok, okoznak némi „fejfájást” időnként. A gondos, odafigyelő családi háttér nem minden gyermeknél adott. 3 gyermek él csonkacsaládban. A szülőkkel e-mailen, telefonon, sms-en keresztül, és persze személyesen is tartom a kapcsolatot. Járt nálunk az iskolapszichológus, és Balogh Ágnes a nevelési tanácsadó egyik pszichológusa is egy alkalommal szeretett volna beülni órára. Ám az érintett gyermek ismét beteg lett így csak beszélgettünk a gondokról. A HÍD keretein belül járnak a gyermekek Mozgó Móka délutánokra. Elő-előfordul, hogy nincs minden gyermek ebédje befizetve. A napközis kolléganőm többször is  ügyesen megoldotta ezeket az eseteket .Persze a városvezetés is gondot fordít ezekre a családokra. Tanulmányiversenyeken nem vettünk részt, de minden más dologban igyekszünk kivenni a részünket az iskolai és az évfolyamszintű eseményekből. Jártunk Ópusztaszeren, író-olvasótalálkozó alkalmával Nyulász Péterrel találkoztunk, részt vettünk kézművesfoglakozáson. Van színházbérletünk, rendeztünk karácsonyi műsort a szülőknek, természetesen ajándékkal is kedveskedtünk nekik. A karácsonyfa díszítésünk is eredményes volt, a városi megmérettetésen 2. helyezést értünk el. A cukrászda felajánlását (torta) osztálypénzzel kiegészítve, a féléves értesítő kiosztásakor fogyasztottunk el. Az erkölcstan, hittan órák tapasztalatai: 1. sajnos nem kapunk jelzést arról, ha valamelyik hitoktató nem jelenik meg, 2. félévi értékelést sem kaptunk mindenhonnan, 3. gond van az órai munkával (kiszökik óráról, stb. nekem panaszkodik a hitoktató) mégis kiválóan teljesített minősítést kapnak szinte minannyian, mindenütt. Legutóbbi dolgozataink eredményei: Nyelvtan: 3,63 Olvasás: 3,23 Matematika: 2,73 Környezetismeret: 3,21 Közösen Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön c. könyvét olvastuk el, dolgoztuk fel. A választás oka: ha én most nem olvasom el velük, attól tartok, soha nem találkoznak ezzel a művel. Túl sok példát bizton állíthatom nem láttak ezen a téren otthon. Még úgy sem, tudtam megnyerni őket, hogy én olvastam fel a fejezetek nagy részét az iskolában. Így érthették miről szól, megmagyaráztam az általuk ismeretlen jelenségeket, szavakat. Meg is néztük videón.(Nem az olvasáskor.) A napközis tanító nénink immár 4. éve tevékenykedik az osztályunkban. Nélküle nem értük volna el ezeket az eredményeket. Külön köszönöm türelmes, megértő segítő, kitartó munkáját. Tudom, hogy a helyettesítő és a betanító tanárokat is próbára teszik a tanulóim, köszönöm odafigyelő munkájukat, türelmüket. Ezennel megköszönöm a fejlesztést végző kolléganők odafigyelő munkáját, a segítő tanácsokat, építő megbeszéléseket is. Az évfolyamon egymást segítő, összeszokott csapat munkálkodik, vezetőnk Rea felkészülten, lelkiismeretesen terelget bennünket. Köszönet érte mindnyájuknak.   Budakeszi, 2017. február 1.
6 hónapja  •  közzétette: Somogyi Éva  •   Bejegyzés szerkesztése
A 22. csoport az 5. évfolyam négy osztályát foglalja magába, 28 fővel. Friss tanárként az első pár hetet azzal töltöttem az osztállyal, hogy összeszokjunk, megismerjük egymást, és mindenki által elfogadható szabályokat állítsunk fel. A lányok könnyebben tudtak átlépni azon a tényen, hogy más osztályba járnak, a fiúknál nehezebben alakult az összhangteremtés, az osztályok közötti rivalizálás gátjait hosszabb idő alatt tudták lerombolni. Mára szemmel láthatóan szorosabb kapcsolatot sikerült kiépíteniük egymással, szívesen játszanak és beszélgetnek egymással. Ami a tanulási motivációt (egy-két diák van, akiket ösztönözni kellett a tanulásra) és a tanulmányi eredményeket jelenti, jelentős különbségek mutatkoznak mind az osztályok, a diákok között egyaránt. Nehéz volt összeegyeztetni a feladatok megoldását, hiszen más fejlettségi szinten állnak a diákok, és minden osztály más témánál tartott a tanulási folyamat során. Igyekeztem a feladatokat differenciálni, osztályok szerint elkülöníteni. Amikor erre nem volt módom, ugyanazt a feladatot osztottam ki az osztályoknak, segítséget nyújtja azon diákok számára, akik lassabban, és nehezebben dolgoznak önállóan. A közösségi szolgálatot végző fiúknak köszönhetően több időt sikerült fordítanom a lemaradással küzdő diákokra, és a félév végére látható eredményeket értünk el. Ezt mind az osztályfőnökök, és a szülők is megerősítették. Ezt a munkát számos szaktanár közös segítségnyújtásával sikerült elérnünk. Az osztályfőnökökkel többször megbeszéltük a problémákat, hogyan lehetne felülkerekedni azokon, és sokat segítettek abban, milyen feladatokat érdemes a diákoknak adni. Olyan feladatokat hoztam be nekik napközibe, amelyek gyakorlására nem feltétlenül volt idő a tanórákon, és amelyek az alapvető készségeket fejlesztik. Többek között dolgoztunk szókincsfejlesztő játékokkal, verseket és történeteket kellett írni előre megadott szavakkal, amellyel a kreatív írás készségét fejlesztettük. Hoztam be általam összeállított feladatlapokat, keresztrejtvényekkel, szókirakó és szókereső játékokkal. Voltak szövegértési feladatsorok, amelyek az értő olvasás készségét mérték fel, és fejlesztették (pl. a Márton-nap kapcsán hoztam be szövegértési feladatlapot, és ezzel egyidőben a Márton napi legendát és hagyományokat is felelevenítettük.). A diákok nagyon szeretik a tárgykereső játékokat is, amely a precizitást, a koncentrációt, és a türelmet fejlesztik. Az Activityivel és a Barchobával sikerült erősíteni a csoport összetartását, és bátorítani vele a diákokat az önálló szereplésre. Karácsonyra és farsangra díszeket készítettünk. Főleg a lányok szeretik a rajzolással kapcsolatos játékokat, de egy-két trükkel a fiúkat is sikerült rávenni az alkotásra. Az egyik osztálynak matematikából korrepetálást tartottam. Nehézséget okoz még, hogy egyes diákok nem hajlandóak a csoport többi tagjával közösen mozogni, játszani, ezen a problémán folyamatosan dolgozunk. Néhány diáknak még nehézséget okoz az ebédlőben a helyes, kulturált viselkedés betartása, a többieknél azonban sikerült elérni, hogy csendben beszélgessenek az ebédlőben, nem zavarják társaikat, és az ebéd utáni sorbanállás is zökkenőmentesen történjen meg. Egy-két diáknak okoz ez még mindig nehézséget. A diákjaim a félév során sokat dolgoztak, folyamatosan fejlesztették magukat, a házi feladatot módszeresen elkészítették, ha segítségre volt szükségük, akkor segítséget kértek. Aki kész volt a házi feladattal, az kirakta az asztalomra, és mikor időm engedte, ellenőriztem, az esetleges hibákat javították. Nehéz volt ennyi gyereknek segítséget nyújtani ilyen rövid idő alatt, de sokan még fél 4 után is hajlandóak voltak a házi feladat megírására, türelmesen megírták. Ennek, és a folyamatos készülésnek köszönhetően sokan nagyszerű átlaggal büszkélkedhetnek, és mindenkinek sikerült a maximumot kihoznia magából a félév végére. A visszajelzések (tanárok, szülők) alapján a félév során a tanulásban lemaradt diákoknak is sikerült a hátrányukból lefaragniuk, és azt hiszem ez a legnagyobb teljesítmény a félév során.   A következő félévben szeretném a felzárkóztatást folytatni, a többi diák esetében a félév során tanúsított eredményszintet fenntartani. Emellett szeretnék zenei feladatokat adni a diákok számára. Dalszövegek segítségével szeretnék artikulációs gyakorlatokat gyakoroltatni, és a hallás utáni szövegértésüket fejleszteni.
6 hónapja  •  közzétette: Vakherda Nóra  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja
Félévi beszámoló a 2016/17-es tanévben a 3.b osztályról Az osztály a tanévet zökkenőmentesen kezdte. A közösség összetartó, egymást segítő, támogató. Kirívó magatartási probléma nincs. A szülői támogatást egyrészt, a gyerekek munkáinak figyelemmel kísérésében, az értekezletek, fogadóórák látogatottságában, az iskola szabályainak betartásában (pl. nembekísérésben), a szülős programokban (pl. családi nap, karácsonyi vásár) való aktív részvételekben látom. Az ökoprogram támogatásaként szelektív gyűjtőedényeket vásároltak az osztálynak. Az osztály informatikai felszereltsége is szülői segítséggel oldódott meg. Tanuláshoz való viszonyulásuk pozitívnak mondható, motiváltak, lelkesek. Tanulmányi átlagok félévkor: olvasás: 81% nyelvtan: 90% matematika: 83% Olvasásból közösen olvastuk és dolgoztuk fel Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő c. művét. Ebben a félévben a BTM-es tanulók száma 3-ról, 6-ra emelkedett, és 2 tanuló vizsgálata folyamatban van. A fejlesztőkkel folyamatosan konzultálunk, haladásukról, aktuális tevékenységeikről. Felszerelés és leckehiány nem jellemző, néha fordul csak elő. Nagy segítség ebben, a homogéncsoport, és az ugyanabban a teremben folytatás délután is. A gyerekek szívesen vállalnak beszámolókat érdekes, őket érdeklő témákról és a Tudorka újság cikkeiből is. Vannak, akik már kis ppt-ket készítenek. Versenyekre, az idén többre jelentkeztek. Indultak, a Bolyai matek, anyanyelv és környezet csapatversenyen. A LÜK- bajnokságon is. Programok: Az első félévben a Mesemúzeumban jártunk. Nagy sikere volt az Opera világába bevezető programnak, de a „új festés technika” bemutatónak annál kevésbé.A művészeti mk. által szervezett őszi kézműves napon is szinte teljes létszámmal vettünk részt.A 3.d osztály évfolyamszintű október 6-ai megemlékezését ezúton is köszönjük Karskó Ilinek.   Észrevételek, javaslatok: - Takarítási hiányosságok. -Szabályok egységes betartása, betartatása. Pl. bekísérések - Energiatakarékosság. Pl. feleslegesen égő lámpák lekapcsolása        
6 hónapja  •  közzétette: Kemény Blanka  •   Bejegyzés szerkesztése
                                                  Félévi beszámoló 2016/17    1.d Kotmayer Anna    Ebben a tanévben elsős osztállyal kezdtem a szeptembert. Negyedikesek után óriási váltás, feladat ismét kicsikkel belevágni a tanulás, tanítás rejtelmeibe, szépségébe. Nagy könnyebbség volt, hogy fent maradhattam előző tantermemben, így könnyebb volt annak berendezése, csinosítása, barátságossá tétele. Nagyon sokat segítettek a szülők, akik bútort, polcot vásároltak, hogy legyen hova pakolni a gyermekek felszerelését. Az osztály 28 fős, 12 fiú, 16 lány. Sokan ismerték egymást óvodából, hamar összebarátkoztak, sírás nélkül sikerült vették az első napok akadályait. A szülők hamar tudomásul vették, hogy csak 2 hétig kísérhetik be gyermekeiket az osztályba. Minden felszerelés rendben volt, tárgyi akadálya nem volt az új ismeretek elsajátításának elkezdéséhez. A szülők együttműködők, segítőkészek, meg tudjuk beszélni az esetleges problémákat, együtt segítjük a kicsiket, hogy igazi iskolásokká váljanak. Német nemzetiségi osztály lévén magas óraszámmal dolgozunk, kétszer van hat órájuk a gyerekeknek. Ezt egy kicsit könnyíti, hogy órák között ill. azok elején visszük Őket ebédelni, így nem túl későn étkeznek, jobban bírják a terhelést. Tömegsport szerdán van, Judit kolléganőm, egyben napközis párom tartja. A gyerekek szeretik, sokat játszanak. Az ének órát szintén Judit tartja, táncot pedig Attila.  A német órák Mohai Zsuzsa és Futár Andrea vezetésével zajlanak, sajnos, ezeken az órákon van még egy kis magatartás probléma, de remélem, ez is kialakul rendesen. Versenyekről nem tudok beszámolni. A féléves eredmények átlagos szinten kiválóak, ill. jók, 3-4 gyermek indult nehezebben, rájuk jobban kell figyelni. Logopédiára 4 gyermek jár, egy fiú vizsgálatát kértem a Nevelési Tanácsadótól, várjuk az eredményt. Az erkölcstant három osztály (a,d,e) tanulóinak tartom. Ennek nem igazán látom ilyen formában értelmét, sokkal jobb lenne, ha ennek az órának a terhére a saját osztályával lehetnének az osztályfőnökök, és az aktuális kérdéseket, problémákat, ill. az erkölcstan tananyag kérdéseit osztály szinten lehetne megbeszélni, közösséget építeni. A munkatervben vállalt feladatok megvalósultak. Őszi kiránduláson voltunk a Jókai-kertben, két színházlátogatásunk már volt Tatabányán, Karácsonyi műsorral kedveskedtünk a szülőknek, az iskolai programokon részt vettünk.  Ősszel író-olvasó találkozót szerveztünk Fekete Évával az elsősöknek, meghívott vendégünk Mechler Anna volt. Gyermekvédelmi és szociális probléma még nem volt, a gyerekek családi helyzete egyenlőre stabilnak tűnik. Jelenleg utolsó félévemet kezdem a NTF-n, pedagógus szakvizsgázni fogok a tanév végén. Ez plusz terheket ró rám, Judittól sok segítséget kapok, ha helyettesíteni kell a tanulás miatt. Az elsős évfolyam tanítóival jól együtt dolgozni, jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon hiányolom az osztályfőnöki órát, nagy szükség lenne rá az alsóban is! Reggelente tudnék a gyerekekkel néhány szót váltani, a megérkezés után rákészülni, rákészíteni Őket az egész napra, ebben azonban a reggeli torna nagyon akadályoz. Sokan még kabátban állnak, kipakolnak, nézelődnek (több időt vesz igénybe nekik még a megérkezés). Szükségem lenne a 7.45-8.00-ig tartó rövid időre, ami a „Miénk” a gyerekekkel, nem torna. Ezek a gyakorlatok testnevelés órán ill. másik szünetben is elvégezhetők. Szeretnék köszönetet mondani a betanító kollégáknak. Napközis tanítónknak, Tóth Juditnak, pedig külön köszönet a közös munkáért, sok-sok segítségért, türelemért, hogy egy úton haladva terelgetjük, közös célért küzdve tanítjuk az osztályt.  
6 hónapja  •  közzétette: Kotmayerné Egyed Anna  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 6 hónapja
3..a osztály Létszám:13 fő 9 lány,4 fiú,2 tanuló külföldön tartózkodik.A kis létszám  nagyon szerencsés,jó kis közösséggé forrtunk össze. De a  testnevelés órán a csapatjátékokban nehéz dolgunk van,sok fejtörést okoz olyan játékok kiválasztása,ami élvezetes mindenki számára és a csapatszellem erősítésére. Szociális problémák: Magatartásügyben 1  tanulónk,aki fegyelmezetlenségével,éretlenségével,magatartásával időnként zavarja a munkát, az órát, a társait. Tavaly óta viszont sokat változott,pszichológus és a szülők támogatásával fejlődést értünk el nála ezen a téren. Egy tanulónk sajnos reggelenként nehezen válik le az édesanyjáról,ennek kezelése nem kis fáradságot igényel.Már anyukával sokszor konzultáltunk,pszichológus és családsegítő segítségét kérjük. A szülőkkel való kapcsolat kiegyensúlyozott,nyugodt a légkör.Bár vannak még szülők ,akik ---nem tudni miért---képtelenek elfogadni a házirendet,az iskola szabályait,és még mindig bekísérgetik gyermeküket reggelente.  A gyerekek tanuláshoz való viszonya romlott tavaly óta.Nagyon sok volt a félévben a leckehiány,felszerelések sorozatosan maradtak otthon.  Sokszor kell pédabeszédekkel előjönni, és a köteleségtudatos tanulásra felhívni a figyelmet.  Tanulmányi mérések eredményei: A félévi felméréseink eredményei:Olvasás    73,9 %                                                                     Nyelvtan     94%                                                                  Matematika  87,1 %                                                                Hit és erkölcstan:A mi osztályunkból a többség erkölcstan órára jár,Havasi Gabihoz.Nagyon jó visszajelzések érkeznek a szülőktől    a gyerekeken keresztül ,az ő elmondásaik alapján.Köszönet érte! Tanulmányi versenyek:Az osztályból 1 tanuló jelentkezett a Bendegúz levelezős Tudásbajnokságra,2 tanuló  a Kenguru versenyre,5 tanuló a Zrínyi matek versenyre,és egy 4 fős csapat készül éppen a Bólyai természetismeretes megmérettetésre.A Bólyai matematika versenyen 1 csapatunk bejutott az országos fordulóba,ahol 21.helyezést értek el. Programok:Idén is járunk a Tatabányai színházba,bérletet vásároltunk. Tartottunk karácsonyi ünnepséget és szülinapokat is tartunk az osztályban,ami jó kis közösségformáló alkalom. Sajnos a tapasztalat azt mutatja,hogy a Karácsonyi vásárra és a bálra egyre nehezebb  a szülőket mozgósítani.Hiába a sok email,hiába a lelkesítés,nem igazán van megmozdulás ezügyben.Egyre inkább  csak az elvárások mutatkoznak meg a szülők részéről a programokat illetően,de amikor mi várunk segítséget,sajnos nem kapjuk meg.  Észrevételek,javaslatok: Az iskolai takarítás még mindig hagy kívánnivalót maga után.Nagyon sokszor mi takarítunk a gyerekekkel. Nagyon várom továbbra is a vezetőség segítségét,támogatásását a reggeli szülői bejövetelek megakadályozása ügyében. Szeretném megköszönni a betanító tanárok munkáját,--Szántó Dóri,Bujtor Ildikó,Katie , Marietta és Brigi néni-- akik lelkes odaadásukkal ,segítségükkel,rengeteg erőfeszítést tesznek bele a mindennapi életünkbe,és  a nevelő munkába.             Simon Katalin  
6 hónapja  •  közzétette: Simon Katalin  •   Bejegyzés szerkesztése
  FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 1.C OSZTÁLY 2016-2017-ES TANÉV I.FÉLÉV DEÁK ANIKÓ Az 1.c osztály 20 fővel kezdte meg a tanévet. Majd november közepén jött egy új tanuló. így 21-es lettünk. 9 lány (ebből 1 fő magántanuló) és 12 fiú. 3-an a nyár folyamán iratkoztak be az iskolába és mivel mi akkor még 17-en voltunk, így hozzám kerültek. A 3-ból 2 fiú nagyon problémás Noel 8 éves volt(2016.08.31-én), Szása pedig már pszichológushoz járt az óvodában is. Noel, azért várt a beiratkozással, mert a Dohány utcában volt a papírja, hogy megállapítsák, hogy SNI-s e. Szása szülei, pedig a fiúkkal felmerült óvodai gondok miatt gondolkodtak, hogy Pátyra menjenek vagy Budakeszire. A nyáron beiratkozókkal érdemes lenne a vezetőségnek beszélgetni, hogy az ilyen helyzetek időben kiderüljenek és esetleg ezek a gyerekek már ne kerüljenek egy osztályba. A két fiú miatt, így már eléggé terhelt lett az osztályunk. Ennek ellenére sikerült velük megtalálni a hangot. Viszont novemberben érkezett Misi, akit budapesti iskolájából 2 hónap után eltanácsoltak. Sajnos ő a legproblémásabb. Felnőttekre nem hallgat, okos, de öntörvényű. Folyamatosan provokálja környezetét. Kb. 20 perc után kezdi a napi „műsort”. Elfárad már a 2.óra vége felé és sajnos ön-és közveszélyesen viselkedik. Iskola pszichológusunk már látta, nevelési tanácsadóba most küldjük el a papírjait. A szülők már jelezték, hogy a gyerekek számára stressz, teher Misi és Szása együttes jelenléte. Félnek tőlük, mert nem tudják, mikor kapnak egy ütést, rúgást ok nélkül, ill. nem hagyják őket nyugodtan tanulni. Misi miatt kértem a vezetőség segítségét, mert nem megoldás, hogy naponta visszük le az igazgató helyettesi irodába. Noel szülei partnerek a magántanulóságban. Már beadták a kérelmüket az elbírálásra várunk. Szását is elküldtük a Nev.Tanácsadóba ill. szülei beszéltek az iskolapszichológussal valamint folytatja a terápiát ott, ahova már óvodásként is jár. Javasolnám, hogy az óvónőkkel, vagy legalább az óvodavezetőkkel tudjunk beszélgetni ezekről a gyerekekről (régen is volt ilyen és szerintem hasznos beszélgetés volt). Én az egyik gyerek miatt beszélgettem velük és készségesen segítettek. Az osztály az említett tanulók nélkül jól működik. Jó képességűek, érdeklődőek, nyitottak a gyerekek. Figyelemzavarral küzdenek többen is. Ezt a területet kell leginkább fejlesztenünk. 3 papíros tanulónk volt év elején. Ketten fejlesztő foglalkozásra járnak Fekete Évához. H. Barbi évismétlő tanuló fejlesztését Koszták Éva és Radó Júlia végzi. Illetve 1 fő jár még logopédiai foglalkozásra. H.Barbara miatt a HÍD Családsegítő Szolgálattal kell továbbra is tartani a kapcsolatot. Nagyon sokat hiányzik és rossz szociális körülmények között vannak. Félévkor 207 óra hiányzásnál tartott, ebből 15 óra igazolatlan. Sajnos édesanyjának nincs telefonja, az iskolába nem ő hozza Barbit és nem is ő viszi. Csak e-mailben vagy üzenőbe írva lehet vele kommunikálni. Én írok, ő meg, ha szerencsém van, elolvassa. Válaszolni nem szokása. Gyermeke hiányzását nem jelzi. Sok hiányzása miatt Bartos doktornővel felvettem a kapcsolatot. Ígérte, hogy beszél az édesanyával és kéri, hogy csak akkor maradjon otthon a kislány, ha ő indokoltnak látja.    1. A nevelő-oktató munkában elért eredmények: ·         Tantárgyi mérések eredményei OLVASÁS:92% ÍRÁS:75% MATEK:91%   INFORMATIKA: Heti 2 órában a 6.b és 6.d osztályokban INFORMATIKÁT tanítok, amíg nem lesz állandó új informatika-matematika szakos kolléga az iskolában. Heti 25 órám van így. Az első hónap nehéz volt, mert azt gondolták a diákok, hogy csak játszani fogunk. Sikerült őket „betörnöm” és szívesen tanítom őket.   ·         A szülőkkel való kapcsolat: e-mailben ill. üzenőbe írva viszonylag zökkenőmentesen zajlik ·         A hit- és erkölcstan oktatás tapasztalatai: elvégeztem a hit-és erkölcstan tantárgy oktatásához szükséges tanfolyamot 2015-ben. Ennek tükrében azt mondom, hogy a negyedét sem lehet annak megvalósítani, mint amit várnának ettől az órától. Bő egy hónap kellett ahhoz, hogy az elsősöknek legyen kedve egymással személyes dolgokat megosztani. 3 osztályból áll a csoportom 23 fő. Ez a tantárgy szerintem akkor érné el azt, amit várnak tőle, ha egy-egy osztály alkotna egy csoportot. Vagy esetleg burkoltan osztályfőnöki órának hívnák, ahol az egész csoport részt vesz. A hittan foglalkozásokra pedig, 6. ill. 7. órában járnának a tanulók   2. Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése, értékelése: Bár az éves munkatervben nem szerepel az órarend szerkesztése az én vállalt feladatom 2.éve ez. Tavaly még Petivel együtt készítettem. Idén viszont 80%-ban már egyedül. Biztosan van olyan, akinek nagyon jó lett az órarendje, de biztosan, hogy van olyan is, aki mást képzelt el magának. Ha a vezetőség engedi, akkor szívesen meghallgatom a kollégák ötleteit, kéréseit (főleg ott, ahol sok a betanító) ill. amit a vezetőség jóváhagy a „kívánság füzetben”, azt természetesen figyelembe veszem, úgy, mint az elmúlt két évben. Az órarend szerkesztése kb. 1 hónapos munka augusztus közepétől-szeptember közepéig,(sok-sok óra gondolkodás) ill. 1-2 óra elfoglaltság júniusban. Nagyon jól esett, hogy szeptemberben az igazgatóasszony megköszönte a munkámat.   A művészeti munkaközösséghez tartozom vállalt feladatom a 2. félévben lesz a Jótékonysági Bazár szervezése. Állatvédő munkacsoportba csatlakoztam tavaly Bíró Ili helyett, ezt folytatom idén is. Részt fogunk venni a madarak etetésében. 3. Gyermekvédelmi munka áttekintése: 5 tanuló van, akik miatt a Nevelési Tanácsadóval, Családsegítővel, pszichológussal tartani kell a kapcsolatot. Velük kapcsolatos észrevételeimet a bevezető részben leírtam.   4. Továbbképzések 2016 őszén elvégeztem egy 60 órás –A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben elnevezésű online képzést. Amelynek sikeres elvégzése után megkaptam a tanúsítványomat. A képzés költségét én fizettem. 5. Óralátogatások helye, száma:---------------- 6. Célkitűzések, munkatervi javaslatok a következő tanévre (rövid- és hosszú távon) Célkitűzésem az osztályomat jó közösséggé kovácsolni. Megteremteni számukra a nyugodt tanulási lehetőséget. A nehezen kezelhető tanulókat (Misi, Szása, Noel) szakemberek segítségével támogatni, számunkra megfelelő intézményekbe küldeni. Más tanulóknak is szüksége lenne a több figyelemre, segítségre. Az említett tanulók 1-1 pedagógust kívánnak és elveszik a többiektől a figyelmet. 7. Egyéb észrevételek      Természetes, hogy a teremben néha-néha nagytakarítást végez az osztály (polcok letörlése, szőnyeg alól kiseperni, játékokat rendbe tenni,mosdót kimosni, lámpaburákat letakarítani, pókhálót leszedni- 205-ös terem magasságában gondolkodva-), de jó lenne, ha ezt a takarítók is megcsinálnák néha. Tavalyi osztályom padra állva pl.: a lámpákat már elérte, de a kicsik még nem és nem is szeretném, ha ők csinálnák. Az őszi családi napon a szülőkkel 2 órát a termet takarítottuk. Tavasszal is megcsináljuk 1x, de szeretném kérni, hogy ezt a takarítók is csinálják meg néha.   Budakeszi, 2017. január 31.                                           Lné Deák Anikó   U.I: Holnap (feb.1) lesz 12 éve, hogy elkezdhettem főiskolásként itt dolgozni. Minden nehézség és nehezítő körülmény ellenére örülök annak, hogy a SZIÁ-ban dolgozhatok. Mert azt az energiát, amit a nehéz gyerekek elvesznek, a kedvesek, jók, okosak kétszeresen adják vissza.
6 hónapja  •  közzétette: Lindvurmné Deák Anikó  •   Bejegyzés szerkesztése
BESZÁMOLÓ /18.csoport/ 2016/2017  I. félév   CSOPORT RÖVID BEMUTATÁSA (4.C, 4.D) A 18. csoport 31 főből áll, ebből 19 a fiú, 12 a lány. A délután folyamán fejlesztésre 7, gyógytestnevelésre 8, tömegsportra 14, egyéb különórákra 16 tanuló jár. Szeptemberben 5 új diákot köszönthettünk. Az újonnan érkezők más-más szokásrenddel, szocio-kulturális háttérrel érkeztek, így az első negyedév az úgynevezett beszoktatással, az intézmény házirendjének betartatásával telt. Míg a fiúk- lányok aránya megközelítőleg egyensúlyban van, addig az életkori eltérés már jelentős, vannak akik most  töltik be a tizedik életévüket, mások pedig már a tizenkettediket ünneplik. A félév folyamán a tanulmányi eredményekben, a tanuláshoz való motivációban igen nagy különbségek mutatkoztak. Már október végén látható volt, kik azok akik komolyan veszik a negyedik évfolyamban elért teljesítmény, érdemjegy fontosságát, s kik azok akik még a mai napig is rendszeres és állandó segítséget, felügyeletet igényelnek. A csoport komplexitásából adódóan nagy szervezettséget és körültekintést igényel  minden csoportos foglalkozás, ide értve a kulturális tevékenységet, kézműves foglalkozást, ill. magát  a délutáni tanulást is. A tanulás irányításához, a hatékony differenciálás megvalósításához Prohászkás diákok személyében segítséget kaptam és kapok mind a mai napig. Igazi segítőként, lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az első három hónapban gondot okozott az új tanterem mérete, a padok ill. székek száma (31tanulóra 24 férőhely jutott.) Mára már ez a probléma is megoldódott. 16 ÓRÁIG AZ ISKOLÁBAN TARTÓZKODÁS TAPASZTALATAI Sokan maradnak még 16 óra után is az iskolában, mert számtalan szakkör, különóra a késő délutáni órákban kezdődik. Mindkét osztály szülői közössége tiszteletben tartja a védett tanulási időre vonatkozó szabályokat. Nem jönnek be a terembe, csak az ajtóban jelzik megérkezésüket. Ebből adódóan is inkább csak telefonon, vagy emailben tartjuk egymással a kapcsolatot. AZ ÉVES MUNKATERVBEN VÁLLALT FELADATOK TELJESÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE Az éves munkatervben vállalt feladatainkat maradéktalanul teljesítettük. Részt vettünk az őszi képtár kiállításán, emellett rendszeresen dekoráljuk, diszítjük termünket. KLUBFOGLALKOZÁS TAPASZTALATAI Az erdőkerülő klubfoglalkozás keretében minden második hét péntekén szervezünk kirándulásokat. Az előző évek megszokott menetéhez képest változás történt, melyek egyidejüleg érintették a foglalkozásokra történő jelentkezések mikéntjét, és rendszerességét. A kezdeti nehézségek, miszerint többen nem akartak az előírt foglalkozásokra menni, mára már megoldódtak. A gyerekek nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, és szívesen járnak az erdőkerülős kirándulásokra is. ÉTKEZÉSI REND Csoportunk a nagy létszám, és az állandó eszmecsere, beszélgetés ellenére is fegyelmezetten viselkedik az ebédlőben. Türelmesen kivárják a sorukat, miután megebédeltek kiviszik a tálcájukat és visszaülnek a helyükre. Az ebédlőt közösen hagyjuk el. Az előtérben viszonylag gyorsan sorakozunk, majd átadjuk a helyet a következő csoportnak. Az ebédeltetés gördülékenyen folyik, mindig van szabad asztal, ritka a túlzsúfoltság. CÉLKITŰZÉSEK, MUNKATERVI JAVASLATOK A KÖVETKEZŐ TANÉVRE (RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVON) Javaslataim a következő tanévre: érdemes lenne a környék nevezetességeit megismerni. Ezalatt értem például a Biatorbágyon lévő víztisztító üzem, Zsámbékon a lámpamúzeum stb. megtekintését. Emellett a téli hónapokra gondolva, abban az esetben ha engedélyezett a nagyudvaron történő csúszkálás, 10 db popsi tepsi beszerzését is javasolnám. Egymásnak átadhatnák a gyerekek, senki nem maradna ki a játékból. A beszerzését, tárolását, ill. az amortizáció miatt két-három évente a pótlást kellene megoldani.            
6 hónapja  •  közzétette: Pozsonyiné Bujdosó Tünde  •   Bejegyzés szerkesztése
A művészeti munkaközösség félévi beszámolója a 2016-2017. tanévben   Ebben a tanévben munkatervünk kiemelt céljai: Néphagyományok, népi kultúra őrzése, a jeles napokhoz kötődő népszokások  felelevenítése. Az iskola társadalmi beágyazottságának erősítése, városi rendezvényeken való megjelenések, szereplések. Tanórákon kívüli tevékenységek szervezése, pályázatokon, versenyeken való részvétel. A munkaközösségben dolgozó pedagógusok módszertani, szakmai megújulásának jegyében tárlat, múzeum, képtár és színház látogatások szervezése. Céljaink megvalósítása érdekében a korábbi évek gyakorlatában hagyományosan ismétlődő programjainkon, rendezvényeinken kívül új elemeket is bevezettünk, amelyek terveink szerint, szintén hagyománnyá válnak majd. Szeptember 24-én második alkalommal rendeztük meg a SZIA Családi Napot. Az iskola kertjének, környezetének rendezése volt a közös cél diákok, szülők és pedagógusaink számára. A sportpályán tánc- és sportbemutatók szórakoztatták a résztvevőket, a büfé is jól működött, főleg a frissen sült kenyérlángos volt népszerű. Még egyszer köszönet minden kollégának, aki munkájával hozzájárult e rendezvény sikeréhez. Az október 6-i, és 23-i megemlékezéshez méltó dekorációt az aulában Havasi Gabriella készítette. Október 26-án rendeztük meg őszi kézműves délutánunkat az ebédlőben, melynek idei témája a dió volt. A gyerekek ismét lelkesen készítették a játékokat, dísztárgyakat. Újdonságot hozott a programba a Dömötör napi számadás hagyományának felélesztése, melyet Jánosi Attila a 4.b és az 1.b tanulóival eljátszott jelenet keretében ismerhettünk meg. November 11-én Jánosi Attila tartott néptánc bemutató órát az 1.b osztállyal a művészeti munkaközösség tagjainak. Szakmailag magas színvonalú, jó hangulatú órát láthattunk, a gyerekek motiváltak, fegyelmezettek voltak. November 3. hete a Magyar népdal és népköltészet hete. Ehhez kapcsolódott egyik új ötletünk. Felkértük iskolánk osztályait, hogy egy-egy népdal közös eléneklésével örvendeztessék meg közösségünket. Ezen a héten, a tanítás előtti percekben és a második szünet elején csendültek fel a népdalok. Sok osztály csatlakozott a kezdeményezéshez. A további években a hangosítás technikáján kell még dolgoznunk, mert a portán található mikrofon kicsit gyengécske hangminőséget adott. Így is öröm volt a közös éneklés. A december mindannyiunk számára eseménydús és sok munkát adó hónap volt. Az osztályfőnökök karácsonyi műsorokkal, ajándékokkal készültek a szülőknek. Tevékenyen részt vettünk a karácsonyi vásár szervezésében és megrendezésében. Ennek keretében hirdettünk eredményt a karácsonyfa-dísz készítő pályázatunk díjazottjairól. Ebben az évben nagyon bőséges és magas színvonalú pályaművet bíráltam Tarkovács Edinával. A beérkezett díszekből kiállítást rendeztünk a Forfa folyosón. December 13-án, Luca napján, ismét részesei lehettünk egy népszokásunk felelevenítésének. A 3.b-sek Jánosi Attila vezetésével sok-sok osztályba ellátogattak, szalmát hintettek, fenyegetőztek, kotyoltak, varázsoltak. Nagyon jó volt! Megismerhettük a Luca széket és a hozzá kötődő hiedelmeket, szokásokat. A Luca napi műsor a városi adventi ünnepségen is sikert aratott. A 4.f osztály nagyon szép, dramatikus, táncos, dalos betlehemes műsort készített Jánosi Attilával. Részt vettek a városi adventi ünnepségen, az idősek karácsonyán és az iskola karácsonyi ünnepségén. Iskolánkban , a hagyományoknak megfelelően, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon, 2016-ban is megrendeztük az iskola karácsonyi ünnepségét a tornateremben. A műsor a korábbiakhoz képest hosszabbra sikerült, mert sok jelentkezőnk volt. Az angolos munkaközösség  megénekeltette az összes náluk tanuló gyermeket, két németes osztály táncát láthattuk. Fellépett a 3.b a Luca napi műsorral, a 4.f a betlehemezéssel, a 4.b az „Elindult Mária” dal bábos előadásával. Köszönet a felkészítő tanároknak és a résztvevőknek. Tarkovács Edina a felsősökkel több képzőművészeti témájú pályázaton is részt vett. Együtt című rajzpályázat, a Híd Családsegítő Intézet rendezésében: Horváth Bence, 7.ad osztályos tanuló 2.helyezést ért el, és sok pályázó képet kiállítottak. A Mosolykommandó Alapítvány felhívására a 8. évfolyam pályázott, okleveleket kaptak munkáikért. Az Erkel Ferenc Művelődési Központban megrendezett „56 rajz ’56-ról” című kiállításon a nyolcadikos osztályok múzeumi óra keretében vettek részt Tarkovács Edinával és Szilágyi Péterrel. Januárban meghirdettük a farsangi álarc készítő pályázatunkat /idén a velencei farsang hangulatában/, a februárban megrendezésre kerülő jótékonysági bábos műsorunkat. Több műsorunk van előkészítés alatt, próba fázisban: a március 15-i ünnepség /4.évfolyam/, Gergely-járás/1.b/. Ebben a tanévben munkaközösségünk tagjai a közösségépítés és a szakmai megújulás jegyében közös szabadidős programokon vettek részt: szeptemberben  a Nemzeti Galériában voltunk a Modigliani tárlaton, októberben az Ave kiállítóházban néztük meg a Szkíta aranykincsek kiállítást, novemberben a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumban népviseletekkel ismerkedtünk, decemberben pedig  a Pesti Színházban megnéztük Molnár Ferenc: A testőr című darabját. A tanév hátralévő hónapjaiban is szeretnénk folytatni programjainkat. Végezetül szeretném megköszönni a munkaközösség minden tagjának munkáját, a vezetőség támogatását és a karbantartóknak a sok építést, szerelést.         2017-01-31.                                                                                                                                                              Illiszné Kováts Ildikó      
6 hónapja  •  közzétette: Illiszné Kováts Ildikó  •   Bejegyzés szerkesztése
Félévi beszámoló: Badalay Tünde a osztály, két tanítási nyelvű angol   Statisztika: 19 fő, ebből 12 fiú és 7 lány. Két ADHD-s, egy Asperger-szindrómás, két kétnyelvű, valamint egy MTB-s tanuló. Tantárgyi mérések eredményei: A félévi évfolyam szintű tantárgyi mérésen az osztály átlaga százalékban a következő lett: nyelvtan:82%, matematika: 91%, tollbamondás: 74%, szövegértés: 91, környezet: 90%, Tanulmányi és sportverseny eredmények: Tudásbajnokságra 12 tanuló nevezett be, többen több tantárgyból, Kenguru és Zrínyi matematika versenyre 6-6 tanuló. Kitűnő tanulók száma 6 fő. A szakmai munka áttekintése  A nevelő, oktató munkában elért eredmények, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés: Első pillanattól kezdve differenciáltan tanítok, sokszor páros, és csoportos munkaformában, sok játékkal, eszközhasználattal, mozgásos feladattal. A kötelező tankönyvcsomagon kívül más könyveket, információs eszközöket is használok ismeretszerzés, átadás céljából. Oktatási módszeremben gyakran alkalmazom a szemléltetést, számítógépet, projekt munkaformát, iskolán kívüli foglalkozást. Voltunk Mesemúzeumban, Cirkuszban, valamint digitális rendezvény keretében a Syma csarnokban Webkamerás órán vettünk részt. Projekt munkaként indultunk a DM által meghirdetett Mosolygó fogacskák pályázaton, 70 db fogmosó csomagocskát kaptunk, ebből 40 db-ot Bezeczky Erzsi közvetítésével eljuttattunk a Családsegítő Központba. Az OFI által meghirdetett Köznevelési portált népszerűsítő pályázaton első helyezettként Lego robotot nyertünk. Matematika órák keretében folytatjuk a kísérleti Lego-Matek programot. A téli vásár bevételéből MatherMinds oktató játékot vettünk, amit szintén használunk a matematika órákon. Heti egy udvari testnevelés idejében készségfejlesztő sakkfoglalkozást tartunk. Értékelésnél törekszem arra, hogy az informálással együtt motiváló legyen, ne a statikus állapot legyen a lényeg, hanem az legyen világos a tanuló, szülő számára, hogy miben jobb már, mit lehet még a jövőben korrigálni. (fejlődés perspektívája). Figyelembe veszem az egyéni képességeket, az egyéni haladási tempót, a tanuláshoz való hozzáállást (attitűd) és súlypontozom a kötelezően előírt anyagrészeket, és házi feladatokat. Az iskolai feladatokon kívül sok szorgalmi munkát is végeznek tanulóim. A szülőkkel való kapcsolat: Az angol nyelv oktatására hatalmas igény van. A szőlőtős osztályok szüleinek, tanulóinak a tanuláshoz való erősen motivált, motiválható hozzáállása következtében nem csak az angolban, hanem az egész tanulmányi munkában a gyerekek saját képességeikhez mérten kiváló eredményt érnek el. A szülők nem csak a tanulmányi munkában nyújtanak támogatást, az iskola bármely fejlesztéssel kapcsolatos kérésében segítenek, jelentős anyagi támogatást nyújtanak, együttműködnek más osztályok pedagógusaival, szülői közösségével is. Kapcsolatunk partneri együttműködésen alapul. Havi rendszerességgel email-ben tájékoztatom őket a következő hónap fontos eseményeiről, a havi tanulmányi munka eredményéről, elvárásaimról, kéréseimről. Lehetőséget adok kérésekre, kérdésekre, személyes találkozóra. Megosztom velük az órákon készült képek elérhetőségét. Az üzenő füzetben naponta nyomon tudják követni az iskolában zajló eseményeket, gyermekük napi magatartásáról való visszajelzéseket. A szülői értekezleten, fogadóórán 1-2 szülő kivételével mindenki részt vett. Közös programunk a szeptemberi SZIA Családi nap, melyen minden Zeneiskolában tanuló osztály közössége részt vett, a karácsonyi vásár előtti készülődés, árusítás, valamint a karácsonyi műsor volt. Osztálykeretben tartottunk Halloween party-t, Mikulás ünnepélyt. Köszönjük az iskolai Mikulás és Ördögök által hozott ajándékokat is! Személyi feltételek: A második évet két új anyanyelvi tanárral kezdtük, ők a harmadik-negyedik anyanyelvi tanáraink, akikkel össze kellett szoknunk ebben a félévben. Mindannyian törekedtünk a a jó partneri kapcsolat kialakítására, megtartására, visszajelzések alapján az együttműködésünk eredményes. Az év végi előre jelzéshez képest az osztály önálló napközis csoportot alkothatott, de napközis nevelő nélkül kezdte az évet. Örömömre szolgál, hogy Szántó Dórival továbbra is együtt dolgozhatom, valamint, hogy egy hónap helyettesítés után Cserjési Kati személyében négy délután van napközis vezetője az osztálynak, az ötödik napot továbbra is én helyettesítem. Foglalkozik az osztályból az iskolában 2 fővel logopédus, 1 fő mozgásfejlesztésre jár. Gyógytestnevelésre 5 tanuló jár. Minden gyerek folytat sporttevékenységet délután. Zeneiskolába 2 tanuló jár, a Mezei Mária Művészet Iskola dráma foglalkozásán 12 gyerek vesz részt. A pedagógus asszisztensektől többször is kaptam segítséget a félév folyamán, köszönöm. A Zeneiskolában dolgozó takarítónő munkájával elégedett vagyok, köszönöm. Az informatikai problémák megoldására a Zeneiskolában szeretném, ha jobb megoldás születne, mint a jelenlegi gyakorlat. A hit- és erkölcstan oktatás tapasztalatai: A Zeneiskolában egymás mellett 7 csoportban folyik az oktatás, vannak, akik a folyosóra szorulnak. Osztályfőnökként igyekszem segíteni, támogatni a másik kolléga, nővér munkáját. Dominika nővér rendszeresen látogat minket, jó kapcsolatot ápol mindannyiunkkal, hálás köszönet érte. Az éves munkaterv időarányos teljesítése: A tanmenetekben előírtakat határidőre teljesítettem. Gyermekvédelmi munka áttekintése: A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői: átlagon felüli. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása: Ebben az osztályban 5 gyerek kapott támogatást családi okból (3 gyerek). Szociális problémák, deviancia: Az osztályban 3 főnek van ilyen jellegű problémája. Prevenciós munka: Az osztályból négy gyerekkel foglalkozik külsős szakember szülői támogatással az eredményesebb beilleszkedés, iskolai munkavégzés érdekében. Továbbképzések, innováció: Szeptemberben saját költségen elvégeztem Polgár Judit Sakkpalota nevű akkreditált képzését, a tanultakat azóta beépítem az iskolai gyakorlatomba. Tovább folytatom a LEGO Matek kísérleti tananyag kipróbálását. Jelentkeztem a program folytatására, remélem hamarosan lehetőség lesz rá. Használom MatherMinds matematikai kompetenciákat fejlesztő készletet, interaktív táblát, számítógépet, valamint több digitális tananyagot. januárjában innovátor profilú mesterpedagógusi fokozatba léptem. Mesterprogramomat szerettem volna megvalósítani, az első akadály, amibe ütköztem, az intézményen belüli érdektelenség volt. Tárgyi feltételek: Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága: A Zeneiskolában az udvari állapotok sokat javultak az idejáró gyerekek szüleinek, pedagógusainak, a BVV-nek, és az Önkormányzatnak köszönhetően. Nagy örömünkre az a terület, mely udvari testnevelésre alkalmas borítást igényelt, szeptemberre elkészült. Sajnos a mellékhelyiségek felújítására nem került sor, valamint a belső ajtók kicserélésére sem. A gyerekek biztonsága érdekében jó lenne, ha mindenki követné a szülők és a SZIA pedagógusai példáját, és nem hajtana, parkolna be tanítási időben az udvarba! Információink szerint régen a kapu zárva volt, a konyhába kívülről, csúszda segítségével szállították az alapanyagot, ételt. Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor is javasolnánk a kapu zárva tartását. Tárgyi felszereltség (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök; tanulást segítő eszközök): A szekrények a teremben alapítványi tulajdonban vannak. A tanítást segítő eszközök szinte teljesen saját tulajdonban vannak, vagy kollégáktól, szülőktől kaptam. IKT eszközök sajátok. Fénymásoló van az épületben, papírt a szülők hoznak. A Zeneiskola nyomtatóját alkalmanként használhatom. Szülők adnak WC papírt, tisztasági törlőt, folyékony szappant, zsebkendőt is. Szülők küldik a technika, rajz órához szükséges anyagokat is. Szülői felajánlásnak köszönhetően interaktív táblát, oktató CD-ket is használhatok. A Wifi jól működik, de informatikai segítséget nehézkesen kapunk. Megemlíteném, hogy két év zeneiskolai létünk alatt öten egy új táblát, két azóta már használhatatlan projektort kaptunk, valamint egy teremben történt cseréje a padlapoknak. Javaslatok, célkitűzések Munkaközösség vezetőként éveken keresztül igyekeztem képviselni munkaközösségem véleményét, javaslatait. Iskolai szinten ennek következtében nem történtek eredménynek nevezhető változások, inkább elmarasztalásban volt részünk. Így maradtunk az egyéni, illetve szűk közösségi célok kitűzésénél, azok megvalósításánál, egymás közötti ötleteléseknél, tudásmegosztásnál, közös tevékenységek szervezésénél, megvalósításánál. Egyéb Szeretném, ha a számunkra kijelölt ebédelési időszakban a gyerekek kényelmes tempóban, ülve étkezhetnének, valamint, ha meghallgatnák a véleményünket pl. az étlap összeállításáról, és mi is el tudnánk érni változtatásokat. Kiváló az együttműködésünk Huber Évával, Illisz Krisztivel, Koleszár Zsófival és Bezeczky Erzsivel, szeretnénk jövőre is együtt maradni lent a Zeneiskolában. Végezetül megjegyezném, hogy bármikor fordultam problémával, javaslattal Barcsik Hédi igazgatónőhöz, támogató hozzáállásának köszönhetően, mindig születtek kedvező megoldások.  
6 hónapja  •  közzétette: Badalay Tünde  •   Bejegyzés szerkesztése
2016/17 –es tanév félévi beszámoló Ebben a tanévben két felső tagozatos (8.d osztály 11 fős ,6.d osztály 15 fős ) csoportban és két alsó tagozatos  (4.d osztály  11 fős,1.d osztály 14 fős) csoportban tanítom a nemzetiségi német nyelvet heti 5 órában, valamint az 1. d osztályban a német népismeret tantárgyat. A 6.d osztálynak vagyok az osztályfőnöke. A munkámat lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint végzem. Igyekszem elsajátítani a korszerű nyelvoktatás legújabb módszertanát és azt az óráimon felhasználni. Az IKT eszközök alkalmazásában vannak hiányosságaim. Hogy az elméleti tudásomat gyarapítsam, folyamatosan figyelemmel kísérem a továbbképzési lehetőségeket. Ebben az évben hatodik alkalommal vettem részt az Osztrák Kulturális Intézet és a BUSCH (magyar – német iskolák szövetsége) által szervezett „Österreichertag” (Osztrák nap) továbbképzésén, melyet 2016.október 7-én rendeztek. október 27- én az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által rendezett 5 órás továbbképzésén voltam. A címe: „Érzelmek, az együttműködés, a kommunikáció és a kreativitás fejlesztése az alsó tagozaton”. A tanulóimmal folyamatosan részt veszek a német önkormányzat különböző rendezvényein (Márton napi felvonulás), pályázatain. A legutóbbi rajzpályázaton Tessedik Mónika 6.d osztályos tanuló külön díjat nyert és megjelent a rajza a Neue Zeitung című lapban. A többiek oklevelet és édességet kaptak. Jelenleg a szép kiejtési vers- és prózamondó versenyre készülünk, aminek az iskolai fordulója február 17-én lesz. A nyolcadikosokkal idén is jelentkeztünk egy levelezős nyelvi versenyre. Az alsós osztályokkal felléptünk az osztályok karácsonyi rendezvényén egy-egy német műsorral. Mint osztályfőnök különösen odafigyelek a tanulók értelmi fejlesztése mellett az érzelmi fejlesztésére is. Az iskolai programokon kívül minden hónapban legalább egy külön programot szervezek. Így voltunk szeptemberben a kutatók éjszakáján, októberben az Erkel Színházban megnéztük a Billy Elliot című darabot. Novemberben korcsolyáztunk, decemberben mézeskalács házikókat készítettünk, amiket aztán a karácsonyi vásáron el is adtunk, januárban pedig megnéztük a Fővárosi Nagycirkuszban a Lúdas Matyi című előadást. A gyerekek szüleivel is nagyon jó a kapcsolatom. Ennek köszönhetően mindenben támogatnak, segítik a munkámat és így közösen, azt gondolom hatékonyan és mindenre odafigyelve tudom ellátni az oktató, nevelő munkát. Az osztály tanulmányi átlaga ebben a félévben is jó volt. Három kitűnő tanuló mellett három tanulónak volt egy vagy két tantárgyból négyes osztályzata. Hatan írtak felvételi vizsgát. Ketten a Baár-Madas Református Gimnáziumban, négyen pedig a Városmajori Gimnáziumban szeretnék a tanulmányaikat folytatni.
6 hónapja  •  közzétette: Tamáskáné Futár Andrea  •   Bejegyzés szerkesztése
Beszámoló 2016/2017 tanév I. félév   1.évfolyam. Az első félév tapasztalatai nagyon jók a néptáncórákon. A gyerekek könnyen motiválhatók, szeretnek táncolni. Az órák rendszerint jó hangulatban telnek. Az 1.b külön feladatot is kapott hiszen a művészeti munkaközösség szervezésében bemutatóórát is tartottunk, amit rendkívül jól teljesítettek. A fegyelemmel sincsenek nagy gondok. Talán az1.c -ben van két olyan gyerek, akik nehezebben kezelhetőek a többinél, sokkal határozottabb fellépésre van szükség az ő esetükben ahhoz, hogy feladataikat elvégezzék.   évfolyam Ezek az osztályok a tagépületben a zeneiskola épületében próbálnak. Kivétel ez alól a 2.b mert nagy létszámuk miatt nem férnek el az említett épület erre kijelölt termében. Ők reggel felballagnak a főépületbe és itt tartjuk meg az órát. Ebben a 32(!) fős osztályban a fiúk vannak nagyobb számban így az osztály dinamikája is erősebb az átlagnál. Lelkesek, jó feladattudattal. A 2.e -ben bár kevesen vannak nehezebb fegyelmet tartani, a c. és d. osztályban szépen lehet haladni a táncok elsajátításában.   évfolyam   Általánosan elmondható, hogy ebben az évfolyammal könnyű dolgom van. Beérett a folyamatos foglalkozás-foglalkoztatás gyümölcse. A 3.b kiemelkedően jól „működő” osztály. Rendkívüli módon szeretnek táncolni és terhelhetőek, csakúgy, mint a 3.d. Öröm ezekben az osztályokban órát tartani.   évfolyam   Itt csak két osztályban tanítok (f és m) Előbbi osztály jól összekovácsolódott viszonylag egységes tánctudással. Feladataikat jól végzik, fegyelmi problémák alig akadnak. Az „m” osztályba két olyan gyerek érkezett, akik nincsenek fegyelemhez szokva. Szabadosan értelmezik az iskolai szabályok betartását. Sajnos a többi gyereket is befolyásolják, így külön energiát igényel az órai fegyelem betartatása.   5.,6.,7.,8. d   (5.d) Lassan kovácsolódik össze az osztály de kijelenthető, hogy jól lehet velük dolgozni. A kapott feladatokat elvégezik, fegyelmi gondok akadnak de orvosolhatóak. Végre van egy felsős osztály, akiket el tudok vinni fellépésre is. (6.d) néhány gyerek miatt igen sok energiát igényel az órai rend fenntartása. Sok energiám elmegy az állandó fegyelmezésre, sajnos gyakran csak a fenyegetés hat. A táncok esetében problémát okoz a ¾-es lépés és a párban táncolás. Életkorukból fakadóan nem hajlandók egymást megérinteni a fiúk és a lányok. (7.d) Ennek az osztálynak a táncóra tapasztalatai szerint nem tett jót az összevonás. Néhány különösen szemtelen fiú elrontja az óra hangulatát. Gyakran kell keményen fegyelmeznem, beírással fenyegetnem, másként nem hajlandók az órai munkára. Egymást is folyamatosan piszkálják néha tudomást sem vesznek a jelenlétemről. Kifejezetten idegrendszerromboló megtartani az órát… Mivel eddig az osztály egy részét nem tanítottam nehezen fogadják el, hogy nálam az órán viselkedni kell. (8.d) Ebben az osztályban az eddigi nyolcadikosokkal ellentétben kifejezetten kellemes órát tartani. Könnyen elsajátítják a lépéseket, gyakran lehet nekik önálló, vagy kiscsoportos feladatokat adni. Az osztály tánctudása nagyjából homogén, fegyelmi problémák nincsenek.   Fellépéseink:   Ebben a félévben a szokásos fellépéseken kívül még néhány plusz feladatra is vállalkoztam. Eldöntöttük a munkaközösségben, hogy néhány kevésbé ismert népszokást fogunk bemutatni az iskolában. Ilyenek voltak a:   Dömötör-napi számadás (4.b) Lucázás, lucaszék bemutató (3.b) Márton-napi fellépés (5.d)   Ezen felül a szokásos megjelenéseink:   Városi adventi ünnepség Idősek karácsonya                         4.f betlehemezés Iskolai karácsonyi rendezvény   Egyéb fellépés, megjelenés:   Bemutatóóra (1.b) SZIA Gyöngyharmat a Budakeszi városi adventen Lucázás a Budakeszi városi adventen (3.b)   Előkészítés alatt:   Március 15. műsor Gergelyjárás Farsangi műsorszámok a felső tagozaton   Együttműködésünk az osztálytanítókkal osztályfőnökökkel jó. Számíthatok rájuk és viszont.   Köszönöm az iskola vezetőségének, hogy munkámhoz minden támogatást megkapok!   Külön köszönettel szeretném megemlíteni Illiszné Kováts Ildikó kollégát, aki a művészeti munkaközösségnek (a tagok bevonásával) havonta igényes művészeti programlátogatásokat szervez. Így láthattunk festménykiállítást, szkíta aranykincseket, színházi előadást és gyönyörű egzotikus népviseleteket. Hálás köszönet!   Készítette: Jánosi Attila, néptáncpedagógus 2017, Fergeteg havában.            
6 hónapja  •  közzétette: Jánosi Attila  •   Bejegyzés szerkesztése
Féléves beszámoló Szántó Dóra   Jelenleg három osztályt tanítok, félállásban. A 2.a-ban angolt, rajzot és technikát, a 3.a-ban rajzot és technikát és a Napraforgó tagozat 7. és 8. évfolyamán angolt heti két órában. Szerencsére mindenhol jó az osztálytanítókkal a kapcsolatom, így, ha bármi probléma vagy kérdés felmerül, hatékonyan és egyetértésben tudjuk azokat megoldani. A 2.a- ban több papíros gyerek is van, de ennek ellenére jó képességű az osztály, angolból a tanmenet szerint tudunk haladni, a teszteken általában jól teljesítenek. Mivel rendelkezésünkre áll egy okostábla, ezért gyakran nyílik módunk azon feladatokat végezni, illetve minden témához szoktam egy PowerPoint prezentációt készíteni. A magatartásproblémákat is igyekszünk kezelni. A kollégákkal mindig megbeszéljük az eseteket, hogy ki mit tapasztalt, kinek mi a véleménye. A szülőkkel a kapcsolattartásban is segít, hogy tudunk az osztály dolgairól, aktuális problémákról, stb. A szülők minden héten kapnak egy levelet, hogy melyik tantárgyból, mit vettek a héten a gyerekek, azon kívül az osztályfőnök havonta tájékoztatja a szülőket, a várható eseményekről, programokról. A 3.a-ban készségtárgyakat tanítok. Ők egy nagyon tehetséges, kreatív osztály. A tanmenet mellett így lehetőségünk adódik több technikát, anyagot is kipróbálni. A gyerekek ügyesek, motiválhatóak. Szívesen dolgoznak párban, csoportban. Ügyesek angolból is, így a munka nagy része angolul folyik (a bemutatás, utasítások adása, segítségnyújtás, stb.), csak akkor használom a magyar nyelvet, amikor nagyon szükséges. A Napraforgó tagozaton 4 gyermeket tanítok. Ebből egy autista, a többieknél enyhe értelmi fogyatékosságot állapítottak meg. Kb. elsős-másodikos tudás szinten vannak. Ennek megfelelően állítom össze a feladatokat, dolgozatokat. Ezen felül sajnos megállapítottam, hogy nagy részüknél a motiválatlanság is fennáll, így elég nehéz dolgom van. A tanuláson kívül kedvesek, érdeklődők. Igyekszem az iskola életében részt venni, amennyire tudok. Eddig szinte minden programban részt vettem főleg segítőként. Részt vettem a DM Mosolygó Fogacskák pályázatában, Az NKP pályázatán, ahol a 2.a első helyezést ért el és nyert egy programozható Lego robotot. Ezen kívül a családi napon munkálkodtam együtt a szülőkkel a Zene Iskola udvarán, a Karácsonyi Vásárban pakoltam és a ruhatárban voltam. A Farsangi Bálon is segítek pakolni. Két osztállyal készítettem díszeket a közös karácsonyfára, és két osztállyal vettem részt az OSB karácsonyfák díszítésében (az egyikkel 3. helyezést értünk el). Saját költségen részt vettem egy két napos konfliktuskezelő tanfolyamon, ami nagyon hasznos volt. Célom, hogy továbbra is a maximumot nyújtsam mind felkészültségileg, mind szakmailag, mind emberileg. Szeretném, ha ezeket az osztályokat továbbvihetném, ezen kívül szeretném, ha részt vehetnék továbbképzéseken, ahol a problémás gyerekek viselkedésével és annak hatékony kezelésével tudnék foglalkozni. Szántó Dóra január 29.
6 hónapja  •  közzétette: Szántó Dóra  •   Bejegyzés szerkesztése
A hatos csoport két osztály tanulóiból áll, 1.e és a 2.e osztály. 1.e 21 fő, 2.e 16 fő. A tényleges létszám a délutáni különóráktól, hazameneteltől függ.Általában sok gyerek marad, hiszen a szülőknek fontos, hogy a gyerekek kész házi feladattal menjenek haza. A két csoport hamar összeszokott, ami elsősorban az elsősök empátiáján, együttműködésén múlt. Nagyon aranyos, kedves gyerekek. Jó feladattudattal érkeztek az iskolába. Szokásrendjük hamar kialakult. Jól motiválhatóak. A 2.e osztályban sok az öntörvényű gyerek. Mind a két osztály tanuláshoz való viszonya pozitív. Jó képességűek, bár délutánra már érezhető a fáradtság náluk. Számomra fontos,hogy az írásbeli elkészítése után hangosan olvassanak. A német tanulását szeretném erősíteni. A leckét önállóan, kevés segítséggel végzik el. A tanulmányi eredmények is jók.Mind a két osztályban többször voltam több órán, magyar, matematika, német. A másodikban a magyart, és a környezetet is tanítom. Kollégáimmal jó a közös munka, ha probléma merül fel, akkor megbeszéljük. A klubnapközi jobb így, hogy csak  két hetente van. Bár  nagynak találom a létszámot.Köszönet kollégáimnak,hogy a gyerekek átöltözve jönnek, de legalább tornacipő van. Balesetvédelmi szempontból ez fontos. Az ebédelésnél is köszönet kollégáimnak, hogy segítőkészek, rugalmasak. Nálam két gyerek eszik mást ételallergia miatt. A minőséghez nem tudok hozzászólni, mert soha nem kóstoltam meg. Az elsősök néhány étel kivételével jól esznek, a másodikosok válogatnak. Furcsának találom,hogy nincs mindig villa, ha el kell vágni valamit, csak kanállal és késsel kicsit nehéz. Mind a két osztály rendezvényein részt vettem, segítettem. A családi szombaton is mind a kétszer ott voltam. Szülői értekezleten is voltam a két osztálynál. A szülőkkel próbálok jó kapcsolatot kialakítani. Segítek,ha kérdésük van. Magyar Kinga      
6 hónapja  •  közzétette: Magyar Kinga  •   Bejegyzés szerkesztése

Székhely:          2092 Budakeszi, Knáb János utca 60. Térkép
Telefonszám:    06-23/451-532
Fax:                     06-23/451-532
E-mail:               titkarsag@sziabudakeszi.hu
Honlap:              http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató:           Czifra Zsuzsanna (czifrazsu@t-online.hu)
OM-azonosító: 032 445

Pedagógus képzések