ÉV VÉGI BESZÁMOLÓK 2016-17

Kedves Kollégák!

Kérem, hogy a "HOZZÁSZÓLÁS ÍRÁSA" gombra kattintva töltsétek fel beszámolóitokat!

Jó munkát kívánva, üdvözlettel:

Loór Zsuzsanna :)

360 megtekintés  •  2 hónapja  •  közzétette: Loór Zsuzsi  •   Edit
Szerkesztve: 2 hónapja

57  Válasz:

Év végi beszámoló, a 3.b munkájáról   Személyiség- és közösségfejlesztés:      Osztályunk, összeszokott, jól működő közösséggé formálódott. Segítik egymást, közösségi feladatokat önként vállalnak. ( Pl. újságok kiosztásában az egyik legnagyobb segítőim) A hiányzó társaiknak a házi feladatokat eljuttatják.   A gyerekek szociális helyzete rendezett. Étkezési kedvezményben egy tanuló részesül. Minden család rendelkezik internettel, a fő információs csatornánk, az emailes értesítés. Tankönyvellátás: Tankönyveink alapvetően , OFI-s könyvek voltak, amik jól használhatónak bizonyultak. Problémát, egy tk jelentett ( Anyanyelv és kommunikáció című), mely fűzése, ragasztása nagyon gyatra minőségű volt, hamar szétestek. Szociális problémák: Osztályomban egy kislány van, aki ebben a tannévben járt a Vadaskertben, ahol problémájára a szülők szerint, megnyugtató diagnózist kapott, így az iskolapszichológus segítségét, aki (szerintem a valós problémát tárta fel) visszautasították. Eredményeink: Olvasás: 86%                                 Nyelvtan: 90%                                 Matematika: 77%                                 Környezetismeret: 89%   Az osztály átlagos teljesítményű, egy nagyon gyenge, öt kitűnő tanulónk van. Versenyeken indultak a gyerekek, lelkesen készülve és gyakorolva azokra. Továbbjutottaink, a LÜK-bajnokságon voltak. ( Kistérségi forduló)   Fejlesztésben 6 tanuló részesült, két csoportban, ők BTM-esek. Az idén két újabb tanulót küldtem vizsgálatra. Fejlesztésük, a jövő tanévtől kezdődik.   Programok: Családi színházlátogatást szerveztem.                       Két közös olvasmányunk volt az idén, amit együtt olvastunk el.                      Ősszel évfolyamkiránduláson vettünk részt, Pákozdon.                      Művésztis programjaink: kézműves napok, bábelőadás, művészeti est.                      Erdei iskolában Kismaroson voltunk.      
1 hónapja  •  közzétette: Kemény Blanka  •   Bejegyzés szerkesztése
Harmadik évfolyam év végi beszámolója 2016/2017-es tanévben   Pedagógiai folyamatok: Tervezett programjainkat, nagyrészt sikeresen megvalósítottuk. Ami nem valósult meg, pl. bemutató órák, ennek oka, az időhiány. A jövőben jobban kell figyelnünk az évfolyami ill. a szakmai tagozati „túltervezésekre”.     Minden iskolai programon, rendezvényen, ünnepségen részt vettünk.   Személyiség- és közösségfejlesztés: Évfolyamszintű kirándulásunk Pákozdra, jól sikerült közösségteremtő program volt az ősz folyamán. Tervezünk ilyen kirándulást a jövő tanévre is. Osztályszinten, mindenki egy jól működő, harmadikra már egységként tevékenykedő csapatról számolt be, ahol természetesek a kisebb súrlódások, nézeteltérések. Munkaközösségünk szintjén, egy új taggal ( Kiss Brigittával) bővültünk, ill. újultunk meg. Próbáltuk segíteni, mentorálni. Munkánk nagy segítői a betanító kollégák, valamint napközis társaink voltak, akikkel minden osztályban sikeres, remek együttműködésről számoltak be a kollégák. A sikeresség alapja, a közös hangnem, követelmény.   Szociális helyzet: Tanulóink, többsége megfelelő szociális háttérrel rendelkezik. Kirívó esetről nem számoltak be a kollégák.   Az évfolyamon fejlesztésben részt vevő gyermekek száma, 28 fő, ami az évfolyam közel harmada, mindnyájan BTM-esek. 4-5 tanuló a jövő tanévben fog fejlesztő foglalkozásra járni, tehát a számok emelkednek.   Tankönyveink: Olvasásból háromféle tk.-ből dolgoztunk, az OFI-s tk.-ből csak egy kollága tanított, aki viszont nagyelégedettségről számolt be. Sokan tartjuk fontosnak a kiegészítő anyagok, szövegértő gyakorlatok, valamint közös olvasmányok feldolgozását. Az éfolyamból hárman részt vettünk a szövegértés fejlesztését megcélzó továbbképzésen, amit nagyon hasznosnak találtunk.          Nyelvtanból mindnyájan, az OFI-s könyvekből tanítottunk, amik jól szerkesztett, gyakorlásra bőven lehetőséget adó tk.-nek bizonyultak. Viszont, a felmérőik kicsit könnyebbre sikeredtek.          A matematika OFI-s tk. Már első osztályban használhatatlannak bizonyultak, más lehetőségeket kerestünk.          A környezet tk. kiválasztása is mindig sok fejtörést okoz számunkra, kevés a jó könyv, ill. nagyok a tanítandó anyagokban is az eltérések. Több osztályban sikeresen működik a ppt-k készítése, akár csoportosan, akár egyéni szinten is.          Hogy a fogalmazás tanításához kell-e tk., örök vitatárgya.   Az iskolapszichológusnak nagyon örültünk az idei tanévben. Minden osztályba ellátogatott, problémás gyermekeinkről eszmét tudtunk cserélni vele. Sok kisgyereket segített, támogatott, küldött megfelelő speciális vizsgálatra.   Eredmények: Évfolyamszinten: olvasás: 87,9%                                                     nyelvtan: 88%                                                     matematika: 80,4%                                                     környezetismeret: 87,7% Tanulóink, nagy eltérést mutatnak az egyes tantárgyakon belül. Nem ritka a kevés 100%-os teljesítménnyel szemben álló 40-55%-ig terjedő eredmény. ! Az olló nagyon nyílik! Versenyek: Az idén indultak be a versenyekre való jelentkezések áradata. Legnépszerűbb, a Bolyai csapatversenyek voltak, nyelvtanból, matematikából egyaránt, ahol a 3.a osztályosok végeztek kiemelkedő helyezéssel, a 3.d-sek is 8. helyezést értek el. A Bolyai környezet csapatversenyen, a 3.d-sek az országos döntőben 5.-ek lettek. Környezetből, indultunk a Herman Ottó Természettudományi Versenyen, ahol a 3.d osztályos tanulók, 6. és 12. szerezték meg a döntőben. Történelmünk nagyjai versenyen is egy 3.d osztályos kisfiú lett az országos versenyen 2. helyezett.  Tanítványaink, a LÜK-bajnokságon a területi fordulóig jutottak el.   Programok: Minden osztály több kulturális eseményen vett részt; kiállításon, színházi  és komolyzenei programon. Voltak osztálykirándulásokon, erdei iskolákban. A németes és művészetis programokon egyaránt szerepeltek, szakos kollégáink felkészítésével az osztályok. Pl. Művészeti gála, Tánc világnapja, népszokások ( Lucázás, Kiszézés), Márton nap, stb.    Javaslatok, észrevételek: informatikai eszközök korszerűsítése, darabszámának növelése internet megerősítése a Forfa épületében könyvtárhasználati lehetőség visszaállítása délutánonként tanulóink számára naplóvezetés, szeptember való elkezdése helyettesítési rend visszaállítása: alsóban alsósok, felsőben felsősök a szelektív szemétgyűjtés megvalósítása szakmai előadók meghívása, főleg alsósokat érintő                                                                                                Kemény Blanka                                                                                                       mkv.    
1 hónapja  •  közzétette: Kemény Blanka  •   Bejegyzés szerkesztése
Mivel a megadott szempontsort fejlesztőként nem tudtam alkalmazni, így a tanév során szerzett tapasztalataimról készítettem beszámolót.              Pályakezdőként kerültem az iskolába ebben a tanévben. A kezdeti időszaktól kezdve segítségemre voltak gyógypedagógus kolléganőim. Nagyon sokat tanultam a hospitálások során, ha kérdésem volt, mindig fordulhattam hozzájuk.  Az idő előrehaladtával egyre magabiztosabban terveztem meg és vezettem a foglalkozásokat.             Kezdetben, amíg meg nem ismertem a gyerekek képességeit és nehézségeit a szakértői véleményekre támaszkodva igyekeztem felépíteni az órák anyagát. A kezdeti időszakban igyekeztem bizalmi kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, és ennek talaján egyre jobban feladathelyzetbe vonni, és ott tartani őket. Ha problémák merültek fel, azt igyekeztem átbeszélni a gyerekekkel és megmutatni a helyes, elfogadható viselkedést. Mindig igyekeztem az erősségeikre támaszkodni és sokszor visszajelezni, pozitívan megerősíteni őket. A hozzám járó gyerekek többségénél kimondatlanul is megfigyelhető egy frusztráció, amit az okoz, hogy a kapott szakértői vélemény miatt kevesebbnek érzik magukat társaiknál. Talán a legnagyobb a hozzáadott érték az 5.c osztályos csoportomnál. A kezdeti időszak nagyon nehéz volt, feszegették a határokat, én igyekeztem türelmes lenni, és elnyerni a bizalmukat. Nagyon sokat játszottunk kezdetben mindenféle szabályjátékot, hiszen ebben jelentős hiányosságaik voltak. Később szociális történeteken keresztül igyekeztem viselkedésüket terelni az elfogadható irányba. Ennek a csoportnak különösen nagy szüksége volt az állandó visszajelzésre, és az egyes pozitív megnyilatkozások azonnali megerősítésére. Év végére szinte teljesen eltűntek a trágár szavak, a helytelen viselkedést őszinte bocsánatkérés követte. Ebben a tanévben ez volt az egyik legnagyobb sikerélményem. Második félév során tanúsítványt szereztem a GMP diagnosztika elvégzésére. Több gyerek esetén felvettem ezt a tesztet (szülői hozzájárulás mellett), a beszédészlelési elmaradás minden esetben igazolódott. A beszédpercepciós fejlesztés a szülő bevonásával megkezdődött. A tanulási nehézséggel küzdő gyermekekkel év végén Kognitív Profil Tesztet vettem fel, mely jól kirajzolta a gyerekek aktuális képességstruktúráját. Van még teendőnk, a következő tanévben ezekre az eredményekre támaszkodva szeretném felépíteni a fejlesztéseket.             A Napraforgó Tagozaton is megélhettem nagy sikereket. Hatékonyabbnak bizonyult a felsős nagyfiúk esetén a viselkedés rendezése osztálytermi keretek között. Amikor csak lehetőség volt rá az osztályfőnöki órákat (mely egybeesett a fejlesztéssel) erre a célra használtuk. A játék mellett történeteket dolgoztunk fel, szociális készséget, csoportkohéziót erősítő játékokat játszottunk. Öröm volt látni mennyire aktívak a gyerekek, szívesen hajtják végre az egyes feladatokat, és mindig fokozott izgalommal várták a következő foglalkozást. Szintén itt élhettem meg ebben a tanévben még egy nagyon pozitív élményt. Mozgást fejlesztettem egy autista kisfiúnál, akivel nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, jól tudtunk együtt dolgozni. A feladattartást sikerült a teljes foglalkozás időtartamára kiterjeszteni, M. és én is örömmel vártuk ezeket az alkalmakat. Sikerélményt okozott mindkettőnk számára. A következő tanévben is remélem tovább tudjuk folytatni a megkezdett munkát, és sikerül megfelelő támogatást nyújtani a gyerekeknek, hogy egyre több sikerélményük legyen az iskolai és a mindennapi életükben.
1 hónapja  •  közzétette: Nothof-Kelemen Tímea Szidónia  •   Bejegyzés szerkesztése
Tanév végi beszámoló az első és második évfolyam végzett munkájáról – 2016/17-es tanév Az első és második évfolyam egy munkaközösségként maradt változatlanul, holott már tavaly kértük, hogy ne legyen így, gondolkodjon az iskolavezetés egy más csoportosításon. Idén sem tudtunk igazán együtt dolgozni, gondolkodni: helyileg is távol voltunk egymástól, a gondjaink sem ugyanott súlyozódnak. Volt, aki egy ideig napközis pár nélkül dolgozott, egész nap itt volt jó pár hétig, ez emberpróbáló feladat, ilyenkor adódik könnyen a kiégés, rutinból tanítás. Pedig olyan jó lenne minden nap frissen, fitten, jól felkészülten, élvezettel – önmagunkkal elégedetten – tanítani. És persze nehéz munkaközösségi megbeszéléseket is összehangolni. Leginkább levelezésben voltunk és vagyunk egymással. A leadott és feltöltött beszámolókban – 1.-2. évfolyam – látható, hogy a nehézségek ellenére mindenki megtette a tőle elvárható maximumot a rájuk bízott gyermekközösség tanítása, nevelése, fejlesztése, korrepetálása, megsegítése, tehetséggondozása érdekében. Minden osztálytanító beszámolt arról, hogy képességek, készségek területén elmaradó, vagy kiugróan tehetséges tanulói is jelen vannak egyidejűleg az osztályában, és leírja azt is milyen segítséget tudott ehhez nyújtani számukra. A szociálisan hátrányos helyzetűeket a többi szülő támogatásával igyekeztek integrálni a közösségükbe. Az éves munkatervbe elképzelt, megtervezett eseményeket, programokat mindannyian végig is vittük, megvalósítottuk. Csak utalásszerűen írom le az éves programunkat. Első évfolyam: év eleji családi napon a szülők és mi is szépítettük tantermeinket, környezetünket; a DIFER-méréseket elvégeztük az érintett, kiszűrt tanulóknál; színházlátogatást szerveztünk Tatabányára a Jászai Mari Színházba – 4 alkalommal; Márton-napi lampionos felvonuláson voltak a németes osztályok; író-olvasó találkozót szervezett F. Éva és K. Anna Mechler Anna Budakeszin élő írónővel; karácsonyi vásáron tevékenykedtünk, karácsony ünnepségek mindenhol lezajlottak; helyi szép-kiejtési versenyen indultunk, zsűriztünk; farsangoltunk, meseprojekt hetet tartottunk, Mesemúzeumba látogattunk; K. Anna intézte; nyílt napokat tartottunk, anyák napi – szülők napi műsorokat adtunk; kirándultunk, az 1.a két éjszakás erdei iskolát szervezett az osztálynak; (Ezek az alapok, de a mindennapi gondok, bajok – nevelési tanácsadós, szülőkkel való kommunikáció, versenyekre küldés, felkészítés, stb. még mind erre rakódik.) A második évfolyam: családi nappal kezdett: a Zeneiskola udvara a szülők és Önkormányzat együttmunkálkodása folytán barátságos, iskolás udvarrá vált; a levelező versenyekre jelentkeztek, odafigyeltek erre; Mesemúzeumban jártak; Mezei Mária versmondó versenyre készültek, túrákat szerveztek; a kecskeméti repülőteret látogatták meg; úsztak Budaörsön, színházlátogatás szerveztek szintén Tatabányára; a hajózással kapcsolatos projekthetet tartottak, egy pályázat keretében megismerkedhettek a tanulók az I. világháború korának eszközeivel, felszerelésekkel; némelyiket játékosan használhatták is; (pl.: a morze-gépet); a karácsonyi vásáron tevékenykedés, karácsonyi műsorok adása itt is megtörtént; a házi versenyekre készültek, részt vettek; megemlékeztek a kitelepítés napjáról, a víz világnapjáról, állatkerti sétán voltak; húsvéti tojáskereső versenyt szerveztek; Kenguru matematika versenyen vetélkedtek; a helyi népdaléneklési versenybe kapcsolódtak be; a Föld napján a Te szedd! – programba kapcsolódtak be; művészeti osztályok gáláján léptek fel; a kihívás napjába kapcsolódtak be; osztálykirándulásokat, de többnyire erdei iskolákat szerveztek; És a leírtak még csak a puszta vázak. Ami munka, felkészülés, szervezés, dokumentálás, kísérés, egyeztetés mögötte áll, az mind a személyes és fáradhatatlan hozzáadott érték. Véleményem szerint mindenki elismerésre méltó teljesítmény nyújtott ebben a tanévben is. Ehhez persze elengedhetetlenül fontos megemlíteni a napközis párunk, a betanító kollégák munkáját is. Ennek hangsúlyozása elhagyhatatlan. Nagyon hálásak vagyunk érte, köszönjük ismét! Persze ezt a szülők visszajelzései is megerősítik, ők is látják, tapasztalják. Végül a felmerülő és megoldandó gondokról, vagy az idén bevezetett újításokról pár mondatban:  Az órák közötti ebédelések tapasztalatairól annyit, hogy a 6. óra már úgyis használhatatlan a zajos csoportvonulásoktól, akkor már inkább ebédelnek ők is ekkor – így látják a Forfa folyosóján élők. A többiek időnként a 4. óra után vagy alatt ebédeltek, majd visszatértek, de már nem sok mindent tudtak tenni azon a tanórán. (Bár ezek rajz, technika, ének órák voltak általában; nem lebecsülésképpen, de itt még elnézhető az elmaradás, a kihagyott munkadarab.) A következő tanévre: A Zeneiskolában dolgozó kollégák változatlanul panaszkodnak a reggel talált felfordulásra, az ott tanító kollégák után marad ez a tantermekben, és nem kapnak segítséget az Igazgatónőtől. A takarítással már megbékélnének, de a takarító stílusa elfogadhatatlan számukra. (Ha 3. évfolyamon nő az osztályok óraszáma, azokat az órákat hol tartják meg? A következő tanévben már szükséges az új táblák beszerzése, és a padok cseréje-felújítása. Kinőtték a gyerekek. – Ez a megjegyzés már nem biztos, hogy aktuális.) Teljes állású informatikus szükséges az Iskolában! A honlapunkat megreformálhatná: az ebédbefizetés, munkatervek jobban láthatóvá tétele fontos! A fénymásolás zökkenőmentessé tételéhez: több festékpatron beszerzését kérjük előre megvenni, ne kelljen erre várni! A Széchenyi–nap megreformálását javasoljuk! (A kor hangulatát, életének megértését közelebb kéne hozni a gyerekekhez!) A digitális naplónak nem használjuk ki a lehetőségeit, dolgozzunk rajta, kapjunk kiképzést ehhez! Kellene vezetni ki hány órát helyettesít, tölt itt az iskolában – az arányos terhelés megvalósítása érdekében. Igen elfáradtunk! A felsős kirándulások miatti hiányzásokról alig értesültünk, volt olyan tanár, akit egy hétig hiába vártunk, ilyenkor az osztálytanítóknak kellett ott maradniuk, holott nekik esetleg más osztályban lett volna órájuk. A kirándulások idejének korlátozását, a módjának átszervezését kérjük! Az iskolai programok valakinél legyenek nyilvántartva, volt, hogy ütközések voltak a délutáni programokban: mindketten ugyanoda bejelentkeztek, és ezt senki nem vette észre, holott felírták magukat a táblázatba. Az iskola aktívabban bekapcsolódhatna a Challenge Day programjába! A május védett hónap legyen valóban! Fekete Éva termében most már égető a padcsere! Végül szeretnénk nagyon megköszönni Loór Zsuzsi és Gadó Mónika egész évi segítségét! A bizonyítványok nyomtatása idén zökkenőmentesen, gördülékenyen  zajlott! Igazán hatékony kollégák, nélkülük mi lenne velünk?! És V A K Á C I Ó!  Minden kollégának, segítő munkatársnak jó pihenést, teljes kikapcsolódást kívánok!  Budakeszi, 2017. június 21.                         Farkas Pálné munkaközösségvezető                                         
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
    2016/17 tanév év végi beszámoló 1. napközis csoport munkájáról   Januártól a csoport létszáma két újonnan jött tanulóval bővült, akiknek beilleszkedésével nem volt probléma. Hétfőn, kedden és szerdán hat órája volt az osztálynak, így ezeken a napokon a napközis idő rövidebb volt. A tömegsport órákon szerdánként a tornateremben együtt játszottak főként labdajátékokat, illetve sorversenyeket harmadikos napközisekkel. Ezt nagyon szerették, bár néhányuknak kis angol órára kellett mennie, így kevesebb időt tudott az órán tölteni.  Ebben a félévben hetente 4-5 órát tudtam tanórákat látogatni. Az órákon a gyerekek figyelme koncentráltabb, magatartásuk fegyelmezettebb volt, mint az első félévben. Ugyanez elmondható az ebédeltetésre és a sorakozásra is. Napközis teendőimben nagy segítségemre volt Ganyecz Györgyné Magdi, aki sokat segített tanításával, tapasztalatával. Délután tanulási időn kívül a gyerekek az udvaron szerettek játszani, vagy bent rajzolni. A házi feladat írásra is könnyebben ráhangolódtak, mint az első félévben. Az egyesével történő olvastatásra nem mindig jutott idő, ilyenkor együtt olvastak többen hangosan, illetve magukban egyedül. A Prohászkás diákok Dóri és Kinga a tanulási időben hetente érezhetően segítették a munkát. A gyermekek klubnapközis kedve növekedett azzal, hogy szabadon választhatták meg, melyik foglalkozáson szeretnének részt venni. Nálunk a legnépszerűbb a második félévben a filmklub volt. A jövőben érdemes lenne a tömegsport órákra nem rakni kis angol órákat ha megoldható, hogy mindenki részt tudjon venni a játékban.     Budakeszi,2017.06.20.                             Nádor Tímea  
1 hónapja  •  közzétette: Nádor Tímea  •   Bejegyzés szerkesztése
A természettudományi  év végi beszámoló   (az Önértékelési kézikönyv: 4.3.3 Az intézmény önértékelése fejezete szerint) http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekeles_szerkesztoi_eloszo.pdf     Pedagógiai folyamatok Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról Az időben  és sikeresen teljesített feladatok a következők voltak:   Az ÖKO iskolai minőségünkben kitűzött feladatokat teljesítettük ; a tanév során folyamatosan, szelektíven gyűjtöttük az iskola területén, az oktatás-nevelés folyamata során keletkezett papírt / igaz az utolsó hónapokban már nem fizettek érte / DEPÓNIA Kft/, az elhasznált elemeket, a PET palackot, a tízóraik komposztálható részeit a saját iskolai komposztládánkba és külön az egyéb hulladékot. Beindítottuk és lebonyolítottuk az „ÖKO aktivitási verseny”-t, értékeltük az Autómentes Világnap, a két kampányszerű /őszi és tavaszi/ papírgyűjtés eredményét, a tavaszi ÖKO hetek „Madár projektben” való részvételi aktivitását, eredményességét. Az eredményeket kitettük a faliújságunkra, tanáriba, s ezek önmagukért beszélnek . Sokat haladtunk a „Madárbarát kert” létrehozása területén is, kb. tíz új odú és etető került ki az iskola udvarán a fákra. A gyerekek feladata volt a madaraink téli  etetése. Vezetőjük Kőrösi Virginia kolléganő , aki nehezményezte, hogy kevés osztály és kolléga kapcsolódik be, így aztán 2-3 osztályra hárult ez az egyébként hálás feladat. - A SZIA családi napon a szülők a gyerekekkel, tanárokkal együtt szépítették, javították  az iskola berendezési tárgyait, az udvaron növényeket ültettek, az ennivalóról, jó hangulatról az iskola vezetése gondoskodott. Nagyon hasznosan telt el ez a nap. A következő tanévekben  is szükséges lenne e nap megrendezése. Karskó Ilona kolléganő elkészítette a negyedik évfolyam tanulmányaihoz kapcsolódó öko profil, szakkör kidolgozott anyagát. Lebonyolítottuk a házi tanulmányi versenyeket 5-8. évfolyamon, minden tárgyunkból. Sikeresen, de a tervezettől eltérő időpontban megvalósult feladatok: sajnos a zsúfolt iskolai munkatervben sok fontos, más munkaközösségek által kitűzött feladatot is teljesíteni , ill. segíteni kellett, ezért több programot átütemeztünk: - Az októberre tervezett, a „Komposztálás Világnapjá”-hoz kapcsolódó kiállítás megrendezésére márciusban került sor a tavaszi öko hetek keretében.   - Csatlakoztunk az Európai.Hulladékcsökkentési  Hét kampánytevékenységéhez,   az osztályaink hulladék anyagokból nagyon tetszetős karácsonyfadíszeket készítettek, melyek többsége az  Budakeszi Önkormányzat városkarácsonyának hangulatát, színvonalát emelte.   Elmaradt a sok egyéb tennivaló következtében a biokert megvalósítása /Kuffler A.-né kolléganőnknek a DÖK munka irányítása, a szerbiai évfolyamkirándulás, ballagás, ballagási műsor szervezése stb. rengeteg időt és energiát igényelt./ Elmaradt a májusi „Te szedd” akció a szokásos iskolai nagytakarítással. Nem terveztük a munkatervünkben , de  csatlakoztunk az áprilisban tartott Fenntarthatósági témahéthez és az alsó tagozaton a „Szeresd az állatokat!” témában dr Sátori Ágnes állatorvos tartott színes, érdekes kisállatbemutatót, a felső tagozaton pedig a szaktanárok vállalták, hogy az egészséges folyadékfogyasztásról órákat tartanak. Szintén nem terveztük, de  éltünk a lehetőséggel és négy osztállyal vettünk részt   március 23-án, a Víz Világnapja alkalmából Szigetmonostoron az ÖKO Sziget környezetvédelmi  programjain. /a Duna víz fizikai-kémiai vizsgálata, biodiverzitás stb./     Az intézmény alapdokumentumainak ( PP, SZMSZ, házirend)  módosításának okáról  szóló beszámoló Személyiség- és közösségfejlesztés A 7. évfolyamon az ad és a  b osztályban  fontosnak tartottuk, hogy az abszolút különböző szülői háttérrel rendelkező / iskolázottság, anyagi háttér../ tanulók a tanítási órákon kívül is  találkozhassanak, többször vittük a két osztályt együtt kirándulni, foglalkozásokra, a két osztály tagjaiból vegyes csoportokban kaptak olyan feladatokat, amelyeket csak összefogva tudtak megoldani. /Szilfatisztás – métázás, sorversenyek, Szigetmonostor, Szerbiában a pályázati négy napos kiránduláson, ballagási műsorban közös részvétel, majd utána kis  összejövetel stb./. Mivel ötödikes koruk óta csinálunk velük közös programokat, többségében ismerik és megértik egymást, megbíznak egymásban, megtanultak alkalmazkodni egymáshoz és a közösséghez. A tudatos erőfeszítések úgy érezzük meghozzák az eredményeket, fontosnak tartjuk, hogy a 8 plusz 4-es rendszerben az általános iskolai évek alatt kialakult szoros kötődések a felnőtt évekre is kihatnak majd, úgy mint a társadalmi igazságosság, felelősségérzet, együttérzés, közteherviselés..   Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása A kísérleti tankönyvekben pl. földrajz és biológia, 7-8. oszt.: még mindig sok a hiba, szeretnénk, ha a jelzett hibákat közvetlenül a tankönyvíróknak lehetne eljuttatni és visszajelzést is kapnánk tőlük, akár e-mailen keresztül. Ezek a hibák főleg figyelmetlenségből, a kapkodásból adódhatnak, de koncepcionális hibák is előfordulnak.     Eredmények alsó tagozaton: Országos Herman Ottó Versenyen országos szint , csapatverseny 5. helyezés, 3.d osztály: tagjai: Wilhelm Zoe, Hideg-Göblyös Ádám, Regős Bence, Kovács Lőrinc, Csalay Kinga       felkészítő: Karskó Ilona, Morovián Péter   Országos Herman Ottó TITOK Levelezős  Verseny: az országos döntőbe bejutott: Asztalos Enikő, Szendeff Bence 6.c oszt tanulók,   az országos döntőben.: 6. Kovács Lőrinc,  12. helyezés: Hideg-Göblyös Ádám felkészítőjük: Karskó Ilona, Morovián Péter       belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A szakmai közösségek tevékenysége A belső tudásmegosztás formái Információátadás formái   Az intézmény külső kapcsolatai (Itt részletesen kérem megemlíteni az önkormányzattal s a fenntartó tankerülettel lévő kapcsolatot is. Mi az, amit jónak, mi az rossznak, mi az, amit fejlesztendőnek tartotok.) A pedagógiai munka feltételei Tárgyi feltételek Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága Célok és anyagi feltételek összhangja Az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések Tárgyi felszereltség   Személyi feltételek A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? Az új pedagógusok alkalmazásának módja Kitüntetett pedagógusok (név+kitüntetés neve)   Szervezeti feltételek A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek Az alkalmazotti közösség munkamegosztása Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység A pedagógusok által kezdeményezett innovációk A minőségi munkára való ösztönzés formái   A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés (Csak célirányosan maximum fél oldalban. Főként a javításra, közelítésre fókuszálva.)   SWOT analízis (Kérem, az igazgató készítse el, csak a saját iskolájára.) TERJEDELEM: MAX. 10 OLDAL – mellékletek nélkül
1 hónapja  •  közzétette: Paur Eleonóra  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 4. d osztály (Kőrösi Annamária)   Több szempont szerintem az iskolavezetésnek szól, azokat kihagyom a beszámolómból. Pedagógiai folyamatok Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról (Itt kérem felsorolni a sikeres programokat, feladatokat, célkitűzéseket, amelyeket a jövőben is szeretnétek megvalósítani, ill. azokat az okokat, amelyek miatt egy-egy tervezett program vagy feladat, célkitűzés nem, vagy csak részben valósult meg. Az intézkedési tervek megvalósulásáról csak röviden, indoklással együtt. Terjedelem max. 1 oldal ) Az év elején megbeszélt feladatokból alig néhány maradt ki. Nem jártunk a szennyvíztisztító telepen, mivel annak megszervezését én vállaltam, de az egészségi állapotom miatt ez elmaradt (műtét), de számos egyéb programon részt vettünk évfolyamszinten. Az intézmény alapdokumentumainak ( PP, SZMSZ, házirend) módosításának okáról  szóló beszámoló (Itt kérem felsorolni, hogy mely elemekkel bővült ill. szűkült a dokumentum. Kérem a módosított dokumentumokat elektronikusan is szíveskedjetek megküldeni. Ha nem módosítottatok, akkor az érvényben lévőt.) A PP-t módosítottuk többek között a nemzetiségi néptánc értékelése miatt (mostantól jeggyel történik az értékelés).   Személyiség- és közösségfejlesztés Sikerült minden tanuló szociális helyzetéről információt szerezni (Az igen/nem mellett az információszerzés módja is érdekelne vagy az elmaradás oka.) Az osztályomba járó tanulók szociális helyzetével tisztában voltam/vagyok, folyamatos kapcsolatban álltam a HÍD Családsegítővel, de sajnos pozitív előrelépésről nem tudok beszámolni. Gyermekvédelmi munka áttekintése A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői (Szülők iskolázottsága, foglalkoztatása, életkörülményei, szokások: internet, könyvtár, bekapcsolódás az iskolai életbe, civil szervezetek, alapítványok munkájába, stb…., HH, HHH, veszélyeztetett, BTMN, SNI-csoportosítva……) 5 tanuló járt fejlesztésre BTM miatt. Az osztályba járó tanulók családi háttere igen színes, különböző. A többség rendszeresen figyelemmel kísérte gyermeke előmenetelét, de sajnos volt olyan is, aki alá sem írta a jegyeket, bejegyzéseket. Egy család kivételével (nekik állítólag nincs) e-mailen keresztül IS kommunikáltam a szülőkkel. Jó lett volna, ha a szülők is láthatták volna az elektronikus naplóba beírt jegyeket, haladási naplót. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása (Kedvezményben vagy ingyenességben részsülők száma, aránya, tankönyvellátásban kifejezetten érdekel a kísérleti tankönyvből tanítók véleménye.) A tankönyvet (a németkönyv és munkafüzet kivételével) minden tanuló ingyen kapta. Kedvezményes étkezésben 3 tanuló részesült (a többiek vagy lemondták az étkezést, vagy megszűnt a jogosultság).   Szociális problémák, deviancia (Itt kérem megemlíteni a legsúlyosabb fegyelmi problémákat is, azok okait és az elhárítása ellen tett intézkedéseket. Ahol van pszichológus, ott szakszerű kimutatást kérek.) Több családdal rendszeres kapcsolatban álltam a gyermek magatartása miatt. Agresszivitásról szerencsére nem kell beszámolnom, de lelki bántalmazásról, órai/szünetbeli problémákról bőven tudnék írni. Egy esetben leginkább az édesanyával volt (folyamatosan) probléma. Prevenciós munka (Mindegyik fórumot kérem felsorolni.) Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei családi nap, Márton – nap, SZIA – bál, karácsonyi műsor, Mikulás, karácsonyi vásár, farsang, márc. 15 – i műsor, erdei iskola, bográcsozás a szülőkkel, bemutató órák, színházlátogatások, múzeumlátogatás, kirándulás Ópusztaszerre, Bolyai csapatversenyek, versmondó verseny, Kazinczy Szépkiejtési Verseny, papírgyűjtés…stb. Települési rendezvények, programok látogatás a Tarkabarka/Kunterbunt Óvodába – táncfellépés, városi márc. 15 – i ünnepség A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei Közös karácsonyi ebéd, pszichológus előadásai év elején + SNI – s tanuló miatt   Eredmények Kompetenciamérések eredményei (intézkedési terv, számadatokat kérek összehasonlítva az előző évi és az országos adatokkal) Tanév végi eredmények Olvasás: 86,526 % Nyelvtan: 85,315 % Matematika: 71,05 %, 70,52 % Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint Továbbtanulási mutatók Az osztályból 9-en felvételiztek a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba, 7 főt felvettek, az elutasított két tanuló másik általános iskolában folytatja tanulmányait. Vizsgaeredmények Elismerések Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók) Egy tanuló bukott két tantárgyból (matematika, környezetismeret), ő pótvizsgázni fog nyár végén. Elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) Neveltségi mutatók A belépő gyermekek felkészültsége Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN…) 5 tanuló járt fejlesztésre, velük én is foglalkoztam korrepetáláson, de ide csatlakozhattak többen/mások is az osztályból. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége A középfokú iskoláktól 2016. október 31-ig a tanuló év végi tanulmányairól értesítést megkapta- e, mi a tapasztalat, hogyan használja fel a pedagógiai munka fejlesztésére? A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása   Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A szakmai közösségek tevékenysége Alsós pedagógusként két munkaközösségnek vagyok a tagja. Jó lenne, ha alsóban minden évfolyam ismét külön munkaközösségként működhetne. Jóval több az alsós tanuló, mégis 3 munkaközösséget alkothatunk a tízből. Nagyon fontos lenne a minőségi szakmai munka szempontjából az évfolyamonkénti tagolódás és elhelyezkedés. A belső tudásmegosztás formái Felmérőkkel, feladatlapokkal, ötletekkel segítjük egymás munkáját. Bárki fordult hozzám segítségért (Pl. e – portfólió miatt, szívesen segítettem már és segítek is. Aki jelentkezett jövőre minősítésre, szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel kapcsolatban.) Információátadás formái Személyesen, telefonon, e-mailen. Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a korrekt kommunikációra.   Az intézmény külső kapcsolatai (Itt részletesen kérem megemlíteni az önkormányzattal s a fenntartó tankerülettel lévő kapcsolatot is. Mi az, amit jónak, mi az rossznak, mi az, amit fejlesztendőnek tartotok.) A pedagógiai munka feltételei Tárgyi feltételek Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága Van fejleszteni való Célok és anyagi feltételek összhangja Pénz szinte semmire sincs. Az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések ? Az 1-2. évf. munkaközösségek összevonása emiatt történt, de szerintem nem érte el a kívánt hatást. Tárgyi felszereltség Elavult, leamortizálódott. Saját laptoppal dolgoztam egész évben, projektort nem mindig tudtam szerezni (néhány működik csak). Bódi Zsuzsának köszönöm a vetítővásznat!   Személyi feltételek A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Megfelelő diploma hiányában nem dolgozhatnánk, de bizonyos esetekre (SNI) nem vagyunk felkészülve, nincs meg a megfelelő végzettségünk. Néha figyelembe kellene venni az átlagos tanulót is, nem csak a valamilyen irányban kirívó magatartású, teljesítményű gyerekeket. Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? A kéttannyelvű oktatást azért változtattuk bővített nyelvoktatóra, mert nem volt elegendő szakos pedagógus. Szerintem most sincs teljes szakos lefedettség (több tantárgynál– informatika, fizika, nyelvek). Az új pedagógusok alkalmazásának módja Kitüntetett pedagógusok (név+kitüntetés neve)   Szervezeti feltételek A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek Az alkalmazotti közösség munkamegosztása Átgondolandó, aránytalan. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység Különböző házi versenyek, SZIA – bál, Márton – napi felvonulás, nemzetiségi délután, művészeti délután/gála, A pedagógusok által kezdeményezett innovációk A minőségi munkára való ösztönzés formái   A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés (Csak célirányosan maximum fél oldalban. Főként a javításra, közelítésre fókuszálva.)   SWOT analízis (Kérem, az igazgató készítse el, csak a saját iskolájára.) TERJEDELEM: MAX. 10 OLDAL – mellékletek nélkül   Egyebek: munkaközösségek átgondolása helyettesítés adminisztrálása + egyenlő arány megteremtése kommunikáció termek átgondolása időben (létszám, betanítás tekintetében) minősítettek ebben az évben KÖSZÖNÖM MINDEN BETANÍTÓ KOLLEGÁM (Futár Andrea, Scheili Gabi, Virgi, Cz. Zsuzsa) EGÉSZ ÉVES MUNKÁJÁT, és főleg BUJDOSÓ TÜNDE napközis páromnak, hogy 5 héten keresztül folyamatosan helyettesített és MINDENBEN SZÁMÍTHATTAM RÁ!!! Köszönöm Loór Zsuzsinak és Móninak is áldozatos munkájukat!   Napsütéses, vidám nyarat kívánok Mindenkinek!                                                                                               Kőrösi Annamária
1 hónapja  •  közzétette: Kőrösi Annamária  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 1 hónapja

Idegen nyelvi munkaközösség év végi beszámolója
2016-17. tanév

 

(az Önértékelési kézikönyv: 4.3.3 Az intézmény önértékelése fejezete szerint)

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekeles_szerkesztoi_eloszo.pdf

 

 

 1. Pedagógiai folyamatok
 • Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról

Az éves programtervben meghatározott programjainkat az angliai tanulmányút kivételével maradéktalanul teljesítettük.

Német:

November:

Márton nap – a kedvezőtlen időjárás (hideg szél és eső) ellenére a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben megtartottuk a Márton napi felvonulást. Az óvodások mellett iskolánk két osztálya is táncbemutatót tartott. (4.e és 5.d osztályok)

December

Bécsi Karácsonyi vásár – Szülők és gyerekek összesen kb. 100 fő december elején külön busszal Bécsbe utazott a karácsonyi vásárra.

Advent – November végét és decembert az adventi készülődés és a Mikulás várás jellemezte.

Karácsony – az alsós osztályok és az 5.d osztály német nyelvű karácsonyi műsorral készült a szülőknek.

Január
A 6. és 8. évfolyamok német szóbeli vizsgái rendben lezajlottak. Az itt szerzett tapasztalataikat a nyolcadikosok a német szóbeli felvételi vizsgákon kamatoztathatták.

Február

Német versmondó verseny iskolai fordulója -  3 diák jutott tovább a Törökbálinton megrendezett körzeti fordulóra, ahol sikeresen képviselték iskolánkat.

Országos német nyelvi verseny
5-6. évfolyamon először került megrendezésre. Tapasztalat: a teszt feladatai nem feleltek meg a modern kommunikatív nyelvoktatásnak. Az idei feladatsor alapján a következő évben megpróbálunk ezekre a feladattípusokra is jobban felkészülni.

7-8. évfolyam feladatai nem érkeztek meg időben, így idén nem tudtunk a versenyen részt venni.

Április

Húsvér – osztályokon belül a húsvéti népszokások felelevenítése, tojás festés és tojásfa készítése.

Trachttag – Idén is részt vettünk két osztállyal képviselve iskolánkat az országos Trachttagon. Idén az erre a napra kiírt fotópályázaton is sikeresen szerepeltek iskolánk tanulói. (Az első három diákjaink nyerték.)

Május

Okév idegen nyelvi mérés  - rendben lezajlott

Ausztria-Kufstein német tanulmányi kirándulás – iskolánkból 24 tanuló utazott május elején Ausztriába egy hétre, hogy nyelvi ismereteit bővítse. Délelőttönként összesen 15 nyelvórán vettek részt, délután pedig német vezetésű országismereti programokon vettek részt. A kirándulás jó hangulatban telt és nyelvi szempontból is nagyon eredményes volt.

Június

A 6. és 8. évfolyam év végi szóbeli vizsgája – A 6. évfolyam felkészültsége megfelelő volt, a 8. évfolyam azonban nem vette komolyan a vizsgát. Ennek tapasztalatai alapján a következő tanévben újragondoljuk a vizsga célját és formáját.
Familypark- A korábbi évekhez hasonlóan idén is sikeres volt a kirándulás, kb. 50 szülő és diák részvételével.

Német Nemzetiségi Nap – Tíz osztály és az óvodások fellépésével nagyszerű előadást tudtunk bemutatni a szülőknek és gyerekeknek. Külön öröm, hogy az idei évben a 8. és az 5. osztály is szerepet vállalt az eseményen. Szeretnénk, ha ez a folyamat nem állna meg és a felső évfolyamok is megmutatnák magukat ezen a napon. Problémát okoz a fellépő ruhák hiány, hiszen az iskolában mindössze egy osztálynyi népviseleti ruha van. Fontos feladat, hogy pályázati pénzből illetve egyéb forrásokból további ruhákat tudjunk vásárolni.

 

Angol:

Az idei tanévben az európai események miatt a Londoni tanulmányi kirándulás elmaradt.

Az őszi szünet előtt minden évfolyamon megtartottuk a Halloween-ozást.

A szokásos félévi nyelvi vizsgát is megtartottuk a 6-7-8. osztályosoknak.

A 8.-osokat a Nagy Sándor József Gimnáziumban tantó két angolos tanárnő is meghallgatta.

A vizsgák jól sikerültek. A 6. osztályosok most vizsgáztak először, nagyon várták már de nagyon izgultak.

St. Patrick napon az angolos csoportok kizöldültek, jó hangulatú vidám tanórákat tudtunk tartani.

Az angol nyelvű versmondó versenyen is megmérettették magukat az 5-6-7 évfolyamosok. Ez volt az első ilyen versenyük. Ezt jövőre is szeretnénk folytatni.

A 8.-osok és a 7.-esek közül néhányan részt vettek az országos angol nyelvi versenyen. Nem volt sok jelentkező de az egyik 7.-es és az egyik 8.-os nagyon ügyes volt.

A verseny feladatai középiskolásoknak készültek, annyiban volt más a 7. és 8.osoknak, hogy más volt a pont határ mint a középiskolásoknak, de ettől függetlenül ügyesek voltak.

Május utolsó hetében a tanév végén is megvolt a szóbeli záróvizsga a 6-7-8.osoknak.

Itt a 6. osztályosok már merészebben vizsgáztak mint félévkor.

Nem tapasztaltuk az angol vizsgákon hogy a 8. évfolyam ne tanult volna rá és ne vette volna komolyan. Mi úgy látjuk hogy van értelme év végén is beszélgetni velük idegen nyelven egy vizsga keretein belül.

A 6 és 8 évfolyamos tanulók idén megírták az angol nyelvi kompetencia mérést. Ezt is úgy láttuk, hogy az angolosok komolyan vették.

 

 • Az intézmény alapdokumentumainak ( PP, SZMSZ, házirend) módosításának okáról  szóló beszámoló

A PP módosításra került.

Oka: meghatároztuk a felső tagozatos angol és német vizsgák szintjeit. Német nyelvből a hetedik évfolyam végén a tanulók a Goethe Intézet Ifjúsági nyelvvizsgájának mintájára az A2 szint lezárásaként írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek.
Angol nyelvből felmenő rendszerben a következő tanévtől angol tagozatos osztályt indítunk.

 

 1. Személyiség- és közösségfejlesztés
 • Sikerült minden tanuló szociális helyzetéről információt szerezni

(Az igen/nem mellett az információszerzés módja is érdekelne vagy az elmaradás oka.)

 • Gyermekvédelmi munka áttekintése

A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői

(Szülők iskolázottsága, foglalkoztatása, életkörülményei, szokások: internet, könyvtár, bekapcsolódás az iskolai életbe, civil szervezetek, alapítványok munkájába, stb…., HH, HHH, veszélyeztetett, BTMN, SNI-csoportosítva……)

Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása

(Kedvezményben vagy ingyenességben részsülők száma, aránya, tankönyvellátásban kifejezetten érdekel a kísérleti tankönyvből tanítók véleménye.)

 

Szociális problémák, deviancia

(Itt kérem megemlíteni a legsúlyosabb fegyelmi problémákat is, azok okait és az elhárítása ellen tett intézkedéseket. Ahol van pszichológus, ott szakszerű kimutatást kérek.)

Prevenciós munka

(Mindegyik fórumot kérem felsorolni.)

 • Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei
 • Karácsony
 • Idegen nyelvű versmondó verseny
 • Német Nemzetiségi Nap
 • Települési rendezvények, programok
 • Márton napi felvonulás
 • Városi Német Nemzetiségi Karácsony
 • A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja
 • Trachttag
 • A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Eredmények
 • Kompetenciamérések eredményei

Az idegen nyelvi mérések eredménye 2017. május

évfolyam

osztály

nyelv

eredméy

6.

a

célnyelvi angol

16

87%

6.

b

angol

20

60%

6.

c

angol

11

69%

6.

d

német

22

73%

8.

b

angol

19

74%

8.

c

angol

20

70%

8.

d

német

21

57%

 

            Az idegen nyelvi mérések 2016. és 2017. évben.

Angol idegen nyelvi mérés

 

Német idegen nyelvi mérés

 

2016

2017

 

 

2016

2017

6.évf.

69%

65%

 

6.évf.

80%

71%

8.b

34%

74%

 

8.évf

67%

57%

8.c

63%

70%

 

 

 

 

8. évf.

 

72%

 

 

 

 

Angol célnyelvi mérés

       

6.a

93%

87%

       

8.a

84%

-

       

 

 

 • Tanév végi eredmények

Tanulmányi átlagok német nyelvből: Tanulmányi átlagok angol nyelvből:

1.d

1.e

2.d      4.38                                                    4.b       4.73

2.e       4.31                                                    4.c       3.70

3.d      4.39                                                    4.f       4.64    

3.e       4.27                                                    4.m      4.41

3.f.      4.75                                                    5.b       4.00

4.d      4.26                                                    5.c       2.81

4.e       4.63                                                    6.b       3.90

5.d      4.29                                                    6.c       4.16

6.c       4.66                                                    7.b       3.78

6.d      4.18                                                    8.b       3.95

7.ad     4.45                                                    8.c       3.94

8.d      4.09

 

 • Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint
 • Továbbtanulási mutatók
 • Vizsgaeredmények
 • Elismerések
 • Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)
 • Elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló)
 • Neveltségi mutatók
 • A belépő gyermekek felkészültsége
 • Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN…)
 • Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége
 • Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége
 • A középfokú iskoláktól 2016. október 31-ig a tanuló év végi tanulmányairól értesítést megkapta- e, mi a tapasztalat, hogyan használja fel a pedagógiai munka fejlesztésére?
 • A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása

 

 1. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
 • A szakmai közösségek tevékenysége
 • munkaközösségi megbeszélések
 • óralátogatás, bemutató óra
 • a nemzetiségi programokra az összehangolt közös felkészülés, lebonyolítás
 • A belső tudásmegosztás formái
 • emailen keresztül
 • megbeszélésen egymás tájékoztatása
 • bemutató óra
 • Információátadás formái
 • email
 • munkaközösségi megbeszélés
 • személyes kapcsolattartás

 

 1. Az intézmény külső kapcsolatai

Német Nemzetiségi Önkormányzat
A két intézmény közötti  kapcsolat jónak mondható. Több nemzetiségi programot közösen szervezünk, a külföldi utazásnál anyagi támogatást kaptunk, a 8. osztályos tanulóink között évente két diák díjazásban részesülhet.
Szeretnénk, ha ez az együttműködés tovább erősödne, a város egyéb nemzetiségi programjaira is kiterjedne. Az intézmények közötti információ áramláson még lehetne javítani.

 

 1. A pedagógiai munka feltételei
 2. Tárgyi feltételek
 • Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága

A német tantermekben a padok és székek állapota nagyon rossz, némelyik olyannyira, hogy már veszélyes.

 • Célok és anyagi feltételek összhangja

A céljaink eléréséhez megfelelően felszerelt tantermekre lenne szükség:
tágas tanterem, a foglalkoztatási formának könnyen megfelelő asztalok, alsóbb osztályokban szőnyeg

 • Az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések
 • Tárgyi felszereltség

Jól felszerelt, tágas tanterem, a foglalkoztatási formának megfelelően könnyen alakítható asztalok, alsóbb osztályokban szőnyeg, megfelelő minőségű cd-lejátszó, telepített számítógép kivetítővel, megfelelő sötétítés a vetítéshez, szótárak a tantermekben. Szemléltető eszközök.

Tanulóink nagyon sok nemzetiségi fellépésen vesznek részt, de a fellépő ruhák száma a résztvevőkhöz viszonyítva nagyon kevés, mérethiányos.

 

 

 1. Személyi feltételek
 • A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége
 • Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?
 • Az új pedagógusok alkalmazásának módja
 • Kitüntetett pedagógusok (név+kitüntetés neve)

 

 1. Szervezeti feltételek
 • A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk

Tamáskáné Futár Andrea       Klett Kiadó – Digitális eszközök a nyelvórákon
Österreichtag

                                               Érzelmek együttműködése, kommunikáció és kreativitás
fejlesztése alsó tagozaton

Kőrösi Virginia                      Érzelmek együttműködése, kommunikáció és kreativitás
                                               fejlesztése alsó tagozaton                 

Varga Mária                           Klett Kiadó - Digitális eszközök a nyelvórákon

Kerecsényi Márta                   Klett Kiadó - Digitális eszközök a nyelvórákon

                                               Klett Kiadó - SNI és BTM-es tanulók integrálása a
                                               németórákon

                                               Österreichtag

Léder Emese                          Österreichtag

Szántó Dóra                           CLIL Professional Development: Tweaking the Textbook

Fehér Anikó                           Kortárs Irodalom

Nyilas Mihály                         Szivacskézilabda

 

 • Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek
 • Az alkalmazotti közösség munkamegosztása
 • Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység
 • A pedagógusok által kezdeményezett innovációk
 • A minőségi munkára való ösztönzés formái

 

 1. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

(Csak célirányosan maximum fél oldalban. Főként a javításra, közelítésre fókuszálva.)

 

 1. SWOT analízis

(Kérem, az igazgató készítse el, csak a saját iskolájára.)

TERJEDELEM: MAX. 10 OLDAL – mellékletek nélkül

1 hónapja  •  közzétette: Loór Zsuzsi  •   Bejegyzés szerkesztése

Félévi beszámoló 5.d osztály                                                                                           Kerecsényi Márta

Az 5.d osztály a tavalyi 4.d és 4.d osztályokból olvadt össze. Jelenleg az osztálylétszám 18 fő, ebből 7 lány és 11 fiú. A gyerekek nagyon hamar megtalálták egymással a hangot, új barátságok születtek. Ezt segítette az év eleji három napos erdei iskola is. A tábornak az élmény alapú ismeretszerzésen túl elsősorban közösségépítő szerepe volt. A gyerekek között gyakran van szóváltás, csipkelődés kamaszos piszkálódás. Ez részben életkori sajátosság. Mélyebb ellentét nincs az osztályon belül, amikor kell, együttműködőek, segítőkészek egymással. Az osztály nagy része lelkesen vesz részt a közösségi munkában, általában első szóra segítenek, ha megkérik őket valamire.
Cserfes társaság, sajnos a tanórákon is szeretnek beszélgetni, főleg angolórákon. Tanórai viselkedésük a második félév során sokat javult. A velük dolgozó pedagógusok általában kedvelik az osztályt.
 Bevezettük a „tanulópárokat”. Hiányzás esetén egymásért felelnek, hogy a hiányzó ne maradjon le az iskolai feladatokkal.

 • Tantárgyi mérések eredményei

Az év elején az ötödik évfolyam egy bemeneti (általános) és egy matematikai mérésen vett részt. Az eredményekben nagyon nagy a szórás: 12-78%-os eredmények vannak. Elsősorban matematikába figyelhetőek meg gyenge eredmények, ennek az okát érdemes lenne mélyebben megvizsgálni. A gyengén teljesítő gyerekeknek csak egy része volt papíros. Azóta van olyan diák, aki korábban nem, de most már részt vesz a fejlesztésben.
Matematikából az év végi kimeneti mérés átlaga: 57.9%, 19-92% közötti teljesítményt nyújtottak.

 • Tanulmányi és sportverseny eredmények

Atlétika Diákolimpián két tanuló vett részt.

 • A szülőkkel való kapcsolat

A szülőkkel jó a kapcsolat, általában együttműködőek. A gyermeküket érintő kérdésekben kölcsönösen nyitottak vagyunk, és együtt keressük a legjobb megoldást. Egyéb területeken passzivitás jellemzi a szülőket: nehéz őket közösségi munkákba bevonni, az emailekre jellemzően nem reagálnak, csak nagyon konkrét kérdésekben érkezik válasz.

 • A hit- és erkölcstan oktatás tapasztalatai

A hit- és erkölcstanóráknak nem tapasztalom a pozitív hatását. Ezeket az órákat a diákok nem igazán veszik komolyan. Sokkal hatékonyabbak az osztályfőnöki megbeszélések, adott helyzetekre az azonnali reagálás.

 • Rendezvények, programok

Az osztállyal igyekszünk minél több közös programot szervezni:
erdei iskola, Márton napi felvonulás és fellépés, tatabányai színházlátogatás, mozilátogatás, közös karácsonyfa díszítés, német-magyar karácsonyi műsor a szülőknek, “angyalkázás”, karácsony osztályon belüli megünneplése, farsang, Trachttag-fotópályázat, csapatépítő kirándulás, osztálykirándulás és aktív szereplés a Német Nemzetiségi Napon.

 

 • Gyermekvédelmi munka

Az osztályban 5 tanuló jár fejlesztésre.
4-5 család nehéz anyagi helyzetben van. A közös programok szervezésénél ezt igyekszem figyelembe venni. Az osztályon belül van egy alap, amiből a rászorulókat egy-egy osztályprogram során segíteni tudjuk.
1 tanuló veszélyeztetett. Nehéz körülmények között anyuka egyedül neveli a két fiát. Az ötödikes fiúra sok felelősség hárul, ennek következtében sokszor fáradt, demotivált. Éppen ezért az iskolában külön odafigyelek rá.
Prevenciós munka: az idei tanéven részt vehettünk Zacher Gábor előadásán. Ezt a szálat folytatva sokat beszélgettünk az egészséges és egészségtelen életmódról, a káros szenvedélyek közül kiemelten foglalkoztunk a dohányzással.

 

1 hónapja  •  közzétette: Loór Zsuzsi  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló – Michl Dorottya gyakornok     Tevékenységek: Családi napon közreműködtem, játékokat, sporteszközöket mutattam a diákoknak, közösen játszottunk. Diáksport napján segítettem a szervezésben és a lebonyolításban. A diákok 2016 m-t futottak ezen a napon. Adventi délután alkalmával a testnevelő kollégákkal sportvetélkedőt szerveztünk a diákoknak. Januárban a fiú kézilabda körzeti diákolimpiára készítettem fel iskolánk csapatát, és 3. helyezést értünk el. Márciusban lány röplabda körzeti diákolimpiára készítettem fel iskolánk csapatát, ahol 4. helyezést értünk el. Áprilisban a Széchenyi napon váltófutó verseny szervezésében segítettem. Májusban megyei atlétika diákolimpián vettünk részt 6 csapattal, előtte iskolai házi bajnokságot szerveztünk. A diáknapon tanár-diák röplabda mérkőzést, majd a ballagó diákoknak sorversenyt szerveztünk, ahol a feladatom a szerek előkészítése, a pontszámok rögzítése és összesítése volt. Barlangtúrát szerveztem a 8.C osztálynak. A ballagási műsorban közreműködtem.   Továbbképzések: Decemberben 30 órás pedagógus továbbképzésen vettem részt (Szivacskézilabda oktatása az iskolai testnevelésben). Német felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt szereztem. Tanórák: Összesen 5 osztályban tanítottam testnevelést. A négy alsós osztályban nagy hangsúlyt fektettem a játékok általi tanulásra. A tanmenetet a körülményekhez mérten követni tudtam. Fontos volt, hogy kialakítsak egy rendszert az óráimon, melyhez a diákok és én is igazodni tudunk. Az év eleji és év végi felmérések eredményeiből egyértelműen látszik a diákok fejlődése, fizikai állóképességük, mozgásuk javulása. Tömegsport órákon a labdajátékok kapták a legnagyobb hangsúlyt. A diákok az ismert játékokon kívül, új játékokkal is találkozhattak. Ezeken az órákon a lényeg a mozgás örömének megismerése, különböző játékok tanulása és a csapatban való együttműködés gyakorlása volt.
1 hónapja  •  közzétette: Michl Dorottya  •   Bejegyzés szerkesztése
4.m Vigassy-Bruckner Dóra Némethné Nagy Rita Az idei évben egy két éves szakasz zárult le. Az évet 22 fővel kezdtük, és 24-gyel zártuk. Az új gyerekekkel, akik összesen 5-en voltak, sok dolgunk volt, de év végére szépen beilleszkedtek a közösségbe. Az év eleji osztálykirándulás a Budaörsi Csiki Tanyán nagy segítségünkre volt ebben, nagyon szépen összerázódtunk. Kipihenten, az év eleji erővel felvértezve könnyebb volt az együttműködés, nem volt nagy tumultus és a szokásos erdei iskolai nyári hőség. Ezt a gyakorlatot lehet, hogy a későbbiekben is folytatnám. A gyerekek közül egy kisfiúról lekerült az SNI ’minősítés’, egy másik továbbra is az. BTM-es tanulónk 5 van. Mindannyian az előírtak szerinti fejlesztéseket megkapták. Egy ADHD-s kisfiúnk van, ő gyógyszert kap, magatartása sokat javult, A gyerekek szociális helyzetét az elmúlt egy évből már jól ismertük, segítettünk is, ahol csak tudtunk. A HÍD szoros együttműködést kívánt meg tőlünk az egyik gyermek családját illetően. Háromszor is megfordultunk náluk. Előrelépést nem tapasztaltam azonban az ügyben, csak papírokat gyártottunk. Az osztályba járó gyerekek családi háttere nagyon eltérő, ennek megfelelően változó a gyerekek magatartása, beilleszkedési képessége és tanuláshoz való viszonya is. Kapcsolatom a szülőkkel jó, az iskolát is érintő nevelési problémákkal kapcsolatbank kikérik a véleményemet és értesítenek a fejleményekről. Sokszor járnak a nehézségekkel küldő gyerekek szülei fogadóórákra, melynek szerencsére látható, érzékelhető eredménye is van. Nagycsaládos: 10 fő Gyermekvédelmi támogatásban részesül 1 fő. A munkatervünkben megfogalmazott célokat megvalósítottuk, sok programon, versenyek vettünk részt. Részletes leírás a munkaközösség összefoglalójában olvasható. Az év legnagyobb eseménye a március 15-ei műsor volt. A gyerekek nagyon fegyelmezetten, hatalmas összefogással készültek. Nagy csalódás volt azonban számukra, hogy bár az iskolában mindenkinek a fellépésére számítottunk, a művelődési házban csak kevesen jöhettek el. Érdemes lenne átgondolni, hogy a városi műsort is a tornateremben tartsuk. Így nem kellene két helyszínen, két beállással és létszámmal próbálni. Két kitűnő tanulónk volt év végére és öt 4,5 átlag feletti. Bár elégséges eredményeink sajnos vannak matematikából és nyelvtanból is, buktatni senkit nem kellett. A gyerekek közül 4-en a Prohászkában, a többiek kettéosztva nálunk folytatják tanulmányaikat. A betanító kollegákkal jó volt az együttműködés, rendszeresek voltak a visszajelzések a gyerekekről. Rita néninek külön köszönet a sok-sok segítségért, odafigyelésért.
1 hónapja  •  közzétette: Vigassy-Bruckner Dóra  •   Bejegyzés szerkesztése
2016-17 tanév év végi beszámoló a testnevelés tantárgyból Szikszai Nikolett    6.A, 7.AD, 8.D Heti 4 testnevelés órájuk van, az egész osztály bontatlanul van jelen. Udvari, tornatermi, konditermi illetve judo teremben történő órával. Szeptemberben kezdtem el tanítani a nyolcadik D osztályt, a többieknél már az előző évben is én tanítottam. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futással, 60m futással, helyből távolugrással. Ezeket az eredményeket lejegyeztem és a tavaszi időszakban újramérem, a változásokhoz mérten fognom őket osztályozni. Mindemellett elkezdtem a futóiskolai gyakorlatokat tanítani, majd osztályozni, szép jegyek születtek. Októberben a kézilabdával folytattuk. Az alapmozgást, átadásokat, labdavezetéseket, általános, alapvető szabályokat tanultak. Novemberben kosárlabda következett, ahol szintén a szabályismeret, alapmozgás, átadások, célba és kosárba dobás, nagyobbaknál ziccer dobás jobbról -balról volt a tanagyag. Rengeteg ügyességfejlesztő feladatokat, játékokat végeztünk kosárlabdával, amiket nagyon élveztek. Decemberben kezdtem a torna előkészítését, erőállóképességi  tornatermi, judotermi órák voltak, a támasz és függőgyakorlatokon van a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték. A szünet előtti erőnléti felmérőkön is jól teljesítettek. Januárban kezdtük a talajtornát. A második félévben szekrényugrással folytattuk, a lányokkal gerendán is próbálkoztam az oktatással. Labdajáték a röplabda alapmozgás volt, majd labdarúgás alapjai, ügyességi feladatok elvégzése lábbal, focilabdával. A kinti órákon járás közben gimnasztika, iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülményeknek megfelelően. Játszani szeretnek, törekedek a csapatjátékok fontosságának hangsúlyozására, hogy segítsenek egymásnak, növeljem egymás iránti tiszteletüket és bizalmukat. Szívesen kidobóznak, kosaraznak, fociznak, fogóznak. Szerencsére felszerelésünk van minden típusú játékhoz, feladathoz. Az órákra kért felszerelésbe átöltöznek, szívesen vesznek részt. Minden hónapban órai munkájukat és konkrét feladatot osztályozok komplexen, amit gyakorolunk, kijavíthatnak később is. A jegyeket egyéni képességeikhez mért felkészülésük után kapják. A több időt, vagy segítséget igénylő tanulók minden nekik járó segítséget megkapnak. A jegyeik jók.   Az osztályok év végi átlaga:   6.a: 4, 78 7.ad : 4, 55 8.d: 4,45   Célom a kitartásuk, fegyelmük növelése, erőnlétük, állóképességük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése.     
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
  2016-17.  tanév év végi beszámoló osztályfőnöki munkáról, az 6.a osztályban Szikszai Nikolett   Angol kéttannyelvű osztály, nagyon intelligens, nagy érdeklődési körű gyerekekkel. Testnevelőként is tanítom őket, így heti 5- ször találkozok velük. Kevés, 16- fős osztálylétszámuknak köszönhetően, sokat tudok egyesével is foglalkozni velük. Különféle matematika, magyar és történelem versenyeken szerepeltek.  Az osztálynak kitűzött feladatokat mindig hamar megoldották, és nagyon örülök neki, hogy ennyire önállóak, kreatívak. Novemberben elmentünk egy napos paintball kirándulásra. Nagyon jól érezték magukat. Osztályfőnöki órákon közösségépítő, ismerkedős beszélgetéseket tartottunk, mivel van 1 diák, aki idén csatlakozott az osztályhoz. Ő, úgy látom, teljesen beilleszkedett a csapatba. A karácsonyi vásár munkáiban nagyon aktívan vettünk részt, saját sütésű, díszítésű mézeskaláccsal, süteményekkel járultak hozzá az osztálypénz gyarapításához, amiből finanszíroztuk a korcsolyázást is. Januárban ott is jártunk. Szintén hasonló kellemes órát töltöttünk együtt az osztálykarácsonyon is. Miután megajándékoztuk egymást, társasjátékoztunk, megettük az otthon készített sütiket és beszélgettük. A felvételit 4 fiú kivételével mindenki jól megírta, a négy fiú el sem ment.  Az osztályban 4-5 fő marad nagy valószínűséggel az iskolában és ők a c osztályhoz fognak majd kerülni. Áprilisban voltunk 3 napos győri osztálykiránduláson, sok kellemes, érdekes programon vettünk részt. Év végén egy búcsú bográcsozást szerveztünk, ami szintén nagyon jól sikerült.   Az év végi bizonyítványuk Tantárgyi bukás nem lett, de 5 kitűnő van köztük. A magatartás átlaga 4,61 és a szorgalom átlaga 4, 72 lett. Hiányzások száma: 803 óra, ebből mind igazolt.  
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
NapraforgóTagozat 2016/2017-es tanév év végi beszámoló   Pedagógiai folyamatok Programok, feladatok, célkitűzések :  Évek alatt kialakult hagyományok ápolása, szinesítése ( tökfaragás, adventi készülődés, Márton nap, tisztasági verseny lebonyolítása).. Programjaink között szerepelt, Gellért hegyi játszótér látogatása, Vadaspark állatsimogató, illetve adventi kirándulás a Vörösmarty térre. További céljaink között szerepel a napközi életének színesítése, különböző kézműves technikák bevezetése a tagozaton, (nemezelés, agyagozás stb.) kézműves szakemberek bevonásával. Állatasszisztált terápia bevezetése, szorosabb kapcsolat kialakítása az anyaiskolával, amelynek keretében elindítanánk a „Fogadj örökbe programot!”, ennek célja a szorosabb kapcsolatépítés, érzékenyítés, tolerancia, társadalmi integráció elősegítése. Lényege, hogy vállalkozó szellemű osztályok egy félévre örökbe fogadhatnák a tagozatot, együtt vennénk részt az adott osztály tanárával közösen megtervezett programokban ( közös sportesemények, kirándulás, vetélkedő vagy közös, játékos éneklés, körjátékok, esetleg kézműves foglalkozások) Távolabbi célunk továbbá, egy alapítvány létrehozása.  Bevezettük a tematikus heteket minden hónapra. Az adott témához kapcsolódóan színes programokat szerveztünk, a témák megjelentek a tananyagban is Témahetek:                                                             Február: Meseország téma: farsang, népszokások, hiedelmek, mesék Február 10-én a Néprajzi Múzeumba tettünk látogatást. Tárlatvezetéssel megtekintettük a farsangi kiállítást, és ezt követően a tanulók a múzeumban kézműves foglalkozáson vettek részt. Február 16-án tartottuk a tagozati farsangot. Délelőtt sütés, kézműveskedés, akadályverseny volt. Délután farsangi műsort adtak elő a tanulók, és jelmezfelvonuláson, tombolán vettek részt. Elégettük a Kiszebábot. Március: Érzékelés téma Ellátogattunk egy cukrászdába, és vetélkedőn vettek részt a tanulóink. Felső tagozat elment a Láthatatlan Kiállításra. Április Fák, madarak téma Kertészetbe látogattunk. Vetélkedőt szerveztünk. Május Állatok téma Kirándulás a Vadasparkba. Állatasszisztált terápián vettek részt a gyerekek, vetélkedő. Június Legó kiállításon voltunk, kisvasútaztunk, és a felsősök libegőztünk. Erzsébet Kilátóhoz kirándultunk.   A céljaink között szerepeltek: Az emberi kapcsolatok fejlesztése, tudatos, célirányos magatartásforma kialakítása, egymás tisztelete, elfogadása, tolerancia. Cselekvésorientált módszereken keresztül a tananyag, tudás elmélyítése több csatornán keresztül. A célkitűzéseink megvalósultak, a témahetek sikeresek voltak, jövőre is beépítjük a munkatervbe.   Személyiség- és közösségfejlesztés Tagozatunkra járó tanulók szüleivel személyes kapcsolatban állunk, félévente 3 szülői értekezletet tartottunk. A Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal egyik tanuló családi helyzete miatt szinte napi kapcsolatban állunk. Tagozati tanulóinknak az állam ingyenesen biztosítja a tankönyveket. Diákjaink közül hárman ingyenesen étkeznek, kilencen féláron. Tanulóink többsége Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolvánnyal rendelkezik, ami többféle kedvezményt biztosít a számukra. Szociális problémák, deviancia: Az alsó tagozaton a diákok diagnózisaiból adódó specifikus problémák nehezítették a közösségépítést, továbbá gondot jelentett az agresszió, a düh, impulzivitásgátlás hiánya, a társadalmi szokások be nem tartása. Kognitív viselkedésterápiás módszerek felhasználásával (jutalmazás, zsetonrendszer, Én-könyv stb)próbáltuk megoldani a problémákat. Felső tagozaton végzős diákjaink magatartása jelentette a legnagyobb kihívást. Viselkedésükre a kontrollálatlan dühkitörések voltak a jellemzőek, melyek gyakran agresszióba torkolltak, tárgyakra, és személyek ellen irányultak. Time out módszerrel, Szociális Történetekkel, az események újra dramatizálásával próbáltuk a helyzetet oldani. Kaptak egy bizalmi személyt, akihez a problémásviselkedés kezdetekor azonnal segítségért fordulhattak. A diákok többségének beszédstílusa sokszor alpári, nyomdafestéket nem tűrő, verbális agressziójuk célpontja gyakran nevelői, illetve a kisebb gyermekek  felé irányult. Ennek kezelésére dolgoztunk ki jutalmazási rendszert, de a probléma markánsan fennmaradt. A hatékony tanítás érdekében szeretnénk pszichológus állandó jelenlétét.   Eredmények Az év vége minimumkövetelményét minden tanuló sikeresen teljesítette. Kitűnő tanuló nem lett ebben a tanévben. Két végzős diákunk továbbtanulhat kilencedik évfolyamon. Egy tanulónk magántanuló, aki súlyos betegsége miatt évismétlő lett.     Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A gördülékeny és hatékony munka elérésének céljából havonta tartottunk értekezletet, ahol a következő hónap feladatait megbeszéltük, beosztottuk a munkafelelősöket, megbeszéltük az adódó problémákat. Ebben az évben nehézséget okozott a tantestület számára, hogy a tagozattal kapcsolatos változásokról az információkat gyakran nem megfelelő személyektől tudtuk meg, így gyakran elbizonytalanodtunk. Az intézmény külső kapcsolatai Családsegítővel folyamatos a kapcsolatunk. A Budaörsi Bleyer Jakab Általános Iskola SNI tagozatával felvettük a kapcsolatot, hospitáltunk az intézményükben, távolabbi célunk a szoros szakmai együttműködés, testvériskolai kapcsolat kialakítása.   A pedagógiai munka feltételei Tárgyi feltételek: Ebben az évben nehézséget okozott az informatikai oktatás sikeres megtartása, a gépek nem megfelelő állapota miatt (gyakran lefagytak, nagyon lassan lehetett csak dolgozni rajtuk). A tagozaton a  színvonalas és gördülékeny, oktatás érdekében a gyermekek által használt tankonyhát, illetve tankertet megfelelő képpen kell kialakítani, eszközökkel ellátni.   Osztályfőnökök: Napra 1. osztály: Kis Zsófia (gyógypedagógus)                               Napra 2. osztály: Szűcs Hajnalka (gyógypedagógus)                               Napra 3. osztály: Hajdu Eszter (gyógypedagógus) Napközivezető, testnevelő tanár: Giron Zsolt (tanár) Betanító tanárok: Bujtor Ildikó (konduktor, tanár)                                 Hülber Krisztina (gyógypedagógus, konduktor, tanító)                                 Katalin nővér                                Kelemen Szidónia (gyógypedagógus)                                Szántó Dóra (angol tanár) Asszisztenseink: Horváth Liza, Szekér Cecília Takarítónő: Király Kriszta   I. Statisztikai adatlap 2014/2015. évi beszámolóhoz Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat Középiskola Összesen Létszám 10 6   0 Mulasztott napok száma összesen 675 690   16   ebből igazolatlan 20 0   1365   1 főre eső igazolt 72,7 115   20   1 főre eső igazolatlan 2,2 0   187,7 Elégtelen osztályzatok összesen 0 0   2,2 ebből 1-3 tantárgy 0 0   0 évismétlők száma 1 0   0 Kitűnő tanulók 0 0   1 Magántanulók száma 1 0   0 Mulasztás miatt nem osztályozott 0 0   1 8. osztályosok száma 0 2   0 Ebből:   Gimnáziumba nyert felvételt 0 0   2 Szakközépiskolába nyert felvételt 0 0   0 Szakiskolába nyert felvételt 0 2   0 HÍD I-be nyert felvételt 0 0   2 HÍD II-be nyert felvételt 0 0   0 Nem tanul tovább 0 0   0
1 hónapja  •  közzétette: Hülber Krisztina  •   Bejegyzés szerkesztése
Beszámoló 2016/2017 tanév II. félév néptánc   A tanév második fele is hasonlóan zsúfolt volt, mint az első. Az év elején a művészeti munkaközösség programjain belül bemutatóórát tartottam az 1.b osztály közreműködésével az iskolavezetés és az érdeklődő kollégák számára. Az iskolai farsangon két rendezvényen is részt vettem. Az egyik a kézműves délután volt majd a teljes alsó tagozatos napközis osztályokkal táncházat tartottunk a tornateremben. Az iskolai és a tanórai programokon belül és gyakran a tanítási órákon kívül vagy azok rovására gőzerővel készültünk a március 15.-i rendezvényre. A negyedik évfolyam diákjai és az osztályfőnökök teljes erőbedobással készültek a bemutatóra. Külön kiemelném Bálint Andrea kolléganőt aki rendkívüli nyugalommal és magabiztossággal koordinálta a próbák menetét és gördülékenységét, így teljes figyelmemet a rendezésnek és a koreográfiák készítésének szentelhettem. A gyerekekkel és a kollégák legnagyobb részével való kitűnő együttműködésnek köszönhetően kiváló előadást állíthattunk „színpadra” ami nagy sikert aratott a városunk ünnepségén is! A szokások bemutatásával ebben az évben sem álltunk meg! Az 1.b osztály közben felkészült egy kevésbé ismert hagyomány bemutatásával a Gergely-járással. Ezt az iskolába hívogató szokást két nap alatt városunk minden óvodájában bemutattuk. A következő rendezvényünk a tavaszköszöntő villőzés és kiszebáb égetés volt. Ezt az üde tavaszi énekes népszokást a 3.b és a 3.d osztályok mutatták be az iskola udvarán, melyen részt vett a teljes alsó tagozat. (kivéve a 4.b) Az 1.b osztály nyílt napján a szülők tekinthettek be, egy táncóra szépségeibe. A tánc világnapján a városi majálison léptünk fel az Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti közösségi téren majd egy hónap múlva a Budakeszi Gyermeknapon ismételtünk. Természetesen a német táncokat tanuló osztályok sem maradtak ki a bemutatókból. A „trachttag”-on, azaz a nemzetiségi népviseletet népszerűsítő napon két általam tanított osztály a 3.d és a 2.d osztály is részt vett. A következő nagy rendezvényünk a művészeti gála volt, ahol minden b és c osztály táncprodukcióval lépett fel. A rengeteg próba és egy egész délelőtt tartó főpróba meghozta gyümölcsét. A közönség végre színpadon láthatta, mint fejlődik a gyermekek tánctudása évről évre. Természetesen megállás ezután sem lehetett hiszen közeledett a német nemzetiségi gála melyre 4 osztályt készítettem fel: 1.d, 2.d, 3.d, 5. d. Az év végéhez közeledve négy osztály tartott bemutatót a szülőknek melyekre koreográfiát készítettem. (1.d, 1. f, 1.b, 4.m). A ballagáson egy rendhagyó faladatot kaptam. Ady Endre, Üzenet egykori iskolámba című versét kellett elszavalnom. Rettenetesen izgultam de végül sikerrel vettem a megméretést. Tanévzáró ünnepségen az 1.f osztály énekes táncos koreográfiát mutatott be. Természetesen egyénileg is mint az iskola tánctanára, és táncművész, részt veszek az iskolai és városi rendezvényeken. Ilyenek pl.: bábjáték rendezvény, SzIA farsangi bál, Városi Farsang, Majális, Gyermeknap stb.   Ezúton köszönöm minden kollégámnak, hogy akár közvetve akár közvetlenül segítette a munkámat! Köszönöm az iskola vezetésnek is, hogy lehetőséget kaptam a fenti programok megvalósítására, és szabad kezet a munkafolyamatokban. A jövőben is szeretném folytatni a kevésbé ismert népszokások bemutatását, felelevenítését. Igyekszem az iskola falai közül kivinni a táncos rendezvényeinket, koreográfiákat, népszokásokat, és vagy önállóan vagy valamilyen városi rendezvény részeként megjeleníteni azokat. A zavartalanabb órák megtartása végett kérem, hogy a „többcélú” terem széthúzható barna függönyfalait cseréljék ki hangszigetelő fix válaszfalra. A teremben raktározott székek egy része rossz más része stócokban áll a válaszfüggöny mellet. Ezek előbbi része veszélyes utóbbiak alatt felhalmozódik a por és kosz. Kérem probléma megoldását! A délutáni órákon gyakran öltöznek a gyerekek a teremben, aminek az eredménye, otthagyott ruhák, sár, kosz, ételmaradékok stb. Javaslom, hogy a teremből válasszunk le egy kis teret, amit fiú, illetve lányöltözőnek lehet használni, hiszen hogy is várhatnám el főleg a nagyobb diákoktól, hogy átöltözzenek ha nincs ahol… Végül kérem, hogy a táncterembe lehetőség szerint telepítsünk egy fix hangrendszert. Így minden ott tanító kolléga hangtechnikai problémája megoldódna.   Készítette: Jánosi Attila, táncpedagógus, 2017 Napisten (június) havának 19. napján.
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló   2.e osztály- 18 fő Koleszár Zsófia- ofő Magyar Kinga- napközi   A tavalyi évhez képest bővült az osztályunk három új tanulóval, így 18-an lettünk. A következő évben egy kislány elmegy és kapunk helyette egy új tanulót, így 12 lány és 6 fiú lesz az osztályban. A zeneiskolában vagyunk továbbra is, ami abszolút megfelel az igényeinknek. A takarítás rendszeres és remekül össze tudunk dolgozni a kollégákkal. Az egyetlen negatívum a zeneiskolás tanárok és köztünk feszülő elő- elő kerülő konfliktus, hogy ki mért felelős. A zeneiskola udvara szépen kialakult, hála a segítőkész szülőknek. A gyerekek nagyon jó közösséget alkotnak itt, izoláltan ugyan, de ettől függetlenül szeretnek ide járni. A tantárgyakat év elejétől kezdve felosztottuk egymás között a napközis párommal, Magyar Kingával. Övé a magyar rész, enyém a reálrész és a készségtárgyak. Remekül működünk így együtt. Hasonló elképzeléseink és értékeink vannak, melyeket a gyerekeknek nyugodt környezetben megfelelően át tudunk adni. Mindketten voltunk az év folyamán több továbbképzésen is. Folyamatos fejlődést igénylünk mindketten, aminek igyekszünk eleget tenni. Az év végi felmérők jól sikerültek, a statisztikák alapján egy átlagos, jó képességű osztály, persze vannak tárgyanként kiemelkedő tehetségeink. Ezeket a gyerekeket igyekszünk versenyekre küldeni. Ebben a tanévben részt vettünk matek, német, olvasás versenyeken is.   Egyebek mellett megemlíteném, hogy itt lent a Zeneiskolában az IKT eszközök nagyon hiányosak. Mindenki a saját tulajdonát hurcolja minden nap be az iskolába. Nagyon szükségünk lenne egy rendes projektorra is, mert ennek a hiányát minden nap érezzük. A szülőkkel való kapcsolattartásunk rendszeres, illetve közös megegyezés alapján, ha valami adódik, a szülő vagy mi, felkeressük egymást. Közös gyereknapi programot szerveztünk május végén, ami kisebb nehézségekkel, de remekül sikerült, illetve a második évfolyamnak lett szervezve egy pályázat útján elnyert első világháborús projekt is.   A hit- és erkölcstanoktatás engem személyesebben is érint, mert magam is tartok erkölcstant. Volt olyan oktató, aki nem közölte velünk, hogy hogyan zárta a gyerekeket, így még nekünk kellett utánajárni és ez azért nem a mi feladatunk, remélem az oktatók jövőre megtalálnak minket időben, ezzel megkönnyítve Zsuzsi munkáját is, aki abszolút maximálisan terhelve van és nehéz neki még arra is figyelni, hogy ki mit adott le. A féléves munkatervben vállalt feladataimat elvégeztem, illetve voltunk egy XVIII. kerületi iskola látogatáson, mikulásnapi ünnepség céljából, ami remekül sikerült. Reméljük, hogy jövőre ők is el tudnak jönni hozzánk, ami kezdete lehet egy jövőbeni jó kapcsolatnak a két iskola között. Legalább is a cél ez. Számtalan színházi előadáson vettünk részt az osztállyal. Ennek oka, hogy ebben az évben a művészeti nevelést tűztem ki az osztályban elsődleges célként. Az osztályomba három hátrányos helyzetű tanuló is jár. Az osztályközösség igyekszik segíteni őket. Az egyikük egészségügyileg hónapok óta kifogásolható állapotban van, de a védőnővel igyekszünk ezt a helyzetet kezelni, megoldani. A másik tanulóval kapcsolatban szeretnénk, ha szeptembertől iskola pszichológushoz járna, ezt már a szülőknek is jeleztük. A diáknak szüksége lenne segítségre. Ezek mellett a lemaradó tanulókat heti egy órában két tárgyból is igyekszem felzárkóztatni, illetve korrepetálok még egy harmadikos kislányt is németből. Továbbra is tanulok az egri Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi mesterszakán és most fogok januárban államvizsgázni, ha minden sikerül. A félév során számtalan alkalommal ültem benn Magyar Kinga napközis párom óráján és a 33 éves tapasztalatának köszönhetően ittam a szavait. Nagyon szeretem tanítási stílusát és a gyerekekhez való rendkívül türelmes hozzáállását. Ezen kívül voltam órát látogatni, Illiszné Kauczky Krisztinél és Kissné Huber Évánál is. Mindkét helyen matekórát néztem meg. Nagyon tetszettek és jó kis ötleteket gyűjtöttem össze. Jövő évi terveim közé tartozik, hogy több kollégához is eljussak „tanulni”. Terveim a jövő évre nézve, a sportos, egészséges életmód elősegítése az osztályomban és programok szervezése e köré a témakör köré, illetve egy komolyabb szociális kapcsolati fejlesztési tréning, ami segít az osztályközösség komolyabb összekovácsolásában.  Budakeszi, 2017. június 20.                                                                                                                                                                                                      Koleszár Zsófia    
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
                                                      Év végi beszámoló A pedagógiai munka feltételei A második évet is a zeneiskolában töltöttük.                                                                                                Ennek számos előnyeit élvezhettük, mivel a gyerekek egy védett környezetben tanulhattak. Az iskola épülete két bejárattal rendelkezett, de szerencsére az egyiket bezárták, ahol az autók közlekedhettek, így a szülők sem hajthattak be az iskola területére. Sajnos a gimnázium ételszállítását még mindig a zeneiskola felől intézték, ezért napjában többször is áthajtott rajtunk keresztül egy furgon, ami úgy vélem balesetveszélyes. Az intézmény takarítása sem volt zökkenőmentes, mivel előfordult, hogy hetekig nem jött takarító, ezért nekünk kellett helyette rendet tenni. Később új alkalmazottat keresett a vezetőség, de vele is akadnak még konfliktusok. Az intézmény kialakítása a tanárok számára viszont egyáltalán nem ideális. A WC mellett egy szekrény tetején teázhattunk, kávézhattunk, a fiú WC-ben van a mosogató, ami szerintem cseppet sem higiénikus ráadásul a gyerekeket is akadályozta a kézmosásban.  A lyukasóránkat és egyben a korrepetálásokat is a WC melletti folyosón intézhettük, mivel nincsen külön tanári szoba kijelölve számunkra. A tanításhoz való eszközöket sem biztosította az iskola, mivel színes krétát is nekem kellett venni, illetve négy osztályra egyetlen projektor sem jutott. Úgy gondolom, hogy a digitális kompetencia fejlesztéséhez ez elengedhetetlen a mai világban, hogy majdnem minden terem rendelkezzen egy projektorral. Mivel jövőre harmadikosok leszünk, ennek megoldásában feltétlen segítséget kérek. A tanév során a következő rendezvényeken vettünk részt: Tatabányán bérletünk volt a Jászai Mari Színházban. Októberben az egyik szülő segítségével Kecskemétre látogattunk, ahol a repülőtéren körbevezettek bennünket. Novemberben az iskola lampionos felvonulásán vettünk részt. Decemberben egy szép karácsonyi műsorral örvendeztettük meg a szülőket.  Minden évszakban kirándulást szerveztünk a közeli erdőkben. Tanulmányi versenyeken is jól szerepeltünk. Tudásbajnokság matematika arany fokozat, LÜK bajnokság megyei 12. helyezés, Kenguru matekversenyen is jól szerepeltünk. Német nemzetiségi szavalóversenyen és a magyar szavalóversenyen is indultunk. Évfolyamszintű vetélkedőt szervezett Badalai Tünde, amit mi nyertünk meg. Tanulmányi kirándulásra Szentendrére mentünk a Skanzenbe, ahol a húsvéti hagyományokkal ismerkedtünk meg. A következő tanévben már hosszabb erdei táborozást szeretnék szervezni osztályomnak, melynek során természettudományos ismeretekkel kapcsolatos kiállításokra szeretném elvinni őket. Pontvelem programban több tanulóm is részt vett, így ismerkedtek meg a környezettudatos gondolkodással. Ezt a munkámat jövőre aktívabban szeretném végezni. Az intézmény alapdokumentumait a gyakornoki programmal bővítettük, ami számomra különösen fontos volt, mivel idén végeztem el a Műszaki Egyetem által indított szakvizsgával végződő mentorpedagógusi képzését. Ezzel a végzettségemmel szükség szerint mentorálhatok pedagógus jelölteket és gyakornokokat. Személyiség és közösségfejlesztés Két olyan tanuló van az osztályomban, akik hátrányos helyzetűnek számítanak. Az egyikkel szoros kapcsolatban van a helyi családgondozó szolgálat. Tanév végére a gyámügynél is bejelentés érkezett a gyerekek elhanyagolása miatt. A másik családnál az volt a problémám, hogy nem tartották velem a kapcsolatot. Szülőire, fogadóórára nem jártak, gyermeket több rendezvényre nem engedték el. Miután értesítettem őket arról, hogy a családsegítő felé lépéseket fogok tenni, már megkerestek és jobban figyeltek a kisfiúra, az iskolai programokra is elengedték. A gyerekek osztályba való beillesztése nagyon jól sikerült, mivel mindkettő igyekvő, kedves és barátságos. A többi szülő felajánlotta segítségét a két kisgyerek szüleinek. Évközben egy új kislány érkezett hozzánk, aki szintén hamar beilleszkedett, a német nyelvvel is könnyedén megismerkedett. Az osztályban egy SNI-s tanuló van, aki súlyosan beszédhibás. Ő háromszori fejlesztésben részesült. Három további papírosom van, akiknek tanulmányaiban plusz időt kell biztosítani. Fejlesztő foglalkozásokon ők is részt vesznek. Egy kislány papírjára várunk még. Az évet 19 fővel kezdtük meg, majd egy kislány érkezett, de közben egy másik hosszabb időre Floridába költözött. Így maradtunk 19-en. Ingyenes étkezésben a 16 napközisből 11-en részesülnek. Ingyenes tankönyvet mindenki kapott, de kísérletiből nem tanítottam. A következő tanévet sem erre építettem. A tanév során Mohai Zsuzsa halála nagy tragédiát okozott az osztályomban. Személyisége és szaktudása mindenki számára pótolhatatlan veszteséget jelentett. Szerencsére Ildikó személyében olyan némettanárt kaptak a gyerekek, aki segítette enyhíteni ezt a veszteséget. Minden bizonnyal a következő tanévet is vele folytatjuk és egy belépő új kolléganővel. A napközis kolléganőmmel szakmailag és emberileg is nagyon elégedett vagyok, mivel a kétéves tanulmányaim alatt mindig szívesen helyettesített, így nagy nyugalommal hagytam ott az osztályomat az egyetemi éveim és a vizsgáim alatt. Remélem jövőre is számíthatok az áldozatos munkájára. Tanulmányi eredményeink: 19 tanulóból: 4 kitűnő, három jeles tanuló., öt jó a többi közepes eredménnyel végzett. Egy tanuló kapott elégséges eredményt környezetismeret tantárgyból. A következő tanévben a gyerekek felzárkóztatásával és a tehetséggondozásval szeretnék többet foglalkozni.                                                                                                Illiszné Kauczky Kriszti 2.d                                                                                                        osztályfőnök június 20.              
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
Évvégi beszámoló 2.a 2016/2017   Pedagógiai munka értékelése, elemzése A tanulmányi munka változatosan, de eredményesen zajlott az év végéig. Az angolos kollégákkal, valamint az újonnan érkezett tanulókkal összecsiszolódtunk. A gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak a négy tanítóhoz. Szántó Dórival különösen jó volt az együttműködésünk. Az angolos kollégákkal való közös munka nagyon sok plusz időt, kommunikációt, koncentrált óratervezést (fele idő alatt kell begyakoroltatni a tanultakat) türelmet igényelt, de ebben nagyon eredményes volt. Az eredményességhez hozzájárult a szülők maximális támogatása is. Az osztályátlagunk 4.71 lett. Az osztály létszáma 21 fő. Ezen felül 1 fő külföldön tartózkodik. 21 gyerekből 11 gyerek lett kitűnő. Fejlesztő órát Kocsis Bálint kapott speciális tornából iskolánkban, további 3 tanuló(Asperger, Adhd) fejlesztéséről saját úton szülei gondoskodnak. Az osztály tanulói között képességben, szorgalomban, érettségben, és korban is nagy különbségek vannak. A második félévtől egy első osztályos tanuló rendszeresen a mi óráinkat is látogatta, májusban osztályozó vizsgát tett, és nálunk fejezte be az évet kitűnő eredménnyel. Szintén a második félévben érkezett egy kislány a SEK iskolából, valamint egy kisfiú az Áldás utcai Általános Iskolából. Első osztálytól kezdve differenciáltan tanítok, sokszor páros, és csoportos munkaformában. Ismereteim bővítése érdekében elvégeztem a kooperatív tanítási tréninget. Az iskolai feladatokon kívül sok szorgalmi munkát is végeznek tanulóim. Idén folytattuk a MoreTo Math Lego kísérleti programot 24 matematika óra keretében. Elvégeztem Polgár Judit Sakkpalota képzését, a gyerekekkel szintén kísérleti jelleggel hetente egy alkalommal testnevelés óra keretében sakkoztunk. 9 tanuló vett részt a Bendegúz versenyen, 6-6 indult a Kenguru valamint Zrínyi matek versenyen, 3 fő a NyelvÉszen. Bendegúz angol országos verseny IV. helyezett az osztályból lett. Zrínyi Matematikaversenyen megyei döntőt nyert tanítványom. Iskolai versenyeken első helyezést értek el vers és prózamondásból egyaránt. Tanórán kívüli program Az első félévben Digitális projektnapon vettünk részt. Ennek keretében indultunk a Nemzeti Köznevelési Portált népszerűsítő pályázaton, melyen első helyezést értünk el, jutalmunk egy Lego robot lett. Két alkalommal cirkuszban voltunk. Dima karácsionya, Lúdas Matyi. Indultunk a mosolygó fogacskák pályázaton, jutalmul 70 db készletet kaptunk, 40 db-ot eljuttattunk a Híd családsegítő szolgálatnak. Sulibank program keretében élményportálon gazdálkodtunk digitálisan valamint valóságban az Állatkertben. Erdei iskolában Komlóskán egy zempléni kis faluban voltunk. Tartottunk anyáknapi évzáró műsort, ahol a gyerekek magyar és angol színdarabot adtak elő. Nagyon jól sikerült, élvezetes volt a 2. osztályok közös projektnapja I. Világháborús témakörben, valamint az ugrálóváras-palacsintás Gyereknap, amit az utolsó tanítási héten tartottunk meg. Az utolsó napon osztályok közötti focibajnokságot rendeztünk. Tagjaink vannak az iskolában működő sportegyesületekben is. Évvégi beszámoló 2.a 2016/2017   Pedagógiai munka értékelése, elemzése A tanulmányi munka változatosan, de eredményesen zajlott az év végéig. Az angolos kollégákkal, valamint az újonnan érkezett tanulókkal összecsiszolódtunk. A gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak a négy tanítóhoz. Szántó Dórival különösen jó volt az együttműködésünk. Az angolos kollégákkal való közös munka nagyon sok plusz időt, kommunikációt, koncentrált óratervezést (fele idő alatt kell begyakoroltatni a tanultakat) türelmet igényelt, de ebben nagyon eredményes volt. Az eredményességhez hozzájárult a szülők maximális támogatása is. Az osztályátlagunk 4.71 lett. Az osztály létszáma 21 fő. Ezen felül 1 fő külföldön tartózkodik. 21 gyerekből 11 gyerek lett kitűnő. Fejlesztő órát Kocsis Bálint kapott speciális tornából iskolánkban, további 3 tanuló(Asperger, Adhd) fejlesztéséről saját úton szülei gondoskodnak. Az osztály tanulói között képességben, szorgalomban, érettségben, és korban is nagy különbségek vannak. A második félévtől egy első osztályos tanuló rendszeresen a mi óráinkat is látogatta, májusban osztályozó vizsgát tett, és nálunk fejezte be az évet kitűnő eredménnyel. Szintén a második félévben érkezett egy kislány a SEK iskolából, valamint egy kisfiú az Áldás utcai Általános Iskolából. Első osztálytól kezdve differenciáltan tanítok, sokszor páros, és csoportos munkaformában. Ismereteim bővítése érdekében elvégeztem a kooperatív tanítási tréninget. Az iskolai feladatokon kívül sok szorgalmi munkát is végeznek tanulóim. Idén folytattuk a MoreTo Math Lego kísérleti programot 24 matematika óra keretében. Elvégeztem Polgár Judit Sakkpalota képzését, a gyerekekkel szintén kísérleti jelleggel hetente egy alkalommal testnevelés óra keretében sakkoztunk. 9 tanuló vett részt a Bendegúz versenyen, 6-6 indult a Kenguru valamint Zrínyi matek versenyen, 3 fő a NyelvÉszen. Bendegúz angol országos verseny IV. helyezett az osztályból lett. Zrínyi Matematikaversenyen megyei döntőt nyert tanítványom. Iskolai versenyeken első helyezést értek el vers és prózamondásból egyaránt. Tanórán kívüli program Az első félévben Digitális projektnapon vettünk részt. Ennek keretében indultunk a Nemzeti Köznevelési Portált népszerűsítő pályázaton, melyen első helyezést értünk el, jutalmunk egy Lego robot lett. Két alkalommal cirkuszban voltunk. Dima karácsionya, Lúdas Matyi. Indultunk a mosolygó fogacskák pályázaton, jutalmul 70 db készletet kaptunk, 40 db-ot eljuttattunk a Híd családsegítő szolgálatnak. Sulibank program keretében élményportálon gazdálkodtunk digitálisan valamint valóságban az Állatkertben. Erdei iskolában Komlóskán egy zempléni kis faluban voltunk. Tartottunk anyáknapi évzáró műsort, ahol a gyerekek magyar és angol színdarabot adtak elő. Nagyon jól sikerült, élvezetes volt a 2. osztályok közös projektnapja I. Világháborús témakörben, valamint az ugrálóváras-palacsintás Gyereknap, amit az utolsó tanítási héten tartottunk meg. Az utolsó napon osztályok közötti focibajnokságot rendeztünk. Tagjaink vannak az iskolában működő sportegyesületekben is. Évvégi beszámoló 2.a 2016/2017   Pedagógiai munka értékelése, elemzése A tanulmányi munka változatosan, de eredményesen zajlott az év végéig. Az angolos kollégákkal, valamint az újonnan érkezett tanulókkal összecsiszolódtunk. A gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak a négy tanítóhoz. Szántó Dórival különösen jó volt az együttműködésünk. Az angolos kollégákkal való közös munka nagyon sok plusz időt, kommunikációt, koncentrált óratervezést (fele idő alatt kell begyakoroltatni a tanultakat) türelmet igényelt, de ebben nagyon eredményes volt. Az eredményességhez hozzájárult a szülők maximális támogatása is. Az osztályátlagunk 4.71 lett. Az osztály létszáma 21 fő. Ezen felül 1 fő külföldön tartózkodik. 21 gyerekből 11 gyerek lett kitűnő. Fejlesztő órát Kocsis Bálint kapott speciális tornából iskolánkban, további 3 tanuló(Asperger, Adhd) fejlesztéséről saját úton szülei gondoskodnak. Az osztály tanulói között képességben, szorgalomban, érettségben, és korban is nagy különbségek vannak. A második félévtől egy első osztályos tanuló rendszeresen a mi óráinkat is látogatta, májusban osztályozó vizsgát tett, és nálunk fejezte be az évet kitűnő eredménnyel. Szintén a második félévben érkezett egy kislány a SEK iskolából, valamint egy kisfiú az Áldás utcai Általános Iskolából. Első osztálytól kezdve differenciáltan tanítok, sokszor páros, és csoportos munkaformában. Ismereteim bővítése érdekében elvégeztem a kooperatív tanítási tréninget. Az iskolai feladatokon kívül sok szorgalmi munkát is végeznek tanulóim. Idén folytattuk a MoreTo Math Lego kísérleti programot 24 matematika óra keretében. Elvégeztem Polgár Judit Sakkpalota képzését, a gyerekekkel szintén kísérleti jelleggel hetente egy alkalommal testnevelés óra keretében sakkoztunk. 9 tanuló vett részt a Bendegúz versenyen, 6-6 indult a Kenguru valamint Zrínyi matek versenyen, 3 fő a NyelvÉszen. Bendegúz angol országos verseny IV. helyezett az osztályból lett. Zrínyi Matematikaversenyen megyei döntőt nyert tanítványom. Iskolai versenyeken első helyezést értek el vers és prózamondásból egyaránt. Tanórán kívüli program Az első félévben Digitális projektnapon vettünk részt. Ennek keretében indultunk a Nemzeti Köznevelési Portált népszerűsítő pályázaton, melyen első helyezést értünk el, jutalmunk egy Lego robot lett. Két alkalommal cirkuszban voltunk. Dima karácsionya, Lúdas Matyi. Indultunk a mosolygó fogacskák pályázaton, jutalmul 70 db készletet kaptunk, 40 db-ot eljuttattunk a Híd családsegítő szolgálatnak. Sulibank program keretében élményportálon gazdálkodtunk digitálisan valamint valóságban az Állatkertben. Erdei iskolában Komlóskán egy zempléni kis faluban voltunk. Tartottunk anyáknapi évzáró műsort, ahol a gyerekek magyar és angol színdarabot adtak elő. Nagyon jól sikerült, élvezetes volt a 2. osztályok közös projektnapja I. Világháborús témakörben, valamint az ugrálóváras-palacsintás Gyereknap, amit az utolsó tanítási héten tartottunk meg. Az utolsó napon osztályok közötti focibajnokságot rendeztünk. Tagjaink vannak az iskolában működő sportegyesületekben is. Évvégi beszámoló 2.a 2016/2017   Pedagógiai munka értékelése, elemzése A tanulmányi munka változatosan, de eredményesen zajlott az év végéig. Az angolos kollégákkal, valamint az újonnan érkezett tanulókkal összecsiszolódtunk. A gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak a négy tanítóhoz. Szántó Dórival különösen jó volt az együttműködésünk. Az angolos kollégákkal való közös munka nagyon sok plusz időt, kommunikációt, koncentrált óratervezést (fele idő alatt kell begyakoroltatni a tanultakat) türelmet igényelt, de ebben nagyon eredményes volt. Az eredményességhez hozzájárult a szülők maximális támogatása is. Az osztályátlagunk 4.71 lett. Az osztály létszáma 21 fő. Ezen felül 1 fő külföldön tartózkodik. 21 gyerekből 11 gyerek lett kitűnő. Fejlesztő órát Kocsis Bálint kapott speciális tornából iskolánkban, további 3 tanuló(Asperger, Adhd) fejlesztéséről saját úton szülei gondoskodnak. Az osztály tanulói között képességben, szorgalomban, érettségben, és korban is nagy különbségek vannak. A második félévtől egy első osztályos tanuló rendszeresen a mi óráinkat is látogatta, májusban osztályozó vizsgát tett, és nálunk fejezte be az évet kitűnő eredménnyel. Szintén a második félévben érkezett egy kislány a SEK iskolából, valamint egy kisfiú az Áldás utcai Általános Iskolából. Első osztálytól kezdve differenciáltan tanítok, sokszor páros, és csoportos munkaformában. Ismereteim bővítése érdekében elvégeztem a kooperatív tanítási tréninget. Az iskolai feladatokon kívül sok szorgalmi munkát is végeznek tanulóim. Idén folytattuk a MoreTo Math Lego kísérleti programot 24 matematika óra keretében. Elvégeztem Polgár Judit Sakkpalota képzését, a gyerekekkel szintén kísérleti jelleggel hetente egy alkalommal testnevelés óra keretében sakkoztunk. 9 tanuló vett részt a Bendegúz versenyen, 6-6 indult a Kenguru valamint Zrínyi matek versenyen, 3 fő a NyelvÉszen. Bendegúz angol országos verseny IV. helyezett az osztályból lett. Zrínyi Matematikaversenyen megyei döntőt nyert tanítványom. Iskolai versenyeken első helyezést értek el vers és prózamondásból egyaránt. Tanórán kívüli program Az első félévben Digitális projektnapon vettünk részt. Ennek keretében indultunk a Nemzeti Köznevelési Portált népszerűsítő pályázaton, melyen első helyezést értünk el, jutalmunk egy Lego robot lett. Két alkalommal cirkuszban voltunk. Dima karácsionya, Lúdas Matyi. Indultunk a mosolygó fogacskák pályázaton, jutalmul 70 db készletet kaptunk, 40 db-ot eljuttattunk a Híd családsegítő szolgálatnak. Sulibank program keretében élményportálon gazdálkodtunk digitálisan valamint valóságban az Állatkertben. Erdei iskolában Komlóskán egy zempléni kis faluban voltunk. Tartottunk anyáknapi évzáró műsort, ahol a gyerekek magyar és angol színdarabot adtak elő. Nagyon jól sikerült, élvezetes volt a 2. osztályok közös projektnapja I. Világháborús témakörben, valamint az ugrálóváras-palacsintás Gyereknap, amit az utolsó tanítási héten tartottunk meg. Az utolsó napon osztályok közötti focibajnokságot rendeztünk. Tagjaink vannak az iskolában működő sportegyesületekben is. Évvégi beszámoló 2.a 2016/2017   Pedagógiai munka értékelése, elemzése A tanulmányi munka változatosan, de eredményesen zajlott az év végéig. Az angolos kollégákkal, valamint az újonnan érkezett tanulókkal összecsiszolódtunk. A gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak a négy tanítóhoz. Szántó Dórival különösen jó volt az együttműködésünk. Az angolos kollégákkal való közös munka nagyon sok plusz időt, kommunikációt, koncentrált óratervezést (fele idő alatt kell begyakoroltatni a tanultakat) türelmet igényelt, de ebben nagyon eredményes volt. Az eredményességhez hozzájárult a szülők maximális támogatása is. Az osztályátlagunk 4.71 lett. Az osztály létszáma 21 fő. Ezen felül 1 fő külföldön tartózkodik. 21 gyerekből 11 gyerek lett kitűnő. Fejlesztő órát Kocsis Bálint kapott speciális tornából iskolánkban, további 3 tanuló(Asperger, Adhd) fejlesztéséről saját úton szülei gondoskodnak. Az osztály tanulói között képességben, szorgalomban, érettségben, és korban is nagy különbségek vannak. A második félévtől egy első osztályos tanuló rendszeresen a mi óráinkat is látogatta, májusban osztályozó vizsgát tett, és nálunk fejezte be az évet kitűnő eredménnyel. Szintén a második félévben érkezett egy kislány a SEK iskolából, valamint egy kisfiú az Áldás utcai Általános Iskolából. Első osztálytól kezdve differenciáltan tanítok, sokszor páros, és csoportos munkaformában. Ismereteim bővítése érdekében elvégeztem a kooperatív tanítási tréninget. Az iskolai feladatokon kívül sok szorgalmi munkát is végeznek tanulóim. Idén folytattuk a MoreTo Math Lego kísérleti programot 24 matematika óra keretében. Elvégeztem Polgár Judit Sakkpalota képzését, a gyerekekkel szintén kísérleti jelleggel hetente egy alkalommal testnevelés óra keretében sakkoztunk. 9 tanuló vett részt a Bendegúz versenyen, 6-6 indult a Kenguru valamint Zrínyi matek versenyen, 3 fő a NyelvÉszen. Bendegúz angol országos verseny IV. helyezett az osztályból lett. Zrínyi Matematikaversenyen megyei döntőt nyert tanítványom. Iskolai versenyeken első helyezést értek el vers és prózamondásból egyaránt. Tanórán kívüli program Az első félévben Digitális projektnapon vettünk részt. Ennek keretében indultunk a Nemzeti Köznevelési Portált népszerűsítő pályázaton, melyen első helyezést értünk el, jutalmunk egy Lego robot lett. Két alkalommal cirkuszban voltunk. Dima karácsionya, Lúdas Matyi. Indultunk a mosolygó fogacskák pályázaton, jutalmul 70 db készletet kaptunk, 40 db-ot eljuttattunk a Híd családsegítő szolgálatnak. Sulibank program keretében élményportálon gazdálkodtunk digitálisan valamint valóságban az Állatkertben. Erdei iskolában Komlóskán egy zempléni kis faluban voltunk. Tartottunk anyáknapi évzáró műsort, ahol a gyerekek magyar és angol színdarabot adtak elő. Nagyon jól sikerült, élvezetes volt a 2. osztályok közös projektnapja I. Világháborús témakörben, valamint az ugrálóváras-palacsintás Gyereknap, amit az utolsó tanítási héten tartottunk meg. Az utolsó napon osztályok közötti focibajnokságot rendeztünk. Tagjaink vannak az iskolában működő sportegyesületekben is. Évvégi beszámoló 2.a 2016/2017   Pedagógiai munka értékelése, elemzése A tanulmányi munka változatosan, de eredményesen zajlott az év végéig. Az angolos kollégákkal, valamint az újonnan érkezett tanulókkal összecsiszolódtunk. A gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak a négy tanítóhoz. Szántó Dórival különösen jó volt az együttműködésünk. Az angolos kollégákkal való közös munka nagyon sok plusz időt, kommunikációt, koncentrált óratervezést (fele idő alatt kell begyakoroltatni a tanultakat) türelmet igényelt, de ebben nagyon eredményes volt. Az eredményességhez hozzájárult a szülők maximális támogatása is. Az osztályátlagunk 4.71 lett. Az osztály létszáma 21 fő. Ezen felül 1 fő külföldön tartózkodik. 21 gyerekből 11 gyerek lett kitűnő. Fejlesztő órát Kocsis Bálint kapott speciális tornából iskolánkban, további 3 tanuló(Asperger, Adhd) fejlesztéséről saját úton szülei gondoskodnak. Az osztály tanulói között képességben, szorgalomban, érettségben, és korban is nagy különbségek vannak. A második félévtől egy első osztályos tanuló rendszeresen a mi óráinkat is látogatta, májusban osztályozó vizsgát tett, és nálunk fejezte be az évet kitűnő eredménnyel. Szintén a második félévben érkezett egy kislány a SEK iskolából, valamint egy kisfiú az Áldás utcai Általános Iskolából. Első osztálytól kezdve differenciáltan tanítok, sokszor páros, és csoportos munkaformában. Ismereteim bővítése érdekében elvégeztem a kooperatív tanítási tréninget. Az iskolai feladatokon kívül sok szorgalmi munkát is végeznek tanulóim. Idén folytattuk a MoreTo Math Lego kísérleti programot 24 matematika óra keretében. Elvégeztem Polgár Judit Sakkpalota képzését, a gyerekekkel szintén kísérleti jelleggel hetente egy alkalommal testnevelés óra keretében sakkoztunk. 9 tanuló vett részt a Bendegúz versenyen, 6-6 indult a Kenguru valamint Zrínyi matek versenyen, 3 fő a NyelvÉszen. Bendegúz angol országos verseny IV. helyezett az osztályból lett. Zrínyi Matematikaversenyen megyei döntőt nyert tanítványom. Iskolai versenyeken első helyezést értek el vers és prózamondásból egyaránt. Tanórán kívüli program Az első félévben Digitális projektnapon vettünk részt. Ennek keretében indultunk a Nemzeti Köznevelési Portált népszerűsítő pályázaton, melyen első helyezést értünk el, jutalmunk egy Lego robot lett. Két alkalommal cirkuszban voltunk. Dima karácsionya, Lúdas Matyi. Indultunk a mosolygó fogacskák pályázaton, jutalmul 70 db készletet kaptunk, 40 db-ot eljuttattunk a Híd családsegítő szolgálatnak. Sulibank program keretében élményportálon gazdálkodtunk digitálisan valamint valóságban az Állatkertben. Erdei iskolában Komlóskán egy zempléni kis faluban voltunk. Tartottunk anyáknapi évzáró műsort, ahol a gyerekek magyar és angol színdarabot adtak elő. Nagyon jól sikerült, élvezetes volt a 2. osztályok közös projektnapja I. Világháborús témakörben, valamint az ugrálóváras-palacsintás Gyereknap, amit az utolsó tanítási héten tartottunk meg. Az utolsó napon osztályok közötti focibajnokságot rendeztünk. Tagjaink vannak az iskolában működő sportegyesületekben is.                                                        Badalay Tünde osztálytanító
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 1.e Helyzetelemzés Osztályom 21 főből áll,11 fiú és 10 lány. Nagyon egészséges a közösségnek ez az arány. Az idén nem kellett költöznünk, maradtunk a negyedikesek után ugyanabban a teremben. Ez megkönnyítette a munkánkat év elején. Csak a dekorálásra kellett koncentrálni. No és az is nagyon kellemes, hogy mindenhez közel vagyunk/ ebédlő, tornaterem stb/. A terem nagysága is teljesen megfelelő az osztálylétszámnak. Ami nagy gondot jelent az a padok nem megfelelő minőségi állapota. Szedett-vetett, ócska állapotúak, a méretük sem megfelelő. Ez szerintem nagyon nagy probléma. Némelyik balesetveszélyes is a kiálló szögek miatt. A második évet nem tudjuk elkezdeni sem, ha nem kapunk új padokat, mert nagyot nőttek a gyerekek, s még nőnek is a nyár alatt. Az osztály irányultsága / bővített nyelvoktató/miatt sokan tanítunk itt. Azt tapasztaltuk ez nem okoz problémát a gyerekeknek. Jól tudtak alkalmazkodni ehhez a helyzethez. Mi pedagógusok is jól kezeljük a helyzetet. Mindent igyekszünk megbeszélni, s megközelítőleg egyformán kezelni. Ez talán nem is nehéz, hiszen a követelményekben, elvárásokban egyetértünk. A nevelő-oktató munkában elért eredmények Tantárgyi mérések eredményei azt mutatják, hogy az osztály kiegyenlítetten teljesít. Minden tantárgyból 80% fölött teljesítettek. Olvasásból egyetlen tanuló van, aki küzd még a néhány betű biztos felismerésével, szövegértése is ebből kifolyólag még bizonytalan a szövegek szintjén. Van az osztályban egy ikerpár, akik csak úgy tudnak dolgozni, ha folyton rájuk figyelek. Nekik állítólag túlhallásuk van. Azért kerültek egy osztályba, mert kaptak egy szerkezetet, ami kiszűri a felesleges zajokat. Így is volt, megkapták 2 hétre. A kollégákkal egyeztetve arra a következtetésre jutottunk, hogy nem javított annyit a teljesítményükön, amiért érdemes lenne ezt megvásárolniuk drága pénzért. Őket mindenképpen szeretném elküldeni nevelési tanácsadóba. A szülők bele is egyeztek. Az osztály jól motiválható, szeretnek tanulni, érdeklődőek. Az olvasást jól elsajátították, s nagyon jó ütemben olvasnak. Szeretik is a könyveket, év végén sokan ajánlottak is a többieknek olvasnivalót. A tanév során közösen ellátogattunk a könyvtárba is. Igen nagy élvezettel kölcsönöztek könyvet. Sajnos nehezen találtak rá időpontot, hogy visszavigyék a választott könyveket. Az írás területén is elégedett vagyok az osztállyal szépen és lendületesen írnak. A matematikai készségeik is jók, több tehetséges gyerek van. Egy miatt fel is kerestem a tehetségkoordinátort a nevelési tanácsadóban, Budaörsön. Jó ötleteket kaptam tőle. A szülőkkel való kapcsolat Már évkezdés előtt találkoztunk az első szülőin júniusban. Augusztusban családot is látogattam, a Vadasparkban egy közös ismerkedős délelőttünk is volt. Így már szinte ismerősök voltunk mire iskolába jöttünk. Azóta a szülőin, fogadóórán, karácsonyi műsoron, karácsonyi vásáron, közös színházlátogatás a családokkal/ A padlás/ szülők napján, nyílt órákon, közös kiránduláson, szombaton az Erzsébet kilátóhoz- tovább mélyült a kapcsolat. Az információkat az internet segítségével osztom meg a szülőkkel. Természetesen nem hagyom ki ebből a gyerekeket sem. Ők is viszik haza a híreket. Ezt is fontosnak tartom. 2. Az éves munkatervben vállalt feladatok teljesítése, értékelése (rendezvények, programok) A munkatervben vállalt feladatokat teljesítettük. Beszoktattuk a gyerekeket, elsajátíttattuk a szükséges ismereteket, kirándultunk a Jókai-kertbe, színházban voltunk 4 alkalommal, író-olvasó találkozót szerveztünk, az ünnepségekre kellően felkészítettük a gyerekeket, Márton-napi felvonuláson részt vettünk, karácsonyi műsort, meseórát rendeztünk, kirándultunk Martonvásárra, fogadtuk az ovisokat, ellátogattunk a könyvtárba. Mindegyik nagyon jól sikerült. Gyermekvédelmi munka áttekintése: Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) szerencsésen lebonyolódott. Minden rendben volt Szociális problémák egyelőre nem tapasztalhatók. Deviancia sem okoz óriási problémát, de van egy ikerpár, akikkel azért vannak nevelési gondok. Kezeljük, de nem tudjuk, mit hoz a jövő a terhelés növekedésével. A szülőkkel megvan a napi kapcsolat, igyekszenek is. Remélem elegendő lesz ez az intézkedés továbbiakban is. Az év során két szülő között alakult ki konfliktus, amit a kollégáimmal sikeresen leállítottunk. Remélem nem éled újra. Prevenciós munka Az egyik családban sajnos elindult egy csúnya válási procedúra. Már volt is egy közös megbeszélés az édesapa kezdeményezésére. Itt részt vett Bujtor Ildikó is, aki csaknem ugyanannyi óraszámban tanítja az osztályt, mint én. A munkába a HÍD családsegítő is bekapcsolódott, akik kértek pedagógiai véleményt is a gyerekről. Próbáljuk megelőzni nagyobb odafigyeléssel, hogy a gyerekben magatartási problémák alakuljanak ki. Ez a munka be is érett. A kollégáimmal minden apró kis történésnek jelentőséget tulajdonítunk, a gyerekekkel megbeszéljük, a következtetéseket levonjuk. Óralátogatások helye, száma Az osztályban Magyar Kinga/napközisünk/ látogatott órát 6-szor Bódi Zsuzsa 1-szer Egyéb észrevételek Jövőre szeretnék tisztelettel kérni a termembe normális padokat, mert a munkát nem tudjuk folytatni. Köszönöm előre is Köszönöm az osztályban tanítók munkáját, nagyon élvezem és értékelem a velük való munkát. Remélem ez a csapat jövőre is így marad. Ezt szeretném kérni. A munkaközösségünk jól dolgozik. Köszönöm a Terka munkáját, mellyel összetartja a csapatunkat. Budakeszi, 2017.06. 20. Fekete Jánosné osztályfőnök
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 4. d osztály (Kőrösi Annamária)   Több szempont szerintem az iskolavezetésnek szól, azokat kihagyom a beszámolómból. Pedagógiai folyamatok Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról (Itt kérem felsorolni a sikeres programokat, feladatokat, célkitűzéseket, amelyeket a jövőben is szeretnétek megvalósítani, ill. azokat az okokat, amelyek miatt egy-egy tervezett program vagy feladat, célkitűzés nem, vagy csak részben valósult meg. Az intézkedési tervek megvalósulásáról csak röviden, indoklással együtt. Terjedelem max. 1 oldal ) Az év elején megbeszélt feladatokból alig néhány maradt ki. Nem jártunk a szennyvíztisztító telepen, mivel annak megszervezését én vállaltam, de az egészségi állapotom miatt ez elmaradt (műtét), de számos egyéb programon részt vettünk évfolyamszinten. Az intézmény alapdokumentumainak ( PP, SZMSZ, házirend) módosításának okáról  szóló beszámoló (Itt kérem felsorolni, hogy mely elemekkel bővült ill. szűkült a dokumentum. Kérem a módosított dokumentumokat elektronikusan is szíveskedjetek megküldeni. Ha nem módosítottatok, akkor az érvényben lévőt.) A PP-t módosítottuk többek között a nemzetiségi néptánc értékelése miatt (mostantól jeggyel történik az értékelés).   Személyiség- és közösségfejlesztés Sikerült minden tanuló szociális helyzetéről információt szerezni (Az igen/nem mellett az információszerzés módja is érdekelne vagy az elmaradás oka.) Az osztályomba járó tanulók szociális helyzetével tisztában voltam/vagyok, folyamatos kapcsolatban álltam a HÍD Családsegítővel, de sajnos pozitív előrelépésről nem tudok beszámolni. Gyermekvédelmi munka áttekintése A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői (Szülők iskolázottsága, foglalkoztatása, életkörülményei, szokások: internet, könyvtár, bekapcsolódás az iskolai életbe, civil szervezetek, alapítványok munkájába, stb…., HH, HHH, veszélyeztetett, BTMN, SNI-csoportosítva……) 5 tanuló járt fejlesztésre BTM miatt. Az osztályba járó tanulók családi háttere igen színes, különböző. A többség rendszeresen figyelemmel kísérte gyermeke előmenetelét, de sajnos volt olyan is, aki alá sem írta a jegyeket, bejegyzéseket. Egy család kivételével (nekik állítólag nincs) e-mailen keresztül IS kommunikáltam a szülőkkel. Jó lett volna, ha a szülők is láthatták volna az elektronikus naplóba beírt jegyeket, haladási naplót. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása (Kedvezményben vagy ingyenességben részsülők száma, aránya, tankönyvellátásban kifejezetten érdekel a kísérleti tankönyvből tanítók véleménye.) A tankönyvet (a németkönyv és munkafüzet kivételével) minden tanuló ingyen kapta. Kedvezményes étkezésben 3 tanuló részesült (a többiek vagy lemondták az étkezést, vagy megszűnt a jogosultság).   Szociális problémák, deviancia (Itt kérem megemlíteni a legsúlyosabb fegyelmi problémákat is, azok okait és az elhárítása ellen tett intézkedéseket. Ahol van pszichológus, ott szakszerű kimutatást kérek.) Több családdal rendszeres kapcsolatban álltam a gyermek magatartása miatt. Agresszivitásról szerencsére nem kell beszámolnom, de lelki bántalmazásról, órai/szünetbeli problémákról bőven tudnék írni. Egy esetben leginkább az édesanyával volt (folyamatosan) probléma. Prevenciós munka (Mindegyik fórumot kérem felsorolni.) Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei családi nap, Márton – nap, SZIA – bál, karácsonyi műsor, Mikulás, karácsonyi vásár, farsang, márc. 15 – i műsor, erdei iskola, bográcsozás a szülőkkel, bemutató órák, színházlátogatások, múzeumlátogatás, kirándulás Ópusztaszerre, Bolyai csapatversenyek, versmondó verseny, Kazinczy Szépkiejtési Verseny, papírgyűjtés…stb. Települési rendezvények, programok látogatás a Tarkabarka/Kunterbunt Óvodába – táncfellépés, városi márc. 15 – i ünnepség A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei Közös karácsonyi ebéd, pszichológus előadásai év elején + SNI – s tanuló miatt   Eredmények Kompetenciamérések eredményei (intézkedési terv, számadatokat kérek összehasonlítva az előző évi és az országos adatokkal) Tanév végi eredmények Olvasás: 86,526 % Nyelvtan: 85,315 % Matematika: 71,05 %, 70,52 % Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint Továbbtanulási mutatók Az osztályból 9-en felvételiztek a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba, 7 főt felvettek, az elutasított két tanuló másik általános iskolában folytatja tanulmányait. Vizsgaeredmények Elismerések Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók) Egy tanuló bukott két tantárgyból (matematika, környezetismeret), ő pótvizsgázni fog nyár végén. Elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) Neveltségi mutatók A belépő gyermekek felkészültsége Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN…) 5 tanuló járt fejlesztésre, velük én is foglalkoztam korrepetáláson, de ide csatlakozhattak többen/mások is az osztályból. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége A középfokú iskoláktól 2016. október 31-ig a tanuló év végi tanulmányairól értesítést megkapta- e, mi a tapasztalat, hogyan használja fel a pedagógiai munka fejlesztésére? A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása   Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A szakmai közösségek tevékenysége Alsós pedagógusként két munkaközösségnek vagyok a tagja. Jó lenne, ha alsóban minden évfolyam ismét külön munkaközösségként működhetne. Jóval több az alsós tanuló, mégis 3 munkaközösséget alkothatunk a tízből. Nagyon fontos lenne a minőségi szakmai munka szempontjából az évfolyamonkénti tagolódás és elhelyezkedés. A belső tudásmegosztás formái Felmérőkkel, feladatlapokkal, ötletekkel segítjük egymás munkáját. Bárki fordult hozzám segítségért (Pl. e – portfólió miatt, szívesen segítettem már és segítek is. Aki jelentkezett jövőre minősítésre, szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel kapcsolatban.) Információátadás formái Személyesen, telefonon, e-mailen. Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a korrekt kommunikációra.   Az intézmény külső kapcsolatai (Itt részletesen kérem megemlíteni az önkormányzattal s a fenntartó tankerülettel lévő kapcsolatot is. Mi az, amit jónak, mi az rossznak, mi az, amit fejlesztendőnek tartotok.) A pedagógiai munka feltételei Tárgyi feltételek Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága Van fejleszteni való Célok és anyagi feltételek összhangja Pénz szinte semmire sincs. Az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések ? Az 1-2. évf. munkaközösségek összevonása emiatt történt, de szerintem nem érte el a kívánt hatást. Tárgyi felszereltség Elavult, leamortizálódott. Saját laptoppal dolgoztam egész évben, projektort nem mindig tudtam szerezni (néhány működik csak). Bódi Zsuzsának köszönöm a vetítővásznat!   Személyi feltételek A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Megfelelő diploma hiányában nem dolgozhatnánk, de bizonyos esetekre (SNI) nem vagyunk felkészülve, nincs meg a megfelelő végzettségünk. Néha figyelembe kellene venni az átlagos tanulót is, nem csak a valamilyen irányban kirívó magatartású, teljesítményű gyerekeket. Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? A kéttannyelvű oktatást azért változtattuk bővített nyelvoktatóra, mert nem volt elegendő szakos pedagógus. Szerintem most sincs teljes szakos lefedettség (több tantárgynál– informatika, fizika, nyelvek). Az új pedagógusok alkalmazásának módja Kitüntetett pedagógusok (név+kitüntetés neve)   Szervezeti feltételek A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek Az alkalmazotti közösség munkamegosztása Átgondolandó, aránytalan. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység Különböző házi versenyek, SZIA – bál, Márton – napi felvonulás, nemzetiségi délután, művészeti délután/gála, A pedagógusok által kezdeményezett innovációk A minőségi munkára való ösztönzés formái   A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés (Csak célirányosan maximum fél oldalban. Főként a javításra, közelítésre fókuszálva.)   SWOT analízis (Kérem, az igazgató készítse el, csak a saját iskolájára.) TERJEDELEM: MAX. 10 OLDAL – mellékletek nélkül   Egyebek: munkaközösségek átgondolása helyettesítés adminisztrálása + egyenlő arány megteremtése kommunikáció termek átgondolása időben (létszám, betanítás tekintetében) minősítettek ebben az évben KÖSZÖNÖM MINDEN BETANÍTÓ KOLLEGÁM (Futár Andrea, Scheili Gabi, Virgi, Cz. Zsuzsa) EGÉSZ ÉVES MUNKÁJÁT, és főleg BUJDOSÓ TÜNDE napközis páromnak, hogy 5 héten keresztül folyamatosan helyettesített és MINDENBEN SZÁMÍTHATTAM RÁ!!! Köszönöm Loór Zsuzsinak és Móninak is áldozatos munkájukat!   Napsütéses, vidám nyarat kívánok Mindenkinek!                                                                                               Kőrösi Annamária
1 hónapja  •  közzétette: Kőrösi Annamária  •   Bejegyzés szerkesztése
A testnevelés munkaközösség 2016- 2017 tanév év végi beszámolója     Munkaközösségünk tagjai: Baka Erzsébet , Kerecsényi Márta, Ganyecz Magdolna, Giron Zsolt, Szikszai Nikolett a felső tagozaton , Michl Dorottya tanított még testnevelést 1. 2. 4. osztályban is.  May Erika pedig gyógytestnevelés órát tartott  az alsó tagozatosoknak.   Pedagógiai folyamatok  Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról A szeptemberi munkatervben megfogalmazott feladatainkat teljesítettük: Egységes és rugalmas tanmenetkezeléssel, közös elvárás rendszerrel dolgoztunk az év folyamán. A reggeli Gerinctorna május végéig hallható volt, havonta változó feladatokkal.   Szeptemberben az év eleji felméréseket végeztünk el és megkezdtük az őszi atlétikai felkészítést. Szeptember 30-án  a Magyar Diáksport napja alkalmából megszerveztük és lebonyolítottuk a rendezvényt .  Teljesítettük a 120 perc sport és  2016 m  futás kihívását  a sportpályán.   Októberben háttérként segítettük az ünnepélyt kipakolás, bepakolás és a tornaterem átadásával. Tananyagként  gyerekek labdajátékra való felkészítése folyt.   Novemberben a kézi szeres erősítő órákon volt a hangsúly. A teremfoci labdarúgó Diákolimpiai bajnokságot Zsolt rendezte iskolánkban, illetve a továbbjutó  6. évfolyamos csapatot vitte a körzeti versenyre.   Decemberben az állóképesség fejlesztő, erősítő és tartásjavító feladatokon volt a hangsúly. A Dök Mikuláshoz Egész délutános sportváltót vezettünk. A tornatermet pedig a Karácsonyi Vásár és a műsorok számára pakoltuk és adtuk át.   Januárban erőnléti felméréseket végeztünk , majd megkezdtük a szertorna oktatását, az udvari órákon pedig egészségvédő és állóképesség fejlesztő órákat tartottunk.   Februárban a talajtorna mellett a labdajátékok kerültek előtérbe, illetve az iskolai  Farsangi bál  előkészületi munkákhoz pakoltunk és vettünk részt, valamit a DÖK Farsanghoz álltunk segítőkészen.   Márciusban az Iskolai ünnepélyhez segítettünk pakolni és adtuk át a tornatermet, valamint  az atlétikai és röplabda felkészítő munkákat kezdtük.   Áprilisban a Széchenyi Napra szerveztünk az egész iskolát érintő futó és váltófutó versenyt, illetve a felső tagozatnak Széchenyi életútjához köthető sport és elméleti akadálypályát, amihez az osztályfőnökök és kollégák segítségét megkaptuk. Ezt a programunkat könyveltük a „ Passzold tovább „ pályázaton is. Röplabda Diákolimpián voltak a 8 . évfolyamos lányok Michl Dorottya vezetésével.   Május elején az Atlétika Diákolimpiára vittünk hat (4-8. osztályosokat,) csapatot Budapestre, köszönjük a felkészítő tanítónők munkáját is. Az országos NETFIT mérésekkel és könyvelésekkel, valamint az egyéb év végi felmérésekkel telt a hónap.   Júniusban a Dök napba kapcsolódtunk be a tanár –diák röplabda meccs és a 8. évfolyam vidám sportváltója erejéig illetve a tornatermet biztosítottuk az év végi rendezvényekhez.   Személyiség- és közösségfejlesztés  Sikerült minden tanuló szociális helyzetéről információt szerezni? (Az igen/nem mellett az információszerzés módja is érdekelne vagy az elmaradás oka.) A tanulók szociális hátteréről az osztályfőnököknek vannak információik. Aktualitás során, a velük való konzultáció segítette a munkánkat. A sport közösségformáló ereje minden órán jelen volt! A versengések, labdajátékok a tananyagba beépítve segítette ezt a fejlesztési folyamatot. Az iskolai rendezvények pedig az iskola szintű közösség és összetartozás erejét növelte.   Eredmények  Kompetenciamérések eredményei  (intézkedési terv, számadatokat kérek összehasonlítva az előző évi és az országos adatokkal) Gerinctorna teszt: A felső tagozatot mértük és pár alsós osztály is csatlakozott. A mért tanulókról  % - os arányban tudok beszámolni. A gyerekek 30% hibátlan tartású, 30% kis hibával teljesítette a tesztet, teljesen hibás 4 %        Tanév végi  testnevelés osztályátlag eredmények 5.a 5.b 5.c   4.4 5.d  4.88 6.a 6.b  4.46 6.c   4.32 6.d   4.1 7.ad 7.b  4.82 8.b  4.72 8.c   4,56 8.d Kiemelkedő év végi felmérések eredményei:    2000m síkfutás:  Bocskai Bertalan 6 p 51 mp 8.17. Klimes Imre 8.d, 8. 25 Fodor Balázs 7.b   60m síkfutás: 7.8 Kovács Krisztián 7.b, 8.1 Klimes Erik 6.d, 8.2 Pap Márk 7.b Medicinlabda dobás:  13 m Gulyás Csaba 8.b  11.30  Klimes Erik, Panyik Zsombor 6.d   Labdapasszolás 30 mp: 41 db Klimes Erik, 36 db Bede Ádám 6.d35 db Fodor Balázs   Helyből távolugrás: 2.30 m  Klimes Imre, 2.20 m Szendeff Csenge, 2.25 m Benő Levente 8.d        Versenyeredmények:  Tankerületi szint: Atlétika 4.- 5. helyezések.  Foci: 6. évfolyam  1 és 3 helyezés  Kézilabda 3.  Röplabda 4. helyezés Továbbtanulási mutatók  Sport tagozatra jelentkezett: Bocskai Bertalan Honvéd Futball Akadémia    Lemorzsolódási mutatók:   Testnevelésből bukás nincs.    Neveltségi mutatók: Az öltözői rend, tisztaság megőrzés , a holmik tömeges elhagyása és a viselkedés sok feladatot adott az ügyeletes tanároknak és változással, fejlődéssel továbbra sem dicsekedhetünk. A gyerekek nem érnek rá rendet tenni, és itt eresztik ki a gőzt… Az otthoni neveltségi szint itt csúcsosodik ki.   Az órai munkájuk során fegyelmezettek, ha kell. Versenyeken sportszerűek a gyerekek, a játék során pedig együttműködőek, jó csapat szellemben teljesítenek.  Kirívó példák persze vannak.  A belépő gyermekek felkészültsége Az 5. évfolyam jól felkészülten kezdte a felső tagozatos testnevelés órákat. Az elmaradások csak egyéni fejlettségi és tudásszint miatt voltak.   Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN…)   A felzárkóztatás az folyamat volt, a differenciálás a tanórákban éves szinten minden osztályban folyt. A tehetség gondozást a sport egyesületek végzik.      Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége: A testnevelés tagozatos alsós osztályok egész évben példaértékű munkát folytattak, felszerelésben egységesen, munkamorálban testnevelés tagozatoshoz méltóan vettek részt az órákon.   Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  A szakmai közösségek tevékenysége: A munkaközösség egész évben együttműködően, egymást és az iskolai közösség egészét segítve dolgozott.  A belső tudásmegosztás formái: Megbeszélések, tanácsok, hospitálások formájában történt. Információátadás formái: Beszélgetés, bemutatások, írott dokumentumok átadása  során történt.   Az intézmény külső kapcsolatai (Itt részletesen kérem megemlíteni az önkormányzattal s a fenntartó tankerülettel lévő kapcsolatot is. Mi az, amit jónak, mi az rossznak, mi az, amit fejlesztendőnek tartotok.)   A környező iskolák testnevelőivel megbeszélés során, majd e-mail kapcsolatban  voltunk. Az Önkormányzat Sportkoncepciójának megbeszélésébe bekapcsolódtunk. A fenntartó tankerülettől tárgyi segítséget kaptunk a sportszerek átal. Buszt kaptunk az atlétika versenyhez.   A pedagógiai munka feltételei   Tárgyi feltételek Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága   A tornaterem műszaki és tisztaságának állapota, a nyílászárók rossz állapota, a szertári beázása, a folyamatos károk sok kívánni valót hagy maga után. A védőhálók szégyenteljesek.  A konditerem nagy ablakai, radiátorai szőnyege balesetveszélyesek, levegője elviselhetetlenül büdös. Az udvar poros, a futókör csak terepfutásra alkalmas, a sportpálya oszlopai, szegélyei veszélyesek, a védőhálók rongáltak, a rézsűk befejezetlenek. A futósáv időjárás függő, a távolugró gödör csak homokozásra alkalmas ( vagy arra sem ! ) Összességében sok a balesetveszélyes és egészségkárosító tényező.     Célok és anyagi feltételek összhangja: Céljainkat az anyagi feltétekhez igazítjuk.    Tárgyi felszereltség:   Sportszerünk sok van, labdák, ugrókötelek, karikák, medicinlabdák, súlyzók, zsámolyok, húzódzkodók, új mászókötelek. Sok anyagi segítséget kaptunk ehhez, amit nagyon köszönünk!  Folyamatosan elfogynak a gumilabdák, alig maradtak meg év végére, tűnt el kosárlabda, foci és röplabda is. Sok szerünk a pakolástól rongálódik, szakadnak a szőnyegek, törnek a padok és zsámolyok. Rengeteg régi tönkre ment holmit  kiraktunk a lomtalanításkor  , mert egészségtelenül dohosak, használhatatlanok  voltak. A zsámolyokat szekrényeket padokat folyamatosan javítani kell. Vandál rongálás történt a konditeremben és szomorúan értesültünk a helyi  újság képeiből, hogy mire használják a szereinket a rendezvényre kiadottak. Várt minket hétfőnként betört ablak, bordásfal mögé bedobott tornaszőnyeg, kihűtött tornaterem, és feltúrt szertár. Sok anyagi segítséget kaptunk csak ebben a tanévben is, de megvédeni sajnos nem tudjuk az értékeinket.   Személyi feltételek: A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Szakos kollégával jól ellátottak vagyunk, felkészültségünk megfelelő.   Szervezeti feltételek: A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk:   Ebben a tanévben Baka Erzsébet Pedagógus II minősítést kapott és 3x30 órás továbbképzésen vett részt. Szikszai Nikolett Pedagógus I. Minősítést kapott  Testnevelési Egyetem Mesterképzés I. év.  Michl Továbbképzés 30 óra szivacskézilabda és német felsőfokú nyelvvizsgát tett.   Az alkalmazotti közösség munkamegosztása: A tornaterem beosztása egyben munkamegosztást is jelent, hisz a lehetőségekhez mérten tudjuk a munkánkat végezni. Folyamatos alkalmazkodással tudtuk megoldani. A felszabaduló tornatermet átadtuk az onnan kiszorult osztályoknak.  Az iskolai rendezvényekhez leosztottuk a feladatokat és összefogással működőképessé tettük. A feladat minőségétől függött a vezető, szervező személye.   Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység: Diáksport napja, Diákolimpiai részvételek a gyerekek összetételétől függően, Széchenyi váltófutás és akadálypálya Diáksport a Dök munkájában, ezek a területek tartoztak a munkaközösséghez       A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés (Csak célirányosan maximum fél oldalban. Főként a javításra, közelítésre fókuszálva.)   Munkaközösségünk a lehetőségekhez képest teljesítette a pedagógiai  programban megfogalmazott elvárásokat. Jobb minőség a jobb körülményekben várható, zsúfoltság nélkül, átlátható felelősség vállalással.    
1 hónapja  •  közzétette: Baka Erzsébet  •   Bejegyzés szerkesztése
2016-2017. tanév végi  beszámoló a testnevelés tantárgyból oktatási nevelési eredmények    Baka Erzsébet 6.B. és D. osztályok Heti 3-4 testnevelés órájuk volt, az egész osztály bontatlanul volt jelen. Udvari,  tornatermi, konditermi illetve folyosón végzett órával. Második éve  tanítom az  osztályokat. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után  szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futás , 60m futás, helyből távolugrás és labdapasszolás falhoz időre és medicinlabda dobás. A kiemelkedő eredményeket osztályoztam, az év végén látszanak majd a javuló eredmények. Ősszel az atlétikai mozgásokat tanulták .A tornatermi órákon ősszel a röplabda alapmozgást ismételték át és alkalmazták a játék szituációban. Novemberben  kezdtük az erő állóképességi tornaszeres tornatermi órákat, a támasz és függőgyakorlatokon van a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték.  Decemberben kezdtem a torna előkészítését, egy összefüggő 48 ütemű gimnasztikasort kellett megtanulniuk és bemutatni és az erőnlétükről számot adni.                                                                                                       Januárban kezdtük a talajtornát, majd szekrényugrás következett. Labdajátékból kosárlabda, Az év végi felmérés eredményeik jók, javultak , fejlődtek.  A kinti órákon  járás közben gimnasztika, futóiskolai feladatok , iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés volt a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülmények között  egészségvédelmi okból. Atlétikából váltófutás, kislabda hajítás, távolugrás, magasugrás volt a tananyag. Játszani szeretnek. Ügyesen fociznak, kidobóztak, és zsinórlabdáztak. Az órákra többnyire átöltöztek, szívesen vettek részt.  A szervezési feladatokra már nem sok idő kellett, a fegyelmükkel kevesebb a  probléma  a játék közben kevesebbet veszekedtek egymással. A „ D” osztályban  sok  balesetveszélyes helyzetet teremtettek  a figyelmetlenség és a fegyelem hiánya miatt. A tananyaggal lassan tudtam haladni, mert rendszeresen meg kellett e miatt állítani őket és tudatosítani ezt.  Minden hónapban órai munkájukat és valami konkrét feladatot osztályoztam, amit gyakoroltunk, kijavíthatnak később is. A jegyeket egyéni képességeikhez mért felkészülésük után kapták. A több időt, vagy segítséget igénylő tanulók minden nekik járó segítséget megkapnak. A jegyeik jók.   Az osztályok tanév évi átlaga: 6.B 4,48    6.D 4,1 Célom a nagyobb munkafegyelem elérése,  erőnlétük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése volt. Mozogni szerettek és ez nem romlott, erősödtek, ügyesedtek ez a teljesítményeiken jól látszott.  Az éves tananyagot a lehetőségekhez és gyerekek fejlődéséhez képest tudtam megtanítani.   7.B. osztály Heti 4 testnevelés órájuk van, az egész osztály bontatlanul volt jelen. Udvari,   és tornatermi órák variációival. Szeptember óta tanítottam az osztályt. A kevés ismeretség ellenére első perctől jó viszony alakult ki köztünk. Az elvárásaimat megértették és szépen betartották. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után  szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futás , 60m futás, helyből távolugrás és labdapasszolás falhoz időre és medicinlabda dobás. A kiemelkedő eredményeket osztályoztam,és év végén mérem újra  fejlődésüket.     Ősszel az atlétikai mozgásokat tanulták a gyerekek A tornatermi órákon ősszel  röplabda alapmozgást, a középiskolai felvételi anyagot tanítottam könnyített formában és osztályoztam. A téli időszakban erő állóképességi tornaszeres tornatermi órák kezdődtek, a támasz és függőgyakorlatokon van a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték. Ezután a tornából egy összefüggő 48 ütemű gimnasztikasorral kezdtük és az erőnlétükről számot adni.    Talajtornát , a talajtorna elemeket tanultak, majd szekrényugrást.  Második félévben kosárlabda alapmozgást és játékot vettük. A farsangi táncra való felkészülésük több órát igénybe vett. A kinti órákon  járás közben gimnasztika, futóiskolai feladatok , iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülmények között  egészségvédelmi okból. Atlétikából váltófutás, kislabda hajítás, távolugrás, magasugrás volt a tananyag. Az atlétika versenyen szépen szerepeltek. Játszani szerettek. Nagyon ügyesen fociznak, kidobóznak,  és zsinórlabdáznak. A tantervi anyaggal jól haladtam velük. Az órákra átöltöztek, szívesen vettek részt. A szervezési feladatokra nagyon kevés idő kellett , a fegyelmükkel nem volt probléma.  Minden hónapban órai munkájukat és valami konkrét feladatot osztályoztam. A jegyeik nagyon jók.   Az osztály évvégi átlaga: 4, 8 Célom a munkafegyelem megtartása, erőnlétük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése. Nyolcadik év végére szeretném, ha mindenki elsajátítaná a középiskolai felvételi anyagot képességei szerint.     8.B osztály Heti 4 testnevelés órájuk volt, az egész osztály bontatlanul volt jelen. Két udvari, két tornatermi óra. Harmadik éve tanítom az osztályt. A tavaly elsajátított tananyagra maximálisan tudtam számítani. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után  szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futás , 60m futás, helyből távolugrás és labdapasszolás falhoz időre és medicinlabda dobás. A kiemelkedő eredményeket osztályoztam..  Ősszel az atlétikai mozgásokat tanulták a gyerekek .A tornatermi órákon első félévben röplabda alapmozgást, a középiskolai felvételi anyagot tanítottam és osztályoztam. Az erő állóképességi tornaszeres tornatermi órák  ősszel kezdődtek , a támasz és függőgyakorlatokon volt a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték. Utána  kezdtem a torna előkészítését, egy összefüggő 48 ütemű gimnasztikasort kellett megtanulniuk és bemutatni és az erőnlétükről számot adni.     Talajtornát , a talajtorna elemekből összefüggő gyakorlatot kértem számon február végén, utána szekrényugrás volt soron. Labdajátékból kosárlabda. A kinti órákon  járás közben gimnasztika, futóiskolai feladatok , iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülmények között  egészségvédelmi okból. Atlétikából váltófutás, kislabda hajítás, távolugrás, magasugrás és súlylökés volt a tananyag.  Atlétika versenyen szépen szerepeltek. Legjobban játszani szerettek. Nagyon ügyesen fociztak, kidobóztak, kosárlabdáztak és zsinórlabdáztak- röplabdáztak. A tananyagot a lehetőségekhez képest meg tudtam tanítani . Az órákra átöltöznek, szívesen vettek részt. A szervezési feladatokra nagyon kevés idő kellett, a fegyelmükkel sem volt probléma, de a játék közbeni esetenkénti trágár beszólások  fegyelmezést kívántak. A minősítési eljárásomon nagyon lelkiismeretesen kiálltak mellettem, szépen teljesítettek!  Minden hónapban órai munkájukat és valami konkrét feladatot osztályoztam A jegyeik nagyon jók.   Az osztály év végi átlaga: 4.72 Célom a munkafegyelem megtartása, erőnlétük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése volt, amit a tanév végéig sikerült elérnem velük. Sport tagozaton senki nem tanult tovább.       2016-2017.  tanév év végi   beszámoló az 5.c osztályban elért oktatási nevelési eredményekről     Baka Erzsébet   Az osztály 15 fővel zárta a tanévet, ebből 5 lány, 10 fiú.  BTN tanuló: 13,    SNI tanuló: 2 fő Az osztály  különleges bánásmódot igényelt és ezt egész évben meg is kapta. Szeptemberben kezdtem tanítani őket. Az ismerkedést a róluk megkapott alsós kollégák elmondásaiból és a pedagógiai szakvélemények elolvasásával kezdtem. A személyes ismerkedést az évnyitó után az osztályfőnöki órákon, majd a szakórákon folytattam. . Nehézségekkel túlterheltek, sok a lemaradás , a képességhiány, egyéb  egészségügyi és családi probléma.  Az év eleji bemenő képességi mérés-értékelési munkát a kollégáim által összeállított tesztekkel, IKT eszközökkel, matematikai, statisztikai eljárásokkal mértük. E szerint a felmérési  tesztjük  matematikából 17%, az általános képességek 42 % teljesítményt mutatott. Számolási, nyelvi- beszéd ,  írás-olvasási problémákkal küzdenek. Átlagos, vagy alacsonyabb IQ-val rendelkeznek. Az összefüggéseket nehezen látják át, memóriájuk gyenge. Teljesítményük hullámzó.  Az év végi mérés eredményt nem kaptam meg. Figyelmük rövid ideig tart, szétszórtak, fokozott türelmet és megértést igényelnek. Nem tudnak időre kipakolni, átöltözni, kevés számukra  a szünet átmenni egyik teremből a másikba, és a saját szükségleteiket kielégíteni. Mozgáskoordinációjuk szélsőségesen gyenge is lehet. Nehézséget okozott a felsőbe kerülve a sok tanár, az alkalmazkodás ennyi felé. Hamar elfáradnak, s akkor álmodozóvá, vagy  fegyelmezetlenné válnak. Tiszteletlen bekiabálások az órákon előfordulnak. Feszültségeikből pillanat alatt szóváltások, majd verekedések történhetnek. Félelmeik, agressziójuk a rajzaikon nyomon követhetők. Önbizalmuk csekély, szorongóak. Igénylik a fizikai kontaktust, simogatást, még az ölelést is érzelmeik szélsőségesek, érzékenyek. Többnyire segítőkészek , jó szándékúak, kedvesek, bíztatással motiválhatók. Részképességeik közt van kiemelkedő, pl rajz, vagy zenei. Hosszabb felkészülési időt, kevesebb feladatot, méltányos elbírálást igényelnek több tantárgyból. Van akik az értékelés alól is felmentettek.  Ezt a bizonyítványukban jeleztem. Könnyen befolyásolhatók, nagyon kell vigyázni, hogy mit hallanak, látnak, egymástól, a nagyobbaktól, vagy maguk körül. Igazságérzetük fejlett, érzékenyen reagálnak a vélt, vagy valós  méltánytalanságokra.  Könnyen megbetegszenek, sokat hiányoznak, átlag 58 órát a tanévben.Hiányzásaikat mind igazolták. Támogatásra, védelemre szorulnak. Pszichológus támogatást is kapnak. Az iskolavezetés, a kollégák és szülők együttműködésére szükség van az eredmény eléréséhez. Az órákon pedagógiai asszisztens segíti egyénileg a tanulókat, külön fejlesztő órákra járnak 2-3 fős csoportokban és kötelező korrepetálásuk van heti két órában. Ennyi segítséggel sikerülni kell a hátrányaikat behozni, felzárkózni. Ehhez persze a gyerekek akarata, hozzáállása és munkája is szükséges! Én heti 8 órában vagyok velük és a következő fejlesztési területeken tudok részt venni: Heti 3  TERMÉSZET ISMERET  órán a tananyagon keresztül: figyelem fejlesztés, koncentráció javítás, auditív memória, gyakori ismétlésekkel memória fejlesztés, szókincs bővítés, folyamatosan többcsatornás információ közvetítés, önellenőrzés, együttműködés. A tananyagban  minden lehetőséget erre használok. Élet az őszi kertben, Állatok a ház körül, Élőhelyünk a Föld, tájékozódás, Világegyetem, Felszín feletti és alatti vizek, majd Tavaszi kert  témákkal vettük végig. Ebből a tananyagból egy összefoglaló, gyakorló órát nyílt órakét a szülőknek és a vezetőségnek megmutattuk.Az ismeretanyag 60-70% -val dolgozunk, többet gyakorlunk és a témazárókat ehhez igazítom, én szerkesztem nekik. Így a jegyeik jók, az osztály átlaga: 4,19 Az órák előtti szünetben ha az időjárás engedi kiküldöm őket az udvarra levegőzni, mozogni, kiabálni, kötelező mosdóhasználat után ha szükségük van ételre-italra, akkor kapnak erre pár percet. Kipakolás, rendrakás után tanulást elősegítő légző gyakorlatokat, nyújtózkodásokat és célirányos keresztmozgásokat végeztetek velük. Az óra eleji ráhangolódás elvesz ugyan 5-8 percet, de utána értékesen telik 25 -30 perc. Ha szükségét látom, hamarabb megállunk és újra hangolom őket a maradék használható időre. Az óra végi összefoglalásra, rögzítésre, lezárásra, elpakolásra ismét több időt igényelnek az átlagnál. Gyakran beszéltetem őket, amit csak lehet hangosan mondatom kórusban, vagy párba állítva. Összekötjük mozdulatokkal a kifejezéseket, memória fogasokat alkotunk. Szeretik a csoportmunkákat, támaszkodnak egymásra. A versenyszituációkat is kedvelik, de ezzel óvatosan kell bánnom, mert a kudarcélményeket, legalább itt kerülnöm kell. A drámajáték eszköztára nagy segítség a tananyag feldolgozásban, szituációkban szívesen tanulnak, pl szakértők, tárgyak, állatok…   Heti 4  TESTNEVELÉS órájuk van velem, a tömegsport órát is szakos kolléga tartja az évfolyamnak. Ott elsősorban a játék, sportjátékok a cél. A testnevelés tanítást a testtudat , a tértudat , irányok rögzítésével kellett kezdenem. Az izmok feszítése- lazítása , a testtartás,a szakkifejezések, mind- mind feladat volt. A szervezési feladatok és általános átmozgató órák után  szeptember hónapban az év eleji felméréssel kezdtünk.   A gerincizom teszten kívül 2000m futás , 60m futás, helyből távolugrás és labdapasszolás falhoz időre és medicinlabda dobás. A kiemelkedő eredményeket osztályoztam. Ősszel az atlétikai mozgásokat tanulták a gyerekek A tornatermi órákon a röplabda alapmozgást és a hozzá kötődő zsinórlabda játékot, amit meglepő ügyességgel és összmunkával, sportszerűen játszottak a félévben. Novemberben  kezdtük az erő állóképességi tornaszeres tornatermi órákat, a támasz és függőgyakorlatokon van a hangsúly. A pados, bordásfalas, zsámolyos feladatokat is szívesen végezték.  Decemberben kezdtem a torna előkészítését, egy összefüggő 40 ütemű gimnasztikasort kellett megtanulniuk és bemutatni és az erőnlétükről számot adni.                                                                                                       Januárban kezdtük a talajtornát , a talajtorna elemeket az alapoktól kezdtem velük. Egyensúlyhelyzetek és koordinációs feladatok előtt vissza kellett enni a kisgyerek kori mozgásokhoz: kúszások, mászások, gurulások szintjére. Ezt egyrészt nagy örömmel végezték, másrészt fejlődtek általa és így kezd a mozgásuk összerendezettebb, precízebb lenni. Tornászcsapat azért nem lesz belőlük, bár a lányok közt van nagyon szépen mozgó kiemelkedő precízséggel végzett gyakorlat is. A kinti órákon  járás közben gimnasztika, futóiskolai feladatok , iramfutások, kitartó futások és lépcsős erősítés volt a fő feladat, az állóképességük fejlesztése a cél a különböző időjárási körülmények között  egészségvédelmi okból. A második félévben az atlétika órákon váltófutást, távolugrás, kislabda hajítást tanultak. Talajtorna után pedig szekrényugrást teljesítették sikeresen.  Labdajátékból a kosárlabda alapmozgást sajátították el. Az órákra többnyire átöltöztek, szívesen vettek részt.  A szervezési feladatokra nagyon sok idő kellett, a fegyelmükkel rengeteg a  probléma volt. Sok  balesetveszélyes helyzetet teremtettek  a figyelmetlenség és a fegyelem hiánya miatt. A tananyaggal lassan tudtam haladni, mert rendszeresen meg kellett e miatt állítani őket és tudatosítani ezt.  Minden hónapban órai munkájukat és valami konkrét feladatot osztályoztam, amit gyakoroltunk, kijavíthatnak később is. A jegyeket egyéni képességeikhez mért felkészülésük után kapták. A több időt, vagy segítséget igénylő tanulók minden nekik járó segítséget megkapnak. A jegyeik jók.   Az osztály év évi átlaga  4,36. Célom a nagyobb munkafegyelem elérése,  erőnlétük fejlesztése és a mozgás örömének megőrzése volt. Mozogni szerettek, erősödtek, ügyesedtek ez a teljesítményeiken jól látszott, de a fegyelmük nagyon keveset javult.  Az éves tananyagot a lehetőségekhez és gyerekek fejlődéséhez képest tudtam         megtanítani.   OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁN a tanulást segítő képességeket fejlesztettem. Érzékszervi fejlesztés: látást, hallást , tapintást segítő játékokkal, megfigyelési gyakorlatokat folyamatosan alkalmazva. A kézügyességüket, koncentrációjukat, kreativitásukat a kézműves foglalkozásokkal segítettem, ami sikerélmény is volt egyben. Nehezen viselik a gyors váltásokat, az időkorlátokat, ezért ha szükséges, órákat cserélek „ magammal „ és összevontan tartok testnevelést, természetismeret, vagy osztályfőnöki órákat. A dupla órák a kinti terepgyakorlatokra is alkalmasak. Nagy segítség az is, hogy a többi osztályhoz képest kevesebbet kell vándorolniuk, 11 órát a saját termünkben tudnak lenni. A gyerekek általános képességeinek fejlesztése tehát a cél a szakórákon is és osztályfőnökként is ezt a munkát kívánom támogatni. A hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének érdekében törekszem bevonni a családokat a nevelési helyzetek megoldásába, nélkülük nem tudunk előre haladni, erről szólnak kör e-mailek, rendkívüli szülői értekezletetek. A  szülőkkel- gyerekekkel közös programokat szervezünk rendszeresen születésnapok, kerti partik jól bevált lehetőségek erre. Nagy segítség, hogy ezt a szülők maguk kezdeményezték, s nagyrészt szervezik is. A kötetlen beszélgetések sok információt szolgáltatnak, s egymást segítve közösen tehetünk hatékonyan a gyerekek fejlesztéséért. A gyerekeknek leginkább odafigyelésre és szeretetre van szükségük. A teljes odaadásomat, lelkiismeret hozzáállásomat az első perctől megkapták, s minél több időt töltünk együtt, a munka a feladatok által napról napra érzem a kötődésüket és kiváltották belőlem is az örömet, hogy hozzájuk megyek tanítani. Szeretettel várnak és boldogan szaladnak oda hozzám, ami engem is szeretettel tölt el irántuk. Ezt nagy értéknek tekintem. Kiránduláson voltunk egy gyalogtúrán a közeli Budai hegyekben, ahol legjobban a Szépjuhászné kisvasúti játszótéren bújócska- fogójátékot szervezték és játszották nagy örömmel. A Csodák Palotájában kipróbálták a játékokat és meghallgatták az előadást. Ráckevére Sárkányhajózni mentünk, majd egy „ élő bio - kertet” tekintettek meg. A évvégi bizonyítványuk: az osztály tanulmányi átlaga:  4.0  , kitűnő nincs, de bukás sem lett. A magatartás átlag:  3,9        a  szorgalom átlag: 4.3 Szép bizonyítványa lett: Fligh Zsófinak és Gréff Bíborkának  4,5, A leg gyengébb tanulók Kósa Ákos  és Tóth Rafael.  Az ő magatartásuk az osztály munkáját folyamatosan zavarja, a fegyelmet bomlasztja, nagyon nehéz velük és az ő jelenlétükben tanítani.   Az iskolavezetéstől ebben a tanévben ennek az osztálynak a tanításához sok segítséget, támogatást kaptam, e nélkül sikertelenül zárult volna.        
1 hónapja  •  közzétette: Baka Erzsébet  •   Bejegyzés szerkesztése
                2016/17-es tanév végi beszámoló a csoport munkájáról és a könyvtári munkáról   Egy tanulóval lettünk többen a második félévben. A tanév egészét tekintve a tanulmányi munkánk területét érzem a legeredményesebbnek. Nagyon szépen kialakultak az életkoruknak megfelelő szintű ellenőrzési és önellenőrzési szokásaink. Ez nem csak a nagyobb önállóságot jelenti, hanem nekem is több időm maradt a gyengébb tanulókra. Ebben az évben sok idő, erő ment a szokásrendszer kialakítására, emiatt lényegesen kevesebb lehetőségünk maradt kézműveskedésre. A jövő tanévre ennek megvalósítása lesz az elsődleges célkitűzésem. Hiszem, hogy a közös játék még közelebb hozhat bennünket egymással. Az osztályfőnök, Bezeczky Erzsi részéről mindig együttműködést, támogatást éreztem. A klubnapközis foglalkozást Nagy Ritával vezettük. Mindketten úgy éreztük, hogy a gonddal megválogatott filmek, a megfelelő előkészítés és beszélgetések eredményeképpen is, szinte mindig szemmel láthatóan megragadták, meghatották a gyerekeket. A technikai feltétel azonban nagyon rossz volt. A jövő tanévben kérjük a vezetőséget, biztosítson nekünk alapvető feltételeket a minőségi filmnézéshez. Volt olyan eset, amikor majdnem teljesen meghiúsult az aznapi filmvetítés, mert nem volt hangja a filmnek, máskor a képből alig látszott valami, miközben a film látványa lett volna az elsődleges üzenet. Idén ketten vittük a könyvtár feladatait, gondjait Marosi Borival. Mivel mindketten napközis státuszban voltunk, a délutáni nyitva tartást sajnos nem tudtuk megoldani. Mióta a könyvtárban vagyok, ebben a tanévben éreztem először azt, hogy úgy tudtam együtt dolgozni egy kollégával, ahogy „az a nagy könyvben meg van írva” a könyvtári munka, főleg a feldolgozó munka szempontjából. Sehol, sem közkönyvtárakban, sem iskolai könyvtárakban nem végeznek egyedül elektronikus feldolgozó munkát, mert különben nagyon hosszadalmassá, lassúvá válik az egész folyamat. A könyvtár alakítására (akár tartalmi, akár fizikai szempontból) is nagyon pozitív hatással volt, hogy ketten adtuk egymásnak az ötleteket. Mivel érdeklődésünkre az új iskolavezetés a jövőben egy teljes állású könyvtárost szeretne a könyvtár élén látni, ezért kollégámmal megbeszélve, egyetértve a következő javaslatot szeretnénk tenni: véleményem szerint Bori sokkal nagyobb affinitással és menedzseri vénával (ami manapság elengedhetetlen kívánalom már a könyvtári munka területén is, ezt szakmai berkeken belül is kiemelik, elismerik) rendelkezik, mint én. Nagyon értékes, az iskolai munkát közvetlenül segítő továbbképzésekre jelentkezett, és ráadásul ő nagyon szívesen tartana iskolai könyvtári órákat is, rengeteg ötlete van. Én továbbra is néhány órában délelőttönként szívesen Bori keze alá dolgoznék, segíteném az órák előkészítését, a könyvtár rendben tartását.   2017.06.20.                        Kiss Anikó (napk. csop. vez. ; isk. könyvtáros)
1 hónapja  •  közzétette: Baloghné Kiss Anikó  •   Bejegyzés szerkesztése
Az év végi beszámoló szempontjai   (az Önértékelési kézikönyv: 4.3.3 Az intézmény önértékelése fejezete szerint) http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekeles_szerkesztoi_eloszo.pdf     Pedagógiai folyamatok Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról Az éves programtervben meghatározott programjainkat az angliai tanulmányút kivételével maradéktalanul teljesítettük. Német: November: Márton nap – a kedvezőtlen időjárás (hideg szél és eső) ellenére a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben megtartottuk a Márton napi felvonulást. Az óvodások mellett iskolánk két osztálya is táncbemutatót tartott. (4.e és 5.d osztályok) December Bécsi Karácsonyi vásár – Szülők és gyerekek összesen kb. 100 fő december elején külön busszal Bécsbe utazott a karácsonyi vásárra. Advent – November végét és decembert az adventi készülődés és a Mikulás várás jellemezte. Karácsony – az alsós osztályok és az 5.d osztály német nyelvű karácsonyi műsorral készült a szülőknek. Január A 6. és 8. évfolyamok német szóbeli vizsgái rendben lezajlottak. Az itt szerzett tapasztalataikat a nyolcadikosok a német szóbeli felvételi vizsgákon kamatoztathatták. Február Német versmondó verseny iskolai fordulója -  3 diák jutott tovább a Törökbálinton megrendezett körzeti fordulóra, ahol sikeresen képviselték iskolánkat. Országos német nyelvi verseny 5-6. évfolyamon először került megrendezésre. Tapasztalat: a teszt feladatai nem feleltek meg a modern kommunikatív nyelvoktatásnak. Az idei feladatsor alapján a következő évben megpróbálunk ezekre a feladattípusokra is jobban felkészülni. 7-8. évfolyam feladatai nem érkeztek meg időben, így idén nem tudtunk a versenyen részt venni. Április Húsvér – osztályokon belül a húsvéti népszokások felelevenítése, tojás festés és tojásfa készítése. Trachttag – Idén is részt vettünk két osztállyal képviselve iskolánkat az országos Trachttagon. Idén az erre a napra kiírt fotópályázaton is sikeresen szerepeltek iskolánk tanulói. (Az első három diákjaink nyerték.) Május Okév idegen nyelvi mérés  - rendben lezajlott Ausztria-Kufstein német tanulmányi kirándulás – iskolánkból 24 tanuló utazott május elején Ausztriába egy hétre, hogy nyelvi ismereteit bővítse. Délelőttönként összesen 15 nyelvórán vettek részt, délután pedig német vezetésű országismereti programokon vettek részt. A kirándulás jó hangulatban telt és nyelvi szempontból is nagyon eredményes volt. Június A 6. és 8. évfolyam év végi szóbeli vizsgája – A 6. évfolyam felkészültsége megfelelő volt, a 8. évfolyam azonban nem vette komolyan a vizsgát. Ennek tapasztalatai alapján a következő tanévben újragondoljuk a vizsga célját és formáját. Familypark- A korábbi évekhez hasonlóan idén is sikeres volt a kirándulás, kb. 50 szülő és diák részvételével. Német Nemzetiségi Nap – Tíz osztály és az óvodások fellépésével nagyszerű előadást tudtunk bemutatni a szülőknek és gyerekeknek. Külön öröm, hogy az idei évben a 8. és az 5. osztály is szerepet vállalt az eseményen. Szeretnénk, ha ez a folyamat nem állna meg és a felső évfolyamok is megmutatnák magukat ezen a napon. Problémát okoz a fellépő ruhák hiány, hiszen az iskolában mindössze egy osztálynyi népviseleti ruha van. Fontos feladat, hogy pályázati pénzből illetve egyéb forrásokból további ruhákat tudjunk vásárolni.   Angol: Október Halloween – Január A 6. és 8. osztályosok félévi szóbeli vizsgája. Február Angol országos nyelvi verseny Angol iskolai versmondó verseny Március Szent Patrick nap Május OKÉV idegen nyelvi mérés Június és 8. évfolyam év végi szóbeli vizsgája Az intézmény alapdokumentumainak ( PP, SZMSZ, házirend) módosításának okáról  szóló beszámoló A PP módosításra került. Oka: meghatároztuk a felső tagozatos angol és német vizsgák szintjeit. Német nyelvből a hetedik évfolyam végén a tanulók a Goethe Intézet Ifjúsági nyelvvizsgájának mintájára az A2 szint lezárásaként írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Angol nyelvből felmenő rendszerben a következő tanévtől angol tagozatos osztályt indítunk.   Személyiség- és közösségfejlesztés Sikerült minden tanuló szociális helyzetéről információt szerezni (Az igen/nem mellett az információszerzés módja is érdekelne vagy az elmaradás oka.) Gyermekvédelmi munka áttekintése A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői (Szülők iskolázottsága, foglalkoztatása, életkörülményei, szokások: internet, könyvtár, bekapcsolódás az iskolai életbe, civil szervezetek, alapítványok munkájába, stb…., HH, HHH, veszélyeztetett, BTMN, SNI-csoportosítva……) Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása (Kedvezményben vagy ingyenességben részsülők száma, aránya, tankönyvellátásban kifejezetten érdekel a kísérleti tankönyvből tanítók véleménye.)   Szociális problémák, deviancia (Itt kérem megemlíteni a legsúlyosabb fegyelmi problémákat is, azok okait és az elhárítása ellen tett intézkedéseket. Ahol van pszichológus, ott szakszerű kimutatást kérek.) Prevenciós munka (Mindegyik fórumot kérem felsorolni.) Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei Karácsony Idegen nyelvű versmondó verseny Német Nemzetiségi Nap Települési rendezvények, programok Márton napi felvonulás Városi Német Nemzetiségi Karácsony A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja Trachttag A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei                 Eredmények Kompetenciamérések eredményei Az idegen nyelvi mérések eredménye 2017. május évfolyam osztály nyelv fő eredméy 6. a célnyelvi angol 16 87% 6. b angol 20 60% 6. c angol 11 69% 6. d német 22 73% 8. b angol 19 74% 8. c angol 20 70% 8. d német 21 57%               Az idegen nyelvi mérések 2016. és 2017. évben. Angol idegen nyelvi mérés   Német idegen nyelvi mérés   2016 2017     2016 2017 6.évf. 69% 65%   6.évf. 80% 71% 8.b 34% 74%   8.évf 67% 57% 8.c 63% 70%         8. évf.   72%         Angol célnyelvi mérés         6.a 93% 87%         8.a 84% -             Tanév végi eredmények Tanulmányi átlagok német nyelvből: Tanulmányi átlagok angol nyelvből: 1.d 1.e 2.d      4.38                                                    4.b       4.73 2.e       4.31                                                    4.c       3.70 3.d      4.39                                                    4.f       4.64     3.e       4.27                                                    4.m      4.41 3.f.      4.75                                                    5.b       4.00 4.d      4.26                                                    5.c       2.81 4.e       4.63                                                    6.b       3.90 5.d      4.29                                                    6.c       4.16 6.c       4.66                                                    7.b       3.78 6.d      4.18                                                    8.b       3.95 7.ad     4.45                                                    8.c       3.94 8.d      4.09   Versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint Továbbtanulási mutatók Vizsgaeredmények Elismerések Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók) Elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) Neveltségi mutatók A belépő gyermekek felkészültsége Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN…) Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége A középfokú iskoláktól 2016. október 31-ig a tanuló év végi tanulmányairól értesítést megkapta- e, mi a tapasztalat, hogyan használja fel a pedagógiai munka fejlesztésére? A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása   Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A szakmai közösségek tevékenysége munkaközösségi megbeszélések óralátogatás, bemutató óra a nemzetiségi programokra az összehangolt közös felkészülés, lebonyolítás A belső tudásmegosztás formái emailen keresztül megbeszélésen egymás tájékoztatása bemutató óra Információátadás formái email munkaközösségi megbeszélés személyes kapcsolattartás   Az intézmény külső kapcsolatai Német Nemzetiségi Önkormányzat A két intézmény közötti  kapcsolat jónak mondható. Több nemzetiségi programot közösen szervezünk, a külföldi utazásnál anyagi támogatást kaptunk, a 8. osztályos tanulóink között évente két diák díjazásban részesülhet. Szeretnénk, ha ez az együttműködés tovább erősödne, a város egyéb nemzetiségi programjaira is kiterjedne. Az intézmények közötti információ áramláson még lehetne javítani.   A pedagógiai munka feltételei Tárgyi feltételek Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága A német tantermekben a padok és székek állapota nagyon rossz, némelyik olyannyira, hogy már veszélyes. Célok és anyagi feltételek összhangja A céljaink eléréséhez megfelelően felszerelt tantermekre lenne szükség: tágas tanterem, a foglalkoztatási formának könnyen megfelelő asztalok, alsóbb osztályokban szőnyeg Az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések Tárgyi felszereltség Jól felszerelt, tágas tanterem, a foglalkoztatási formának megfelelően könnyen alakítható asztalok, alsóbb osztályokban szőnyeg, megfelelő minőségű cd-lejátszó, telepített számítógép kivetítővel, megfelelő sötétítés a vetítéshez, szótárak a tantermekben. Szemléltető eszközök. Tanulóink nagyon sok nemzetiségi fellépésen vesznek részt, de a fellépő ruhák száma a résztvevőkhöz viszonyítva nagyon kevés, mérethiányos.     Személyi feltételek A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? Az új pedagógusok alkalmazásának módja Kitüntetett pedagógusok (név+kitüntetés neve)   Szervezeti feltételek A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk Tamáskáné Futár Andrea       Klett Kiadó – Digitális eszközök a nyelvórákon Österreichtag Kőrösi Virginia                      Varga Mária                           Klett Kiadó - Digitális eszközök a nyelvórákon Kerecsényi Márta                   Klett Kiadó - Digitális eszközök a nyelvórákon                                                Klett Kiadó - SNI és BTM-es tanulók integrálása a                                                németórákon                                                Österreichtag Léder Emese                          Österreichtag Fehér Anikó                           Kortárs Irodalom Nyilas Mihály                         Szivacskézilabda   Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek Az alkalmazotti közösség munkamegosztása Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység A pedagógusok által kezdeményezett innovációk A minőségi munkára való ösztönzés formái   A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés (Csak célirányosan maximum fél oldalban. Főként a javításra, közelítésre fókuszálva.)   SWOT analízis (Kérem, az igazgató készítse el, csak a saját iskolájára.) TERJEDELEM: MAX. 10 OLDAL – mellékletek nélkül
1 hónapja  •  közzétette: Gerelyné Kerecsényi Márta  •   Bejegyzés szerkesztése
Évvégi beszámoló Napközi 3. csoport A csoport létszáma az I. félévhez képest változott,  mert 2 tanuló távozott az iskolából, 1 magántanuló lett, 1 kiiratkozott. Így a tanév végére 13 fő maradt a napköziben, 6 lány és 7 fiú.  A tanév elején 3 magatartás problémás kisgyerek került a csoportba, akik viselkedésükkel nagyon zavarták a foglalkozásokat és társaik nyugalmát.  Az ő távozásukkal végül a problémák megoldódtak, a II. félévben sokkal nyugodtabban zajlottak a szabadidős tevékenységek, illetve a tanórai munka. A többség a tanulás során önállóan dolgozik. 4 tanuló továbbra is tanulási nehézségekkel küzd, ők rendszeres segítséget és fokozott figyelmet igényelnek. A második félév során elkezdtük az ügyesebb tanulók bevonását a gyengébbek segítésébe, néhányan ezt nagyon szívesen megteszik, ezt a következő tanévben lehet folytatni. A csoportban nagyon jól kialakultak az egymás közötti kapcsolatok, a gyerekek szívesen játszanak egymással. A gyermekek étkezési szokása még mindig némi kívánnivalót hagy maga után, sajnos 1-2 kivételt eltekintve keveset fogyasztanak el az ételekből. Az étkezési kultúra elsajátítása folyamatosan több-kevesebb sikerrel zajlik. Fejlődés mutatkozik abban, hogy az ebédlőt már gyorsabban érjük el, nem lassú a készülődés, és a Főépületből fegyelmezetten zajlik az átvonulás. Feladat lett volna a tanév során Tömegsport tartása is, ez nem valósult meg Tornatermi formában, hiszen sajnos a számunkra kijelölt terem használati idő egybe esett az ebédelés idejével. Ennek ellenére azért nem maradt el a mozgás, mert teremben végezhető mozgásos játékok illetve a friss levegőn való kiadós játszás kompenzálta ezt. Ilyen formán tanultunk néhány játékot, amit szívesen játszottak a gyerekek. Rengeteg időt fordítottam arra, hogy meséket olvassak fel, fejlesztendő a hallás utáni szövegértést.  A történeteket mindig megbeszéltük, rajzokat készíthettek róla. A tanév során néhány órában feladatot vállaltam az iskolai könyvtárban, Kiss Anikónak igyekeztem segíteni a könyvtári leltározásban illetve a kölcsönzések lebonyolításában. Megnehezítette a leltározásban az előrehaladást az, hogy Szirén Integrált Könyvtári Rendszerhez csak akkor tudtam hozzáférni, amikor Anikó is jelen volt. Ezeket a feladatokat csak délelőtt tudtuk ellátni. Hatékonyabban működhetne a Könyvtár, ha délután is nyitva lenne a napközis csoportok, tanulószobások, tanulók, kollégák számára. Megkönnyítenénk ezzel a felkészülést Mindenki számára illetve tartalmas szabadidős foglalkozásokkal színesíthetnénk a napközis csoportok életét. Szeretném a következő tanévben is folytatni a könyvtári munkát, kiszélesíteni a kínálatot Mindenki számára. Marosi Borbála
1 hónapja  •  közzétette: Marosi Borbála  •   Bejegyzés szerkesztése
MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ MAGYAR - TÖRTÉNELEM 2016-2017 A munkaközösség tagjai: Béres Katalin 1.a Bódi Zsuzsa Bujdosó Tünde napközi? Fehér Anikó 3.e          Fekete Jánosné 1. Huber Éva 2.c Illiszné Kauczky Krisztina 2.d Dr. Kosztákné Tamás Éva fejlesztő, logopédia Kotmayer Anna 1. Kőrösi Annamária 4.d Merkl Ilona fejlesztő Papp Ildikó 8.c Simon Katalin 3.a Somogyi Éva 4.c Szilágyi Péter   1.Pedagógiai folyamatok: Sikeres programok: Elmaradt: Új IDŐPONT ESEMÉNY TANULÓK TANÁROK szept.1. hete Felvételi előkészítő 8. évfolyam tanulói 7. évfolyam Joóné Szász Mária Papp Ildikó szept. (1-2. hete) Százhalombatta, Régészeti park 5. évf Szilágyi Péter, Bódi Zsuzsa   szept. 1 hete Ki a legjobb történÉSZ? meghirdetése -àPPT-verseny 5-8.évfolyamà 7. Szenthe Zsuzsanna Szilágyi Péter   szept.1-2.hete Klasszikusok és kortársak:„Iskolaregények” rendhagyó irodalomórák a Betűtésztában; „Döntések és választások”  8. évfolyam Szilágyi Péter szept. Író-olvasótalálkozó: Móricz Zsigmond és Prügy 8. évf. Szilágyi Péter szept.21. A magyar dráma napja 8. c Papp Ildikó szept. „A kulisszák mögött” Színházlátogatás a budaörsi Latinovits Színházzal 7-8.évf. Papp Ildikó szept.21. (10:00) Megemlékezés Széchenyi István születéséről (Széchenyi-szobor) 6. a 6. b 6. c 6.d   Szikszai Nikolett            Nyilas Mihály                                                                                                      Németh Katalin                                Futár Andrea   szept.21. Megemlékezés Széchenyi István születéséről (MTA) 8.évfolyam       Szilágyi Péter szept. 30. A magyar népmese napja alsó1-2. évf. osztályfőnökök szept. szept. Kirándulás: Pákozd, Ópusztaszer 3. évf.                    4.évf.   osztályfőnökök okt. Ady Emlékszoba és Múzeum 8.évf. Papp Ildikó Szilágyi Péter okt.1. Nevezési határidő Bolyai Anyanyelvi csapatverseny alsó felső Kőrösi Annamária Papp Ildikó okt. 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról Koszorúzás Nagy Sándor József emléktáblájánál   osztálykeret     4.évfolyam 4.-es osztályfőnökök okt. Látogatás az Országos Széchényi Könyvtárban 6-7.évfolyam Fehér Anikó Papp Ildikó   Beszámoló: Doberdó-Isonzó -à Döntéshozók I.Vh-s vetélkedő 7-8. évf. Battáné Balogh Ildikó Papp Ildikó Szenthe Zsuzsanna Szilágyi Péter okt.21. 56-ra emlékezünk Műsor 8. évfolyam   Lendvayné Hromoda Ildikó (8.b)                Papp Ildikó (8.c)       Mohai Zsuzsa (8.d) Szilágyi Péter   okt.23. 56-ra emlékezünk Koszorúzás 7. évfolyam (5-5 fő) 7.-es osztályfőnökök nov. Író-olvasó találkozó 1.évf. Fekete Jánosné Kotmayer Anna nov.11. (14:30) Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti forduló   Papp Ildikó                        Körösi Annamária   nov.14-16.   Nyílt nap Nyílt órák       Papp Ildikó Szenthe Zsuzsanna Szilágyi Péter     nov.14.  Megemlékezés (vetélkedők) a  Magyar nyelv napja alkalmából 1-8.évfolyam Kotmayer Anna 1.évf.                   Illiszné Kauczky Krisztina 2.évf.         Fehér Anikó 3.évf. Kőrösi Annamária 4.évf Szilágyi Péter 5-8.évf.   nov.(időjárás !!) Látogatás nagyjaink nyomában a Fiume úti Nemzeti Sírkertben   Fehér Anikó                Fekete Éva   dec.10. (10:30) Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (országos forduló)     dec. à okt.15. Könyvbörze   Horváth Henriett Szenthe Zsuzsanna jan. 20. AZ 1. félév vége     jan.21.(10:00) Központi írásbeli felvételi vizsgák 8.évf.   jan.23. „ Hozz rá víg esztendőt…” A Himnusz képekben ( Kántor István filmrendező filmjének megtekintése) 7.évfolyam 3-4. évf. Szilágyi Péter   Papp Ildikó   jan.23. (?) Központilag nem volt „Együtt szaval a nemzet” 7.évf                                    Joóné Szász Mária       jan.23. Himnusz szavalás a Himnusz-szobornál 7.évfolyam     Horváth Henriett                   Papp Ildikó                 Szilágyi Péter                          jan.27. Félévi bizonyítványok kiosztása 1-8. osztályfőnökök jan.                Nyelvész (iskolai forduló)     Fekete Jánosné jan. Sziklakórház 7.ad Szenthe Zsuzsanna    Paur Eleonóra febr.1. Kazinczy Szépkiejtési Verseny ( A Magyar Kultúra Napja 2-8. évfolyam (osztályonként 3-3 fő) Ünnepélyes megnyitó Szilágyi Péter 5-8.évf. Horváth Henriett Papp Ildikó Illiszné Kauczky Krisztina 2.évf.         Fehér Anikó 3.évf. Kőrösi Annamária 4.évf febr.14. Színházlátogatás:Liliomfi 8.évf Papp Ildikó Lendvay Ildikó febr.15. Színházlátogatás: János vitéz 5.évf. Papp Ildikó febr.24.   febr.13. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja GULAG kiállítás 7-8. évfolyam osztálykeretben Szilágyi Péter Papp Ildikó Szenthe Zsuzsanna márc.14. Műsor márc.15.-e alkalmából 4.évf. osztályfőnökök ápr.5-7. TestvériskolaàPannonhalma 5-7. Bódi Zsuzsanna                 Papp Ildikó ápr.7 Koszorúzás Széchenyi halálának 156. évfordulója alkalmából 6. évf 6. évf. osztályfőnökei ápr. 11. -àápr.25. Vers-és prózamondó verseny 1-8.évf. Papp Ildikó ? Nyelvész (megyei forduló)   Fekete Jánosné         ápr.28. Tavaszi könyvbörze 1-8.évf. Magyar mk. ápr.28. Olvasás délutánja Olvasás estéje Valamennyi évfolyam legjobb  3 olvasója /osztály személyes meghívás alapján IIIiszné Kauczky Kriszta Kotmayer Anna Fehér Anikó   Szilágyi Péter   máj.. Nyelvész (országos)     máj.-jún. (2alkalom) Látogatás a Terror Háza Múzeumban---à Hadtörténeti Múzeum 8.évf. Bódi Zsuzsa   à    Szilágyi Péter         Nádor Tímea   Látogatás a zsidó negyedben 8.évf. Bódi Zsuzsa jún.2. (p) Nemzeti Összetartozás Napja   Művészeti mk. Szilágyi Péter jún. Ballagás 7.évf. 7.-es osztályfőnökök   A programok elmaradásának oka az időközben megjelenő új programok prioritása. Rendszeres színházlátogatásaink Joó Marikának köszönhetően tanulóinknak:  Óz, a csodák csodája, A Pál utcai fiúk, Szent Péter esernyője, Túl a Maszat-hegyen, Billy Elliot,  és kollegáinknak: Nyitott ablak, Sógornők, A képzelt beteg, Olympia, A Monarchia bálja                                                                  Az osztályfőnökökkel való konzultáció során informálódtunk a gyermekek szociális helyzetéről. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a problémás osztályok szüleivel, a fejlesztő pedagógusokkal, a szakszolgálattal, a HÍD-dal. A tanév során  2 új tanuló képességvizsgálata történt  7.évfolyamon.   Eredmények: VERS – ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY Arany János születésének 200. évfordulójának jegyében került megrendezésre a SZIÁ-ban az idei vers-és prózamondó verseny.  A megnyitó keretében a 7. a osztály tanulói angol nyelven tolmácsolták Arany János A walesi bárdok c. művét. A kedvcsináló után a kis „bárdok”, az igen nagy számban szavalni vágyó diákok, évfolyamonként mutatták meg a zsűrinek, egymásnak, önmaguknak, mit is jelent számukra a versek, mesék, a nagyok számára Arany János költői világa. Gratulálunk a helyezetteknek! íme az eredmények:    kategória helyezés név osztály Vers 1. évfolyam I. Kondorosy Mátka 1.c II. Bátfai Lilla 1.d Menyhei Zsófia 1.d III. Borbás Boldizsár 1.t Navracsics Dóra 1.d Próza 1. évfolyam I. Pomozi Máté 1.a II. Bieber Maja 1.d Vers 2. évfolyam I. Kassai Benedek 2.a II. Molnár Beáta 2.d III. Mándoky  Motun 2.a Gedeon Sebestyén 2.a Próza 2. évfolyam I. Svender András 2.a II. Szalay Zsombor 2.a Vers 3. évfolyam I. Schenk Attila 3.e II. Király Zsuzsanna 3.e III. Sulykos Adél 3.e Különdíj Szalay Zorka 3.a Próza 3. évfolyam I. Tatár Borbála 3.e II. Széles Eszter 3.e III.  Mészáros Zsófia 3.e Különdíj Szepesi Nóra 3.d Vers 4. évfolyam I. Mózes Márk 4.d II. Sigmond Kinga 4.d II. Jánosi-Fehér Panna 4.b III. Kalmár Dávid 4.f Próza 4. évfolyam I. Dankó Hanna Luca 4.d   I. Kondorosy Csilla 4.f Vers 5. évfolyam I. Gréff Bíborka 5.c          6. évfolyam I. Dékány István 6.d          8. évfolyam I. Kerekes Mihály 8.c        PPT-TÖRTÉNELEMVERSENY eredményei: Nusser Csanád – Dénes Márton (7.a) Horváth Bence – Paragi Sebő – Tavaszi Kornél ( 7.a) Szabó Zsolt – Tóth Barnabás (7.d) DÖNTÉSEK ÉS DÖNTÉSHOZÓK I.VH-s történelemverseny: b   BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY: A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen is több éve indulunk. Az idén a legjobb eredménnyel! Verseny Forduló Helyezés Évfolyam Tanuló Tanár Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny   Területi 3. 6.a Darida Dorka Eszes Panka Francois Lilien Gyuricza Emma Papp Ildikó 6. 6.a Bieber Janka Czuczor Mónika Kovács Kinga Papucsek Dorka Papp Ildikó 14. 8.b Bosznai Bodza Kovács Tünde Pap Natália Téglásy Luca Szilágyi Péter 22. 8.d Benő Levente Masszi Katalin Nagy Anna Spilák Levente Szilágyi Péter 33. 5.a Besenyei Áron Pásztor Barnabás Simon Áron Szalay Milán Papp Ildikó 61. 5.a Lannert Ábel Kovács Renáta Molnár Nelli Virágh Benedek Papp Ildikó             Kazinczy Szépkiejtési Verseny:     Kazinczy Szépkiejtési Verseny évfolyam helyezés tanuló osztály tanár 1. I. Benedek Botond 1.e Fekete Éva 2. I. Marik János 2.b Bezeczky Erzsébet II. Batiz Bálint 2.c Huber Éva III. Gönci Mikolt 2.b Bezeczky Erzsébet   III. Svendor András 2.a Badalay Tünde 3. I. Kovács Luca 3.e Fehér Anikó II. Darvas Kinga 3.b Kemény Blanka III. Szebik Hajnalka 3.d Karskó Ilona 4. I. Fogarasi Lilla     II. Zsila Ilona     III. Kondorosy Csilla     5. I. Bödör Janka 5.a Papp Ildikó II. Téglásy Emma 5.b   III. Csatári Rajmund 5.b   6. I. Riedl Veronika 6.d   II. Makkos-Hauer Jázmin 6.d   III. Fekete Janka 6.c Papp Ildikó 7. I. Bartók Mátyás 7.b   II. Téglásy Lehel Kristóf 7.b   III. Ungvári Emília 7.b   8. I. Szűcs Botond 8.b Szilágyi Péter II. Pap Natália 8.b Szilágyi Péter II. Simon Szonja 8.c Papp Ildikó   Magántanulók, külföldön tartózkodók osztályozó vizsgája: Fazekas Alida (6.c) magyar, történelem à már  levizsgázott Horváth Zsombor (5.a) magyar, történelem à aug.ban vizsgázik Bacsi Nagy Tádé (5.a) magyar, történelemà aug.ban vizsgázik   Tehetséggondozás, felzárkóztatás: Kimaradók, lemaradók: A csoportbontásoknak a felzárkóztató, szinten tartó korrepetálásoknak ( heti 2 alkalom történelemből, heti 2 alkalom magyarból, tanulószobai rásegítések ), a fejlesztő pedagógusokkal való együttműködésnek köszönhetően nem bukott magyar és történelem tantárgyból egyetlen tanuló sem.  Nehézséget jelentett, hogy a 6. évfolyam rengeteget volt távol a tanóráinkról, ill. bizonyos tanulók a magyarórákon vettek részt a fejlesztő foglalkozásokon. Ez hátrányukra vált, hisz az egyeztetések ellenére sem tudták pótolni az órán elhangzottakat. Előkészítő foglalkozások heti 1 alkalommal a 7. évfolyam számára (15-20 fő)   Versenyekre való felkészítés   Kommunikáció, információáramlás: Komoly nehézséget jelentett a tanév során az elektromos napló  és a honlap foghíjas működése. Ezen kívül a központi levelezés hektikussága is nehézséget okozott. Hiányoljuk a nagyobb projektek, a  programokkal teli időszakok előtti érintett kollegákkal való megbeszéléseket, egyeztetéseket. Így a  munkatervben foglaltak sok esetben nem maradtak volna figyelmen kívül. A pedagógiai munka tárgyi feltételei: Az anyagi nehézségek miatt az iskola technikai felszereltsége  akadályozza a színvonalas pedagógiai munkát.  Reméljük a jövőben ez pozitív irányban fog változni. Személyi feltételek: 3.Továbbképzések: ki? mit? hol? mikor? Kotmayerné Egyed Anna   Tehetséggondozó pedagógus szakvizsgás képzés Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 2 tanév (5 szombat/félév+vizsganapok)à II/2. félév befejezve Papp Ildikó Tehetséggondozó pedagógus szakvizsgás képzés Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 2 tanév (5 szombat/félév+vizsganapok)à I/2. félév befejezve Szilágyi Péter Drámapedagógus szakvizsgás képzés   2 tanév ( péntek-szombat)à I/2.félév befejezve Szenthe Zsuzsanna Angol Nemzetközi Tanulmányok Felsőfokú  szakmai nyelvvizsga  Gratulálunk! Személyi változások: Horváth Henriett a tanév elején érkezett, hamarosan követte Szenthe  Zsuzsanna kolléganőnk. A sikeres és eseménydús tanév zárásaként derült égből villámcsapásként ért Szilágyi Péter váratlan távozásának híre a munkaközösségünkből, ahol egyébként nagyon jól érezte magát, saját bevallása szerint. Hiányozni fog nekünk. Alkalmazotti közösség munkamegosztása: A helyettesítések arányosságának fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Magas óraszámaink mellett nagy terheltséget jelentett az  egyenlőtlen elosztása. A NAT által meghatározott feladatok, a tananyag strukturáltsága nem arányos az évfolyamok között, ezen kívül bizonyos tankönyvek sem támogatják az eredményes tanórai munkát.  Bizonyos alapkérdésekben (nyelvtani szabályok változása, felmentettek értékelése ) nem kapunk elégséges központi tájékoztatást. Mindezek hátrányosan befolyásolják a pedagógiai munkánkat.          
1 hónapja  •  közzétette: Papp Ildikó  •   Bejegyzés szerkesztése
Matematika- fizika- informatika- technika munkaközösség 2016-2017 év végi beszámolója Pedagógiai folyamatok   Szeptemberben 4 ötödikes osztállyal bővült a felső tagozat. Mivel új matematika szakos kolléga nem érkezett hozzánk, az 5. c-ben Karskó Ili segítségével tudtuk megoldani a tantárgy tanítását. Köszönöm a rengeteg munkát, erőfeszítést, amit az osztályban végezett. Beszámolójában részletesen ír az osztály munkájáról, eredményeikről.  Nincs könnyű helyzetben, hiszen a gyerekeknek sokszor nehéz a tananyag elsajátítása (mindenki papíros) és az órai viselkedési normák betartása.   Idén először írtak az ötödikesek „bemeneti mérést”. Tanulságos, érdekes volt az eredményeiket átnézni.  A felsőbe került gyerekek tudása, felkészültsége között nagy a különbség.  Év végén újra megírták ezt a mérést, és egyértelmű volt az eredmények javulása. Átlagosan az összes osztályra kivetítve 17%- s volt a javulás.   Hatodik osztálytól a csoportbontások már segítettek a motiváltabb, a tantárgyban lelkesebb, ügyesebb tanulóknak a tananyag mélyebb elsajátításában, illetve a lassabban haladóknak, hogy több idő jusson a munkára, követhetőbbek legyenek az elvégzendő feladatok. Sajnos ezek a célok, mivel egy kollégával kevesebben vagyunk és a csoportlétszámok nagyok nem tudtak maradéktalanul megvalósulni. A hatodikosok közül többen írtak Központi Felvételit és a 6.a osztályból annyian nyertek felvételt, többségében jó nevű gimnáziumokba, hogy sajnos az osztály a következő tanévtől megszűnik. A többi hatodikból csak néhány gyerek tanul tovább jövőre más iskolában.     Az osztályzás alól felmentett , BTM –s, tanulási nehézséggel küzdő, nem SNI-s gyerekeknél az új törvény miatt át kell gondolni a tanulói kötelezettségeket, feléjük támasztott követelményeket, az órai munkát. Szükség van egyeztetésre a fejlesztő pedagógusok,  a szülők, szaktanárok között.     Személyiség és közösségfejlesztés   Sajnos a fogadó órákon kevés szülő érdeklődik a gyerekekről. Ha problémák adódnak, a tanulókról jelzést küldünk a szülők felé, de egy-egy pozitív példától eltekintve, nem sok segítséget kapunk a szülőktől. Néhány gyereknél nagy probléma a sok hiányzás, nehéz így rendszeres munkára szoktatni őket, illetve nehéz a lemaradásokat pótolni.   Javasoljuk, a szeptemberi évkezdéstől legyen elérhető mindenki fogadóórája a szülők számára. Eredmények   Versenyek: A tervezett versenyeket megszerveztük, és nagy létszámmal részt vettünk ezeken. A 2016-17 tanévben is több versenyre jelentkeztek tanulóink. A Bolyai Matematika Csapatversenyt ebben az évben is itt az iskolában szerveztük meg, októberben. Ez a verseny népszerű a gyerekek között, úgy látjuk a csapatmunka vonzó számukra. Összesen 36 csapatunk, 139 fővel indult ezen a versenyen. A megyei fordulóban 3. a osztályos csapatunk ért el sikert: 1. hely döntős Számkirályok vagyunk Széchenyi István Általános Iskola Budakeszi Besenyei Zalán Juhász Dorka Bartók Márton Kárpáti Lili 147 pont   Ők a döntőbe jutva 27.-ek lettek: 27. Számkirályok vagyunk Széchenyi István Általános Iskola, Budakeszi 126 126 (16) - Besenyei Zalán, Juhász Dóra, Bartók Márton, Kárpáti Lili Felkészítő tanár: Simon Katalin     Zrínyi Ilona Matematika Versenyen indultunk Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny indultunk Hatvani Fizika Versenyen indultunk Idén másodszor indultunk egy hetedikes és egy nyolcadikos csapattal a „Vigyázz kész pénz” elnevezésű gazdasági ismeretekre épülő versenyen, az első forduló után mindkét csapat sikeresen továbbjutott, majd a második forduló eredményeként nyolcadikos csapatunk az élő középdöntőbe is bekerült, ahol harmadikok lettek. A csapat tagjai: Bosznai Bodza, Pap Natália, Györgyjakab Balázs,Kovács Tünde, Szalay Kármen   Rendezvények, szervezett programok: Az Éves Munkatervnek megfelelően novemberben megtartottuk a Logika Éjszakája programunkat, mely nagyon jól sikerült. Közel 70 résztvevő volt itt jelen. Élvezték a gyerekek és szüleik is a játékot, a tartalmas közös együttlétet. Nagy segítségünkre volt a társasjátékoknál Tóth Albert, aki a rendezvény lebonyolításában is segített.   Már harmadik éve veszünk részt a „Pénz7” elnevezésű gazdasági ismereteket oktató programon. Jó tapasztalatokat szereztünk és idén is jelentkeztünk rá. A gyerekek szívesen fogadják ezeket a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokat. A 2017-es év pénzügyi témája, a „bankolás” mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói ismeretek élményalapú bevezetése volt.   A nyolcadikosoknak felvételi előkészítőt tartottunk, nehéz volt időpontot egyeztetni, maradt a 0. óra. Volt, aki kitartóan szinte mindig megjelent, mások változó rendszerességgel.   A Nyílt Napon mindenki tartott bemutató órát, sajnos több órán is kevés volt az érdeklődő.     Az 5. és 6. évfolyamos tanulók a Digitális Témahét keretében előadásokon vettek részt. Az előadások címei: Hackerek a biztonságról, 3D animáció oktatás, Hogyan működik egy okos mobilhálózat, Programozz robotot velünk. Napközi, tanulószoba: A felsős tanulószobában heti rendszerességgel, felváltva  segítettünk egy-egy délután a tanulásban. Szívesen fogadják a gyerekek a segítséget, örülnek nekünk.   Az országos kompetencia mérések mellett munkaközösségünk a tanév végén végzett méréseket 5. 7. évfolyamon matematikából.  Eredmények az egyéni beszámolókban olvashatók   Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció   A munkaközösség tagjai között jó az együttműködés. Egymást segítve, a felmerülő problémákat, tapasztalatokat megbeszélve tudunk dolgozni. Rendszeresen megbeszéljük az aktuális tananyag tanításával, számonkérésével kapcsolatos kérdéseket. Új ismereteinket, ötleteinket, szemléltető eszközöket osztunk meg egymással. Az egy időben tartott tanórák miatt, egymás óráit csak részben sikerült megnézni. A második félévben majdnem az összes negyedikes osztályban tudtam órát látogatni, így a leendő ötödikeseket sikerült egy kicsit megismerni, munkájukba, tudásukba belelátni. Köszönjük ezt a lehetőséget.   A pedagógiai munka feltételei Tárgyi feltételek: A z IKT eszközök használatához nélkülözhetetlen a sötétítő függöny. Sajnos ez nem áll rendelkezésünkre. Nehézséget okoz, hogy nem mindenütt van vetítővászon, okostábla és az internet csatlakozás sem mindig és mindenütt érhető el. A technika és életvitel tantárgy korszerű tanításához szükség lenne eszközök beszerzésére. A fizika szertár felszereltsége évről évre romlik és nincs lehetőség fejlesztésre. Személyi feltételek: A színvonalas munkához szükség lenne matematika és informatika tanárra.   Tervek, képzések   Lendvayné Hromoda Ildikó, Tymcsaák Marianna Mérés értékelési feladatokra (és pedagógus szakvizsgára) felkészítő képzést szeretné elkezdeni a jövő tanévtől.   Németh Katalin: Jelenleg a BME-mentorpedagógus képzésére jár, a 3. félévet elvégezte.   Budakeszi, 2017-06-19   A következőkben idemásolom a munkaközösség tagjainak egyéni beszámolóit:     Év végi beszámoló kiegészítése 2016-17, Tymcsák Marianna Tantárgyi mérések eredményei, tanulmányi eredmények   5.a   az osztályban 19 tanuló van. Nagyon jó képességű gyerekek, megalapozott tudással, többségükben széles érdeklődési körrel. Rendszeres munkát végeznek, szorgalmasak. Nagyon jó eredményeket értek el. Az év végi jegyeik átlaga: 4,47 Az év végi jegyek közül 12 jeles, melyek közül 5 dicséretes, 5 jó, 1 közepes és 1 elégséges. Az év végi mérés eredménye: 85%   6.bcd 3. csoport  a csoportban 20 tanuló van, közülük 3-an osztályzás alól felmentettek. Sok gyerek nem motivált a tanulásban. Hiányzik az otthoni támogató háttér, odafigyelés. Nehéz ösztönözni őket a folyamatos, kitartó munkára. Sokaknál vannak számolási nehézségek, hiányok. Többeknek van papírjuk, tanulási nehézségük, és magatartás problémájuk. Az év végi jegyeik átlaga: 2.3   7.ad 1. csoport      a csoportban 11 fő van, jó képességű gyerekek, akikre otthonról is figyelnek. Többségük érdeklődő, kíváncsi, bár így hetedik osztályban kezdték egy kicsit lazábban venni a tanulást. Alapvetően azért fontos számukra az osztályzat, jó eredmény, lehet rájuk hatni. Az év végi jegyeik átlaga: 4,1 Az év végi mérés eredménye: 70%   7.adb 1. csoport      a csoportban a bontás mellett is nagyobb különbségek vannak a tanulók között. Az csoport alapvetően egy normál képességű társaság. Vannak köztük nagyon ügyes , jól gondolkodó, számoló gyerekek, de van aki lassabb, több hiányossággal rendelkezik, nehezebben érti meg és követi a feladatokat. Azonban a gyengébben teljesítők is igyekeznek utolérni, követni társaikat. Többen pontatlanok, és több szorgalommal kéne végezniük a feladataikat. Az év végi jegyeik átlaga: 3,8 Az év végi mérés eredménye: 70%   8.osztály 2.csoport      a csoport vegyes képességű, vannak az órán aktív, együttműködő gyerekek és vannak lustább, kevésbé motiválhatók is. Természetesen vannak eltérések a tanulók képességeiben, tudásában de többségük együttműködő, munkára fogható. Többen jártak közülük az első félévben tartott felvételi előkészítőre. A második félévben szívesen készítettek önálló előadásokat. Az év végi jegyeik átlaga: 3,4   Év végi beszámoló 2016/17 Lendvayné Hromoda Ildikó Matematika A 103-as teremben nincs négyzethálós tábla. A grafikonok, függvények tanításakor ennek hiányát a Geogebra program segítségével próbálom áthidalni. Tapasztalatom szerint, bár a gyerekek szeretik a sok szép színes ábrát, de a program segítségével az ábrázolás túl gyors, sokaknak követhetetlen. 6.a Rendkívül motiváltan dolgozó csoport. Az alacsony létszám (16) segítette, hogy külön figyelmet kapjanak a gyerekek. Néhányuk figyelem zavarral vagy egyéb problémával küzd, de képességeik igen jók. 3db 3-as, 2 db 4-es kivételével mindenki más jeles eredményt ért el. A csoport jelentős része megírta a központi felvételit, amely alapján jó színvonalú gimnáziumokba nyertek felvételt. 6.bcd legjobbak A csoport 3 osztály tanulóiból lett kiválogatva. Az első két hónapban sikerült összeszokniuk, ettől kezdve már jól tudtak együtt dolgozni. A második félévben már nagyobb hangsúlyt fektettem a csoportos munkára, ami kezdetben nagyon nehezen ment. A csoport nagy létszáma (24-25 fő) miatt még ebben a csoportban is nagyok voltak a képességbeli (illetve tudásbeli) különbségek. 5db 3-as, 11db 4-es, 9db 5-ös. Azoknak a gyerekeknek, akik 3-ast kaptak nagyon jó lenne, ha 3 helyett 4 csoportba lennének osztva, nekik több egyéni figyelemre lenne szükségük. 7.bd gyengébb csoport Az előző évi teljesítmények alapján ebben az évben 4 gyerek a jobb csoportban tanult tovább. Ez után a csoport létszáma az 1. félévben 19, majd a 2. félévben 17 volt. Ez a létszám nagyban segítette, hogy a gyerekek különböző tempójához alkalmazkodva a gyorsabbak külön feladatot kapjanak, miközben a lassabbakkal tudtam foglalkozni. Órán nagyon aktívak, lelkesek, házi feladat elkészítése már sokkal problémásabb, nagyon változó, hogy mennyit dolgoznak otthon. Néhányuknak nagy segítség a napközi. Ebben a csoportban nagyon nehéz a tananyag megtanítása, még a minimum követelmények teljesítése is gondot okoz sokaknak. Jellemzően a dolgozatokat egészen jó szinten meg tudják írni, de sajnos nem rögzül a tudásuk. mikor újból szükség van egy régebben tanult dologra, akkor elég nehéz előhívni. Ez az év végi mérésnél is látható volt. (A 2 felmentett gyermeken kívül ) 4 gyerek írt 20% körül, ami minimum szint alatt van, közülük 2-nél az osztályzásnál figyelembe kell venni a tanulási nehézségeket. 8 gyerek írt 30-40% között, ami szintén agyon gyenge teljesítmény. A gyenge eredmény egyik oka lehet, hogy az év végi sok kirándulás, egyéb programok miatt a tervezettnél kevesebb idő jutott év végi ismétlésre a mérés előtt. Ez annyit jelent, hogy felidézés nélkül, kapásból nagyon nehezen emlékeznek a tanultakra. A második félévben kompetencia feladatokat is gyakoroltunk. Nagyon nagy nehézségbe ütközik a szöveges feladatok értelmezése, a grafikonokkal történő munka. 8.bcd     legjobb csoport Ez a csoport csoportösszevonással jött létre. Év végére 25 tagú volt a csoport, ebből 7 a gyengébb csoportból került ide. Egész évben érzékelhető volt, hogy néhányuknak nehéz volt a beilleszkedés. Az előző évben már nem teljesen volt azonos a tanított tanagyag mélysége, és ez nehézséget okozott. Több tanuló viszont nagyon magas szinten teljesített, 5-en kaptak év végén dicséretet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden dolgozatuk 5-ös lett. Az első félévben még mindenki nagyon igyekezett, készültek a felvételire. A 2. félévben 4 gyerek teljesítménye drasztikusan visszaesett, így az év végén többen rontottak osztályzatukon a félévhez képest.   fizika A tantárgy tanítását színesebbé tevő kísérleti eszközök folyamatos elhasználódása jellemző. A gyerekek nagyon szeretik a tanuló kísérleteket, de ezekhez nem áll rendelkezésre elegendő eszköz. „ Otthoni” eszközökkel próbálom pótolni a dolgokat, de ez nem mindig egyszerű. Interneten elérhető filmek vetítésével teszem érdekesebbé az órákat, ezek felkutatása rengeteg időt vesz igénybe. 7.b fizika A tantárgy nehéznek bizonyult az osztály számára. Ennek ellenére nagyon érdeklődőek voltak, a tanulókísérleteknél nagyon szépen, fegyelmezetten dolgoztak. A tananyag felidézéséhez is legtöbben segítségre szorulnak, és az osztály kisebb részének sikerül csak minimális szinten alkalmazni a tanultakat (feladat megoldás). 5db 2-es, 8 db 3-as, 5 db 4-es, 4 db 5-ös osztályzat született.   ad fizika Nagy a képességbeli különbség a csoporton belül. Vannak nagyon tehetséges tanulók is, érdekli őket a fizika. Több gyerek részt vett a Hatvani fizikaversenyen. 3db 2-es, 4 db 3-as, 9 db 4-es, 6 db 5-ös érdemjegy született, ami igen jó teljesítménynek számít.   osztály fizika: A heti 1 fizika óra miatt nagyon nehezen lehet „összehúzni” a tananyagot. Az elmaradó órák megnehezítik a tervezést, előfordult, hogy 3 hétig nem tudtam találkozni egy-egy osztállyal. Ennek ellenére a gyerekek többnyire komolyan vették a tárgyat. 8.b Nagyon érdeklődő társaság, főleg az 1. félévben nagyon rendesen tanultak. Az órán nagyon aktívak, sokat kérdeznek, érdeklődők. 1db 2-es, 7db 3-as, 8db 4-es, 3 db 5-ös 8.c Kicsit nehezebben ment nekik a tantárgy, de sokan nagyon rendesen tanult. Selmeczi Gergely teljesítménye kiemelkedő volt. 3 db 2-es, 10 db 3-as, 4db 4-es, 3 db 5-ös. 8.d Az osztályban nagyon sok tehetséges gyerek volt, ugyanakkor többeknek nehéz volt a tárgy és nem is nagyon tettek erőfeszítéseket, ezzel magyarázható a sok elégséges érdemjegy. 8 db 2-es, 6 db 3-as, 7 db 4-es, 4 db 5-ös.   Cserveniné Pap Györgyi Nevelő-oktató munka: Matematikából tanítok két ötödikes osztályt, egy hatodikos, és egy nyolcadikos csoportot. 5.d: Év elei bemeneti mérés átlaga: 39,6%. A legjobb eredmény 81%, a tanulók harmada (6 fő a 18-ból) 30% alatt teljesített, a leggyengébb eredmény 12%! Év végi kimeneti mérés átlaga: 57,9%. Ez 18,4%-kal jobb, mint a bemeneti mérés átlaga! A legjobb eredmény 92%, a tanulók hatoda (3 fő a 18-ból) 30% alatt teljesített, a leggyengébb eredmény 19%! A legnagyobb javulás 37%, a legkisebb 4 %(2 „papíros tanuló”). Általánosságban megállapítható, hogy a papírral rendelkező gyerekek fejlődtek a legkevesebbet. Év végi vizsga átlaga: 54,6%. Év végi matematika jegyek átlaga:3,72. Bukás nincs, 5 jeles osztályzat született. A gyerekek képességeiben és tudásában lévő különbségek miatt differenciáltan kell velük foglalkozni, amit nehezítettek a fegyelmezési problémák, de a második félévre ezek nagy része megszűnt, jobban tudtunk együtt dolgozni. 5.b: Év elei bemeneti mérés átlaga: 47,1%. A legjobb eredmény75%, ketten teljesítettek 30% alatt, a leggyengébb eredmény 23%. Év végi kimeneti mérés átlaga: 66,8%. Ez 19,7%-kal jobb, mint a bemeneti mérés átlaga! A legjobb eredmény 90%, a leggyengébb eredmény 40%! A legnagyobb javulás 39%, a legkisebb 4 %(rengeteget hiányzó tanuló). Év végi vizsga átlaga: 3,87. Év végi matematika jegyek átlaga:3,99. Bukás nincs, 6 jeles, 1 kitűnő osztályzat született. Szorgalmas, rendes gyerekek, öröm velük foglalkozni. 6.o „Közepes” csoport: Sajnos túl nagy a csoport létszáma-24 fő, ez megnehezíti a tanítást, főleg geometriai témánál. A gyerekek nem motiváltak, nem tanulnak, rendszeresen nem készítenek házi feladatot, ráadásul magatartásproblémák vannak. Év végi matematika jegyek átlaga:3,02. Bukás nincs, 1 jeles tanuló van. 8.o „Gyenge” csoport: Év elején a csoportösszevonások után 6 új tanuló került a csoportba, jobb képességekkel, több tudással, akik ezt nehezen dolgozták fel, felborították a megszokott rendet, munkamenetet. Ilyen összetételű csoportnál (70% „papíros”) a 12 fő ideális volt, jutott idő mindenkire, sajnos 19 tanulónál nem homogén csoportban ez már nem teljesült. Év közben került a csoportba egy tanuló, aki mind a fegyelmet, mind a munkamorált rombolta. Gyakorlatilag semmit nem csinált az órán, csak beszélgetett. A tantestület határozata alapján elégséges osztályzatot kapott félévkor, de ennek csak az lett a következménye, hogy a második félévre a többi tanuló, amúgy is csekély, motiváltsága is megszűnt, ő továbbra sem teljesített semmit. Év végén elégtelen osztályzatot kapott. Év végi matematika jegyek átlaga:2,41. Éves munkatervi feladatok: Részt vettem a Logika éjszakája rendezvény szervezésében és sikeres lebonyolításában, illetve a Bolyai Matematikaverseny lebonyolításában. Én koordináltam iskolánk részvételét a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. Továbbképzések: Jelentkeztem 2 ingyenes 30 órás továbbképzésre: A tanulás tanítása, ill. Tehetséggondozás témában. Sajnos egyik kurzusra sem „ fértem be”, akkora volt az érdeklődés. Ezután jelentkeztem a Neteducatio 60 órás fizetős Módszertani megújító távoktatási képzésére.     Matematika tantárgyi értékelés 5. c osztály 2016/2017. tanév   Az osztály magatartása a tanórákon változó volt. Év végére sokat javult. A szokásrendet nehezen fogadták el a gyerekek. Az órák eleje mindig a tanuláshoz szükséges rend kialakításával kezdődött. Néhány tanuló nagyon hangos volt, közbekiabálással zavarta az órai rendet. Pedagógiai asszisztensük nagyon sok órán volt jelen, elsősorban az osztályozás alól felmentett tanulók munkáját segítette. Házi feladatot minden nap kaptak a gyerekek, amit az év elején csak kevesen készítettek el. Sajnos csak lassan alakult ki a leckeírás szokássá válása. Volt egy több hónapos időszak, amikor egy gyerek kivételével mindenkinek kész volt a házi feladata. Egy tanuló egész év során egyszer sem írt leckét, ami a teljesítményében is megmutatkozott. A szülői tájékoztatás eredménye szülői támadás lett. A tanulók egy részének hiányzik a motivációja a tanulás irányába, ennek kialakítását az otthoni elvárások sem segítették. A nehézséget fokozza, hogy valamennyien nevelési tanácsadó által meghatározott tanulási nehézséggel küzdő gyerekek. Fogadóórákon egyetlen szülő sem keresett meg. Egyéni fogadóórán néhány szülővel beszélgettem, amelynek hatását is éreztem. Egy szülő órát is látogatott. A sok-sok nehézség ellenére az osztály nagyon szerethető, nagyon várják és értékelik a dicsérő szavakat. Az év során sok dolgozat írtunk. A feldolgozott témákat kisebb egységekre kellett bontanom, hogy a gyerekek felkészülése egy rövidebb szakaszra könnyebb legyen. Sajnos a felidézés néhány gyerek esetében így is nehéz volt, mert nagyon gyorsan elfelejtették az órán tanultakat. A gyerekek egy nagy része az alapműveletek végzésével is küzd. Nem alakult ki az a tudás, amely az eredményes matematikatanulás kritikus előfeltétele, hiányzik az elemi számolási készség optimális elsajátítása. A jól begyakorolt, rutinszerűen működő elemi számolási készség hiányosságai miatt nehézzé vált a bonyolultabb számolási készségek elsajátítása. Év végi eredményeink: Az osztály átlaga: 3,01. A 15 fős osztályban két tanuló osztályozás alól felmentett. Ők a dolgozatok megírására nem voltak képesek, a feladatvégzést is elutasították. Három tanuló megérdemelten jó osztályzatot kapott, náluk az igyekezet is megfigyelhető volt, órákon jól teljesítettek. Nyolcan közepes osztályzatot kaptak. Két tanuló elégséges eredményt ért el. Közülük az egyik tanuló soha nem csinált leckét, tehát az órán tanultakat otthoni gyakorlással nem segítette. Év végi ismétlésre kevés időnk maradt, sajnos a tanultak felidézése segítséggel valósulhatott meg, önállóan csak kevesek tudtak dolgozni.                                                                                               Karskó Ilona   Technika és életvitel 5.-8. évfolyamon év végi beszámoló 2016/2017 Tanév   A műveltségi terület a gyakorlati problémamegoldás folyamatában szintetizálja a tanulók ismereteit.  Alapvetően a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás és a munka megszeretéséhez, a tudás megbecsüléséhez.   Célok: A világ tapasztalati megismerése, gyakorlati tudás. Rendszerszemléletű, rendszerelemző és rendszerdiagnosztikai gondolkodásmód kialakítása. A mesterséges technikai környezet és kapcsolatrendszerének megismerése, tájékozódásra való felkészülés Olyan képességek, készségek, beállítódásának kialakítása, melyek segítik a technikai környezetben való eligazodást. Környezeti problémák bemutatása, feltárása, felelős, környezettudatos toleráns beállítottság kifejlesztése A technikai és életviteli problémák megismerése, tervező, modellező, kivitelező tevékenységek végzése. Alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, pozitív alkotó magatartás kialakítása. Problémamegoldó, kezelő képesség, helyes önértékelés kialakítása.   Az elvégzett tevékenységek során szerzett tapasztalatok alapján segíteni a tanulók egyéni adottságainak, képességeinek legjobban megfelelő, tudatos iskolaválasztást, életpálya tervezést.   Az 5. évfolyamon 4 osztályt tanítottam. 2 osztály igen magas létszámmal rendelkezik, így a tárgyi feltételek nem minden esetben adottak. A tanmenetnek megfelelően sikerült haladnunk. A gyerekek aktívak voltak az órákon. Kifejezetten élvezték a tankonyhán eltöltött időket. Bár ezt minden évfolyamra elmondható, hisz rendkívüli módon élvezik, ha süthetnek-főzhetnek. A tankonyha állapota sajnos nem megfelelő. Szükséges lenne egy teljes körű felújításra, takarításra. Szeretném a következő években több alkalommal használni. Egy-egy sütés-főzés alkalmával, azon kívül, hogy elsajátítjuk a tudást, közösséget is formálunk Megismerkedtünk a quilling technika rejtelmeivel. Rengetek saját készítésű produktumot juttattak haza a gyerekek.   A 6. évfolyamon 4 osztályt tanítottam. Ebből egy Szőlőtős osztály, angol nyelven tanulta a technikát.  Mindegyik osztály nagyon lelkes és kitartó volt. Ebben az évben a varrás került előtérbe, amit még a fiúk is szívesen csináltak.   A 7. évfolyamon 2 osztályt oktattam. Nagyon jó képességű mindkét csoport. Az év első felében madáretetőket készítettünk. Palackok újrahasznosításával igyekeztünk hasznos tárgyakat gyártani. Az év második felében, sokszor a pályaorientáció volt a téma. Azt gondolom, rengeteg hasznos tanácsot sikerült megosztanunk egymással, ami segíti a jövő évi pályaválasztást.   A 8. évfolyamon 3 osztályban volt lehetőségem a technikát oktatni. Nagyon örültem a heti 1 órának nyolcadik évfolyamon. Tavalyi tanévhez képest ez jelentős javulás volt. Sikerült a tankonyhán megismerkedni a sütés-főzés rejtelmeivel. Szívesen készültek ezen alkalmakra. Az év első felében a pályaválasztáson volt a hangsúly. Rengeteg kérdés merült fel, amit az osztályfőnökökkel karöltve sikerült megválaszolnunk. Nagyon fontosnak tartom a gyerekek továbbtanulási kérdéseinek, nehézségeinek megválaszolását!   Feltételek: A technika és életvitel tantárgyhoz szaktantermi oktatásra van szükség. Meglévő feltételek: technika terem, tankonyha, Javaslatok:                              5-8. osztályokban csoportbontás Kézi szerszámok bővítése Alapanyagok (bőr, filc, fonal) Itt ismét felhívnám a figyelmet a tankonyha használhatóbbá tételéhez.     Németh Katalin technika és életvitel szak  Erkölcstan év végi beszámoló 2016/2017 Tanév   Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. Ettől az évtől csatlakoztunk a Boldog Iskola Programhoz, amelyet erkölcstan óráimon és osztályfőnöki órákon alkalmazok. A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki értelemben.   Ebben az évben 5.6.7. és 8. évfolyamon tanítottam erkölcstant. Az 5. évfolyamon a hittan – erkölcstan közötti választás problémája is előkerült: mivel az erkölcstan a személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést állítja előtérbe, nem szerencsés az osztályok kettészakítása. A szülők egy része hittanra is járatná a gyermekét, de az továbbra is jobb lenne fakultatívan, délután. Az erkölcstan csoportom 3 osztályból tevődik össze. Fontos a csoport összekovácsolása. Az általános fogadtatása a tantárgynak jó volt. Néhány helyen a szülőknek az elején ellenérzései voltak („ne mások mondják meg a gyerekemnek, mi a jó, mi a rossz”), de a gyerekek pozitív beszámolói a tanórákról el tudják ezt oszlatni. Van olyan iskola, ahol szorosabb az együttműködés a szülővel, itt az erkölcstanóra témáiról, a gyerekek gondolatairól más fórumon is értesülhetnek a szülők. Felső tagozaton a házi feladat vagy gyűjtőmunka elkészítésébe be lehet vonni a családot (például ki mit gondol egy bizonyos kérdésről – ez közvetve a családi kommunikációt is színezi).   A gyerekek a tapasztalatok szerint kedvelik a tantárgyat, és általános tapasztalat, hogy szeretnek magukról beszélni. Amikor rájönnek, hogy itt „nincs rossz válasz”, szívesebben nyilvánulnak meg. Hosszabb idő alatt a visszahúzódóbbak is meg tudnak nyílni. A csoportos munkaformában elvégzett feladatok erősíthetik a közösségbe nehezebben illeszkedő gyerekek helyzetét. A közös beszélgetéseknek az is a haszna, hogy ha nem csak én tudom elmondani a véleményemet, hanem a kortársak részéről is hasonló megnyilvánulások hangzanak el, akkor jobban elgondolkodnak a másik véleményén.     évfolyamon már összeszokott a társaság. Megmaradtam a kísérleti tankönyvnél, ami a korcsoportnak megfelelő témákat vet fel. Sokszor előfordult, hogy hagyatkozom a gyerekek igényeire és azokról beszélgetünk, amik számukra érdekesek, fontosak. A 7. évfolyamon szintén csoportbontás működik, hisz sok gyermek-szülő választotta az erkölcstan tantárgyat. A csoport nagyon aktív és a tanmenetnek megfelelően tudok haladni. Nagyon komoly jövőképpel rendelkeznek, élmény velük a munka. A 8. évfolyam talán azért a kedvenc csoportom, mert velük kezdtem az erkölcstanoktatást. Rengeteget változtak, komolyodtak. Életkoruknak megfelelő témákkal foglalkoztunk, szintén a kísérleti tankönyvet alapul véve. Az év elején a továbbtanulási kérdések kerültek előtérbe. Bár a tankönyv maga keveset foglakozik, ezzel a témával én mégis fontosnak tartom, hogy segítsek a gyerekeknek ebben az életkorban a megfelelő döntésben. A fejlesztési célok megvalósulása egy következő kérdés lesz, hiszen nehéz felmérni, milyen területen és mennyit fejlődtek a gyerekek. A tudatosabb véleményformálás, a projekt-jellegű munkák tervezése, elkészítése, a csoportos együttműködés, a szóbeli fogalmazási képesség, az előadásban való gyakorlat, az egymásra való odafigyelés, a vitakultúra, szabályok alkotása és betartása területein számolhatok be pozitív változásokról.   Németh Katalin Erkölcstan
1 hónapja  •  közzétette: Tymcsák Marianna  •   Bejegyzés szerkesztése
5.a osztály 2016-2017 tanév, év végi beszámoló   Az osztályba 19 fő jár, 10 fiú és 9 lány. Az osztály két tanítási nyelvű (magyar-angol). Már alsóban egy osztályba jártak, így ismerik egymást a gyerekek. Nagyon jó képességű, szorgalmas, érdeklődő gyerekek járnak ide. Többségük tudása megalapozott, széleskörű. Az otthoni támogatást, segítséget, odafigyelést is megkapják. A szülők érdeklődnek a gyerekekről, személyesen, telefonon, illetve emailban is folyamatos a kommunikáció. Nyomon követik a gyerekek munkáját, eredményeit. A gyerekek sok külön órára is járnak. Mindegyikük sportol, többen zenét tanulnak, vagy egyéb órákra járnak, elfoglaltak. Év végén 8 tanuló lett kitűnő, 5 gyereknek lett egy, illetve két négyese. Sok a dicséret. Az osztály átlaga 4,78 lett. A tanévben sok programon vett részt az osztály. Szeptemberben egy 3 napos kiránduláson voltunk a Börzsönyben. Jobban megismerkedhettünk, és egy szép közös élménnyel indulhatott így a tanév. Tavasszal is kirándultunk: eljutottunk Vértesszőlősre, Tatára, majd május végén a Balaton felvidéken tettünk tanulmányi kirándulást, és a János hegyre is eljutottunk együtt. Színházban négyszer jártunk. Részt vett az osztály a Digitális Témahét két programján is. Szigetmonostoron egy ökológiai rendezvényt látogattunk meg. Jól sikerült a Farsang, és a Széchenyi Napi futás, részvétel is. Az osztály nagy része fogadott diákokat Erdélyből. Jól érezték magukat együtt a diákok, barátságok szövődtek. A gyerekek közt vannak nézeteltérések, viták, de tudnak együtt játszani, közös programokban részt venni. A következő tanévben Virágh Benedek más iskolába megy át, de érkezik hozzánk külföldről egy kisfiú. Az 5.a egy szerethető, jó munkabírású kis csapat.   Budakeszi, 2017.06.19                                                                        Tymcsák Marianna    
1 hónapja  •  közzétette: Tymcsák Marianna  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 1 hónapja
Beszámoló A tanulók a 2. félév során még jobban beilleszkedtek az iskolába . A kialakított szokásrendet és szabályokat igyekeztem velük betartatni . Az osztálytanítóval nagyon jó az együttműködés, ami  hatással van az osztályközösség formálására is. Néhány alkalommal hospitáltunk egymás óráin . A 2.félévben az 1.e osztályban is tanítottam éneket, ahol Magyar Kinga rendszeresen, Fekete Éva több alkalommal látogatta a tanítási órát. Az év végén a szülők számára készített műsorban a tanév során tanult dalokból rövid dalcsokrot adtunk elő  mindkét osztályban. A klubnapközis foglalkozásoknál néha a tanulók késve érkeztek. Előfordult, hogy még az óra befejezése előtt elvitték a gyereket, így az nem tudta az adott munkadarabot befejezni. Üveges Icával rendszeresen megbeszéltük a foglalkozások menetét, támogattuk egymás munkáját. A jövő tanévben a portfóliómat szeretném elkészíteni Kőrösi Annamária leendő első osztályában -amennyiben lehetséges- szívesen tanítanék éneket, így a minősítésnél lenne a jelenlegi osztályom  mellett még egy csoport, ahol a bemutatót meg tudnám tartani. A tömegsportot sikerült hetente tornateremben megtartani. Zavaró volt , hogy áthallatszott egy másik csoport órája. A sporteszközök közül nem volt elegendő jó minőségű labda és ugrálókötél. Jövőre is együtt szeretnék dolgozni Kotmayer Annával, hiszen nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Tóth Judit 4. csoport
1 hónapja  •  közzétette: Tóth Judit  •   Bejegyzés szerkesztése

 

6.c osztály év végi beszámolója

2016/2017 Tanév

 

Ötödik osztálytól vagyok ebben a csoportban osztályfőnök Rengeteg kihívással szembesültem, és minden túlzás nélkül mondhatom, az idei év nagyon nehéz volt számunkra. Rengeteg fegyelmezési, magatartási problémák adódtak az év közben. Augusztus hónapban szerveztem egy közös pikniket az osztályomnak természetesen szülőkkel együtt. Célom volt, hogy a csapat kicsit ismét jobban összekovácsolódjon így az évkezdés gördülékenyebb volt.

Tavalyi évhez képest csökkent az osztály létszáma. 24 fővel indultunk ebből 1 tanuló magántanulói státuszban van. A második félévtől érkezett még egy gyermek az osztályomba, így 25 főssé nőtt a létszám. 8 lány és 17 fiú kezdte meg tanulmányait. Az év első felében még mindig jellemző volt az osztályra a klikkesedés. 2-3 gyerek sajnos periférián volt. Ebben az évben már 3 órám volt a gyerekekkel, illetve a németes csoporttal napi szinten találkoztam. Viszont igyekeztem minden alkalmat megragadni, hogy találkozzak velük. Érezzék, hogy hozzám bármikor lehet jönni, lehet rám számítani. A kezdeti időkben inkább egy „tyúkanyó” szerepét töltöttem be, mert a kiscsibéim nem érezték jól magukat az új helyzetben. Rengeteget beszéltünk arról, miként kell másként tanulni felsőben, mint alsóban. Adott esetben szülői segítséget vagy tanulószobát kell igénybe venni. Osztályom esetében csak 1 lány jár tanulószobára.

A szeptemberi szülői értekezleten egy pszichológus is részt vett, aki felhívta a szülők figyelmét az 6. évfolyammal kapcsolatban bekövetkező nehézségekre, problémákra. Javasolnám, ezt minden évben a szülőknek, mert nagyon fontos hogy lássák, hallják, mi változik a gyerekben és mi az, amit elvárhatnak vagy tenniük kell a közös cél érdekében!

Osztályomban igen sok a magatartási probléma, sok energiát elvesz a tanórai munkától a fegyelmezés. Ez gyakran a tanulmányi eredményeken is ez tükröződik. Továbbra is fontos célom, feladatom a nevelés területén a szokások, normák rögzítése, betartatása, mert a gyerekek családi életéből gyakran hiányzik a rendszer, a követhető minta. A magatartás és szabályrendszer egységesítése megkezdődött, de ennek kivitelezése további együttes munkát és következetességet igényel. Az év eleji nehézségek után egy jól kezelhető, tanítható közösség maradt.

A szülőkkel a kapcsolattartás folyamatos, heti szinten, e-mailen jelzem a fontos információkat. A tapasztalatok azt mutatják, igény van az effajta kommunikációra. Szülői értekezleten a szülők többsége jelen van.

 

 

Az idei évben a gyerekekkel eljutottunk moziba, színházba, részvettünk a digitális témahét keretein belül egy órán, melynek címe „ Hackerek a világhálón! „  Amit a leginkább vártak a Velencei tavi osztálykirándulás volt. Az osztálykiránduláson csodálatos volt látni, hogy egy fantasztikus csapat kovácsolódott össze ez alatt a három nap alatt! Rengeteg élménnyel gazdagodtunk!

Ebből tanulva, szeptemberre időzíteném a hetedikes kirándulásunkat, mert hiszem, hogy egy jó kezdet remek lendületet tud adni az évkezdésnél!

Továbbá céljaim között szerepel az osztály szociális képességeinek fejlesztése szolidaritás, empátia kialakítása, önszabályozás, impulzuskontroll erősítése, a különbözőségek megértetése és elfogadása. Felkészítésük a mindennapi élet erőfeszítéseire és akadályaira, különböző magatartásmódok, konfliktuskezelési technikák elsajátíttatása és alkalmazása tudatos helyzetekben is. Kisebb nagyobb közösségek formálása, közösségi élet megteremtése.

 

Németh Katalin osztályfőnök

1 hónapja  •  közzétette: Loór Zsuzsi  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 3.F osztály   Az osztály 21 fős létszámmal indult szeptemberben.  Ebből 11 lány, és 10 fiú.  Egy kislány, és egy kisfiú érkezett újonnan tanévkezdéskor, a beilleszkedés zökkenőmentes volt.   1 hogy távozni fog a nyár folyamán költözés miatt, de ez még nem biztos.  5 gyerek jár fejlesztésre. 2 tanulót küldtem év közben vizsgálatra, még nem kaptuk meg az eredményt. Az osztály összetétele nagyon változó. Tanulmányaikat tekintve vannak kiugróan ügyesen, jól teljesítő gyerekek is, és átlag alatti, nagyon gyenge teljesítményű tanulók is. Ettől eltekintve, idén nem ismétel évet senki, bízom benne, hogy sikerül felzárkóztatnom a lemaradt tanulókat, hogy ne legyen probléma a jövő évben sem.  Év végi felmérés átlagok: Környezetismeret:85,76% Olvasás: 83,19 % Nyelvtan: 82,86% Matematika: 71.05% Osztályátlag: 4,37% Számomra a legnehezebb feladat a differenciálás, és közben a jó képességű gyerekek magatartásbeli problémáinak a kezelése tanóra alatt. Nagy feladatnak bizonyult a szokásrendszer betartása….házi feladatokat gyakran nem készítik el ugyan azok a tanulók, ill. a felszereléshiány is gyakori probléma. Több magatartás problémás gyerek van az osztályban. Mariettával jól együttműködve tudjuk kezelni ezeket a gyerekeket. Sajnos az osztályban tanító kollegák többször panaszkodnak ezekre a gyerekekre, remélem a jövőben ez változni fog.  Szeptember óta úgy látom, hogy nagyon sokat változott az osztály jó irányba. Jó indulatú társaság, és látom az igyekezetüket. Tanulmányi versenyen nem indultunk idén, leszámítva az iskolai vers- és prózamondó versenyt, ahol 1 tanulónknak sikerült első helyezést elérnie. Jövőre szeretnénk minél több versenyen részt venni. (Egyenlőre igyekeztem felmérni, megismerni  tanulmányi szintjüket.)Ősszel évfolyamszinten részt vettünk a pákozdi kiránduláson. Nagyon jól viselkedtek mindannyian, és élvezték a kirándulást. Részt vettek a Márton napi felvonuláson, és a karácsonyi vásáron is. Közösen készítettünk a vásárra karácsonyfa díszeket, és a szülők  nagy számban vettek részt az árusításban. Hétfő reggeleket élménybeszámolóval kezdjük, amit mindig nagyon várnak. Születésnaposokat közösen köszöntjük. Az osztályban lévő feladatokat szétosztjuk önkéntes felelősök közt. Hetente értékeljük a felelősök munkáját, és a magatartást. Év végi kirándulások egy naposak voltak, problémamentesen, vidáman teltek ezek a napok. ( Állatkert, Barlang, Bodoni család,Szilfa tisztás) Heti egyszer napközizem én is, aminek nagyon örülök, mert így egy kicsit több időm van tanórán kívül is a gyerekekkel lenni. A munkatervben vállalt feladatokat igyekeztem maradéktalanul teljesíteni. Köszönöm szépen a vezetőség, valamint a körül vevő  kollégák mindenkori segítségét, bíztató szavait! J   Köszönöm Pap Mariettának (napközi,ének,testnevelés,tömegsport), Szente Zsuzsannának (német) Léder Emesének (hon-és népismeret), Vigassy-Bruckner Dórának(dráma), és Jánosi Attilának (néptánc) az együttműködő , segítő munkáját.  Örülök nagyon, hogy Mariettával együttműködve közösen  vezethetjük a „Mi” kis osztályunkat!  J                     Budakeszi, 2017-06-19                                                                                                            Kiss Brigitta
1 hónapja  •  közzétette: Kiss Brigitta  •   Bejegyzés szerkesztése
  csoport (3. c)   Csoportom 24 fővel működik. Ebből 9 lány a többi fiú. A dinamikájuk megkívánja a sok mozgást, levegőzést. Rengeteget fejlődtek tavaly óta viselkedés terén. Sokkal elfogadóbbak, ez abból is látszik, hogy az új tanulók fél év alatt jól tudtak integrálódni, befogadták őket. Tanulásban jó képességű és felzárkóztatást igénylő gyerekek is vannak. Akinek szüksége volt segítségre a többieket is megkérhette, hogy elmagyarázzák a feladatokat. A munkatervbe foglaltakat a lehetőségekhez igazodva teljesítettük. Sokat kirándultunk, rengeteg közös iskolai, iskolán kívüli programon vettünk részt. Az osztálytanítóval három éve simulékony a kapcsolatunk. Idén se volt ez másként. Köszönöm neki, hogy mindenben számíthattam rá, és bármikor segítséget kérhettem, a meghallgató figyelmét. A szülők mindenben együttműködőek, segítőkészek. A napközis közös programok közül a zsibvásár volt a legnépszerűbb. A klubfoglalkozások közül az erdőkerülőt tartottam. Az időjárás nem mindig engedte, hogy messzire kiránduljunk, de amikor sikerült elindulni, szép élményeket szereztünk. Jövő évre osztály szinten a kamaszodás problémáinak megoldását, kezelését tartanám fontos feladatnak. A tanulók figyelmét helyes irányba kell terelni, sok új, már nagyobbaknak való élményt kell nekik biztosítani. Az érdeklődésüket fel kell kelteni, hogy új dolgok érdekeljék őket, amik a korosztályukhoz illik. Sok közös játékot kell velük játszatni. A fiúknak és lányoknak közös foglalkozásokat kell tartani. Iskola szinten reményeim szerint javulni fog a kommunikáció, az egymásra való figyelem. Fontos lenne több interaktív továbbképzés szervezése. Szeretném megemlíteni, hogy a termünk (113.) nagyon meleg. Délutánra úgy felmelegszik, hogy szinte képtelenség benne bármilyen foglalkozást tartani, tanulni lehetetlen.   Tóth Szilvia Budakeszi, 2017. 06. 20.
1 hónapja  •  közzétette: Tóth Szilvia  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 5-ös napközis csoport, 1.t osztály. Osztályfőnök: Farkas Pálné, napközi: Vukov Ágnes. Az osztályba 28-an járnak, 10 lány és 18 fiú. Napközibe a félév során minden tanuló járt, egy tanuló szüleivel abban maradtunk a folyamatos elkóborolások miatt, tanítás után haza viszik inkább. G.S. szüleivel a sok sírás és a folyamatosfáradság miatt tanítás után haza vitték az utolsó hónapban. Ez nagyban megkönnyítette az osztály és az én munkámat. Az osztály egy összetartó, egymásnak mindig segíteni akaró csapat lett az év végére. A gyerekek leginkább sport foglalkozásokra járnak, melyek a tanulási idő alatt vannak. Ez nekünk nagy könnyebbséget jelent, mert ilyenkor kevesebben vagyunk és jobban tudok segíteni mindenkinek a lecke írásban. Nagyon bevált nekünk, hogy a gyerekek csak hétvégére viszik haza a tankönyveiket, otthon már csak az olvasást kell gyakorolniuk. Farkas Pálnéval (Terkával) nagyon jól együtt tudunk dolgozni, szerencsére minden nap tudunk pár szót váltani amikor átveszem a csoportot. Közösen szervezzük az osztály ügyes bajos dolgait már június óta. A év során többször is volt lehetőségem Farkas Pálné és Michl Dóra óráit meglátogatni, így megtudtam figyelni a gyerekeket más közegben. Az osztállyal minden nap, ha az időjárás engedi 1-2 órát a sport udvaron töltünk. Tesis osztály lévén náluk ez a nap fénypontja. Nagyon jó lenne, ha a sport udvaron több játék lenne és olyan homokozó, amibe az ember szívesen bele is engedi a gyerekeket. Valamint egy olyan kerítés amin nincsenek lyukak és a gyerekek nem tudnak rajta ki be ugrálni. Sajnos az év során többször is láttunk olyan tanulókat/szülőket akik ki/bemásztak az iskolába. Délután mesét szoktam olvasni az osztálynak és azt látom ahogy telik az idő egyre jobban leköti őket és várják a történet folytatását. Én tanítom az osztálynak a környezetismeret és az ének órákat. A gyerekek érdeklődése és figyelme nagyon sokat fejlődött az év során, és az év végi bizonyítványokba csupa jó eredményt tudtam beírni. Egy kisfiú van aki a második félévben elkezdett sztrájkolni és nem akar dolgozni. Őt elküldtük a nevelési tanácsadóba és várjuk az eredményeit. Reméljük szeptemberre megváltozik az iskolához való hozzá állása. Osztályunkba jár több problémás gyerek, de a következetes és egységes szabályrendszerünk segítségével a különböző helyzeteket kezelni tudjuk. Ebben a tanévben Pap Mariettával tartjuk a 3-4. osztályos kézműves foglalkozást. Jó dolognak tartom, hogy kéthetente van csak, így van egy szabad délutánom az osztállyal amikor nem kell leckét írni és lehet játszani, kézműveskedni rohanás nélkül közösen. Bár a második félévben nagyon kiszámíthatatlan volt a klub napközik időpontja, ami sokszot okozott bonyodalmakat szülőknek, gyerekeknek. Az osztály számára nem jelent gondot, hogy nem ők dönthetik el, hogy milyen foglalkozásra járnak. Valószínűleg azért mert nem is mondtam nekik, hogy mik vannak és nem ismerik a régi rendszert. Amikor megkapom a beosztást és látom melyik két foglalkozásra kell menniük a gyerekeknek, akkor én átjárást engedek neki a kettő között, így a számukra szimpatikusabbra mennek. Viszont a kézműves foglalkozás sajnos ezzel a forgatással most nagyon rosszul járt. A felfedező szakkörről jöttek volna hozzánk a gyerekek zömében fiúk. A legutóbbi pár alkalommal 6-7 tanuló jött csak. Kolléganőmmel nagyon jól együtt tudunk dolgozni és a foglalkozások nagyon jó hangulatban szoktak telni. Az ebédelési rendet nagyon jól elsajátította az osztály, mostanra sikerül csöndben és kulturáltan ebédelni anélkül, hogy veszekedni kéne velük. Az ebédet a legtöbben megeszik és az uzsonnát is szeretik. Köszönöm a sok segítséget Farkas Pálnénak és Pap Mariettának az év során. Vukov Ágnes 1.t/5.csoport
1 hónapja  •  közzétette: Vukov Ágnes  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 4. c osztály (Somogyi Éva) 19 tanulóval (1 fő külföldön), új teremben (amit nehezen tudtunk belakni) kezdtük el az évet. 5 új gyermekkel, és Cserjési Évi is visszatért hozzánk a hosszú lábadozás után. Eleinte 13, majd 12 gyermek járt fejlesztésre, három pedagógus foglalkozott velük. Egy kisfiú félévkor visszaköltözött vidékre. Ő nagyon gyenge volt, sajnos 2 tárgyból meg is bukott. Jelenleg 2 SNI tanuló, 1 BTM zavarral küzdő van az osztályban. 1 kisfiú kevéssel év vége előtt a Vadaskert Kórház és Szakambulancia vizsgált meg Gyógyszerrel bocsátották haza. Folyamatos kontroll mellett. Mivel tanulási nehézségei is vannak, amelyet nem vizsgáltak, de tapasztaltak ők is, nevelési tanácsadóba is küldtem. Július hónapban egy másik fiú is a vadaskerti intézmény beutaltja lesz, ő 2 tárgyból megbukott, osztályt fog ismételni. Egy másik fiú is ismét negyedikes lesz. Néhány gyermek sokat hiányzott, ez a tanulmányi munkájukra rá is nyomta a bélyegét. Orvosi igazolásuk szinte mindig van, pedig nem mindig indokolt. Mivel kiskamaszok, lényegesen több problémát okozott a velük való foglalkozás, mint előző években. Ez a tanulásban, a tanuláshoz való hozzáállásban és sajnos magatartás terültén is jelentkezett. Igyekeztek a lehető legtöbbet ellógni a tanulásból A szülők iskolához, gyermekeikhez, tanuláshoz való hozzáállása nem változott. Sajnos több családban jelen van a mindennapokban az ital. Nem éppen pozitív példaként. Több gyermek jár pszichológushoz. Most ez is kicsit nehézkesebben indult be, mint az előző évben. Tartjuk a kapcsolatot a HÍD-dal. Többen jártak az osztályban Mozgó Móka-ra. Tanulmányi versenyen nem, de minden másban igyekeztünk lépést tartani a többi negyedikes osztállyal. (Ópusztaszer, író-olvasótalálkozó, kézműves foglalkozások, Művészeti Gála, Március 15., karácsonyi műsor, karácsonyfa díszítés- tortajutalom, osztálykirándulás....)A hittan órákkal még mindig adódnak gondok, bár talán kevesebb. Legutóbbi dolgozataink eredményei: Szövegértés:76,05 %, Nyelvtan:73, 86%, Matematika I.:48, 82%, Matematika II.:51, 92% Az év végére elfáradtak, nehéznek bizonyultak (hosszú és összetett) a minden negyedikes által megíratott matematikadolgozatok. Kíváncsi lennék a többiekére. Az osztályban tanító pedagógusok is hasonlóan ítélik meg az osztályt, mint én. Köszönöm kitartó, türelmes odafigyelő munkájukat. Külön köszönöm a fejlesztőpedagógusok segítő tanácsait, építő megbeszéléseit. 4 évig végig kísérte osztályunkat, tevékenységeinket a napközis tanítónk: Bujdosó Tünde. Neki is hálásan köszönöm kitartását, háttérmunkáját! Az évfolyamunk összeszokott csapatból áll, egymást igyekszünk segíteni. Köszönöm Rea felkészült, lelkiismeretes vezetését! Igen kemény 4 évet tudhatok a hátam mögött. Kérésem továbbra is, hogy legyen egy telefon a tanáriban! Legyen tanári! Somogyi Éva
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 11-es napközis csoport – 3.a és 3.f – Osztályfőnökök: Simon Katalin, Kiss Brigitta – Napközis: Pap Marietta A csoport összetétele: 35 tanuló ( 3.a: 14 fő, 3.f: 21 fő) – 21 lány, 14 fiú Az idei évben teljes mértékben megváltozott a csoportom összetétele. Egyrészt a 3.a osztállyal együtt egy új osztályt kaptunk magunk mellé napközis társaknak, másrészt a 3.f osztály is új szituációval került szembe, mivel ők a tavalyi év során egyedül voltak a csoportjukban. Azáltal, hogy egy évfolyamba és egyazon folyosóra járnak a gyerekek, valamint tavaly is közösen voltunk osztálykiránduláson, így könnyen ment az összeszokás. A gyerekek nagyon jól kijöttek egymással, szívesen játszottak együtt és segítettek is egymásnak. Idén 4 új gyermek érkezett a két osztályba; egy fiú, és három lány. Mind a négyőjüknek sikerült beilleszkedniük és barátokat szerezniük. A 35 tanulóból általában 23-26 diák mindig jelen volt a napköziben. Rengeteg különórájuk volt, ezáltal jöttek-mentek a gyerekek a tanulási idő előtt is, és után is. A sok különóra és a napi 6 tanítási óra miatt ritkán tudtunk lemenni a sportudvarra. Az a osztályba rendszeresen jártam Simon Katalinhoz az ének-zene órákra hospitálni, melyek sok segítséget nyújtottak számomra, mivel az f osztályba betanítottam ének-zene és testnevelés órákat. Az énekóráimat rendszeresen látogatta Kiss Brigitta, az f osztály osztályfőnöke, és nagyon sokat segített tanácsaival. Kapcsolatom nagyon jó mind a két kolléganővel. Sokat köszönhetek nekik. Ha bármi probléma felmerült, közösen oldottuk meg. A magatartás és szorgalom jegyeket minden hónapban megbeszélték velem is. Hasonló elképzeléseink, értékeink és elvárásaink vannak, melyeket a gyerekek elfogadtak és be is tartottak. Véleményem szerint ez a következetesség egy folytonosságot, állandóságot, biztonságérzetet ad a gyerekeknek. A tanórák mellett heti egyszer a teljes csoportomnak, valamint pár gyermeknek az évfolyamon én tartottam a tömegsportokat is. A gyerekek szívesen dolgoztak az órákon, és aktívan részt vettek a feladatokban. A magatartásproblémák okoztak kisebb-nagyobb gondot. Azt külön ki kell emelnem, hogy az f osztályosok nagyon sokat fejlődtek ezen a téren. Több kollégától, és az iskola személyzetétől is csak pozitív visszajelzéseket kaptam a gyerekek magatartásával kapcsolatban. Szépen elsajátították azokat a szokásokat, melyek már a tavalyi év során beváltak az a osztályosokkal való közös munkám során. Ebben a tanévben Vukov Ágnes kolléganőmmel vezettük a 3-4. osztályos kézműves klubnapközit. Véleményem szerint jobb, hogy kéthetente volt klubnapközi foglalkozás, mert így a csoporttal is volt lehetőségünk több, kézműves-játékos szabadidőt eltöltenünk. A beosztást illetően nem értettem egyet azzal, hogy körforgásszerűen cseréltük a gyerekeket a foglalkozáson. Így a gyerekeknek olyan foglalkozásra is el kellett menniük, amire amúgy nem szerettek volna jelentkezni, de mégis oda lettek beosztva. Ami szintén kisebb gondot jelentett, hogy sokszor 1-2. osztályos gyerekek is részt vettek a 3-4. osztályos klubnapközin, mert a napközis/délelőttös tanítónénije hozzánk írta be őket. Az ebédelésnél sokszor tapasztaltam azt, hogy nem volt megfelelő evőeszköz előkészítve a gyerekek számára (pl.: a főzelékben volt hús vagy főtt tojás, de nem volt villa kitéve, csak kanál és kés, emiatt nem lehetett feldarabolni azokat). A befizetések ellenőrzése is elég sok időt vett igénybe. Mivel minden hónap végén Loór Zsuzsi elküldte a napköziseknek a befizetett gyerekek listáját, így én leellenőriztem a csoporttal közösen azt, mielőtt elmentünk ebédelni. Majd az ebédelés előtt újra kellett ellenőrizni. Sokszor még utána 3-4 nappal is újra kérdezgettek egy-egy gyereket. Valamint az is nagy gondot jelentett, amikor a tálaló előtt ellenőrzték a felsősök befizetését. A különórásokat így is mind előre kellett engednünk, hogy meg tudjanak ebédelni a szünetben a következő órájuk előtt. Az ilyen esetek miatt rendszeresen feltódultak az osztályok a folyosón, és a gyerekekkel 10-15 percet is kellett várnunk, mire sorra kerültünk. Az ételek minőségét illetően nincs tapasztalatom, mert eddig egyszer kóstoltam az ételt, így nem is tudok/szeretnék véleményt nyilvánítani. A gyerekek étkezése változó. Volt, amit szívesen megettek; volt, amit egyáltalán nem. Az uzsonnák minősége sokat javult, aminek nagyon örültek a gyerekek. Nagyon ritkán maradt meg 1-1 szendvics a dobozunkban. Az osztályok rendezvényein igyekeztem mindig ott lenni. Olyankor okozott ez gondot, amikor mind a kettőnek egyszerre volt programja. A SZIA Családi napon aktívan részt vettem a 3.f-es szülőkkel. Az összes tornapadot lecsiszoltuk, és újralakkoztuk. A karácsonyi vásáron is aktívan segédkeztem a tombolatárgyak összegyűjtésében. A zsibvásár folyosójának berendezését, felügyeletét és elpakolását Tischler Krisztina kolléganőmmel sikeresen lebonyolítottuk. Nehézség volt az, hogy a megbeszél találkozási időponthoz képest sokkal hamarabb jöttek le csoportok, amikor még csak pakoltunk kifele. Az év vége egy kicsit besűrűsödött számomra. Május végén volt a pedagógusminősítésem, majd Kemény Blankát és a 3. b osztályt kísértem el Kismarosra erdei iskolába. Ezt követően Simon Katalinnal és a 3. a osztállyal mentem szintén erdei iskolába Berkenyére. A tanév utolsó két hetében pedig Kiss Brigittával és a 3. f osztállyal mentünk 4 db egy-egy napos osztálykirándulásra. Mind a három osztállyal és az osztályfőnökökkel is sikeresen megtaláltuk a közös hangot, és nagyon jól sikerültek a kirándulások. Köszönöm a sok segítséget és az együttműködést Simon Katalinnak és Kiss Brigittának az osztályoknál, valamint Vukov Ágnesnek a klubnapközik során.
1 hónapja  •  közzétette: Pap Marietta  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló  Ebben a tanévben három osztályban tanítottam. A Napraforgó tagozaton az összevont 7. és 8. évfolyamot (összesen 4 fő) heti két órában, a 3.a-ban rajz, technikát heti 2+1 órában és a 2.a-ban angol nyelvet, rajzot és technikát összesen 8 órában. Az osztályok: A Napraforgó tagozaton második osztályos tananyagot vettünk és azt többé kevésbé sikerült elsajátítaniuk. A problémát leginkább a szorgalom és egyéb képességek hiánya okozta. Ez meg is látszott az eredményeken. A 3.a kéttannyelvű osztályban nagyon eredményesen dolgoztunk, csupa motivált, ügyes és kreatív gyerekkel. Mivel nem kellett sokat fegyelmezni és ezen felül a gyerekek jó képességűek, szerencsére meg tudtuk valósítani, hogy a lehető legtöbb dolog angolul folyjon az órán, aminek érezhető eredménye is lett az év végére.  A 2.a szintén kéttannyelvű osztályban sok magatartás és egyéb problémás gyerek van. Sajnos sok időt vesz el az osztály fegyelmezése, nevelése, de motiválhatók, jó képességűek. Szerencsére a szülők is partnerek, ha kell együtt meg tudjuk beszélni, oldani a problémákat. Az osztályfőnökkel illetve a betanító kollégákkal jó a viszonyunk, számíthatunk egymásra, ha bármi probléma adódik, megbeszéljük, segítünk egymásnak. Angolból végigmentünk a tanmeneten, sőt igyekeztünk több dolgot is behozni az oktatásba versek, dalok, országismeret és szóanyag tekintetében. Mivel az osztáyteremben rendelkezésre áll okostábla ez nagyban megkönnyíti a munkánkat. Minden témához készítettünk powerpointos vetítéseket, hogy ezzel is segítsük a tanulási folyamatot. Igyekeztünk sok páros és csoportos feladatot is adni, hogy a kooperáció segítségével, alkalmazkodással, egymásra figyeléssel hatékonyabban tudják a feladatokat megoldani  illetve hogy a célnyelvet a lehető legtöbbet tudják használni a tanórák alatt. Év végén mindenkinek jelest tudtunk adni angolból, májusban Cambridge tesztet írtak a tanulók 92%-os átlageredménnyel.   Programok, továbbképzések: Ősszel a Zeneiskola udvarát tettük rendbe; Halloweent szerveztünk a gyerekeknek októberben játékokkal, beöltözéssel, programokkal; decemberben angolos karácsonyi színdarabbal készültünk, amit később a Prohászka gimnáziumban közösen is előadtunk a Szőlőtős osztályokkal a szülőknek; Indultunk két osztállyal is a Garden Iskola pályázatán; segítettem az NKP pályázatában is, mellyel a 2.a osztály első helyezést ért el. A második félévben februárban farsangi kézműveskedést, áprilisban agyagozást szerveztem a két osztálynak. Májusban elvittem a másodikos osztályt az OTP bank által szervezett Sulibank foglalkozásra illetve az állatkertbe is, végül év végén szintén készültünk angolos műsorral a szülőknek. Tanévkezdés előtt részt vettem Janet Streeter által vezetett tanítás módszertani továbbképzésen (CLIL Professional Development: Tweaking the textbook), novemberben saját költségen elvégeztem a Konfliktuskezelés az iskolában – A Konstruktív konfliktuskezeléshez szükséges pedagógus kompetenciák fejlesztése című továbbképzést.
1 hónapja  •  közzétette: Szántó Dóra  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló:3.b,12.napközis csoport.24 fő,11 lány és 13 fiú. Az osztálynak harmadik éve vagyok a napközise,elsőtől tartom nekik a hittanórákat és ez évtől a testnevelés órákat is.Nevelési problémákkal igazából az első évben kellett megküzdenünk ,azóta sokat javult a helyzet.Előfordulnak konfliktusok főleg a fiúk között,és leginkább játék közben,de mindig a probléma megértésére,és megoldására törekedtünk.Napi rutinunkhoz hozzá tartozott az ebédelési rend tartása,az udvari kötött vagy szabad játék,a tanulás,és a szabad idő tartalmas eltöltése.Az ebédet illetően nem tudunk zöld ágra vergődni,mert elvileg az egészséges életmódra akarjuk őket szoktatni,sok főzelék,bőséges levesek,és mindez kevésbé sózva,de ehhez képest sokszor panaszkodtak a gyerekek,h. túlságosan is sós az ebéd.(és valóban )Már harmadik éve szokják elvárásaimat,ezért az ebédlőben már nem gond,h. szépen csendben kulturáltan egyenek.Az udvaron még sokszor igénylik az együtt játszást irányított játékot,a fiúk fő tevékenysége természetesen a foci.A többséggel sikerült megszerettetni a többi labdajátékot is. Az osztály Blankával sokat kézműveskedik, ezért én inkább a mozgásos játékokra,sportosabb foglalkozásokra álltam rá,persze,ha alkalom vagy kedvük  adta,akkor délutánonként is bőséges kézműves ötletelés várta őket.A tanulás folyamat már olajozottan működik náluk,a problémákat meg szoktuk beszélni,gyakoroljuk az érintett területeket,javítjuk a hibákat.Sok különórára járnak,néhányan már most év végén átgondolták,h.jövőre nem fognak ennyi mindent vállalni,mert a végére már nagyon elfáradtak,nehezen koncentráltak. Hospitált órák:Természetismeret,rajz,ének,olvasás,matematika.Órákon aktívak,motiváltak,jól lehet velük haladni.Blankánál ének órákon tanulnak furulyázni. Délutánonként sokszor összeültek főleg lányok ,és kedvenc dalaikat furulyázták.Csak egy két társukkal kellett külön gyakorolni. Ebben az évben sem szűkölködtünk a programokat illetően: szeptemberben részt vettünk a családi napon,próbáltuk szépítgetni a hátsó kis udvart,és a bejárat felőli szegletet,ősszel a napköziben részt vettünk az őszi képtár osztályok közötti"ki mit tudján",amit a mi 3.b-eink nyertek meg fergeteges figuráikkal,amelyeket termésekből készítettek.Jártunk a mesemúzeumban,ahova még szívesen visszamennénk,mert a mai napig emlegetik a gyerekek milyen jó volt.Karácsony előtt mi is feldíszítettünk egy kis karácsonyfát,három kisgyerek pedig díszeket varrt,második és harmadik helyezést értek el.Tavasszal készítettük a kiszebábot,-ami a hagyománynak  megfelelően elégetésre került-és készültek a gyerekek a műsorral,amit az alsósok előtt elő is adtak Jánosi Attila vezetésével,a 3.d-vel karöltve.Gyártottuk a bábokat a Jótékonysági Báb előadások délelőttjére,ami nagyon jól sikerült,sok szép bábot,és sok jól megtanult ,értékes előadást láthattunk.Széchenyi napokra nagyon készültünk,hála a sok jó futónknak megnyerték a váltófutást aznap.(nagy nagy örömünkre)..Májusban részt vehetett három gyerekünk az atlétika versenyen,ahol szép eredményeket értek el,remélem jövőre a többi indulónk is rajthoz állhat majd.Júniusban már nagyon várták a művészeti osztályok év végi kézművesnapját,ahol jobbnál jobb ötletekkel állunk elő csakis a gyerekek kedvéért.Amit még nagyon szeretnek és igen népszerű a napközis programok között,az a zsibvásár.Nagyon várják,és teljes lázban égnek,amíg be nem fejeződik a vásár és meg nem szólal a csengő a végén.Klubfoglalkozások közül a sportot tartottam ebben az évben is,most Kinga volt segítségemre.Sok gyerek veszi igénybe ezt a programot,volt,h. megijedtünk a létszámot látva,de egy két fegyelmezetlenkedőtől eltekintve figyelmes,sportolni,játszani akaró gyerekek jöttek hozzánk.Sokkal jobban működik így a klubdélután,h. nem hetente tartjuk,(így a saját csoportunkra is jut bőven tervezhető idő.)A mosdók tisztaságát megemlíteném,de h. a gyerekeket védjem némelyiket nagyon problémás megnyomni,és így nehéz elérni a kellő tisztaságot.A kinti játékot illetően többször előfordult,h. sebesen,vérző lábbal mentünk be délután,pedig nem játszottak durván,egyszerűen a kis pálya minősége az ,amin csak javítani lehet(rontani már nem).Muszáj lenne megoldani,h.gumis vagy füves vagy bármilyen más borítást kapjon és ne a porban és a köveken játszanak a gyerekek(de ez a kis udvarra is igaz).(esetleg néhány bál vagy vásárok bevétele)  Több helyen többesszámban írtam,ha örömről vagy bánatról is volt szó.ez azért van így,mert Blankával már jó ideje neveljük együtt a gyerekeket,és ez az együtt valóban azt jelenti,h. együtt gondolkodva a problémákon,együtt készülve programokra,mert ő megtisztel engem azzal,h. szól minden közös programnál feladatnál,így én is sajátjaimnak érezhetem ezt az osztályt is és nemcsak külső szemlélő lehetek.Szeretnék még napközis kollégáimnak köszönetet mondani ,akik nélkül nem lehetett volna megvalósítani egy évközi rendezvényt sem.     Nagyné Tischler Krisztina
1 hónapja  •  közzétette: Tischler Krisztina  •   Bejegyzés szerkesztése
Vakherda Nóra: 22. csoport (5. évfolyam): év végi beszámoló. A csoport 4 osztályból, összesen 28 főből áll. Ebből 18 fiú, és 10 lány. Sokat egyeztettünk az osztályfőnökökkel a diákok tanulásával, viselkedésével kapcsolatosan, az adott problémákat megbeszéltük, folyamatos kapcsolatban voltunk. Sok segítséget kaptam tőlük, munkájukat utólagosan is köszönöm. A tanév végére sikerült leküzdeni a kezdeti nehézségeket, szerencsésen összeszoktak a csoport tagjai, különösebb magatartási problémák nem jelentkeztek. A legnagyobb kihívást az év során az jelentette, hogy a különböző osztályokat (mivel máshogy haladtak a tantervekben), és a különböző szinten álló diákokat eltérő nehézségű feladatok elé kellett állítanom, más feladatsorokat kellett megoldaniuk. Ezt a nehézséget, és azt, hogy körülményes volt közel 30 gyerekre egyszerre időt szakítani, az könnyítette meg, hogy a diákok segítettek egymásnak a házi feladatban. Az év elején még nem szívesen közeledtek egymáshoz, de a tanév végére összeszokott csapattá alakultak, akik törődnek egymással. Ezért problémát inkább az a 4-5 fő jelentett, akik tanulási nehézségeik miatt hátrányos helyzetben voltak a többiekkel szemben, és az év során folyamatos támogatásra szorultak az ismeretszerzési folyamat alatt. A legtöbb energiát rájuk kellett fordítani, igaz a többi diáknak nem jelentett nehézséget az önálló tanulás elsajátítása, így maradt idő az 5 fő tanulási készségeit fejleszteni. A legnagyobb elmaradást a szövegértés, az olvasási készség, és a matematikai alapműveletek elsajátítása alatt lehetett megfigyelni. Mivel ezek alapkészségek, ezek nélkül a tanulási színvonalat nem lehet emelni, ezekre nagy hangsúlyt kellett fektetni. Folyamatosan hoztam játékos feladatsorokat pl. szókincsfejlesztő játékokat, szövegértési feladatsort, játékos matematikai feladatokat stb. Sok esetben olyan módszerekkel próbáltam segíteni nekik, amelyek a tanulást jelentősen megkönnyítik a számukra. Pl: egyszerűbb (az általuk tanulttól eltérő) számolási módszert mutattam, vittem nekik összefoglaló táblázatokat, pl. az összes átváltást tartalmazó lapot, kértem tőlük, hogy írjanak adott fejezetből vázlatot, hogy átlássák a lényeget. Először szkeptikusan fogadták az ötleteket, nem tudták, hogyan kellene hasznosítani azokat, és szívesebben maradtak meg az ismert, jól bevált módszereknél, de később szívesen próbálták ki az ötleteket. Örömmel tapasztaltam, hogy azok a diákok, akik az év elején még nem tudtak két számot papíron összeadni, azok az év végére fejben kétjegyű számokat szoroztak össze, igen gyorsan. Az olvasási készségük is sokat fejlődött az év során, amely a koncentrációjuk javulásának is köszönhető. A későbbiekben elsődleges feladatként a szövegértést kell fejleszteni, erre azonban az egész évfolyamnak szüksége van. Az év végi jegyek is azt mutatják, hogy eredményes volt a folyamatos gyakorlás, sok diák javított a félévi eredményéhez képest, és a beszédkészségük is sokat fejlődött. Ezt több kolléga is megerősítette, a pozitív változást ők is észrevették. Ami aggasztó lehet, hogy nagyon gyorsan felejtenek, így a folyamatos ismétlés a későbbiekben is elkerülhetetlen lesz. Emellett, amire az idei tanévben kevesebb idő jutott, az a szóbeli feleltetés volt. A sok házi feladat miatt nem mindig jutottam el odáig, hogy a diákoktól az adott témákat szóban kikérdezzem, és valószínűleg erre a későbbiekben sem lesz több idő. Ezért úgy terveztem, hogy hetente, kéthetente összeállítok egy pár kérdésből, fogalmakból álló kis tesztet, és azt fogom kitöltetni a házi feladatok megírása után, hogy lássam, ki az, akivel tovább kell foglalkozni. A későbbiekben szeretném jobban nyomon követni minden egyes diák tanulását, hogy ahol kell, ott gyakorolni tudjunk.
1 hónapja  •  közzétette: Vakherda Nóra  •   Bejegyzés szerkesztése
3.a  Évvégi beszámoló  Létszám:14 fő.Ebből 10 lány 4 fiú.Áprilisban érkezett egy új tanuló,de sajnos áprilistól egy kislány nem jár iskolába mindenféle pszichológiai és pszichiátriai problémák miatt. Szociális problémák  Mivel kis létszámú osztályról van szó,szerencsés helyzetben vagyunk ,de a fiú-lány arányok  miatt  a közösségi dolgaink,játékaink másképp működnek. Sok dologban nem szerencsés ez,és az egyik szociális ,magatartási problémás csemeténk is ráadásul fiú. Mivel a szülők…pontosabban inkább egy szülő….nem szeretné ha ez az egy kisfiú esetleg kirekesztetté válna,úgy döntött ,hogy iskolapszichológus segítségét kéri. Ő be is jött hozzánk több órában is ,a fiúkkal is elbeszélgetett,de valójában semmi problémát nem látott,---fiú-lány arányai ellenére ---jól működő kis osztály vagyunk. Sajnos egyre gyakoribb a szülők problémázása a nem létező dolgokon,és semmiségek problémává  generálása.  Egy tanulónk sajnos november óta szeparációs szorongással küzdő kislány ,akinek a kezelése nem kis fáradságot igényelt.Már anyukával sokszor konzultáltunk,pszichológus és családsegítő segítségét kérte. Sajnos oda jutott a dolog,hogy április óta nem jár iskolába.Kezelést kap,csak sajnos úgy látjuk nem sok sikerrel. Nagyon várjuk ,hogy a nyáron megoldódjon ez a probléma,és szeptembertől újra közösségünk tanulója lehessen. A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos,megfelelő,bár egyre több dologba próbálnak beleszólni,ami úgy gondolom nem az ő kompetenciájuk.  Eredmények  Évvégi felmérések :Olvasás: 90,5 %                                 Nyelvtan: 90,4 %                                 Matematika:84,2 %                                 Környezetismeret: 87,5 %  Tanulmányi Versenyek  A Zrínyi Matematika Versenyre 5 tanulónk jelentkezett,a Kenguru versenyre 7 tanuló. A Bólyai Természettudományos Versenyere indítottunk 1 csapatot,és a Bólyai Matekra  2 csapatot. Az egyik csapatunk bejutott az országosra és szép eredménnyel végzett.  Programok: Idén is járunk a Tatabányai színházba,bérletet vásároltunk. Tartottunk karácsonyi ünnepséget és szülinapokat is tartunk az osztályban,ami jó kis közösségformáló alkalom. Sajnos a tapasztalat azt mutatja,hogy a Karácsonyi vásárra és a bálra egyre nehezebb  a szülőket mozgósítani.Hiába a sok email,hiába a lelkesítés,nem igazán van megmozdulás ezügyben.Egyre inkább  csak az elvárások mutatkoznak meg a szülők részéről a programokat illetően,de amikor mi várunk segítséget,sajnos nem kapjuk meg.  Észrevételek,javaslatok: Az iskolai takarítás még mindig hagy kívánnivalót maga után.Nagyon sokszor mi takarítunk a gyerekekkel. Nagyon várom továbbra is a vezetőség segítségét,támogatásását a reggeli szülői bejövetelek megakadályozása ügyében.  Szeretném megköszönni a betanító tanárok munkáját,--Szántó Dóri,Bujtor Ildikó,Katie , Marietta és Brigi néni-- akik lelkes odaadásukkal ,segítségükkel,rengeteg erőfeszítést tesznek bele a mindennapi életünkbe,és  a nevelő munkába.             Simon Katalin
1 hónapja  •  közzétette: Simon Katalin  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 2016/2017. 1.a Béres Katalin Személyiség-és közösségfejlesztés             Szeptemberben 28 fővel indult az osztály (13 lány, 15 fiú). 27 fővel zártuk a tanévet, mert egy kisfiú a 2. a osztályhoz csatlakozott. A gyerekek nagyon különböző neveltségi szinten álltak, állnak. Nehezen indult a tanévünk, a gyerekek lassan szokták meg az iskolai környezetet. Május végére is alig jutottunk el oda, hogy betartsák az iskola szabályainak tőlük elvárható részét. Az osztály érdeklődő, nyitott gyerekekből áll. Sok mindenre képesek, de a figyelem összpontosítása miatt nehezen valósítják meg a szándékukat. Sajnos a legtöbbjük nem szokta meg, hogy a másikra figyeljen, hogy elfogadja a sajátjától eltérő véleményt. A feladattudat a gyerekek zöménél kialakult, de a feladattartással már több gyereknél probléma van. 3 kisgyermeket küldtem vizsgálatra a tanév folyamán. Közülük egy évet ismétel, kettő pedig fejlesztésre szorul a következő tanévtől. Két gyermek magatartása kirívóan eltér a többiekétől. Mindkettő meglehetősen agresszív, év elején emiatt sok konfliktus volt (Később is). Az órát az egyikük állandóan zavarta beszédével, mozgásával, zörgésével. A másik kisgyerek is zavarta az órákat, de neki voltak nyugodtabb időszakai is. A szülőkkel folyamatosan tartottam a kapcsolatot, együttműködők voltak, közösen kerestük a megoldást. Mindezek miatt már az év elején szerveztünk közös családi ismerkedő összejöveteleket. Családlátogatáson 3 gyermeknél jártam. A szülőkkel rendszeresen tartottam a kapcsolatot, s az előírt két szülői értekezlet helyett ötöt tartottam. Karácsonykor és év végén műsorral készültünk a szülőknek. Négy alkalommal színházban jártunk. Év végén 2 napos kirándulásra vittük az osztályt. A szülők számára két nyílt órát tartottunk, amelyeken szinte mindenki megjelent. Részt vettünk az iskola által szervezett közös programokon, tanulmányi versenyeken. Egy kisfiú, miután megtanult írni, csatlakozott a 2. a osztályhoz, mert képességei magasan meghaladják az életkorának megfelelő szintet. Egy kislány a szülők kérésére ismételni fogja az első évfolyamot, mert nála matematika és írás területén súlyos elmaradások mutatkoznak. A többi kisgyerek megfelelő szinten teljesített. A tanulási-tanítási folyamatot egész tanévben jellemezte az, hogy sokkal lassabban, apróbb lépésekkel, játékosabban kellett haladnunk, mint az előző első évfolyamon. A gyerekek éretlenek még, a figyelmük nagyon terelhető, az önuralmuk alacsony szinten van. Végig nagy hangsúlyt fektettem a gyerekek egymáshoz való viszonyára, a konfliktusok kezelésére. Továbbra is nagyon hiányzik az osztályfőnöki óra. A felmerülő problémákat csak valamelyik óra rovására lehet megoldani.   Statisztika: kitűnő: 10  Jeles: 3 tanuló. 1 tanuló osztályt ismétel a szülők kérésére. Hiányzások:igazolt összesen: 854         igazolatlan összesen0        hiányzás összesen854       igazolt átlagosan31,63  igazolatlan átlagosan0,00                hiányzás átlagosan31,63  nincs igazolatlanja27            tíz vagy tíznél több igazolatlan létszám 27   A pedagógiai munka feltételei Tárgyi feltételek – Személyi feltételek- Az egész tanév folyamán Nádor Tímea volt a napközisem, akivel nagyon jól együtt tudtunk dolgozni. Sokszor jött be a tanórákra, mindenben a segítségemre volt. Köszönöm a munkáját Az angol anyanyelvű párommal is jól tudtunk dolgozni.   Egyéb: a reggeli torna szerintem első osztályban zavaró, mert ez az időszak a ráhangolódás időszaka lenne, a szülők elengedése, a felszerelés elővétele, mosdóhasználat, és egyéb felmerülő problémák megbeszélése, esetleg meseolvasás ideje lehetne.   Béres Katalin
1 hónapja  •  közzétette: Béres Katalin  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló, 2.t osztály Az idei tanévet 21 fős osztálylétszámmal zártuk. Ebből 12 fiú és 9 lány. 8 gyermek jár fejlesztő pedagógushoz, egy gyermek közülük ADHD-s. Az osztály teljesítménye nagyon szétvált, egyik része szépen teljesít, de sok lemaradó, nehezen tanuló gyermek van. Ez megnehezítette az oktatás folyamatát, differenciálással próbáltam megoldani, sikerélményhez juttatni azokat a tanulókat is, akiknek nagy erőfeszítés szükséges a tananyag elsajátításához. Mindenki elvégezte a 2. osztályt, 8 gyermek kitűnő minősítéssel. Testnevelés osztályhoz méltóan szinte mindenki iskolán kívül is sportol, heti több óraszámban, ahol nagyon jó eredményeket érnek el. Tanulmányi versenyben egy tanuló kiemelkedő helyezést szerzett a Zrínyi Matematikai Versenyen. Év végére nagyon kis szorgalmas csoport lett, bár a családi háttér nem mindenkinél volt támogató. Sajnos többször kellett felvennem a HÍD Családsegítő Szolgálattal a kapcsolatot, családok szociális helyzete, kiskorú veszélyeztetése, illetve a gyerek iskolai magatartása miatt. Ezekben az ügyekben folyamatos konzultációt tartok a HÍD munkatársaival. Év elején még sok gond volt a magatartással, sok veszekedés, vita, sértődés volt jelen. Nem csak a gyerekek között, hanem a szülők is fegyelmezetlenek voltak. Év végére csendesedtek a viták, egy nagyon jól kezelhető, jó magatartású, fegyelmezett osztállyal tudtam együtt dolgozni, ami az erdei iskolában emelkedett teljes szintre. 5 napos erdei iskolában voltunk, ahol bebizonyosodott, hogy tudnak együtt tevékenykedni, játszani, tanulni is. Segítik, támogatják egymást, megértőek a másikkal szemben. Magatartásuk kifogástalan volt, bármerre mentünk, dicsérték az osztályt. Programjaink között még szerepelt 4 alkalommal színházlátogatás, Zsámbéki lámpa múzeumban voltunk, valamint tájházban. Minden iskolai programon részt vettünk. Nagyon köszönöm minden betanító kollegámnak az odafigyelő munkáját, nagy segítség volt számomra, és nagyon hasznos a gyermekek fejlődésében! Vrábel Etelka
1 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
BESZÁMOLÓ 18.CSOPORT 2016/2017 tanév. A 18. csoport (4.c, 4.d) 31 főből áll, ebből 19 a fiú, 12 a lány. A napközi ideje alatt hét tanuló kapott fejlesztést. Nyolcan jártak gyógytestnevelésre, egyéb különórákon tizenhatan vettek részt. Egy-egy tanuló heti több alkalommal is járt, de néhányuknál előfordult a napi két-három különórás program is. Az általam tartott hétfői tömegsportra tizennégyen jártak. Az első félévhez képest megemelkedett a korrepetálások a Prohászkás felkészítő - előkészítő órák száma, így a napközi belső rendje is valamelyest megváltozott. Nagyobb hangsúlyt kapott a délutáni tanulás, valamivel kevesebb idő jutott a szabad játékra. Szeptemberben öt új diákot köszönthettünk. Az újonnan érkezők más-más szokásrenddel, szocio - kulturális háttérrel érkeztek, így az első negyedév a közösség formálással, az intézmény házirendjének betartatásával telt. Nehézséget okozott a sokszor jelentős mértékű eltérés mind az életkori-, értelmi-,és magatartásbeli különbségek miatt. Megjelent az egymással való versengés amely nemcsak anyagi téren éreztette hatását, hanem a megmutatkozott a tanulási motivációban is. Év végéig megmaradt az az öt-hat főből álló kis tanulói kör, akiknek folyamatosan és rendszeresen kellett segítséget nyújtani a házi feladat elvégzésében. Erre azért is volt nagy szükség, mert otthonról nem kaptak kellő támogatást az iskolai feladatok elvégzéséhez. A tanulás irányításához, a hatékony differenciálás megvalósításához - Prohászkás diákok személyében - segítséget kaptam. Igazi segítőként, lelkiismeretesen végezték munkájukat. A csoport komplexitásából adódóan nagy szervezettséget és körültekintést igényelt minden csoportos foglalkozás, ide értve a kulturális tevékenységet, kézműves foglalkozást, ill. magát a délutáni tanulást is. Mindkét osztály szülői közössége tiszteletben tartotta a védett tanulási időre vonatkozó szabályokat. Nem jöttek be a terembe, csak az ajtóban jelezték megérkezésüket, szándékukat. Az év folyamán együttműködőek, segítőkészek voltak. Az éves napközis munkatervben vállalt feladatainkat csoport szinten teljesítettük, emellett rendszeresen dekoráltuk, díszítettük termünket. Az előző évek megszokott - heti rendszerességgel tartott – klubfoglalkozás menetéhez képest változás történt. Az erdőkerülő klubfoglalkozás keretében minden második hét péntekén szerveztünk kirándulásokat. A gyerekek nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel vettek részt ezeken a foglalkozásokon. Csoportunk a nagy létszám, és az állandó beszélgetés ellenére is fegyelmezetten viselkedett az ebédlőben. Türelmesen kivárták a sorukat, miután megebédeltek kivitték a tálcájukat és visszaültek a helyükre. Az ebédlőt közösen hagytuk el. Annak ellenére, hogy mindig is külön hangsúlyt kapott a kulturált étkezési szokások kialakítása, megszilárdítása négy év után érdekes volt megtapasztalni, hogy azoknál a gyerekeknél ahol nincs kellő szülői ráhatás, külső példamutatás ott bizony nehezen, vagy alig alakulnak ki az igényesnek mondható szokások. /Budakeszi, Pozsonyiné Bujdosó Tünde/
1 hónapja  •  közzétette: Pozsonyiné Bujdosó Tünde  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 1.d 2016-2017.   Osztályunk  létszáma 28 fő, ebből 12 fiú és 16 lány. Egy  tanulót a tanév során küldtem szakértői vizsgálatra. Fejlesztése a második évtől kezdődik. Ennél a tanulónál figyelemzavaros problémák merültek fel, így lassabban, kevesebb feladatot képes megoldani. A tananyagot minden tárgyból teljesítettük. Olvasásból közösen dolgoztunk fel a második félév vége felé egy kisregényt, nagyon élvezték a közös munkát, ill. az önálló olvasást. A Meixner módszernek köszönhetően mindenki megtanulta a betűket, gond nélkül összeolvasnak, most már szépen megy a szavak, mondatok olvasása, és a szövegértési feladatok is.  Írásból is befejeztük a kis és nagybetűk írását, hiszen németből erre szüksége lesz a gyerekeknek.  Matematikából is 2-3 kivételével eszköz nélkül számolnak.  Az év során a kötelező méréseket a munkaközösség tagjaival közösen választottuk ki és egyeztettük. A gyermekek  túlnyomó többsége  értelmiségi családból jött. A kommunikációjuk jó, korosztályuknak megfelelő. Az udvariassági szabályokat nem mindig alkalmazzák, több dologra figyelmeztetni kell őket (pl. köszönés, szemét felvétele).  A szülőkkel való kapcsolattartás rendben van, működik az  e-mailes levelező lista, itt én is tudok üzenni, és a szülők is tartják egymással a kapcsolatot. A felmerülő problémákat sikerült mindig azonnal rendezni, megbeszélni, mindig éreztem a család támogatását az egy irányba haladást. A betegségeket, hiányzásokat jelzése és igazolása is rendben volt, a hiányokat egymástól megkérdezték, vagy bejöttek az aznapi anyagért személyesen. Munkatervünkben vállalt feladataink a tanév során teljesültek. Négy alkalomra szóló színházbérletet vettünk a tatabányai Jászai Mari Színházba, az évfolyam osztályaival együtt látogatjuk az előadásokat. Az első két előadást decemberben és januárban tekintettük meg, a második félévben áprilisban és júniusban volt előadás. Ez a júniusi időpont már nem volt túl szerencsés, de végül is megoldódott az utazás is. A többi program is megvalósult. Voltunk a Jókai kertben, Martonvásáron, Mesemúzeumban, Szilfa-tisztáson. Részt vettünk a Márton-napi felvonuláson, német nemzetiségi gálán, Trachttag-napon, vers-és prózamondó versenyen, Kazinczy-versenyen. Tartottunk Karácsonyi ünnepséget és év végi műsort. Több család közösen szórakozott a Szia-bálon, kezd alakulni egy összetartó szülői közösség. Közös farsangot rendeztünk, megnéztük a mobil-planetárium előadását. Az ebédelés a 5.-6. órák közben vagy alatt tulajdonképpen bevált, mivel a Forfában a 6. órában NEM lehet tanítani, így legalább korábban ebédelhettek a gyerekek. Az évfolyamunkon dolgozó kollégákkal nagyon jó a kapcsolatom, segítjük, támogatjuk egymást a munkában. Közös értékeket képviselünk, ezt ki-ki saját habitusának megfelelően valósítja meg osztályában. Év közben, sajnos, elvesztettük Mohai Zsuzsát, aki az egyik csoport német óráit tartotta. Több alkalommal beszélgettünk a gyerekekkel a gyászról, úgy érzem, sikerült az ő koruknak megfelelően lezárni ezt a sok szép emlékkel teli időszakot. Köszönöm Futár Andi, Varga Marika és Jánosi Attila munkáját, segítségét. Nagyon hatékony és támogató segítséget kaptam napközis páromtól, Tóth Judittól, akivel jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani. Ugyanazokért a célokért dolgozunk, segítjük egymást, megbeszéljük a gyerekekkel kapcsolatos problémákat, igyekszünk azokat közösen megoldani. Köszönöm a munkáját! Néhány napja befejeztem tanulmányaimat, mint tehetséggondozó-tehetségfejlesztő, ezzel a két éves pedagógus-szakvizsga kurzus lezárult. Probléma a termemben a takarítás, csak ott teszik meg ezt, ahol "a papok táncolnak". A szertár szemetét hetekig nem viszik ki, ha nem tesszük a másik mellé. A májusi védett hónap legyen védett hónap mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára! Köszönet Loór Zsuzsinak, hogy az elsős bizonyítványok mondatbankos értékelését  könnyen, gyorsan, gördülékenyen megírhattuk!      Kotmayer Anna
1 hónapja  •  közzétette: Kotmayerné Egyed Anna  •   Bejegyzés szerkesztése
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ                      2.c   Az osztály létszáma: 27 fő.Ebből  14 lány és 13 fiú. 9 gyermek ért el kitűnő eredményt. 27 volt a tantárgyi dicséretek száma. További 8 jeles bizonyítvány lett. A mulasztott órák száma összesen 708 volt. Nagyon együttműködő, jó és odafigyelő háttérrel rendelkező családokról van szó. A társas kapcsolatok és az osztályközösség szépen alakul, ezt a sok közös program is segítette: Udvarszépítő programok, színházlátogatások, papírtörténeti kiállítás, őszi kézműves délután, karácsonyi vásár, karácsonyi műsor, nyílt nap március 30-án: rengeteg szülő tekintette meg a matek és nyelvtan órát, anyák napi műsor, kézműves délelőtt, művészeti gála, Széchenyi-nap, 1. világháborús akadályverseny, ugrálóvár és palacsintasütés. Ezek közül is kiemelkedő volt az erdei iskola, melyet Bernecebarátira szerveztem és három napos volt. Nagyon jól sikerült, rendkívül gazdag programokkal és mind a gyerekek, mind a szülők körében nagyon nagy sikert aratott.   A tanulmányi munkát tekintve minden tantárgyból a tanmenet szerint haladtunk és teljesítettük feladatainkat. A tanulmányi versenyeken rendszeresen részt vettünk: Mezei Mária versmondó verseny, Kazinczy verseny, iskolai vers-és prózamondó verseny, nyelvész verseny, Kenguru matek verseny. A tanulási tevékenységből kiemelném az olvasás órákat, amelynek keretében heti bontásban dolgoztuk fel kötelező olvasmányunkat feladatlapok formájában. A gyerekek nagyon élvezték és sikeres módszernek bizonyult. A differenciálásra  most is igyekeztünk figyelni. A továbbképzések közül kiemelném a Fazekas gyakorló iskolában megtekintett bemutató órákat és az irodalommal kapcsolatos előadásokat, amelyek az alsó tagozaton beépíthetők. Ezek tényleg nagyon  hasznosak voltak és az olvasás órákon jól alkalmazhatók. Az osztályban a sok jó teljesítmény  és átlagos eredmény mellett 2 gyermeknél van szükség egyéni fejlesztésre.Ők mindketten tavaly évismétlőként kerültek osztályunkba. Egyikük nagyon igyekvő és szépen felzárkózik, a másik gyermeknél nincs igazán otthoni segítség és nagyon nehezen tudja a minimumot is teljesíteni. Neki különösen kell a segítség, hiszen életkora miatt sincs értelme visszatartani. Esetében a Híd családsegítővel is szoros a kapcsolatunk. Mindketten a heti két fejlesztő óra mellett korrepetáláson is részt vesznek.   A szülői munkaközösséggel nagyon jó a kapcsolatunk: együttműködőek és mindenben segítőkészek, nyitottak.     Az iskolában a tárgyi feltételek  ismertek, de a szülőkkel közösen  most is több dolog megvalósult. Sportpálya, virágok ültetése,tantermek szebbé tétele.   Szívesen vagyunk tantermünkben, hiszen nagyon  otthonossá varázsoltuk, de azért most is megemlíteném a Zeneiskolával kapcsolatos problémáinkat: Gyakran rendetlen , szétpakolt termekbe megyünk be reggelente, sokszor a személyes dolgainkat is szétdobálják. Pedig sokat dolgozunk a szép termekért- dekoráció…Január óta a nagykaput  zárják, nem lehet behajtani. De az ebédes autó így is több alkalommal bejön délelőttönként- nem túl ideális. A főépület és Zeneiskola közötti vonulásokat megszoktuk, de ezért óhatatlan, hogy azokon a napokon, amikor testneveléssel kezdünk fent, akkor egy pici csúszásban vagyunk. De ezeket igyekszünk behozni  és az órakereteket tartani.   A mellettünk lévő gimnáziummal jó a kapcsolat- pl: télen használhattuk a jégpályát, illetve a sporpályát, de az ebédelés továbbra sem volt zökkenőmentes. Bár délig a mi három másodikos osztályunk használhatná az ebédlőt, mégis a tanárok és a diákok is rendszeresen  bejönnek hamarabb ebédelni és így nincs elég hely. Ezt a problémát számtalanszor felvetettük, de sokszor sajnos így is gondot okoz. Ebből adódóan a jövő tanévtől már nem szeretnénk ott ebédelni.   Fontos feladat lesz a következő tanévre a pad és székcsere, hiszen harmadikosok leszünk, illetve szeretnénk táblacserét, mivel nagyon rossz minőségűek és ráadásul  már nem lesz jó az elsős vonalazás.     Szeretném megköszönni minden betanító kolléga és napközis kolléga , valamint fejlesztő pedagógus munkáját  és együttműködését.         Huberné Kiss Éva    
1 hónapja  •  közzétette: Farkas Terka  •   Bejegyzés szerkesztése
6.csoport Két osztály tanulóiból tevődik össze a 1.e és 2.e.Változó létszámmal, de mindig sok tanuló van a csoportban. Jó logisztikával nem késtek el a gyerekek a külön órákról sem. Mind a két osztály jó eredménnyel zárta a tanévet. Bukás nem volt. A házi feladatokat elkészítettük. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettem arra,hogy a hangos olvasást is gyakoroljuk. A tanórákon fegyelmezetten végezték el a feladatokat. A diákok többsége továbbra is jól motiválható volt, hogy jó  eredményeket érjenek el. Az osztálytanítókkal nagyon jó volt a kapcsolatom. Köszönöm támogatásukat, segítségüket.Örültem a lehetőségnek,hogy a második osztályban taníthattam is. Jó volt Koleszár Zsófival dolgozni. Fiatalos lendülete, változatos tanítói módszerei rám is pozitív hatással voltak. Többször hospitáltam az osztályokban. A tanulás után igyekeztem ráébreszteni a diákokat a  hasznos időtöltés fontosságára. A másodikban sok konfliktus megoldást is kellett bevetnem. Voltunk színházban, kirándulni.A tanterem tisztaságára, rendjére is figyeltünk. A mosdók állapota eléggé lehangoló. Tudom,hogy a gyerekek sem mindig úgy használják, ahogy kellene, de két vécé szerintem kevés a lányoknak. Talán, ha napközben lenne takarítás nagyobb tisztaság lenne.A teremben a padok, székek cserére szorulnának.Nehezen fértünk el a teremben. Sok pad kicsi, alig fértek el a gyerekek. Ha tovább nőnek nem tudom mi lesz. Nagyon jó lenne a padcsere és több pad, szék. A klubfoglalkozásokat ritkábban tartottuk, ami szerintem jó volt. Nagyon sok gyerek jött a sportra. Nehéz volt a szervezés, koordinálás. Nagyon köszönöm Kriszti segítségét, szerevezését. Talán jobb lenne, ha itt is külön lenne az első-második osztály a harmadik-negyedik osztálytól. A gyerekek részéről nagy igény van a játékos tanulásra. Jó lenne,ha IKT-s eszközöket is tudnánk használni. Magyar Kinga    
1 hónapja  •  közzétette: Magyar Kinga  •   Bejegyzés szerkesztése
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 1.C- MŰVÉSZETI ÍRÁNYULTSÁGÚ OSZTÁLY 2016-2017-ES TANÉV DEÁK ANIKÓ A tanévet 20 fővel kezdtük. 12 fiú és 8 lány. Jelenleg 11 fiú és 7 lány az arány. Nagyon könnyű volt a beszoktatás időszaka. Nem volt semmiféle nehézség az osztállyal. Jól motiválható óvodások érkeztek az iskolába. Az első problémánk november adódott, amikor Szentei Misi megérkezett az osztályba. Előző iskolájából az édesanyja elhozta, mert a felmerülő problémák miatt, már elküldeni készültek őt. Ekkor kialakult egy 3-as fiú társaság Noel, Misi, Szása, akik viselkedésükkel próbára tették a gyerekek és az osztályban tanítók türelmét. A félévi szülőin a szülők felszólaltak a fiúk viselkedése miatt. Ennek hatására Szását Pátyra vitték a szülei iskolába, Noel magántanuló lett. Misit elküldtük Nevelési Tanácsadóba, a HÍD-ba ill. pszichológushoz. Sokkal jobb lett a helyzet, hogy csak egy deviánsan viselkedő maradt az osztályban. Noel már óvodásként járt pszichológushoz, ezt most is folytatta. Magántanulósága alatt Fekete Évához járt fejlesztésre, ill. hetente foglalkoztam vele én is. Noel nem hajlandó együttműködni. Két személyes helyzetben sem működik igazán. Írásbeli vizsgáit viszonylag nyugodtan megírta, de a szóbeli vizsgáján kiakadt, ordított, dühöngött, csapkodott. Nem volt hajlandó felelni a kérdésekre. Érzelmileg egy dackorszakát élő kisgyermek szintjén van, annak ellenére, hogy augusztusban már 9 éves lesz. Osztályprogramokra elvittük magunkkal,de két hete onnan is ki kellett tiltanom a viselkedése miatt. Ekkor döntött végre úgy az édesanyja, hogy tanácsunkat megfogadva elviszi őt a VADASKERTBE kivizsgálásra. Erre viszont már csak szeptember elején kerül sor. Fejlesztésre jár még T. Andris szintén Fekete Évához, illetve logopédiára jár Sz. Gyula. Vannak nehezebben haladó tanulók pl. nyelvi nehézségek miatt Max Amerikában született és élt 5 éves koráig. Fiatal a társaság 1-2, 8 évesünk van csak, a többiek még csak nemrég töltötték be a 7. életévüket. Van olyan is, aki csak nyáron lesz 7 éves. Tudnak figyelni, de sokkal játékosabbak még. Vannak nagyon jó képességű tanulóim is. Évközben ketten elköltöztek. 1 lány Vácra, 1 fiú, pedig Amerikába. Jelenleg úgy tudom, hogy még ketten elköltöznek a nyáron 1 lány Törökbálintra, 1 fiú, pedig szintén Amerikába megy. Összességében a felmerülő nehézségek ellenére egy helyes, kedves társaság jött össze. Szívesen dolgozom velük. ÉVES PROGRAMJAINK: év eleji ismerkedős délután, Családi nap- nagytakarítás, USB fenyődíszítés (mellyel 1. helyezést értünk el), karácsonyi vásár, farsang, jótékonysági bábelőadás (amiért nagyon sok gratulációt kaptak a gyerekek), Tatabánya- színházlátogatás, Bábszínház- Boribon, Kocka kiállítás Budaörsön, szerepeltünk a művészeti Gálán, kirándulás az alcsúti Arborétumba, megnéztük a Puskás Stadiont, kirándultunk a Jókai kertbe és készítettünk egy év végi műsort (ahol énekeltünk, verseltünk és előadtunk 3 mesét Mosonyi Alíz- Szekrénymeséiből), fogadtuk az óvodásokat, nyílt napot tartottunk a szülőknek. Jótékonysági zsibvásár szervezése volt az egyik feladatom, ill. az első félévben hozzám hozhatták a tanulók az elemeket. Májusban szaktanácsadó látogatott meg. Sok jó ötletet hallottam tőle. Saját évfolyamomon sajnos elmaradtak a bemutató órák, viszont a 4. évfolyamosoknál, mint leendő elsős szülő 3 órát is sikerült megnéznem. Így láttam Tótth Réka, Pócsik Dóri és Kőrösi Nari óráit. Mindhárom órán jó ötleteket gyűjtöttem. TANULMÁNYI ÁTLAGOK: ÍRÁS: 4,1 OLVASÁS: 4,6 MATEMATIKA: 4,3 KÖRNYEZET: 4,5 Sajnos a jó képességű tanulók eredményét lehúzza a tanulási nehézséggel küzdők eredménye. De ettől a „C” osztályba járó tanulók jók, aranyosak, szépek, okosak!!!!! Nem különbek, mint a többi osztályba járók!!! Nyílván van olyan, akinél nem akarták, hogy nyelvet tanuljon vagy látták, hogy nem bírná a nyelvi terhelést. A 18-ból 5 kitűnő tanuló van. B. Boglárka, K. Mátka, P. Villő, Sz. Léda, V. Luca 4 tanulónál szerepel megfelelően teljesített egy-egy tárgyból. A többieknél, pedig jól megfelelt és kiválóan megfelelt teljesítmény szerepel vegyesen a bizonyítványban. HIÁNYZÁSOK: összes hiányzás 820 óra NAPKÖZI: Az első félévben több panasz is érkezett hozzám a szülőktől. Túl hangosnak és szigorúnak tartották Borit. Már szeptemberben kapott több fiú beírást tőle. Nem fogadták jól az üzenőbe írt szülőknek szánt üzeneteit sem. Szerintem is nagy feladat volt neki, hogy felsős tanárként kis elsősökkel kellett dolgoznia. Második félévben már kevesebb panasz érkezett hozzám. Aki szólt attól azt kértem, hogy személyesen neki is mondja el, ha gondja van a napközivel. Néhányszor láttam, hogy hogyan dolgoznak délután. Miután kieresztették a fáradt gőzt az udvaron nyugodtan, csendben, pl.:halk komolyzene mellett tanulnak. Bori játékokkal, színezőkkel készül. Olvas nekik pl.: Túl a Maszat hegyent vagy a Négyszögletű kerekerdőt. Szerencsére keveset hiányoztam, ekkor mindig komolyabb óravázlatot hagytam, hogy gördülékenyen menjen az írás, olvasás vagy matektanítás. Biztos, hogy nagyon nehéz elsősök közé csöppeni, hiszen én is bajba lennék egy felsős órán, ha nem az én profilomba vág. Köszönöm, Borinak, hogy ahová tudott eljött velünk és foglalkozott a gyerekekkel. EGYÉB: Ebben az évben heti 25 órám volt. Ebből két informatika felső tagozaton. Annak örültem idén, hogy Somogyi Éváék mellénk kerültek az emeleten. Az elsősöknek biztonságosabb volt, hogy nem a felsősök cserélődtek és zajongtak folyamatosan a folyosón mellettünk. Amit hiányoltam az a könyvtárba való bejutás. Gyakorlatilag az elsőseim nem iratkoztak be és klasszikus könyvtár óránk sem volt. Ritkán jutottam projektorhoz. Volt olyan, hogy elkértem és a zsinór hiányzott a táskából, mert a szervizben nem tették vissza. Nem volt másik szabad projektor, így változtatnom kellett az aznapi terveimen. Sajnálatosnak tartom, hogy mindenki a saját gépét hordja munkába. Jó lenne, ha az iskola minden terembe tudna egy gépet szerezni (pl.: szülőktől, cégektől, amikor cserélik a gépparkot). Valamint a legalapvetőbb munkaeszközünk a kréta is hiányzik, jó lenne év elején egy doboz színes-és fehér krétát kapni. (Szögleteset SÜNI, mert ez nem karcolja a szép új táblát.)   2017.06.14.                                                                                         DEÁK ANIKÓ                                                                                                                       1.C  
1 hónapja  •  közzétette: Farkas Terka  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 1.b 2016-2017.   Osztályunk kezdő létszáma 21 fő, ebből 12 lány, 9 fiú. Tanév végén, májusban érkezett egy új leány tanuló. Egy leány tanuló osztályismétlő, egy másik lány már beiratkozáskor fejlesztést előíró papírral rendelkezett. Őt, és egy másik tanulót a tanév során küldtem szakértői vizsgálatra. Fejlesztésük a második félévtől kezdődött. Ezeknél a tanulóknál matematikából és írásból mutatkoznak hiányosságok, Egyikük esetében javasoltam az első osztály megismétlését, de a szakértő véleménye alapján a nevelő szülő ezt nem támogatta. Olvasás tantárgyból mindenki kiválóan illetve jól teljesített, köszönhetően a Meixner tankönyvnek, mindenki megtanulta a betűket, gond nélkül összeolvasnak, most már szépen megy a szavak, mondatok olvasása, és a szövegértési feladatok is. Az év végi felmérések eredménye: 21 ötös, 1 négyes. Írás év végi felmérések eredményei:15 ötös, 4 négyes, 2 hármas, 1 gyenge. Matematikából is jól sikerültek az év végi felmérések: 22-ből 9 ötös, 12 négyes, és szintén csak a fent említett kislány eredménye lett gyenge. A félévi és az év végi méréseket az évfolyam tanítói által kiválasztott, egyeztetett felmérő lapok megíratásával végeztük. A gyermekek neveltségi szintje túlnyomó többségben megfelelő, általában értelmiségi családokból jöttek. Az alapvető kommunikációs, udvariassági szabályokat tudják és használják. A környezet alapvető rendben tartása 4 tanulónak okoz gondot, ezen rendszeresen javítok, odafigyelek. A szülőkkel való kapcsolattartás eddig jól működött. Létrehoztunk egy e-mailes levelező listát, itt én is tudok üzenni, és a szülők is tartják egymással a kapcsolatot. A felmerülő problémákat, azonnal, telefonon rendezzük. A szülők általában rendben, az adott napon jelzik a betegségeket, hiányzásokat. Egy tanuló esetében voltak gondjaim indokolatlan hiányzásokkal, késve leadott igazolásokkal. Munkatervünkben vállalt feladataink a tanév során teljesültek. Négy alkalomra szóló színházbérletet vettünk a tatabányai Jászai Mari Színházba, az évfolyam osztályaival együtt látogatjuk az előadásokat. Az első két előadást decemberben és januárban tekintettük meg, a második félévben áprilisban és júniusban volt előadás. Szeptemberben tevékenyen részt vettünk a SZIA Családi nap rendezvényen. A szülők az osztálytermet rendezték, díszítették, és a Forfa épület külső falát festették, díszítették. Októberben osztályunk részt vett a művészeti osztályoknak szervezett kézműves délutánon, ahol idén a téma a dió volt. Ennek a rendezvénynek a keretében Jánosi Attila néptánc tanárunk vezetésével a Dömötör napi számadás népi hagyományának felelevenítésében vettünk részt egy kis dramatikus rögtönzéssel. Novemberben az 1.b osztállyal tartott igen sikeres néptánc bemutató órát Jánosi Attila a művészeti munkaközösség tagjainak. Szintén novemberben részt vettünk egy, a művészeti munkaközösség által ebben a tanévben bevezetett szokás gyakorlásában: november 3. hete, a Magyar népdal és népköltészet hete. Ebből az alkalomból két szép népdalt énekeltünk mikrofonba az iskola tanulói közösségének. Decemberben tevékenyen részt vettünk az iskola karácsonyi vásárán, és az azt megelőző karácsonyfa díszítő pályázaton, amelyen osztályunk OSB karácsonyfája 3. helyezést ért el. A szülőknek karácsnyi betlehemes műsorral és ajándékokkal készültünk karácsonyra. A második félév is igen gazdag volt eseményekben, programokban. Februárban osztályunk részt vett és eredményesen szerepelt a művészeti munkaközösség által meghirdetett farsangi álarc készítő versenyen. Márciusban, népszokásaink, néphagyományaink felelevenítése kapcsán osztályunk ,,Gergely járás” című műsorával szerepelt Budakeszi mindhárom óvodájában. Iskolánkban az első évfolyam számára is bemutatót tartottunk. A műsort rendezte és koreografálta Jánosi Attila, a szövegkönyvet én állítottam össze és tanítottam be. Márciusban még egy fellépésünk volt: a művészeti munkaközösség által szervezett Jótékonysági Bábjátékos találkozón A kisgömböc című népmesét adtuk elő. Ebben a hónapban osztályunk kiránduláson vett részt az Alcsúti Arborétumban és látogatást tettünk a Mesemúzeumba. Áprilisban megtekintettük a Mobil Planetárium műsorát, részt vettünk a Széchenyi-nap futóversenyén, és az iskola versmondó versenyén. Jelen voltunk a harmadikos osztályok hagyományőrző villőzésén és kiszebáb égetésén. Májusban osztályunk bábszakkörösei részt vettek a Biatorbágyi Gyermekbábos Találkozón, ahol a Seprűvitéz című bábjátékunk ezüst minősítést kapott. Részt vettünk az iskola Művészeti Gála műsorán, ahol ismét nagy sikerrel mutattuk be a Gergely-járást. Ebben a hónapban kirándultunk a Jókai Kertbe, ahol Magyarország madarairól hallottunk, láttunk érdekes előadást. Júniusban részt vettünk a művészeti munkaközösség által szervezett vakáció-váró kézműves délelőttön. A tanév végét a szülőkkel közösen ünnepeltük, egy kis műsorral készültünk, utána egy kis piknik keretében beszélgethettünk. Szeretném megköszönni a betanító kollégák munkáját: Lindvurmné Deák Anikó ének, Jánosi Attila néptánc, Fekete Éva fejlesztő óráit. Köszönöm az elsős munkaközösség tagjainak egész éves együttműködését, és napközis kollégám, Tömöri Boglárka munkáját.   2017-06-18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Illiszné  Kováts Ildikó, osztályfőnök
1 hónapja  •  közzétette: Farkas Terka  •   Bejegyzés szerkesztése
  Tanév végi beszámoló az 1./t osztály munkájáról (2016/17-es tanév) Magas létszámú osztály: 10 lány és 18 fiú összetétellel. Az év eleji nehézségek után a napi fegyelmezési rend meghozta gyümölcsét: rendkívüli negatív magatartási nehézség nincs a közösségben, inkább a tartósabb figyelem fenntartása, az együtt dolgozás ritmusa, a munkatempó kialakítása okoz gondot a tanév végére elérendő cél megvalósításában. Az első pár órában jól tudunk együtt dolgozni, a többség kitartóan dolgozik, figyel, igyekszik megfelelni az iskolai elvárásoknak. Jóindulatú, segítőkész gyerekek, nem durvák egymáshoz, barátságosak többségben. Nekem is szívesen segítenek.  A többség teljes családból érkezett, figyelő, gondos szülői háttérrel. A szülők  napi segítségnyújtással, odafigyeléssel támogatják munkánkat, amiért nagyon hálásak vagyunk. Bármilyen segítségnyújtásban aktív partnerek: úgy a karácsonyi vásárban,  a báli támogatójegyek vásárlásában, valamint a Nevelési Tanácsadó felkeresésében - ha erre kérjük őket. Részképességzavar  év végére 6-8 tanulónál mutatkozik; szerencsére a szülők elfogadják véleményünket, és maguk is kérik Nevelési Tanácsadó vizsgálatát. Tapasztalataink szerint a Nevelési Tanácsadó rövid időn belül behívja a tanulókat, bár a vizsgálati eredmények és a fejlesztési javaslatok megírásában sajnos lassúak.  Jelenleg 4 tanuló jár fejlesztésre az osztályból, valamint 2 tanuló vesz részt külön helyen TSMT tornára. Osztályom jó tempóban tudott haladni minden tantárgyból: a többség jól olvas, kifejezetten ügyesek matematikából. A finommotorika még több tanulónál fejlesztendő, de a napi aktív testnevelés órák és a sok edzés már az e területen lemaradó tanulóknál is látható eredményeket hozott.  Igyekszem rajz és technika órákon is erre odafigyelni, az írással járó tevékenységek előtt is végzünk fejlesztő mozgásokat, kézlazító gyakorlatokat. Természetesen a változatos órai tevékenységek, a pihentető szünetek, játékos olvasási gyakorlatok is mind a figyelem fenntartását, az élményszerű tanulást kívánják előmozdítani. Olvasás órán nagyon aktív a többség, jól értik a szövegeket, a ritkábban használt szavakat képi – nyomtatott – megsegítéssel támogatom. Ezzel is passzív és aktív szókincsüket fejleszti - természetesen a Meixner-módszer. A vödrös könyvet, amely az olvasás képi támogatására született meg - szintén a szülők segítségével használjuk: színes nyomtatásban megküldik, mi beragasztással egyeztetünk szót képpel, mondattal. Ez a tevékenység is a finommotorika, figyelem, önálló szövegértés motorja. A gyerekek nagyon szívesen végzik. Az év végi felmérések nagyon jó eredményeket hoztak: több 100 %-os, nagyon sok 90 % fölötti dolgozat született, olvasásból szerintem könnyűnek is minősült a munkaközösség által összeállított tanév végi felmérés: szinte mindenki kiemelkedően jól dolgozott ebben. Írásból 1 tanulóé lett elégséges, de már elindítottuk Nevelési Tanácsadós vizsgálatát, mivel a többi tárgyból nincs gondja, bízom benne, hogy a jövendő fejlesztés meghozza nála a fejlődést. Matematikából és környezetismeretből 1, illetve három tanulóé lett 70 % körüli. Igazán munkás tanéven vannak túl a gyerekek. A testnevelés órákat szeretik, Dóri nénit várják, az órai munkájuk aktív, egy-két tanulónál mutatkozik magatartási nehézség.  Továbbra is az a gyakorlatunk is, hogy tanulóink nem viszik haza hét közben a dolgaikat, hanem megírják többségben itt a napköziben a házi feladataikat, és hét végén mutatják meg a szüleiknek – hová jutottunk. A délután már legyen az övék: játsszanak, pihenjenek, lazítsanak otthon. Eddig ennek a gyakorlatnak semmi hátrányát nem tapasztaltuk. Persze ehhez nekem nagy segítség Vukov Ági: ő tanítja az éneket és a környezetismeretet, nagyon odafigyel a délutáni munkájukra, semmit nem felejt el. Szépen össze tudunk dolgozni, minden délben röviden meg tudjuk beszélni az aznapi ügyeket. És persze egy tanterem- egy napközis csoport, így már otthonunknak tekinthetjük osztálytermünket. Köszönöm Ági figyelmes munkáját! Elhagytuk időnként az iskolát is: bérletünk van a Tatabányai Jászai Mari Színházba, voltunk ősszel a Vadasparkban, medveles programot élvezhettünk. Karácsonyi várakozás előtt jóságlisztet gyűjtöttünk, majd mézes kalácsot sütött nekünk egy cukrász apuka az általunk elkészített formák után. Ezt vitték haza ajándékképpen a gyerekek a szüleiknek. Idén nem adtunk karácsonyi műsort, mivel nem mindenki volt - többféle okból - szereplésre alkalmas, és nem is akartam stresszelni a próbákkal, gyakorlással tanulóimat. Inkább lefényképeztük őket mindenféle iskolai tevékenység közben, majd egy diasort állítottunk össze ezekből, zenét tett alá Ági, ezzel ajándékoztuk meg a szülőket. Tanév vége felé – május első hetén – a munkatervünkben foglaltak szerint nyílt napokat tartottunk, a gyerekekkel az első óra elején felköszöntöttük az édesanyákat egy rövid műsorral. Nagy érdeklődés volt tapasztalható, szinte mindhárom órán itt maradtak a szülők, megnéztek egy testnevelés órát is Dóri néninél. Most sem jutottunk el egymás óráját megtekinteni, mert mindannyian magas óraszámban dolgozunk, pedig ez volt a terv eredetileg, hogy egymást is láthassuk, megismerhessük valamelyest a többi osztály gyermekközösségét. Tanév végén családi napot is szerveztünk a szülőkkel összefogva a Makkosmáriai tisztáson. Egy kivételével minden szülő – teljes család is – megjelent. Akadályversenyeztünk, a hozott ételeket eszegettük. A munkaközösség elég csendesen dolgozgatott egymás mellett; nekem lyukas órám nincs, nemigen ismertem így meg kollégáim munkáját, de biztos vagyok benne, hogy mindenki a legtöbbet tette bele ebbe a feladatba. Az osztályozó értekezleten meghallgathattuk egymás osztályáról a sommás összefoglalót, így valamelyest tájékozódhattunk az osztályok munkájáról, eredményeiről. Fekete Éva és Kotmayer Anna író-olvasó találkozót szerveztek novemberben: Mechler Anna – Budakeszin élő – írónővel találkozhattak az osztályok érdeklődő képviselői. Minden osztály volt a Mesemúzeumban, ezt is Kotmayer Anna intézte el számunkra. Köszönjük mindkettőjüknek! A második félévben a jártunk az alcsúti arborétumban, majd a Jókai kertben ismerkedtünk a magyarországi madarakkal, az író által kialakított kerttel, és a végén a közeli Normafa játszótérre is kijutottunk. Az év végi statisztikánk jól kivehető a Mayor-napló év végi statisztikai oldalán. Szépen teljesített a tanulók többsége, nagyon fontos az önbizalmuk, önbecsülésük szempontjából a megnyugtató munka-teljesítmény. Egyre nehezebbnek érzem az elsős munkát. Nem a gyakorlat hiánya, inkább a mai gyerekek figyelmének fenntartása, munkáltatása, egyenletes munkateljesítményük kialakítása a fárasztó. Biztos, hogy a módszertani megújulás, más munkaformák bevetése napi feladat. (Most már, hogy az alapokat leraktuk, másodikban könnyebb újszerű módon dolgozni.)  A napi gondok, problémák megoldása, plusz az egyéb iskolai tevékenységek előkészítése, a rákészülés tényleg stresszes tevékenység.  Persze szeretem a munkámat, édesek a tanulóim, figyelmesek a szülők is, de jó lesz a nyári szünet!! (A gyerekek eddigi teljesítménye, tevékenysége számukra is óriási munka volt, megérdemlik a pihenést! Érezhető volt náluk az év végére a fáradtság.) Végül azt jegyezném meg újra, hogy a korszerű oktatástechnikai eszközök hiánya nem segíti a XXI. századi oktatás megvalósítását. A projektorom hosszú ideig szervizben volt, majd elkérték egy minősítés PPT-jének kivetítéséhez, és mivel több elromlott már, ott maradt közös használatra a titkárságon. Változatlanul egy masszív, madzag-mentes állandó kivetítőre vágyom. Így maradt a szókincsfejlesztéshez a nyomtatott képek mutogatása, ami köztudottan nem költséghatékony; ezúton köszönöm Loór Zsuzsinak a szinte napi szintű nyomtatást. Egy kisebb nyomtatót, fénymásolót egy szülőtől is kaptunk, csak nem tudtuk illeszteni a géphez a nyomtató programot. Minden betanító kollégának ismét köszönöm a munkáját, szép, pihentető, kikapcsolódást kívánok mindannyiunknak!   Budakeszi, 2017. június 19.                                                                                                                                                                                                                                              Farkas Pálné tanító                                                                                                                                                     
2 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 4.e osztály Osztályunk 19 fős volt az idén, miután a nyár folyamán ketten elköltöztek. Az arány nagyon jó volt, mert 9 lány és 10 fiú alkotta ezt a kis csapatot. A gyerekek többsége nagyon jó képességű, így jól tudtunk haladni, minden tantárgyat szépen le tudtunk zárni. Két papíros gyerkőcünk van, egy kisfiú és egy kislány. Egyikük félévkor bukott németből, de év végére nagyon szépen összeszedte magát. A kislányt nagyon zavarja, hogy sokkal gyengébb,  mint a többiek. Bár első osztály végén javasoltam az osztályismétlést, sajnos , nem egyeztek bele a szülők. Idén tanévkezdés előtt 1 nappal hívott fel anyuka, hogy átvinné a gyermeket másik osztályba, ami akkor már nem igazán volt kivitelezhető...Nem is   járt be szívesen, az osztály sem nyitott felé az idén,így voltak nehéz napjaink. A pszichológus segítségét is kértem, remélem, jövőre jobban fogja magát érezni. Az osztály év végi átlaga 4,69 lett. A készségtárgyakat nem nézve a legjobb átlagunk német és magyar nyelvből lett 4,63. 10 gyermekem felvételizett és mind a 10-et felvették már első körben a kívánt intézménybe.  A tanulók tanulási eredményeivel nem  voltak nagy gondok, de magaviseletben akadtak problémák. A csúfolódás, árulkodás, csúnya beszéd sokszor okozott gondot. Rengeteg időt kellett szánni a problémák megbeszélésére, kezelésére. Jó lenne, ha alsóban is lenne osztályfőnöki óra, amin ezeket az élethelyzeteket ki lehet elemezni, orvosolni lehet őket. A klikkek nálunk is megjelentek, de szerencsére sok gyermek jóban volt mindenkivel. Az erdei iskolában rengeteg csapatjátékon vettünk részt, ami úgy gondolom, az utolsó napokra még jobban közelebb hozta egymáshoz a gyerkőcöket.  Nagyon sok versenyen vettünk részt. Kettő számunkra legfontosabb az idén a német szavalóverseny és a Népek tavasza országos levelező csapatverseny volt. Az elsőn 2 lánykánk ( Király Kinga, Vasvári Anita ) is továbbjutott a kistérségi fordulóba. Az utóbbi versenyen az egyik csapatunk 3. ( László Botond, Szendeff Koppány ), a másik 4. helyezett ( Király Kinga, Király Benedek, Zajtai Vencel )lett! Ez a Szívárványhíd levelező versenyek egyike, melyek csapatversenyek és minden évfolyamban rengeteg témában kínálnak versenyeket. Nyugodt szívvel ajánlom bárkinek. A versenyeken túl számos más programon is résztvettünk a gyerekekkel: Ópusztaszeri kirándulás, Márton nap ( tánc ), Iskolai karácsony ( tánc ), Színházlátogatás, Március 15-i műsor 2 helyszínen, Tracht Tag, Erdei iskola, Nemzetiségi nap, Évzáró ( tánc ) Számos programot szervezetem nem csak osztályszinten, hanem évfolyam, ill. iskolaszinten is: Bogárréti mesék ( évfolyam ), Elsősegélynyújtás mentősökkel ( 2 osztály ), Mobilplanetárium ( iskola ), Színház ( évfolyam, ill. felsős osztályok ) Nagyon lelkes, nagyon nyitott osztály volt a mienk. Remélem, felsőben/ gimnáziumban is hasonlóan aktívak lesznek.
2 hónapja  •  közzétette: Kőrösi Virginia  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló – 3.e (Fehér Anikó) Szeptemberben 27 fős osztálylétszámmal kezdtük meg a munkát. Egy kislány érkezett hozzánk az év elején, beilleszkedése problémamentes volt. Az évzárón egy tanuló távozásáról szereztem tudomást, aki szeptembertől a Baár-Madas Református Általános Iskola tanulója lesz. A munkatervbe foglalt feladatokat elvégeztük. Közösen kirándultunk Pákozdra. Színházbérletet vásároltunk, négy alkalommal voltunk Tatabányán a Jászai Mari Színházban. Decemberben karácsonyváró műsort mutattunk be a szülőknek. Számos tanulmányi versenyen vettünk részt. Az iskolai vers- és prózamondó versenyen sikeresen szerepeltünk. A nemzetiségi napon néptánccal léptünk fel. Berkenyén töltöttünk három napot erdei iskolai program keretében. A tanulók szociális helyzete rendezett. Osztályomban 10 tanulónak van szakértői véleménye, ők mindannyian BTMN-esek, szinte mindegyikük fejlesztő foglalkozás igénybe vételére jogosult. Az osztály tanulmányi átlaga 4,55. Ez az adat azt mutatja, hogy igyekvő, szorgos gyerekek alkotják az osztályközösséget. Magatartási problémák, konfliktusok előfordultak, ezeket ott és akkor rendeztem velük, ha szükséges volt, a napközis kollégát is bevontam az eset megbeszélésébe. Továbbra is fennállnak a válófélben lévő, illetve elvált szülőkkel kapcsolatos nehézségek: pl. a szülő bejön reggel 8 óra előtt a folyosóra, mert elmondása szerint láthatása van. Vagy éppen nincs láthatás, de akkor is bejön. Szóbeli jelzések sora után egy-egy írásban megfogalmazott kérés ellenére sem sikerül néhányukkal betartatnom az iskola házirendjét. Számtalan pedagógiai véleményt írtam, hol a bíróságnak, hol a családsegítő szolgálatnak. Esetkonferenciákon vettem részt. A tankönyveket ingyen kapják. Magyar irodalomból használtuk a kísérleti tankönyveket, ezekkel kapcsolatban jó tapasztalataim vannak, A gyerekek is szívesen fogadták, olvasták az olvasmányokat.  A pedagógiai munka tárgyi feltételei nagyrészt adottak. Örömmel várjuk az épület                            nyílászáróinak cseréit, külső hőszigetelését. Szeretném megköszönni a betanító kollégák munkáját: Tóth Viktória napközis tanítónak, Varga Mária németes kolléganőnek, Simon Katának, Jánosi Attilának. Hatodik osztályban egy csoporttal dolgozom magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében, heti 4 órában. Annak ellenére, hogy a csoportbontás után a négyes osztályzatot kapott tanulók kerültek hozzám (17 fő), sok gond, nehézség mutatkozott meg a tanulmányi munkában a tanév során. A tőlük elvárható eredményeket messze nem tudták produkálni. A memoriterek  megtanulása sem volt zökkenőmentes. Rövid idő után világossá vált, hogy kevesebb ismeretet, lassabb tempóban tudnak befogadni. Akkor volt sikeres a felkészülés egy-egy számonkérésre, ha a bevésést is az órán tudtuk megvalósítani. Az otthoni tanulásra, felkészülésre alig-alig lehetett számítani. Ötüknek van szakértői véleménye, járnak is fejlesztő foglalkozásra, de némelyikük nem szerencsés módon éppen a magyar óráról hiányzik a fejlesztés miatt. (Nem pótolják az órai anyagot, nem hallják a magyarázatot, heti 2 órás tárgyak esetében gyakorlatilag kicsúsznak a kezeink közül.)  Fehér Anikó
2 hónapja  •  közzétette: Fehér Anikó  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló 4.f        Ebben az évben - tovább haladva a már megkezdett úton - igyekeztem még jobban összekovácsolni az osztályt.  Kirívó magatartási problémák szerencsére nem voltak. Az év elején érkezett kislány szépen beilleszkedett .  A 2. félévben lett elküldve a Nevelési Tanácsadóba a matematikában való lemaradása miatt.  A vélemény még nem érkezett meg róla. (Közben a kislány jövőre máshová fog járni.) Egy másik gyermekről is a szakvéleményt lassan küldték el, fél év múlva, érdeklődésemre.          A gyerekek jól tudtak együtt dolgozni párban és csoportban is,  szívesen segítettek egymásnak.    Az év végi felmérők eredményei: olvasás: 84% nyelvtan: 91% matematika átlag: 80%      (matematika / 1.: 85%)      (matematika /2.: 75%) A két matematikafelmérő igen hosszú, nehéz volt megírni az év végi hajrában. A másodiknak meg is látszik az eredményén.      A hétköznapi munkát igyekeztünk változatosabbá tenni a megadott témával kapcsolatos anyaggmeyűjtéssel, a hozott anyagról való beszámolóval, beszélgetéssel,  kiselőadás készítésével, játékos feladatmegoldással is.   A heti két tehetséggondozás órák egyikén a lemaradókkal, másikon a jól haladókkal foglalkoztam. ( Versenyek előkészítése) Nevezés külső versenyekre a 2. félévben:       Zrínyi Matek. – egyéni – 4 fő indult, 1 tanuló országos 32. helyezett       Kenguru Matek.  – 4 tanuló  indult  , 1 tanuló megyei 24. helyezett       LÜK Verseny – 2 fő indult , -  megyei 4. és 6. helyezett       ABACUSAN – Komplex Tanulmányi Verseny – 2 csapat indult, országos 8. és 9. helyezést értek el.         Az iskolai  évfolyam szintű versenyeken is szerepeltünk, jó helyezéseket értünk el. (Kazinczy, Vers- és prózamondó Verseny) A városi szintű rendezvények közül a 2. félévben a március 15-i ünnepségen szerepeltünk az évfolyammal.        Osztályomból nagyon kevesen maradnak a SZIÁ-ban az 5. osztályban . Főleg a Prohászkába mennek.  A májusban iskolánkban tartott  szülői értekezleten eléggé meg- ijedtek az ismerkedés alkalmával az osztályomból itt maradó gyerekek szülei, hogy milyen lesz majd az az osztály, amelyik a „papiros gyerekek gyűjtőhelye.”  A többi szülő megnyilatkozása gyermekéről is rossz benyomást tett az általam említett három szülőre. Így jobbnak látták átkérni a gyermeküket valamelyik másik osztályba.  Úgy tudom, ezt mások is megtették. (Csak megjegyzem, hogy a ” papiros gyerek „  fogalmát nem feltétlenül érti minden szülő elsőre, hogy mit jelent, főleg, akinek nincs ilyenje.) Nem tartom helyesnek, hogy egy osztályba koncentráljuk az összes gyenge , problémás tanulót.  (Alsóban, felsőben sem.)    Az itt maradó gyerekek fejlődése és a szülői elégedettség szempontjából is fontos az osztályok bontása, hogy aki képes, az haladjon , és ne döcögjön azokkal, akik nem akarnak, vagy nem képesek” nagyobb léptekkel” haladni.  Ezt nem csak az osztályomból jelenleg itt maradó 4 gyerekek érdekében mondom. Tudom, hogy a bontásoknak milyen feltételei vannak, remélhetőleg nem lesz mindig anyagi akadálya a minőségi oktatásnak ez a része.    Tanórán kívüli programjaink voltak a 2. félévben:          Színházlátogatás – Legyetek jók, ha tudtok          Bonbon matiné          Mobil Planetárium (Köszönet Kőrösi Virginek)          Farsang          Erdei iskola          Családi bográcsolás          Filmkészítés          Filmvetítés          Széchenyi nap          Év végi műsor       Köszönöm napközis páromnak, Üveges Icának, Czaga-Tóth Erikának,  Bruckner Dórinak és Jánosi Attilának az együttműködést, az osztályomban végzett magas szinvonalú oktató-nevelő munkáját. Jó volt velük együtt dolgozni. Mindenkinek szép nyarat kívánok!   Csákiné Pócsik Dóra   június 18.
2 hónapja  •  közzétette: Csákiné Pócsik Dóra  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló napközis csoport 4.e osztály napközis nevelő: Odzené Szemenyei Márta A 19. csoport 19 fővel a 4.e osztály napközis tanulóiból állt. Elsődleges szempontunk a tanulás segítése volt, amit a tanulási idő pontos betartásával és eredményes kihasználásával elértünk. Önálló munkát végeztek a tanulók, de aki segítségre szorult vagy gyakorlásra, bátran jelezte.Tanulópárokban is eredményesen dolgoztak. Az osztálytanítóval rendszeresen megbeszéltük a feladatokat, problémákat, eredményeket.  A munkatervben vállalt feladatokat teljesítettük. A különórák száma igen jelentős volt. Minden tanuló járt többre is. Ennek megszervezése jól, zökkenőmentesen ment. A közösségfejlesztés területén megbeszélést igényelt a közös játék megszervezése, békés lebonyolítása, a veszekedések elkerülése, a hangadók lecsendesítése. A személyiség fejlesztése, jó tulajdonságainak kibontakoztatása mellett az erkölcsi nevelés kérdéseire hangsúlyt kellett fektetni. Egymás csúfolása, árulkodás, a hibák fel nem vállalása, egymás elfogadása további figyelmet igényel. A csoport életét igen megterhelte a félévi gimnáziumi felvételire való készülés. Nagy feszültségben éltek a gyerekek a magukkal és a szülőkkel szembeni elvárások miatt. A sikeres bizonyítványok és felvételik után több figyelmet igényelt a „leengedés” elkerülése. Nem is a tanulás területén, inkább a napi élethez szükséges szabályok betartása terén jöttek elő problémák. A klubnapközis foglalkozások jól beváltak. Aki pihenni szeretett, a filmklub tartalmas filmjeit választotta, vagy kézműveskedett. Akit vonzottak az új, érdekes felfedezések, ismeretek, azoknak is színes programokra volt lehetőségük. Voltak akik inkább a hazamenést választották a heti feszített munka után, ha erre lehetőségük volt. A szülőkkel jól együttműködtünk. A gyerekek szívesen tartózkodtak az iskolában délután. Szerettek kis közösségükben lenni, tanulni, játszani. Odzené Szemenyei Márta napközis nevelő
2 hónapja  •  közzétette: Odzené Szemenyei Márta  •   Bejegyzés szerkesztése
     Beszámoló a 10-es napközis csoport 2016/2017 tanév munkájáról   A csoport létszáma 18 fő, ebből 8 lány, 10 fiú. Miután testnevelés tagozatos az osztály, nagy mozgásigényűek a diákok. Gyakran 6 délelőtti tanórájuk volt, így ebéd után csak kevés idő jutott a levegőn töltött játékra, mozgásra, de mindig biztosítottuk számukra a megfelelő mennyiségű levegőztetést. A sorakozásnál és az ebédelésnél sok nevelői segítségre volt szükség a kulturált étkezési szokások gyakorlásához, elsajátításához. Év végére sikerült eredményt elérni ezen a téren. Az udvari játéknál az életkori sajátosságoknak megfelelő árulkodásokat, vitákat, konfliktusokat sikerült megbeszéléssel megoldani. A tanulási időben csendben, önállóan dolgoztak, sőt egymást páros munkában segítették, illetve önműveléssel töltötték a fennmaradó időt. Ez alatt mi mennyiségileg és minőségileg is ellenőriztük, kijavítottuk, és javíttattuk a házi feladatokat. Nagy hangsúlyt fektettünk a hangos olvasás és a versek gyakorlására. Jutalmazásként különböző matricákat, jutalompontokat kaptak a gyerekek. A nap végén varázsceruza színezéssel, és hét végére hazavihető varázstollakkal jutalmaztuk a legjobbakat. Ebben az osztályban ajánlott az egyesületben való sportolás, ezért az osztályból 8 tanuló kézilabdázik, 3-an kempóznak, 4-en táncolnak, 1 tanuló pedig judóra jár. Sokszor előfordult, hogy 16 óra után készítették el a házi feladataikat a különórára járók. Az éves munkatervben vállalt feladatokat igyekeztünk teljesíteni aktuális témákról való beszélgetéssel, kézműveskedéssel, vetélkedőkkel, meséléssel, filmnézéssel, és a közös napközis programokon való részvétellel. Ezeket az eseményeket nagyon várták és élvezték a gyerekek.   Hajni a klubnapközis Mesekuckó foglalkozást vezette, ahol mesét olvasott, diafilmet vetített, mellyel gyakoroltatta a hangos olvasást. Mesehallgatás közben rajzolás, rajzelemzés is történt, szívesen jöttek a gyerekek. A gyermekek aktuális problémáit a mesék segítségével feloldották. Óralátogatás keretén belül néhány rajzórán Edina besegített, és a Híd Családsegítő húsvéti kézműves délutánján aktív segítséget nyújtott. Színházba is többször elkísérte a gyerekeket. Ez a csoport abban a szerencsés helyzetben van, hogy a délelőtti és délutáni foglalkozások is ugyanabban a tanteremben zajlanak, összevonás nélkül, ideális létszámmal önálló csoportként működnek állandó pedagógusokkal. Jó lenne, ha minden csoport ilyen helyzetben lehetne. Szakmai szempontból hatékonynak és eredményesnek tartjuk az iskolánkba meghívott vendégek tudományos és művészeti előadásait.     Budakeszi, 2017. június 19.     Holczer Hajnalka Tarkovács Edina    
2 hónapja  •  közzétette: Tarkovács Edina  •   Bejegyzés szerkesztése
Matematika tantárgyi értékelés 5. c osztály 2016/2017. tanév   Az osztály magatartása a tanórákon változó volt. Év végére sokat javult. A szokásrendet nehezen fogadták el a gyerekek. Az órák eleje mindig a tanuláshoz szükséges rend kialakításával kezdődött. Néhány tanuló nagyon hangos volt, közbekiabálással zavarta az órai rendet. Pedagógiai asszisztensük nagyon sok órán volt jelen, elsősorban az osztályozás alól felmentett tanulók munkáját segítette. Házi feladatot minden nap kaptak a gyerekek, amit az év elején csak kevesen készítettek el. Sajnos csak lassan alakult ki a leckeírás szokássá válása. Volt egy több hónapos időszak, amikor egy gyerek kivételével mindenkinek kész volt a házi feladata. Egy tanuló egész év során egyszer sem írt leckét, ami a teljesítményében is megmutatkozott. A szülői tájékoztatás eredménye szülői támadás lett. A tanulók egy részének hiányzik a motivációja a tanulás irányába, ennek kialakítását az otthoni elvárások sem segítették. A nehézséget fokozza, hogy valamennyien nevelési tanácsadó által meghatározott tanulási nehézséggel küzdő gyerekek. Fogadóórákon egyetlen szülő sem keresett meg. Egyéni fogadóórán néhány szülővel beszélgettem, amelynek hatását is éreztem. Egy szülő órát is látogatott. A sok-sok nehézség ellenére az osztály nagyon szerethető, nagyon várják és értékelik a dicsérő szavakat. Az év során sok dolgozat írtunk. A feldolgozott témákat kisebb egységekre kellett bontanom, hogy a gyerekek felkészülése egy rövidebb szakaszra könnyebb legyen. Sajnos a felidézés néhány gyerek esetében így is nehéz volt, mert nagyon gyorsan elfelejtették az órán tanultakat. A gyerekek egy nagy része az alapműveletek végzésével is küzd. Nem alakult ki az a tudás, amely az eredményes matematikatanulás kritikus előfeltétele, hiányzik az elemi számolási készség optimális elsajátítása. A jól begyakorolt, rutinszerűen működő elemi számolási készség hiányosságai miatt nehézzé vált a bonyolultabb számolási készségek elsajátítása. Év végi eredményeink: Az osztály átlaga: 3,01. A 15 fős osztályban két tanuló osztályozás alól felmentett. Ők a dolgozatok megírására nem voltak képesek, a feladatvégzést is elutasították. Három tanuló megérdemelten jó osztályzatot kapott, náluk az igyekezet is megfigyelhető volt, órákon jól teljesítettek. Nyolcan közepes osztályzatot kaptak. Két tanuló elégséges eredményt ért el. Közülük az egyik tanuló soha nem csinált leckét, tehát az órán tanultakat otthoni gyakorlással nem segítette. Év végi ismétlésre kevés időnk maradt, sajnos a tanultak felidézése segítséggel valósulhatott meg, önállóan csak kevesek tudtak dolgozni.                                                                                               Karskó Ilona
2 hónapja  •  közzétette: Karskó Ilona  •   Bejegyzés szerkesztése
Év végi beszámoló – 9. csoport (2.c) A csoportot a 2.c tanulói alkotják. A 24 főből 13 lány és 11 fiú. Az év közben érkezett két tanuló a tanév folyamán szépen beilleszkedett az osztályközösségbe. Idén környezetismeretet is tanítottam a tanulóknak. Ehhez kapcsolódó tanulmányi eredményeik  jól alakultak. Év végén 4 közepest, 7 jót, 5 jelest és 11 dicséretes jelest sikerült adnom. Tavasszal egy új oktatási eszközt is bevezettem, ez egy dobókocka volt, mely nyitottá teszi a gyermekeket, hogy gyakorlatban is tudjanak tenni a környezetért. Szerettem volna, ha a dobókocka az osztály által készített nagyobb kivitelezésű dolog lenne, mely az osztályteremben központi helyet foglal el. Két rajz óra keretében történt az oldalak megtervezése és kivitelezése. A dobókocka oldalai: 1.Mosolyogj a világra!, 2. Fedezz fel csodás dolgokat!, 3.Itt az idő – most!, 4.Csak ami szükséges!, 5.Mind kapcsolatban vagyunk!, 6.Minden ajándék! A gyerekek lelkesek voltak, mindenki alakított rajta, így teljesen a magukénak érezték. Jó volt látni a csapatmunkát. Készítettünk hozzá egy Dobókocka egy jobb világért című füzetet, ahová az élményeiket gyűjthették hétről-hétre. Az első lapokra beragasztottuk a dobókocka oldalaihoz tartozó leírást, ötletgyűjteményt. Az órák utolsó részében beszámoltak azok a gyerekek, akik gyűjtöttek valamit, majd az a két tanuló dobta és kaphatta el a kockát, akik az órán a legaktívabbak voltak. Elolvastuk a hozzá tartozó leírást. A dobókocka a tábla melletti szekrény tetejére került mindig az aktuális oldallal, hogy mindennap a szemük előtt legyen. Minden héten dobtunk és egyre inkább belejöttek a gyerekek. Nem volt kötelező vezetni a füzetet, de így is év végére szinte az összes tanuló készített valamilyen rajzot vagy leírást. Úgy érzem, a kocka közelebb hozta őket a teremtett világhoz és a környezet tantárgyhoz. .Ezt mutatják legalább is az elmondott tapasztalatok és gyönyörű füzetek, amik születtek. Az év végi jegyek alakulásában a dobókockához fűződő aktivitásuk komoly súllyal beleszámított. Sikeresnek ítélem a kocka használatát. A napközis csoportban három részre oszthatóak a gyerekek teljesítményük alapján. 6 fő kiemelkedően teljesít, kevés motivációt igényel, a házi feladatok elkészítése mellett feladatlap megoldására is marad néha idejük, szorgalmasak. A csoport nagyobb része átlagos teljesítményt nyújt. Ők motivációra szorulnak, a házi feladatok elvégzését  be tudják fejezni a tanuló idő alatt. 4 fő folyamatos odafigyelést, motivációt igényel, gyakran a házi feladatokkal sem végeznek. A napközis termünk tárgyi feltételei (felsős padok) nem illeszkedtek a tanulók életkori termetéhez, ezen kívül a nyolcadikos órák végződései okoztak az év során ütközéseket. Sikerült az éves munkatervben vállaltak nagy részét megvalósítanom, amelyeket kitűztem. A különböző foglalkozások közül leginkább a kézműves foglalkozások és a szabadidős tevékenységek kerültek előtérbe. A tömeg sport órák negyedét sikerült valóban hatékonyan megtartanom. Az oda tervezett játékokat nem mindig sikerült az adott óra keretein belül megvalósítanom, kipróbálnom. Volt, hogy ezek közül máskor próbáltam ki egy adott tevékenységet. A szivacskézilabda tanfolyam motivációt és rengeteg gyakorlati ötletet adott a második féléves tömegsport órákhoz. A diafilm klubfoglalkozáson több gyermeket sikerült megismernem az intézményből. A kigondolt terveket majdnem mindig sikerült megvalósítanom. A gyermekek érdeklődése változó volt. Az elsősök fogékonyak voltak a mesék ilyesfajta feldolgozása. A másodikosoknál felére csökkent azoknak a száma, akiket lekötött a cselekmény lassabb megismerése, így dramatikus elemeket is beleszőttem a foglalkozásokba. Hálával tartozom Huberné Kiss Éva osztályfőnöknek, akivel nagyon jól tudtunk együttműködni. Amellett, hogy segítettük egymást, kicseréltük a gyermekekhez fűződő tapasztalatainkat, ráadásul tanácsot is kérhettem tőle az év során. Takács Margit  Budakeszi, 2017.06.19.                                                                                                                                                                                                                      
2 hónapja  •  közzétette: Takács Margit  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 2 hónapja
Év végi beszámoló 3. d osztály 2016/2017.   Német nemzetiségi osztályomnak 24 fő a létszáma. Ebben a tanévben egy tanuló Németországban tanul. Magatartásuk jó. Véleményüknek azonban sokszor beszólásokkal adnak hangot. Sokszor ez türelmetlenségre utal, arra, hogy nehezen fogadják el, hogy nem mindig őket hallgatják meg. Szabadidős programok alatt túlságosan hangosak. Véleményt szívesen alkotnak, legtöbben rendszeresen követik a világ eseményeit. Előfordulnak viták, súrlódások a gyerekek között, ezek megoldását nehezíti, hogy időnként a szülők is megpróbálnak ebben „igazságot” tenni. Munkához való viszonyuk jó, egy gyerek kivételével minden tanuló szinte hiánytalanul készít leckét mindig. Jól motiválhatóak, szívesen tanulnak. A kudarcot, a rosszabb jegyeket nehezen viselik. A szülői elvárások magasak, ezt elsősorban a jó jegyekben szeretnék látni.  Előfordul, hogy a szülő irreálisan értékeli gyereke teljesítményét, hiányosságait bagatelizálja. A teljesítmények közötti különbségek egyre inkább nőnek. Van olyan tanuló, akinek szülei nem követik a gyerek iskolai munkáját, nem segítik, nem ellenőrzik. Vannak azonban olyanok is, akik nagyon tudatosan irányítják gyermekük otthoni tanulását, nagyon sok új ismeretet nyújtanak. Kitűnő tanulmányi eredményt hat tanuló ért el. Néhány tanulónak közepes osztályzata lett matematika, német vagy magyar nyelvtan tantárgyakból. A matematika év végi mérőanyagot, annak bősége miatt, két részre osztva írattam meg. Ezek százalékértéke: 87%, 85%. Magyar nyelvtanból 88%-os eredményt ért el az osztály. A szövegértés mérés 95%-os átlaga nem csak a jó szövegértéssel, de a mérőanyag egyszerűségével is magyarázható. Környezetismeret tantárgy átlageredménye 92%. A tanulók megfelelő olvasáskészséggel rendelkeznek. Olvasástechnikai nehézségekkel már nem kell küzdeniük, rutinszerűen, rápillantással tudnak olvasni, legtöbben az élőbeszédhez közelítő tempóban, ezért élvezhetik a könyvek nyújtotta élményeket is. Az írást képesek gyakorlati célra is használni, a jól működő íráskészség a közlés, fogalmazás kritikus előfeltétele. A számolási készségük megfelelő szintű, rutinszerűen működő, jól begyakorolt. A környezetismeret tantárgy kiemelkedően jó eredménye annak is bizonyítéka, hogy azt könnyebb megtanítani, ami érdekli a gyerekeket. Következő évben is szeretném, ha lehetőségem lenne természettudományi szakkör órakeretbe történő beiktatására. Ez is a versenyekre való felkészülést szolgálja. A versenyidőszak lezárta után a gyerekek PPT bemutatót tartottak az őket érdeklő, általuk választott témában. Ez a projektmunka 2-3 fős csapatokban elkészített munkából állt, külön kiemelem az egyébként nagyon ritkán előforduló szóbeli előadás lehetőségét. Az előadások színesek, témájukban sokféle: északi sark, hangszerek, beluga, műholdak, comodói varánusz, vulkánok, vízibalett stb. Az osztály tanulói szívesen vettek részt tantárgyi versenyeken. Matematika, környezetismeret és magyar nyelv versenyekre neveztek be a gyerekek, összesen 50 versenyre. Kiemelkedően jó eredményeket is elértek a tanulók. A Bolyai természettudományi csapatverseny országos döntőjében 5. helyezést értek el: Hideg-Göblyös Ádám, Kovács Lőrinc, Regős Bence, Vigassy Gergő. A csapatversenyen matematika tantárgyból megyei 8. helyet szerezték meg a tanulók. A Herman Ottó természettudományi verseny országos döntőjében Kovács Lőrinc 6. helyezést, Hideg-Göblyös Ádám 12. helyezést ért el. A Történelmünk nagyjai elnevezésű országos versenyen 2. lett Kovács Lőrinc. Az ősz folyamán elmehettünk Pákozdra. Voltunk a MÜPA-ban, komolyzenét hallgattunk és klasszikus balettet néztünk. Jártunk a Syma csarnokban, ahol interaktív módon ismerkedtünk a jövő iskolájával. Voltunk egy nagyon jó előadáson is a Fővárosi Nagycirkuszban egy tanítvány nyereménye jóvoltából. Év végén kirándultunk Szentendrére, a Skanzenbe. Osztályom tanulói részt vettek városi és iskolai rendezvényeken. Hálás köszönettel tartozom Morovián Péter napközis társamnak a jó leckékért, hogy napi beszélgetéssel át tudom adni neki az osztályt, hogy tapasztalatainkat megbeszélhetjük, hasonlóan gondolkodunk a gyerekek nevelését illetően. Köszönöm a nagyszerű német tanárok lelkiismeretes munkáját. Köszönet a kiemelkedő figyelemért Jánosi Attilának.                                                                                                                                                          Karskó Ilona
2 hónapja  •   Bejegyzés szerkesztése
Szerkesztve: 2 hónapja

Teszt

2 hónapja  •  közzétette: Kufa András  •   Bejegyzés szerkesztése

Székhely:          2092 Budakeszi, Knáb János utca 60. Térkép
Telefonszám:    06-23/451-532
Fax:                     06-23/451-532
E-mail:               titkarsag@sziabudakeszi.hu
Honlap:              http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató:           Czifra Zsuzsanna (czifrazsu@t-online.hu)
OM-azonosító: 032 445

Pedagógus képzések