Follow Us

Iskolánk

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola regionális feladatot is ellátó, egyetlen alapfokú közoktatási intézményként működik a városban. Jelenlegi főépületét 1992-ben vehették birtokba a tanulók. A beépített padlástérben található a számítógépterem, 25 tanulói számítógéppel. Ugyanitt kaptak elhelyezést nyelvi szaktantermek és a több mint tízezer kötetes könyvtárunk.

A főépület mögött áll az ún. Forfa épület, ahol 10 tanteremben alsó tagozatos diákjaink egy része tanul. Ebben az épületben található a 10 személyes tankonyha. A Forfa épületből nyílik a 2 osztály befogadására alkalmas tornaterem, melyhez az összekötő folyosón öltözők találhatók és a védőnői szoba. Az iskola tanulólétszáma 875 fő. A Napraforgó tagozatot nem számítva 26 alsó és 14 felső tagozatos osztályban 88 pedagógus irányításával folyik a nevelő-oktató munka. Szakos ellátottságunk 100%-os. Iskolánkban kisebbségi német nyelvoktatás folyik, melynek már hagyományai vannak, két tanítási nyelvű angol (bilingual.hu), bővített német nyelvoktatói, módszertani általános tantervű osztályaink vannak: művészeti, testnevelés, angol irányultsággal. A továbbtanulási mutató iskolánkban 100%-os. A felmérések tanúsága szerint a szülők elégedettek az intézményben folyó nevelő-oktató munkával. Diákjaink jól érzik magukat iskolánkban. A napköziben közel 500 gyermek tölti idejét.

Székhely: 2092 Budakeszi, Árpád Fejedelem tér 1.
Telefonszám: +36-23-919-161; +36-23-919-160
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések