I Iskolánk

Follow Us

A Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola regionális feladatot is ellátó, egyetlen alapfokú közoktatási intézményként működik a városban.

Jelenlegi főépületét 1992-ben vehették birtokba a tanulók. A 12 tantermes iskolaépületben, melyben főleg a felső tagozat kap helyet, szükségmegoldásként további 17! oktatási célú termet kellett kialakítani. A beépített padlástérben található a számítógépterem, 20 tanulói számítógéppel. Ugyanitt kaptak elhelyezést nyelvi szaktantermek és a több mint tízezer kötetes könyvtárunk.

A főépület mögött áll az ún. Forfa épület, ahol 10 tanteremben alsó tagozatos diákjaink egy része tanul. Ebben az épületben található a 10 személyes tankonyha.

A Forfa épületből nyílik a 2 osztály befogadására alkalmas tornaterem, melyhez az összekötő folyosón öltözők találhatók és a védőnői szoba. Az iskola tanulólétszáma 875 fő. A Napraforgó tagozatot nem számítva 26 alsó és 14 felső tagozatos osztályban 76 pedagógus irányításával folyik a nevelő-oktató munka. Szakos ellátottságunk 100%-os. Iskolánkban kisebbségi német nyelvoktatás folyik, melynek már hagyományai vannak, művészeti (drámapedagógiai), két tanítási nyelvű angol (bilingual.hu), két tanítási nyelvű kisebbségi német, bővített német nyelvoktatói, módszertani (általános tantervű) valamint ének-zene irányultságú osztályaink vannak. A továbbtanulási mutató iskolánkban 100%-os.

A felmérések tanúsága szerint a szülők elégedettek az intézményben folyó nevelő-oktató munkával. Diákjaink jól érzik magukat iskolánkban. A napköziben közel 600 gyermek tölti idejét.

 

Székhely: 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
Telefonszám: 06-23-451-532
E-mail: titkarsag@sziabudakeszi.hu
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések