H Hírek

Follow Us

Budakeszi Oktatásáért pályázati kiírás

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 536/2018. (XII.20.) számú határozatával pályázatot hirdet „Budakeszi Oktatásáért” címmel

 

 • A pályázat célja:

Ösztönözze a minőségi nevelési-pedagógiai programok megjelenését, innovatív nevelési és oktatási módszerek elterjedését, minőségi változás elérését a Budakeszi iskolákban.

 

 • A pályázat benyújtására jogosultak:
 • Széchenyi István Általános Iskola
 • Nagy Sándor József Gimnázium
 • Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
 • Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Mezei Mária Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

pedagógusai, akik innovatív és minőségi pedagógia gyakorlatot dolgoznak ki és valósítanak meg a mindennapokban.

 

 • A pályázat tárgya:

Minőségi, nevelési, fejlesztési program kidolgozása és megvalósítása.

A pályázatban részletesen be kell mutatni:

- az új innovatív pedagógiai gyakorlat elméleti megalapozottságát,

- módszertanát,

- eszközrendszerét,

- a fejlesztés remélt eredményeit,

- a tudásmegosztás további lépéseit.

 

Vállalni kell:

 • a tanulmányi idő alatt, 5 hónapon át havonta egy nyílt óra tartását,
 • 1 szakmai nap tartását (melyben bemutatja az órára való felkészülést, az alkalmazott módszertant, az ezzel kapcsolatos tapasztalatait, és a felhasznált anyagokat) a szakmai zsűri, az önkormányzat, és a szülői szervezetek delegáltjainak, tanár kollégáinak.

 

Kiemelt szempontok:

 • a tanulókat motiváló, a személyre szabott, kreativitást fejlesztő tanuló tevékenységre épülő élménypedagógiai gyakorlat alkalmazása,
 • az újabb pedagógiai módszerek (pl. projekt, játékosítás, csoportmunka, drámapedagógia) beépítése,
 • a tantárgyi integráció, az IKT eszközök, anyagok hatékony gyakorlati felhasználása,
 • a tanulói együttműködési képességeket, attitűdöket fejlesztő gyakorlatok elterjesztése,
 • felzárkóztatást és tehetséggondozást elősegítő módszerek bemutatása,
 • megoldásfókuszú problémakezelés magatartási zavaroknál.

 

 

 

 • A támogatás mértéke, időtartama, a támogatásban részesíthető pedagógusok száma:

A nyertes pedagógusok havonta bruttó 75.000-Ft pályázati támogatásban részesülnek programjukért. 

A támogatás időtartama: 2019. február – 2019. június

A támogatásban részesíthető pedagógusok száma: 3 fő.

 

 • A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:

Postai úton, vagy személyesen zárt borítékban.

Cím:    Budakeszi Város Önkormányzata

 1. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

            2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Budakeszi Oktatásáért” pályázat.

 

Beérkezési határidő: 2019. január 25. 12 óra

A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.

 

 • A pályázat kötelező tartalmi elemei:
 • szakmai önéletrajz,
 • minimum egy szakmai ajánlás,
 • kitöltött adatlap (1. számú melléklet szerint),

 

 • Érvénytelenségi okok:

                 Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai                      követelményeknek.

 

 • A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásáról szakmai zsűri dönt. A beérkezett pályázatok tartalma szerint az elbírálásba szakértő is bevonható.

Az elbírálás határideje: 2019. február 01.

A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

 • Kapcsolattartó:

            A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács          Bernadett alpolgármester nyújt. Telefonszám: 30/951-3368.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

ADATLAP

 

 

1.) Mutassa be az alkalmazni kívánt pedagógiai gyakorlat szükségességét, megalapozottságát, elméleti hátterét.

(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)

 

2.) Mutassa be példákkal a módszertani eszközöket, melyeket az órákon alkalmaz.

(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)

 

3.) Mutassa be a fejlesztés várható eredményeit.

(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)

 

4.) Alkosson ütemtervet a nyílt órák és a szakmai nap időpontjának megjelölésével.

 

5.) Az Ön által használt módszer ismertetése, átültetése az iskolai gyakorlatba.

(Max. 1000 karakter szóköz nélkül.)

 

 

 

Partnerek

 

Hírlevél

Add meg az e-mail címedet hogy a legújabb információkhoz hozzájuss.

Székhely: 2092 Budakeszi, Árpád Fejedelem tér 1.
Telefonszám: +36-23-919-161; +36-23-919-160
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések