Follow Us

Tankönyvtámogatás 2017-18

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Tisztelt Szülők!

A 2017/2018-as tanévben minden 1-5. évfolyamos tanuló tankönyvtámogatásra jogosult!

 

A 6-8. osztályosok szüleit az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. EMMI rendeletben foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom: a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanuló számára a köznevelési törvény szerint tankönyv támogatásban köteles biztosítani az iskola, ha a tanuló:

 1. tartósan beteg,
 2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az erre jogosító – érvényes – igazolást az igénylés mellé csatolta.

 

A kedvezményre való jogosultság az alábbi okmányokkal igazolható:

 • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (MÁK határozat, bankszámla kivonat)
 • tartós beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk az igénylők számára.

 1. Kérem, amennyiben a 2017/2018-as tanévben igénybe kívánja venni a tankönyv támogatást, a nyilatkozatot (az osztályfőnöktől kérheti) kitöltve 2017. április 12-ig juttassa vissza az osztályfőnöknek.
 1. Amennyiben nem veszi igénybe a támogatást, mert anyagilag megengedheti magának, hogy megvegye a tankönyveket úgy a nyilatkozatot a gyermek nevének és osztályának beírása után áthúzással érvénytelenítve, aláírva küldje vissza.

Jelen felmérés a tankönyvek megrendeléséhez szükséges, de a jogosultságot a tankönyv átvételénél is igazolni kell! Minden jogosultság esetén 2017. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak. Az augusztusban lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani.

Ingyenes tankönyvet csak a hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni! A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megújítása iránti kérelem már a lejárat előtt 3 hónappal benyújtható az illetékes önkormányzatnál!

A határidő elmulasztása illetve a nyilatkozat leadásának elmaradása jogvesztő hatályú.

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad

  • a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
  • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
  • a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.

Fizetős státuszú diákok:

Alaprendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 08. 21. és 08. 31. között.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési időszak: augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2017. szeptember 15.).
 • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

Székhely: 2092 Budakeszi, Árpád Fejedelem tér 1.
Telefonszám: +36-23-919-161; +36-23-919-160
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések