E Egészségügy

Follow Us

Iskolaérettség

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Hatéves korára egy átlagos gyermek kb. 120-130 cm magas és 20-22 kg súlyú. Ha a gyermek súlya jóval az átlag alatt marad, kérdéses, hogy bírja-e majd az iskolával járó, megnövekedett terhelést.

A kisebb súlyú gyerekek fáradékonyabbak, teljesítményük hullámzóbb. Azért szükséges, hogy legyen egy megfelelő ellenálló képessége, fizikai erőnléte a gyermeknek az új kihívásokkal szemben.

Ugyanígy nélkülözhetetlen a kéztő- és az ujjperccsontok érettsége, melynek segítségével írás közben megtámaszkodik a padon és összehangolt mozgást végez. A fogváltás beindulása előtt a gyermek idegrendszerének nagy megterhelés lenne a rendszeres, intenzív tanulás. A cipőfűző megkötésének képessége is tájékoztató jellegű (finom-mozgások, térbeli tájékozódás, látással kapcsolatos megfigyelés képességéről).

Az írás-olvasás tanulásához nélkülözhetetlen a jól működő látás és hallás. Lehetőség van komplex vizsgálatra, ahol a jól ismert tábláról való olvasás mellett a gyermek tér- és mélységlátásának, a szemfenekének és a színlátásának a vizsgálatára is sor kerül. A hallásvizsgálat segítségével fény derülhet csökkent hallásra, mely minden esetben fülészeti kivizsgálást tesz szükségessé a későbbi tanulási, magatartási zavarok megelőzése érdekében.

A kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, külső talp élen járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és egy lábon, fejemelgetés háton- és hason fekvésben ? ezen mozgások hibás végrehajtása idegrendszeri éretlenségre utal, ami az olvasás-írás tanulásánál nehézséget okoz. Az egyensúlyérzék zavara utalhat tanulási nehézségre, figyelemkoncentrációs problémára, magatartási zavarra is.

A keresztcsatornák jó működése biztosítja, hogy a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. Ha ez nem történik meg, akkor írás során a gyermek lába, nyelve, az egész teste követi a kéz mozgását. Ez sok energiát emészt fel, így a gyermek hamar elfárad.

Fontos, hogy a gyermek ismerje saját testét, biztosan tájékozódjon rajta. Ismerje testrészeit, ujjai nevét és helyét. A világot saját magunkhoz képest mérjük be. Ha ez bizonytalan, akkor minden bizonytalanná válhat.
Iskoláskorra fontos a domináns kéz kialakulása. A nem megfelelő kézzel való írástanulás nehezíti az olvasás-írás elsajátítását, súlyosabb esetben beszédzavarhoz, személyiségzavarhoz vezethet. A dominancia akkor hibátlan, ha ugyanaz a domináns kéz és láb. Ha a lábhasználat ellentétes oldali, mint a kéz, gyakran együtt járhat a számolási készség gyengeségével. Akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esik. Ha ellentétes oldali, átállíthatja a szemet, így nehézségeket okozhat (visszafelé olvasás, betűcsere, szótagcsere).

Az olvasás-írás megtanulását nehezíti, ha a két szem koordinálatlanul mozog vagy nehezen fixál.Bizonytalan térérzékelés esetén a gyermek nyugtalan lehet, az egész személyisége bizonytalanná válhat, indokolatlan félelmei lehetnek, ami agresszióban nyilvánulhat meg. Ez fontos feltétele az olvasás-írástanulásnak (nem tudja megkülönböztetni a jobb-bal, fel-le ? ez betűcseréhez, visszafelé olvasáshoz vezethet).

A tanulás legfontosabb útja az utánzás, másolás. Ennek hiányában nem tudja saját helyzetére átfordítani és alkalmazni a tanítótól kapott utasítást, mintát A térben és időben való soralkotási képesség nélkül lehetetlen az írás-olvasás tanulás. A gyermek akkor tud a vonalközben, megfelelő szinten írni, ha a szemével úgy tudja követni a keze mozgását, hogy közben nem a kezére, hanem a leírt szövegre néz.

Fontos, hogy a gyermek ki tudja választani a számára fontos információt, el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. Az azonosság és különbözőség felismerése a betűfelismeréshez szükséges képességek. Fejlett megkülönböztető képesség nélkül nehéz az írás-olvasás tanulása. Az analizáló-szintetizáló képesség előfeltétele az összeolvasás és az írás megtanulásának. Azt jelenti, hogy a gyermek hangokra tudja-e bontani, illetve össze tudja-e rakni a hangokból a szót. Az átfordítási a képesség, amikor az egyik érzékelési területen szerzett ismeretet egy másik érzékelési síkon reprodukáljuk. Az a folyamat, amikor a látott, hallott, tapintott ismereteket képi formában jelenítjük meg vagy egy jelsorral: az írással. Átfordítás az is, ha elmondjuk, mit látunk, hallunk, tapintunk.

Hatéves korára a gyermeknek széles körű ismeretekkel kell rendelkeznie az őt körülvevő világról. El kell tudnia helyezni magát az időben és a társadalmi környezetben, ismernie kell személyi adatait, lakhelyét, az évszakok, napszakok, napok váltakozását. Hiányosságai bizonytalanságot, nyugtalanságot vonhatnak maguk után.

Hatéves korára minden gyermeknek tökéletesen kell ismernie az anyanyelvét. Egy adott képről vagy témáról önállóan kell mondania néhány összefüggő mondatot. A hiányos fogalmi rendszer nehezíti az értő olvasás kialakulását.

A gyermeknek spontán el kell végeznie az elemi gondolkodási műveleteket (összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek, ítéletalkotás).A probléma megoldó gondolkodás fejletlensége nehezíti a beilleszkedést, a tanulást.Megfelelő problémamegoldó rutin nélkül képtelen lehet az önálló munkára.

A tanuláshoz szükség van látáshoz kapcsolódó, a hallási és a sorrendi emlékezetre is (rövid és hosszú távúra egyaránt). Bármelyik emlékezetfajta elégtelen működése nehezíti a tananyag elsajátítását, felidézését, felhasználását. A nehezen rögzíthető, könnyen elterelhető, megtapadó figyelem nehezíti az ismeretszerzést. A súlyos figyelemkoncentrációs zavarban szenvedő gyermekek ismeretei rendszertelenek, esetlegesek.

Meg kell értenie, hogy vannak kötelességei, amelyeknek akkor is eleget kell tennie, ha nincs hozzá kedve, fáradt vagy szívesebben játszana. Ha nem alakul ki, nehéz lesz az iskola, nyűg a tanulás.
Fontos, hogy a gyermek szembe tudjon nézni azzal, ha valami nem sikerül rögtön. Merjen és akarjon újra hozzáfogni a feladathoz. Fontos, hogy megtanulja: hibázni szabad. Ne essen kétségbe attól, hogy nem az övé a legszebb, legjobb munka.

Fontos, hogy elfogadja a felnőtteket, bizalommal forduljon hozzájuk, ha segítségre van szüksége.

Forrás: webbwteg.hu, parenita.hu

Partnerek

 

Hírlevél

Add meg az e-mail címedet hogy a legújabb információkhoz hozzájuss.

Székhely: 2092 Budakeszi, Árpád Fejedelem tér 1.
Telefonszám: +36-23-919-161; +36-23-919-160
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések