E Ebédbefizetés

Follow Us

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
ÉTKEZÉSI BEFIZETÉS IDŐPONTJAI
2019-2020. tanév
 

Tisztelettel kérjük az időpontok betartását,

ellenkező esetben nem tudunk gyermeke számára étkezést biztosítani!

Befizetés időpontja

Időszak Munkanapok száma
Augusztus 12-25. SZEPTEMBER  21
Szeptember 9-22.  OKTÓBER  18 
Október 7-20. NOVEMBER  20 
November 4-17.  DECEMBER  15
December 2-15.  JANUÁR  20 
Január 6-19.  FEBRUÁR  17
Február 3-16.  MÁRCIUS  22 
Március 2-15.  ÁPRILIS  18 
Április 6-19.  MÁJUS  20 
Május 11-24. JÚNIUS 10 + Napközis ügyeleti napok

 

2020. ÁPRILIS HAVI ÉTKEZÉSI BEFIZETÉS

Átutalás: 2020. március 2-15. Az étkezési előírások 2020. március 3-án kerülnek kiküldésre.

Az előírás rendszer email SchoolSystem néven érkezik, mely a spam, promóciók, közösségi, összes levél, stb. beérkező mappákba érkezhet, ezért kérjük erre is figyeljenek és irányítsák át szükség esetén.

A rendszer emailre kérem NE VÁLASZOLJANAK, mert azaz üzenet nem az iskolának fog menni, hanem be a központba.

Ha az előírással kapcsolatban lenne észrevételük azt az alábbi email címen tehetik meg: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ha nem érkezne meg az előírás a kiírt időpontban kérem azt is a fent megadott email címen jelezzék!

 

 2020. ÁPRILIS

Befizetési összegek

(18 nap 2020. április 1-30-ig)

Alsó tagozat 100 % 50 %
reggeli 2293  1147 
ebéd 5861 2930
uzsonna 2261  1130 
Felső tagozat 100 % 50 %
reggeli 2531  1265 
ebéd 6818  3409 
uzsonna  2495 1247 

 

Évesbefizetés

Bármelyik befizetési időszakban kérhető a tanév végéig történő kifizetés. (A tanév elején történő évesbefizetés esetében a még el nem döntött tanítás nélküli munkanapok utólag kerülnek automatikus lemondásra, miután a tantestület meghatározta azokat.)

Az igény a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen jelezhetik.

Befizetés módjai

Átutalás (vagy online bankkártyás fizetés - folyamatban)

Készpénzben bármelyik OTP Bankban befizethetik gyermekeik étkezését a kiírt összegek alapján. (honlap, porta)

A banki nyilatkozatot szeptember 13-ig lehet beküldeni.

A beküldés nem feltétele az utalásnak augusztusban, de a leadási határidőre kérjük eljuttatni az iskola titkárságára vagy email címére.

 
Számlaszám Számlaszám neve Bankinyilatkozat kitöltése:

OTP BANK

11742348-15390022-10160002

Széchenyi István Ált. Isk. Élelmezés kötelező, abban az esetben, ha az előző két tanévben nem töltötték ki. Leadás helye: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy bármelyik iskola épület titkársága

KÖZLEMÉNY

Átutaláskor kérjük feltüntetni: a tanuló(k) nevét, osztályát

Portál
Bevezetjük a webes szülői portált, ahol a számlákat tudják elektronikusan nyomon követni.
Lemondás
Az étkezéslemondáshoz és más étkezéssel kapcsolatos levél ügyében az alábbi emial címre írhatnak:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A portán is lelehet mondani az ebédet a megszokott módon: +36-23-451-532
Reggel 9 óráig emailen vagy telefonon beérkező lemondásokat másnaptól tudjuk figyelembe venni.
A hiányzó aznap bejelentett első napját nem tudjuk lemondani. Lemondani csak a teljes befizetett étkezési típust lehet! (Pl. Ha ebéd és uzsonna került befizetésre, akkor csak az uzsonnát lemondani nem lehet, és ugyanez fordítva.)   
Kedvezményes étkezés
A kedvezményes étkezéshez az alábbi dokumentumok leadása után van lehetőség, tájékoztató a normatív nyilatkozat kitöltéséhez és az elbíráláshoz szükséges kötelezően benyújtandó dokumentumok leadásához

LEADÁSI IDŐSZAK: 2019. szeptember 2-13-ig

LEADÁS HELYE: titkárság vagy email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 17-18. § -a alapján előírt igazolások:

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: 
  • 8. melléklet nyilatkozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat 
 2. Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:
  • 8. melléklet nyilatkozat és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat
 3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a szakorvosi igazolás
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A(1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 4. Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:
  • Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról 8. melléklet nyilatkozat és:
   • MÁK határozat vagy,
   • bankszámlakivonat vagy,
   • postai kifizetési utalvány,
  • melyen szerepel a kapott családi pótlék 2019. júliusi vagy augusztusi dátummal ellátott összege.
  • illetve, ahol a harmadik gyermek főiskolai, egyetemi nappali tagozatos jogviszonyát teljesíti szükséges egy aktív státuszú iskolalátogatási igazolás is!

Figyelem:

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni!

A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. [Gyvt. 151.§ (8)]

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a család egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Ugyan ez a törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg a közeli hozzátartozó fogalmát:

 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér


Szükséges dokumentumok letöltése:

Letölt

Étkezési átutalás nyilatkozat 2019-20

.
Letölt
Letölt

8. melléklet Normatív támogatás nyilatkozat 2019-20

(2 példányban kitöltendő)

.
Letölt

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. január 1-jétől hatályos a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet értelmében jelentősen változik és bővül a felhasználható nyersanyagok köre.

A gyakorlatban ez szélesebb kínálatot, egészségesebb táplálkozást jelent a gyermekeknek. A rendelet számos olyan előírást tartalmaz, ami szigorúbb a korábban érvényben lévő ajánlásokhoz képest. A rendelet betartásához változó mértékű, de általánosságban korosztálytól függően 20-48%-os nyersanyagnorma emelésre van szükség.

A rendeletben előírtak betartása jelentős költségnövekedést okoz a megemelkedett nyersanyagnormák miatt, így a térítési díjak az alábbiak szerint változnak (a kerekítés szabályai érvényesek):

 
Korcsoport Étkezések Szülő által fizetendő térítési díj
(teljes ár)
Alsó tagozat
Általános iskola
reggeli 127,4
ebéd 325,6
uzsonna 125,6
összesen 578,6
Felső tagozat
Általános iskola
reggeli 140,6
ebéd 378,8
uzsonna 138,6
összesen 657,9

Természetesen az eddigi kedvezmények (alanyi jogon, három- vagy több gyermekes családok, tartósan beteg gyerekek esetében) továbbra is igénybe vehetőek!

Budakeszi, 2014. december 16.

 

Elérhetőség:

Loór Zsuzsanna

iskolatitkár

Tel.: +3623919161

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Székhely: 2092 Budakeszi, Árpád Fejedelem tér 1.
Telefonszám: +36-23-919-161; +36-23-919-160
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések