E Ebédbefizetés

Follow Us

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

NOVEMBER HAVI ÉTKEZÉSI BEFIZETÉS

 

Készpénz: 2018. október 17-18. 7:30-15:30 / Pótbefizetés 2018. október 24. 7:30-11:00

Utalás: 2018. október 15-21. / Pótbefizetés NINCS

 

Az étkezési előírások 2018. október 15-én kerülnek kiküldésre. Október 16-án kérem jelezni, amennyiben az előírás nem érkezett meg a megadott email címre.

 

Elérhetőség:

+3623451532

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


1.

NOVEMBER

Befizetési összegek

Alsó tagozat 100 % 50 %
reggeli 2548 1274
ebéd 6512 3256
uzsonna 2512 1256
Felső tagozat 100 % 50 %
reggeli 2812 1406
ebéd 7576 3788
uzsonna 2772 1386


Étkezés lemondása:
a portán reggel 9 óráig bejelentett lemondás másnaptól érvényes. A hiányzó tanuló aznap lemondott első napját nem tudjuk lemondani. Minden hónapban a befizetési hét előtti péntekig lemondott étkezéseket írjuk jóvá. Étkezéslemondásnál ha nem csak reggelit, ebédet vagy uzsonnát fizetett be, hanem pl.:ebéd+uzsonnát, akkor csak uzsonnát vagy csak ebédet lemondani nem lehet, csak a teljes befizetett étkezést!

Tel:  +36 23 451 532

Mindenkit kérünk az ebédbefizetési időpontok betartására!

Befizetés időpontja

 

Készpénz: szerda-csütörtök

Utalás: hétfő-vasárnap

Pótbefizetés

 

Készpénz: hétfő

Utalás: nincs pótbefizetési nap

Időszak Munkanapok száma

Készpénz: Szeptember 19-20.

Utalás: Szeptember 17-23.

Étkezés előírás (email): Szeptember 17.

Készpénz: Szeptember 24.

Október 19

Készpénz: Október 17-18.

Utalás: Október 15-21.

Étkezés előírás (email): Október 15.

Készpénz: Október 24. (szerda) 

November  20 

Készpénz: November 14-15.

Utalás: November 12-18.

Étkezés előírás (email): November 12.

Készpénz: November 19.

December 15

Készpénz: December 12-13.

Utalás: December 10-16.

Étkezés előírás (email): December 10.

Készpénz: December 17.

Január 21 

Készpénz: Január 23-24.

Utalás: Január 21-27.

Étkezés előírás (email): Január 21.

Készpénz: Január 28. Február  18 

Készpénz: Február 20-21.

Utalás: Február 11-17.

Étkezés előírás (email): Február 11.

 Készpénz: Február 25. Március  20 

Készpénz: Március 20-21.

Utalás: Március 18-22.

Étkezés előírás (email): Március 18.

Készpénz: Március 25. Április  18 

Készpénz: Április 24-25.

Utalás: Április 15-21.

Étkezés előírás (email): Április 15.

Készpénz: Április 29. Május  22 

Készpénz: Május 22-23.

Utalás: Május 20-26.

Étkezés előírás (email): Május 20.

Készpénz május 27. Június

 


2.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. január 1-jétől hatályos a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet értelmében jelentősen változik és bővül a felhasználható nyersanyagok köre.

A gyakorlatban ez szélesebb kínálatot, egészségesebb táplálkozást jelent a gyermekeknek. A rendelet számos olyan előírást tartalmaz, ami szigorúbb a korábban érvényben lévő ajánlásokhoz képest. A rendelet betartásához változó mértékű, de általánosságban korosztálytól függően 20-48%-os nyersanyagnorma emelésre van szükség.

A rendeletben előírtak betartása jelentős költségnövekedést okoz a megemelkedett nyersanyagnormák miatt, így a térítési díjak az alábbiak szerint változnak (a kerekítés szabályai érvényesek):

 
Korcsoport Étkezések Szülő által fizetendő térítési díj
(teljes ár)
Alsó tagozat
Általános iskola
reggeli 127,4
ebéd 325,6
uzsonna 125,6
összesen 578,6
Felső tagozat
Általános iskola
reggeli 140,6
ebéd 378,8
uzsonna 138,6
összesen 657,9

Természetesen az eddigi kedvezmények (alanyi jogon, három- vagy több gyermekes családok, tartósan beteg gyerekek esetében) továbbra is igénybe vehetőek!

Budakeszi, 2014. december 16.


3.

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez

és az elbíráláshoz szükséges kötelezően benyújtandó dokumentumok

(2 példányban szükséges leadni, tehát összesen 4 oldal a nyilatkozat, plusz a hozzátartozó másolt igazolás)

 

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 17-18. § -a alapján előírt igazolások:

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat
 2. Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:
  • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat
 3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:
  • magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
  • szakorvosi igazolás
  • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A(1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 4. Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:
  • Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról (1. sz. melléklet):
   • MÁK határozat
   • bankszámlakivonat
   • postai kifizetési utalvány
  • melyen szerepel a kapott családi pótlék csak 2018 júliusi vagy augusztusi dátummal ellátott. Ahol a harmadik gyermek főiskolai, egyetemi nappali tagozatos jogviszonyát teljesíti szükséges egy iskolalátogatási igazolás is!

Figyelem:

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni!

A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. [Gyvt. 151.§ (8)]

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a család egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Ugyan ez a törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg a közeli hozzátartozó fogalmát:

 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér

Székhely: 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
Telefonszám: 06-23-451-532
E-mail: titkarsag@sziabudakeszi.hu
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések