E Ebédbefizetés

Follow Us

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 2018. szeptember hónap étkezés befizetés, kötelezően leadandó normatív nyilatkozat

(2 példányú kitöltése, melyen csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulókat kell szerepeltetni)

és igazolások/határozatok időszaka

 

2018. augusztus 27. 8:00 - 15:00

2018. augusztus 28. 8:00 - 15:00

2018. augusztus 29. 10:00 - 17:00

 

Étkezés befizetés módja: átutalás, bankkártya (kialakítása folyamatban van)

Befizetés helye: https://www.etkezesiszoftver.hu/ A Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérem jelezni, amennyiben csak készpénzes fizetés formájában tudják teljesíteni a befizetést.

A hozzáféréshez egy szülői email címre lesz szükség. Az előző tanévben utalással rendező szülők részére a leadott email címek alapján kerülnek létrehozásra a felhasználói felületek. A készpénzben teljesítők részére a tanév elején leadott adatlapok figyelembevételével lesznek aktiválva az adott szülői felületek. A szükséges adatok a 34. hét folyamán kerülnek kiküldésre!

 

A felületen aktuálisan lehetőség lesz:

- főablak: jóváírandó összeg, pénzügyi tartozás, túlfizetés nyomonkövetésére

- azonnali befizetésre, lemondásra

- kiállított számla megtekintésére

- étkezési naptár követésére

- friss hírekre egy adott hónap változásáról

- azonnali email küldésre egy esetleges észrevételről

 

1.

A fent meghatározott időszakban szükséges a normatíva nyilatkozat és igazolások leadása minden érintett tanuló részére (50/100%). Az ingyenes kedvezményre jogosultaknak is nyilatkozni kell a következő tanévre vonatkozóan az étkeztetés igényéről!

FELHÍVOM A FIGYELMET, HOGY A KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS KIZÁRÓLAG AZ ÉRVÉNYESEN LEADOTT NORMATÍV DOKUMENTUMOK (MIN. 3 PAPÍR) LEADÁSA UTÁN LEHETSÉGES! ELLENKEZŐ ESETBEN TELJES TÉRÍTÉSSEL LEHET RENDEZNI A BEFIZETÉST VAGY 100%-OS KEDVEZMÉNY ESETÉN ÉTKEZÉS NEM KERÜL RENDELÉSRE!

Kedvezményes étkezési nyilatkozat 2018-2019 letöltése

 

A kitöltött papírokat a hozzátartozó igazolással együtt szkennelve is elfogadom, melyeket a tanuló neve és osztálya megjelölésével kérek továbbítani a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Egész tanéves kifizetésre már az első hónaptól lehetőség nyílik, igényeiket a szia.budakeszi@gmail.com címre továbbítva tehetik meg.

 

Bármilyen kérdés merülne fel kérem bátran keressenek:

+3623451532/116;+3623451532/112

Loór Zsuzsanna

iskolatitkár


2.

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez

és az elbíráláshoz szükséges kötelezően benyújtandó dokumentumok

(2 példányban szükséges leadni, tehát összesen 4 oldal a nyilatkozat, plusz a hozzátartozó másolt igazolás)

 

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 17-18. § -a alapján előírt igazolások:

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat
 2. Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:
  • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat
 3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:
  • magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
  • szakorvosi igazolás
  • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 4. Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:
  • Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról (1. sz. melléklet):
   • MÁK határozat
   • bankszámlakivonat
   • postai kifizetési utalvány
  • melyen szerepel a kapott családi pótlék csak 2018 júliusi vagy augusztusi dátummal ellátott. Ahol a harmadik gyermek főiskolai, egyetemi nappali tagozatos jogviszonyát teljesíti szükséges egy iskolalátogatási igazolás is!

3.

Figyelem:

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni!

A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. [Gyvt. 151.§ (8)]

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a család egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Ugyan ez a törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg a közeli hozzátartozó fogalmát:

 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér

4. 

Befizetési összegek

Alsó tagozat 100 % 50 %
reggeli    
ebéd    
uzsonna    
Felső tagozat 100 % 50 %
reggeli    
ebéd    
uzsonna    


Étkezés lemondása:
a portán reggel 9 óráig bejelentett lemondás másnaptól érvényes. A hiányzó tanuló aznap lemondott első napját nem tudjuk lemondani. Minden hónapban a befizetési hét előtti péntekig lemondott étkezéseket írjuk jóvá. Étkezéslemondásnál ha nem csak reggelit, ebédet vagy uzsonnát fizetett be, hanem pl.:ebéd+uzsonnát, akkor csak uzsonnát vagy csak ebédet lemondani nem lehet, csak a teljes befizetett étkezést!

Tel:  +36 23 451 532

Mindenkit kérünk az ebédbefizetési időpontok betartására!


Befizetés időpontja Pótbefizetés Időszak Munkanapok száma
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 5.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. január 1-jétől hatályos a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet értelmében jelentősen változik és bővül a felhasználható nyersanyagok köre.

A gyakorlatban ez szélesebb kínálatot, egészségesebb táplálkozást jelent a gyermekeknek. A rendelet számos olyan előírást tartalmaz, ami szigorúbb a korábban érvényben lévő ajánlásokhoz képest. A rendelet betartásához változó mértékű, de általánosságban korosztálytól függően 20-48%-os nyersanyagnorma emelésre van szükség.

A rendeletben előírtak betartása jelentős költségnövekedést okoz a megemelkedett nyersanyagnormák miatt, így a térítési díjak az alábbiak szerint változnak (a kerekítés szabályai érvényesek):

 
Korcsoport Étkezések Szülő által fizetendő térítési díj
(teljes ár)
Alsó tagozat
Általános iskola
reggeli 127,4
ebéd 325,6
uzsonna 125,6
összesen 578,6
Felső tagozat
Általános iskola
reggeli 140,6
ebéd 378,8
uzsonna 138,6
összesen 657,9

Természetesen az eddigi kedvezmények (alanyi jogon, három- vagy több gyermekes családok, tartósan beteg gyerekek esetében) továbbra is igénybe vehetőek!

Budakeszi, 2014. december 16.

 

Székhely: 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
Telefonszám: 06-23-451-532
E-mail: titkarsag@sziabudakeszi.hu
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések